Laatste nieuws

Alle nieuwsberichten van Krokodilletje

Problemen met eten en drinken vereisen maatwerk

Ouders en hun jonge kinderen met eet- en drinkproblemen in een vroeg stadium adequaat helpen. Dát vormde kort en goed de professionele insteek van dr. Lenie van den Engel-Hoek. “De oorzaken voor moeizaam eten, drinken of slikken lopen enorm uiteen. Juist daarom verdient de diagnostiek alle aandacht. Te meer daar wetenschappelijk nog veel onbekend is over de onderliggende oorzaken.” Dat neemt niet weg dat er de laatste tien, twintig jaar op dit punt veel vooruitgang is geboekt, niet in de laatste plaats door haar inspanningen op dit gebied.

Hulp bij het ondersteunen van kwetsbare zwangeren en jonge gezinnen

Meerdere samenwerkingsverbanden leveren integrale zorg en ondersteuning aan sociaal kwetsbare (aanstaande) gezinnen. Dit gebeurt waar nodig in het ziekenhuis en waar mogelijk daarbuiten. Op Kennisnetgeboortezorg.nl is nu een speciale pagina gemaakt om de opgedane kennis over deze initiatieven te delen.

Afraden van samen slapen met baby werkt averechts

Onze obsessie met veiligheid leidt soms juist tot nieuwe risico’s, aldus een uitgebreid artikel in De Correspondent van Sanne Blauw. Zij betoogt dat het sterk afraden van het samen slapen van ouders met hun baby die juist gevaarlijk maakt. Te meer daar circa 40% dit soms dan wel regelmatig doet.

Wist je dat muziek maken niet alleen leuk is, maar ook goed is voor de (hersen)ontwikkeling van jonge kinderen?

Hallo allemaal,
Graag stel ik me even aan jullie voor. Ik ben Renée Lepoutre, psycholoog en muzikante. Als Mevrouw Muziek neem ik jou als gastouder, samen met mijn lievelingsknuffel Bo Bij, graag elke dag mee op een klein muzikaal avontuur. Want wist je dat muziek maken niet alleen leuk is, maar ook goed is voor de (hersen)ontwikkeling van jonge kinderen? I

Gastouder uitgelicht : Charo uit Rhenen

Ik ben een gezellige en vrolijke gastouder die het heerlijk vind om met de kindjes buiten te spelen zowel in het bos als speeltuin maar ook lekker in de achtertuin. Ik vind het ook leuk om met de kindjes te knutselen en lekker spelletjes te spelen maar samen te gaan kleuren vind ik ook erg leuk.

Bestraling van kanker tijdens zwangerschap veilig voor ongeboren kind

Kankerbestraling tijdens de zwangerschap is veilig voor het ongeboren kind, dat blijkt uit onderzoek van UZ Leuven. Kinderen die prenataal aan radiotherapie werden blootgesteld, vertoonden op lange termijn geen verschil op neurocognitief, psychosociaal of fysiek vlak in vergelijking met hun leeftijdsgenoten.

Nu kunstlenzen voor baby’s met aangeboren staar

Met een nieuwe techniek is het nu mogelijk om kunstlenzen te implanteren bij baby’s met aangeboren staar. De Implantlenzen geven hen een betere start in hun visuele ontwikkeling. De techniek hiertoe is ontwikkeld door kinderoogartsen van het MosaKids Kinderziekenhuis van het Maastricht UMC+.

De nieuwe app “Toeslagen voor kinderopvangtoeslag”: nu alle toeslagen binnen handbereik

In de nieuwe app Toeslagen kunnen toeslag ontvangers nu voor alle toeslagen hun gegevens snel en veilig checken en het inkomen aanpassen. De nieuwe app Toeslagen is sinds maart te downloaden in de App Store en Google Play Store. Deze app van Dienst Toeslagen is een uitbreiding op de app Kinderopvangtoeslag (KOT-app) met ruim 365.000 gebruikers.

Hoe ga je om met ouders die de taal niet spreken of een andere achtergrond hebben?

Je hebt een gesprek met een moeder. Het gaat over de zorgen die je hebt over haar zoontje. Ze praat geen Nederlands en heeft haar elfjarige dochter meegenomen om alles te vertalen. Opvangorganisaties hebben soms te maken met zulke, en andere interculturele, (taal)uitdagingen. Hoe kun je hiermee omgaan?

OMT: ‘Ongevaccineerde broer of zus van kind met mazelen mag niet naar de kinderopvang’

Het OMT (Outbreak Management Team) heeft een officieel advies uitgebracht over de mazelen besmettingen op kinderdagverblijven en roept de sector o.a. op om broertjes en zusjes van mazelen patiënten tijdelijk te weren. Het gaat dan wel specifiek om ongevaccineerde kinderen.

Investeer al op zeer jonge leeftijd in voorkomen van obesitas

Kinderobesitas is een snel groeiend probleem. Om daar paal en perk aan te stellen, dient er meer aandacht te komen voor preventie, vroegtijdige interventie en toegang tot medicatie voor kinderen. ‘Alleen als je er heel vroeg bij bent, kun je obesitas voorkomen’, aldus prof. dr. Erica van den Akker. ‘Ook als kinderen nog heel jong zijn, bijvoorbeeld twee jaar oud. Je begint dan met leefstijlinterventie.’

RS-vaccinatie vanaf 2025 voor alle baby’s

Het kabinet maakt geld vrij om vanaf 2025 alle baby’s een RS-vaccin aan te bieden. Het regelen van de vaccinaties gebeurt door RIVM. De prik wordt gratis beschikbaar gesteld. Door de introductie verwacht men een significante afname van ziekenhuisopnames onder baby’s en kinderen.

UPDATE SPEELTOESTELLEN EN KINDERBEDDEN IN DE GASTOUDEROPVANG

17-04-2024

Afgelopen week heeft het commissiedebat kinderopvang plaatsgevonden.

In het debat hebben leden van de SGP-fractie vragen gesteld over hoe er in 2024 omgegaan wordt met het toezicht in de gastouderopvang op grond van de Warenwetregeling voor speeltoestellen en kinderbedden- en boxen. De vraag werd gesteld in het licht van de voorgenomen vrijstelling voor gastouders per 01-01-2025.

Preventieve tandzorg de maat genomen

Voorlichting en verwijzing voor een eerste afspraak via consultatiebureaus is effectief om cariës op jonge leeftijd tegen te gaan. Hetzelfde geldt voor interprofessionele samenwerking van de jeugdgezondheidszorg en mondzorg. Deze resultaten bieden aanknopingspunten om mondgezondheid van kinderen te verbeteren

Herhaling bij voorlezen geeft vertrouwen in de nacht

Voor Vakblad Vroeg bespreekt Mori van den Bergh in een column eens per maand een prentenboek voor jonge kinderen en hun ouders.

Veel kinderen hebben een bedritueel van eerst je tanden poetsen, dan voorlezen en dan slapen. Het voorleesverhaaltje heeft vaak op allerlei vlakken herhaling in zich, variërend van lange tijd elke dag hetzelfde boekje tot de herhalende patronen in de boekjes zelf. Ze dragen allemaal bij aan het vertrouwen dat je ook deze nacht weer met een gerust hart je ogen dicht kan doen.

Stapsgewijs verhoging kinderopvangtoeslag tot 2027: en dan?

Onlangs heeft minister van Gennip van SWZ aangekondigd dat de huidige kinderopvangtoeslag stapsgewijs verhoogd wordt tot aan 2027. In een nieuw stelsel voor kinderopvang zal daarnaast de financiering rechtstreeks lopen naar kinderopvangorganisaties. Maar hoe het kinderopvang stelsel er precies gaat uitzien in 2027, daar kwamen donderdag in het debat maar geen antwoorden op.

Wiegendood voorkomen vergt continue aandacht

Het plotselinge en onverwachte overlijden van een baby aan wiegendood is de afgelopen decennia enorm gedaald. Preventiestrategieën zijn dus effectief gebleken, maak inmiddels lijkt de aandacht hiervoor te verslappen. Een teken aan de wand is dat er in 2022 weer meer baby’s aan wiegendood zijn overleden. Wat zijn actuele aandachtspunten voor professionals in de zuigelingenzorg?

Taal en muziek ontmoeten elkaar in de prachtige liedjes van Taalenderwijs

Recensie ‘Taalenderwijs’ en ‘De Liedjeskalender’ door Sylvia v/d Salm

Annelijn van Asseldonk is het gezicht achter Totaalmuziek. Ze is de auteur van het boek ‘Taalenderwijs’, een muzikaal prentenboek met 10 verschillende liedjes. Ook heeft zij ‘De Liedjeskalender’ gemaakt met 52 liedjes op een A3-poster. Het eerst wat opvalt is hoeveel zorg er besteed is aan de liedjes, de gedichten, de illustraties, de filmpjes en de bijbehorende e-books met nog meer activiteiten. De liedjes én alle andere materialen en bijbehorende activiteiten stimuleren het kind om taal met al zijn zintuigen te ervaren.

Placenta speelt rol bij baby’s met aangeboren hartafwijking

Kinderen met een ernstige aangeboren hartafwijking lopen het risico op vertraagde hersenontwikkeling. Nu blijkt  dat in hun vroege ontwikkeling ook de placenta een belangrijke rol speelt. Het onderzoek is verricht door promovendus Maaike Nijman (UMC Utrecht) en gepubliceerd in the Journal of the American Heart Association.  

Merendeel jonge kinderen zonder begeleiding actief op digitale media

Meer dan 60% van jonge kinderen maakt gebruik van digitale media zonder begeleiding van hun ouders. Dit blijkt uit onderzoek van Netwerk Mediawijsheid. Maar liefst 91% van ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar zet digitale media in om tijd voor zichzelf te hebben.

Platform informeert over juiste medicijndosering tijdens zwangerschap

Drie op de vier vrouwen gebruikt medicijnen tijdens de zwangerschap. Doseeradviezen ontbreken veelal. Dat gaat veranderen. Een nieuw platform geeft doseeradviezen voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kinderen. Doelgroep zijn zowel zorgverleners die de medicijnen voorschrijven als zwangeren zelf.

Kinderopvangtoeslag gaat op de schop: ’Meer zekerheid en minder risico voor ouders’

DEN HAAG – De kinderopvangtoeslag gaat op de schop. In plaats van een voorschot aan ouders uit te betalen, moet de overheidsbijdrage voortaan rechtstreeks worden overgemaakt naar de kinderopvangorganisatie. Ouders krijgen dan alleen nog een netto rekening voor hun eigen bijdrage. Het demissionaire kabinet wil zo voorkomen dat ouders in de toekomst nog naheffingen krijgen.

Gastouder uitgelicht : Natatia uit Amsterdam zuidoost

Ik ben Natatia en ik heb een plekje voor uw kindje. Ik ben heel muzikaal, er wordt veel gezongen gedanst met de kinderen. Gewoonlijk ben ik heel serieus, maar doe vaak genoeg gek met de kinderen. Het belangrijkst is vooruitgang te zien in de ontwikkeling van uw kind. Er is structuur in het dagritme.

Steek angstige peuters en kleuters hart onder de riem

Verlegen, teruggetrokken gedrag van peuters en kleuters verdient meer aandacht. Preventief ingrijpen kan hen niet alleen een fijnere jeugd geven, maar ook het ontwikkelen van angstproblemen later in het leven voorkomen. Het ouderprogramma Cool Little Kids biedt aanknopingspunten.

Vroegtijdige mazelenvaccinatie vanaf zes maanden aangeboden vanwege uitbraak Brabant

In reactie op de lokale mazelenuitbraak in Eindhoven en omliggende gebieden biedt de GGD Brabant-Zuidoost ouders van jonge kinderen, die naar één specifieke kinderopvang gaan, de mogelijkheid om hun kind vroegtijdig te laten vaccineren tegen mazelen.

Adviescollege kraakt strengere eisen gastouders

DEN HAAG

Het is onduidelijk of de strengere eisen die het kabinet wil stellen aan gastouders nodig zijn om de kwaliteit van deze vorm van opvang te verbeteren. In een advies aan demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) schrijft het Adviescollege Toetsing Regeldruk dat het vooral om “papieren maatregelen” gaat die zij voorstelt. Wat deze ingrepen precies moeten bereiken, is evenmin duidelijk.

Yvonne Meijerink: “Wij begeleiden de reis van klein naar groot”

“Wij komen al 40 jaar op voor de belangen van te vroeg, te licht en ziek geboren baby’s”, geeft voorzitter Yvonne Meijerink van Care4Neo aan. “Niet alleen in die heel kwetsbare eerste maanden, maar gedurende de hele reis van klein naar groot.” Dit gebeurt met een palet aan activiteiten, variërend van informatievoorziening aan ouders tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek. “Een activiteit die eruit springt is het inzetten van ervaringskennis. Niet alleen in de ziekenhuisperiode, maar ook in de jaren die volgen.”

Factsheet spijkert kennis huisartsen bij over eerste 1000 dagen

Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van problemen tijdens de eerste 1000 dagen. Om hen hierin te ondersteunen is een factsheet gemaakt in het kader van het programma Kansrijke Start. Naast informatie over de eerste 1000 dagen geeft de factsheet tools, praktijkvoorbeelden en handelingsopties bij (aanstaande) gezinnen in kwetsbare omstandigheden.

Autismeweek: berichten over het jonge kind in de schijnwerpers

De Autismeweek loopt tot en met zaterdag 6 april. De week staat bol van de activiteiten. Vakblad Vroeg grijpt de week aan om de aandacht te vestigen op het ondersteunen van jonge kinderen met kenmerken van autisme. Belangrijk, want meestal komen deze kinderen op z’n vroegst pas rond de kleutertijd of nog later in zorg. Gevolg is dat ontwikkelingskansen onbenut blijven. Het is dan ook  belangrijk dat deze signalen al op jonge leeftijd worden herkend, door ouders en professionals.

Online dossier over aangeboren schildklierziekte en rol hielprik

Elk jaar worden er zo’n 70 tot 100 baby’s geboren met congenitale hypothyreoïdie (CHT), een ernstige schildklierziekte. Krijgt een baby meteen een goede behandeling, dan ontwikkelt hij of zij zich meestal normaal. Er is nu een compleet online dossier beschikbaar over de ziekte en de rol van de hielprikscreening hierbij.

Prentenboek opent gesprek over nare ervaringen

Recensie ‘Ik wil je iets vertellen’ door Veronique Erkens

Dit prentenboek is van een groot formaat en daardoor heerlijk om als voorlezer op je schoot te houden en samen met het kind naar de prenten te kijken. De tekst en beelden stimuleren kinderen over nare ervaringen te vertellen en de voorlezers – ouder, leerkracht, hulpverlener – te helpen hen hierin te ondersteunen.

Richtlijn over hoe te handelen bij vroeggeboorte herzien

De modules van de richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte – tussen 22 en 26 weken – zijn herzien. De richtlijn geeft adviezen over actieve opvang bij een korte zwangerschapstermijn.

De verteltafel: ‘Zo krijgen woorden betekenis voor de kleintjes’

Voor jonge kinderen is het soms een hele opgave om tijdens het voorlezen de aandacht erbij te houden. Dat kan lastig zijn, jij voelt je onzeker over je leeskwaliteiten of je raakt geïrriteerd als de kinderen steeds afdwalen. Met poppetjes en voorwerpen aan de verteltafel breng je een verhaal tot leven en raken alle kinderen helemaal in de ban van het verhaal.

Leroy breekt lans voor trauma vrije medische zorg

Ogenschijnlijk eenvoudige medische handelingen kunnen bij kinderen al angst, pijn en stress veroorzaken. Voor kinderarts-intensivist Piet Leroy reden om een lans te breken voor traumavrije zorg. Onderzoek van zijn hand toont aan dat comfort en vertrouwen net zo belangrijk zijn als de medische behandeling zelf.

3F-taaleis voor kinderopvang wordt soepeler: dit verandert er

Minister van Gennip van SZW heeft aangekondigd de taaleis IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) aan te passen. Deze taaleis gaat in op 1 januari 2025, maar wordt versoepeld voor sommige medewerkers.

Omgaan met conflicten en pittige emoties: ‘Wijs niet af, maar help’

Het is een gewone dag op de peutergroep. Simon speelt met de rode tractor en Aziz komt erbij staan. Hij wil ook met het speelgoed spelen en probeert de tractor af te pakken. Dat lukt niet en wat volgt is een vechtpartij. Snel haal je de kinderen uit elkaar. Het resultaat: twee hele boze en verdrietige peuters. Als pedagogisch professional is het niet altijd gemakkelijk om met dergelijke heftige emoties om te gaan.

Internetconsultatie: uitzondering gastouderopvang van speeltoestellenwet

Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ (WAS) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke vandaag ter internetconsultatie wordt gepubliceerd. Geïnteresseerden kunnen tot 15 april reageren.

App informeert continue over aanpakken van kindermishandeling

Heb je in je werk te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld? Dan is de Augeo App een handig ondersteuningsmiddel. De app zit boordevol tips, extra informatie, animaties, naslagwerk en bruikbare downloads.

Simpele bloedtest spoort coeliakie in vroeg stadium op

Via een vingerprik en een paar druppeltjes bloed is aan te te tonen of een kind coeliakie heeft.  Belangrijk, want de ziekte ontwikkelt zich al op zeer jonge leeftijd. De sneltest maakt het veel gemakkelijker om de ziekte op te sporen dan via de standaardzorg. Dit zou, net als de hielprik, eenvoudig kunnen via de consultatiebureaus. Een en ander blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Jeugdgezondheidszorg Kennemerland.

Mazelen en kinkhoest grijpen om zich heen, polio en de bof liggen op de loer

De lage vaccinatiegraad tegen kinderziektes leidt tot uitbraken van mazelen (virus) en kinkhoest (bacterie). Volgens het RIVM zijn 4 baby’s aan kinkhoest overleden. De roep om verplichte vaccinatie van kinderen op de kinderopvang wordt luider. Gjalt Jellesma van BOink: ‘Op het moment dat er veel ongevaccineerde kinderen op een kinderdagverblijf zijn, kun je de veiligheid van alle kinderen niet garanderen.’

 

6 tips om beter te leren luisteren naar kinderen

Betrap jij jezelf er ook wel eens op dat je in een gesprek met een kind niet goed aan het luisteren bent? Je bent alweer in gedachten bij praktische zaken, raakt afgeleid van wat er ergens anders in de ruimte gebeurt. Wil je beter naar kinderen luisteren? We geven zes tips om dit te doen.

Stress vaders tijdens de bevalling ijlt na

Stress die de vader tijdens de bevalling ervaart kan zijn mentale gezondheid in de maanden erna negatief beïnvloeden. Met name de eerste dagen na de bevalling bieden kans voor vroege interventie om een postpartum depressie te voorkomen.

Speel in kinderopvang gericht in op druk én sloom gedrag

Veel jonge kinderen worstelen met hun prikkelverwerking: ze krijgen te weinig of juist te veel zintuiglijke prikkels binnen. “In de kinderopvang uit dit zich vaak in de vorm van opvallend gedrag”, aldus Monique Thoonsen. “Dat kan variëren van heel druk tot juist sloom gedrag of een lage irritatiedrempel. Zonder oog voor onder- of overprikkeling passen deze kinderen vaak minder goed in de groep.”

Autisme vergroot risico op obesitas bij jonge kinderen

Bij peuters en kleuters met autisme komt obesitas bij bijna 17 procent van de kinderen voor. Bij andere kinderen is dit slechts 2 procent. Onderzoek toont aan dat jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 6 jaar met autisme een acht keer hoger risico hebben op obesitas als leeftijdgenootjes.

Voorschoolse voorzieningen de maat genomen

Review ‘De staat van het kind’ door Betsy van der Grift

‘De voorschoolse voorzieningen, kinderopvang en kleuterschool, zullen altijd plaatsen zijn waar het intieme van het gezin in dialoog gaat met de publieke sfeer, politiek en beleid.’ Met die woorden introduceerde prof. dr. Michel Vandenbroeck zijn boek ‘De staat van het kind. Het kind van de staat’. Het indrukwekkende handboek biedt een uitgebreide context voor geïnteresseerden in voorschoolse voorzieningen. De auteur levert een uitgebreid en degelijk theoretisch overzicht en schuwt daarbij een geëngageerde stellingname niet.

Handvatten voor het hanteren van oudervriendelijk taal

Als je je tot ouders richt is het belangrijk je bewust te zijn wat taal doet. Maar hoe doe je dat als professional? Wat zeg je wel, wat liever niet en hoe laat je ouders voelen dat je ze begrijpt. Je leest het in de online-brochure ‘Taal doet ertoe’.

Praktisch boek vol spelletjes voor kinderen die uit de pas lopen

Recensie ‘Met plezier uit de pas’ geschreven door Sylvia v/d Salm

Dit is een boek vol spelletjes voor kinderen met sensorische verwerking verschillen. Deze kinderen hebben moeite om te functioneren in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld omdat ze overgevoelig zijn voor geluid, ondergevoelig voor beweging, impulsief of juist passief zijn.

Nieuwe video’s ondersteunen stopadvies aan rokende zwangere vrouwen

Twee derde van de rokende zwangere vrouwen doet een stoppoging. Toch lukt het hen vaak niet. Nieuwe video’s van de Taskforce Rookvrije Start geven zorgverleners inzicht in hoe een tabaksverslaving werkt. Met die kennis kunnen zij wensouders, zwangere vrouwen, partners en ouders makkelijker verwijzen naar professionele stophulp.

Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind volwassen

Tien jaar na de oprichting staat het Landelijk Expertisenetwerk Autisme Jonge Kind (AJK) nu op eigen benen. Tot nu toe zorgden de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en eerder Stichting Papageno voor de opbouw van het netwerk. Voortaan gaat het AJK zelfstandig verder als stichting.

Meerwaarde van bewegen in de zwangerschap uitgelicht

‘Bewegen in de zwangerschap’. Zo luidt de titel van een nieuw factsheet van de KNOV. Het document gaat uitvoerig in op een gezond bewegingspatroon in de zwangerschap. Aan bod komen zowel veilige als onveilige bewegingsactiviteiten, met aandacht voor de gevolgen.

Leren-lusten-plan voor ouders van moeilijke eters

Veel ouders worstelen ermee dat hun kind niet wil eten. Om ouders van kinderen vanaf 4 jaar hierbij te ondersteunen, heeft het Voedingscentrum het ‘Leren-lusten-plan!’ontwikkeld. Aan de hand van een aantal stappen kunnen ouders op een speelse manier met hun kind aan de slag om het proeven en leren lusten te stimuleren. Ook op andere manier biedt het Voedingscentrum ondersteuning.

Webinar ‘Intensieve ambulante gezinsgerichte traumabehandeling bij LVB: hoe dan?’

In gezinnen waar de ouder(s) en/of kinderen op licht verstandelijk beperkt niveau (LVB) functioneren, kunnen het opvoederschap en gezinsfunctioneren onder druk komen te staan. Dit geldt des te meer indien er sprake is van ingrijpende (jeugd)ervaringen of een gebrek aan beschermende en compenserende factoren. In dit webinar van MinNultotVijf gaan Jessica Vervoort-Schel en Marieke de Graaf op donderdagavond 18 april in op het belang van trauma-informed werken voor hulp aan deze gezinnen in het algemeen en in het bijzonder als basis voor ambulante gezinsgerichte traumabehandeling.

Prachtig prentenboek over onthaasten

Recensie: ‘Schiet eens op, Slak’ door Saskia Beverloo

Een prentenboek met de titel ‘Schiet eens op, Slak’, trekt mijn aandacht. Dat moet iets zijn over snel-langzaam. En als muziekdocent is ‘tempo’ iets waar ik graag mee werk.

Het verhaal over Slak en allerlei andere kriebelbeestjes is geschreven door Bianca Oldebeuving en de illustraties zijn van Katrien Benaets.

Meespelen maakt hulp aan kleuters effectiever

Het is van belang om tijdens het (vrije) spel van kinderen zelf mee te spelen. Op die manier kan je inspelen op hun ontwikkeling, werken aan zelfsturing en doelbewust kinderen uitdagen en prikkelen om zo het spel op een hoger plan tillen. Doen-alsof-spel en rollenspel bieden hiervoor prachtige mogelijkheden. Maar hoe speel je als jongekindprofessional op een goede manier mee?

Nieuw platform ondersteunt delen van ervaringen met borstvoeding

Lactatiekundigen Sanne Phaff en Anouk Bolhaar hebben het House of Milk membership gelanceerd. Het betreft een innovatief online platform gericht op moeders die borstvoeding geven. Het platform biedt hen onder meer de gelegenheid om elkaar virtueel te ontmoeten om ervaringen uit te wisselen. Dagelijks worden hier door moeders zeer uiteenlopende borstvoedingsvragen en succeservaringen gedeeld.

Hulpmiddelen om ongelukken met hete thee te voorkomen

Jaarlijks belanden honderden kinderen van 0 – 3 jaar op de Spoed Eisende Hulp na een ongeluk met hete vloeistof, voornamelijk thee. Bij ruim een kwart volgt opname in het ziekenhuis. Een handige kaart zet de zeven belangrijkste mijlpalen in de ontwikkeling op een rij die een risico vormen voor een dergelijk ongeluk.

Nieuwe meting spoort problemen met de moederkoek op

Jaarlijks komen circa 16.000 baby’s al na 38 weken zwangerschap ter wereld. Nieuw onderzoek wijst uit dat dit in veel gevallen niet nodig is. Een Doppler-meting kan bij te kleine baby’s in de baarmoeder namelijk problemen met de moederkoek opsporen.

Dispuut over tongriem wel of niet doorknippen

Met de tongriem zit de tong vast aan de mond. Steeds vaker wordt het riempje bij een baby doorgeknipt, vooral om de borstvoeding beter te laten verlopen. Kinderartsen vinden de ingreep bijna altijd onnodig en waarschuwen voor infecties of bloedingen. Kraamverzorgenden en lactatiekundigen zijn juist voorstander van de ingreep, mits dit doordacht gebeurt. In dit bericht vatten we de verschillende zienswijzen samen.

Goed slapende peuter heeft minder kans op gedragsproblemen als kleuter

Van jongs af aan goed slapen is cruciaal voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Ook kan gezonde slaap een positieve invloed hebben op hun toekomstige gezondheid. Nieuw onderzoek – gepubliceerd in European Child & Adolescent Psychiatry – toont aan aan dat een kortere slaapduur op peuterleeftijd gepaard lijkt te gaan  met meer gedragsproblemen op kleuterleeftijd.

De cruciale rol van bewegen in de kinderopvang

Voor kinderen is beweging ontzettend belangrijk en dat weten veel pedagogisch professionals waarschijnlijk wel. Toch vinden velen van hen het moeilijk om met de kinderen een bewegingsactiviteit te doen. Bijvoorbeeld als er binnen weinig ruimte is, het slecht weer is, of omdat er simpelweg al zoveel moet. Hoe voorkom je dat bewegen er op sommige dagen bij inschiet?

Ook gastouder Franciska is 10 jaar gastouder bij ons!

Van harte gefeliciteerd Franciska met deze fantastische mijlpaal!

Gentherapie effectief voor kinderen met zeldzame stofwisselingsziekte

Nieuwe gentherapie wordt mogelijk bij jonge kinderen met een zeer zeldzame genetische stofwisselingsziekte Metachromatische leukodystrofie (MDL). De ziekte wordt veroorzaakt door een fout in het DNA. De gentherapie is de enige effectieve behandeling voor de ernstige varianten van MLD waarbij kinderen snel achteruitgaan. De Nederlandse overheid vergoedt sinds kort deze therapie voor patiënten die nog geen symptomen hebben.

Wist je dat? Ouder die niet meer kan werken door ziekte of crisis krijgt tegemoetkoming voor opvang

Misschien heb je er weleens mee te maken gehad op de opvang, of wellicht dat je er mee te maken gaat krijgen: een ouder die langdurig ziek of beperkt raakt. Of het nu fysiek of psychisch is, vaak is (goed) zorgen voor een kind dan vrijwel onmogelijk. Maar ja, je hebt alleen recht op toeslag met twee werkende of studerende ouders, toch? Klopt, maar wist je dat er heel fijne uitzonderingsregelingen zijn? Belangrijk om als pedagogisch professional ouders in problemen hierop te wijzen.

Webinar Reeks ‘Opvallende kinderen in de kinderopvang’

Als professional werkend in of met de kinderopvang, peuterspeelzaal of gastoudergezin kom je regelmatig kinderen tegen die opvallen doordat ze heel stil, superdruk, teruggetrokken, boos of verdrietig gedrag laten zien. Hoe kun je op dit gedrag anticiperen om de ontwikkeling van een kind in goede banen te leiden? Antwoorden op deze vraag krijg je door het volgen van de webinar reeks ‘Opvallende kinderen in de kinderopvang’.

Werkzame elementen groepsbehandeling van peuters en kleuters met TOS

Jonge kinderen met TOS worden regelmatig in groepen behandeld. De aandacht richt zich dan  bijvoorbeeld op multidisciplinair werken, het gebruik van taalstimulerende interactietechnieken of interactief voorlezen. Een overzicht laat niet alleen zien welke elementen als werkzaam worden ervaren door ouders en professionals, maar ook wat de effectiviteit ervan is.

Handreiking voor hulp aan kinderen met foetaal alcoholsyndroom

Het foetaal alcoholsyndroom (FASD) wordt lang niet altijd gesignaleerd, laat staan gediagnosticeerd. En zo ja, dan is het moeilijk om de juiste hulp te vinden. Recent onderzoek resulteerde in richtlijnen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met FASD. De bevindingen zijn gebundeld in een handreiking. Duidelijk wordt dat het van belang is om zo vroeg mogelijk te diagnosticeren en te interveniëren.

Hersenontwikkeling premature baby gebaat bij veel slaap

Medische interventies verstoren regelmatig de slaap van prematuur geboren baby’s. Dit belemmert hun hersenontwikkeling. Meer actieve slaap kan dit voorkomen, zo blijkt uit onderzoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Het onderzoeksteam heeft geavanceerde monitoring ontwikkeld om de slaap van te vroeg geboren baby’s op de NICU in de toekomst beter te bewaken.

Mindfulness verrijkt werken met psychisch kwetsbare kinderen

Kwetsbaarheid ombuigen naar weerbaarheid. Dát is de focus van alle professionals die werken met psychisch kwetsbare kinderen. Een training in mindfulness, voor kind en ouders, kan de behandeling verrijken. Dit vergroot de veerkracht van het hele gezin.

Suzanne Geelen, Femke Arnoldus en Martine van Dongen-Boomsma

GGD inspectie december 2023 Gastouderbureau Krokodilletje wederom perfect!

Afgelopen maand heeft de uitgebreide jaarlijkse GGD inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau Krokodilletje en alles was wederom prima op orde!

Gastouder uitgelicht : Gastouder Odyssa uit Almere

Mijn naam is Odyssa en ik ben 41 jaar. Ik ben een geregistreerd gastouder in Almere poort.  Ik vang kindjes bij mij thuis op en heb nog plekjes beschikbaar. Ik heb op dit moment kindjes van verschillende leeftijd variërend van 1 jaar tot bijna 4 jaar.

Zorg voor maatwerk in beweegaanbod voor jonge kinderen

Onder jonge kinderen bestaan grote verschillen in beweeggedrag. Bovendien kan dit van stad tot stad en zelfs van wijk tot wijk verschillen. Onderzoek in Rotterdam levert leerpunten op om het animo om mee te doen aan het beweegaanbod te vergroten.

Afwijkingen opsporen bij premature baby’s kan nu met Artificial Intelligence

Het vroeg opsporen van afwijkingen bij te vroeg geboren baby’s helpt om de gevolgen hiervan op latere leeftijd te minimaliseren. Een belangrijke nieuwe ingang hiervoor is een bewegingsanalyse op basis van videobeelden. Aan de hand hiervan kunnen mogelijke afwijkingen met behulp van kunstmatige intelligentie eerder en beter beoordeeld worden. Het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG maakt inmiddels op de afdeling neonatologie gebruik van de nieuwe technologie.

Zie­ken­huis en kinderopvang zetten in op wasbare luiers

Jaarlijks worden alleen al in het Deventer Ziekenhuis maar liefst 41.000 wegwerpluiers gebruikt. Nu loopt er een pilot wasbare luiers op de afdeling Neonatologie. Op haar beurt is Partou kinderopvang op drie locaties in Den Haag een pilot gestart met wasbare luiers en vroege zindelijkheidstraining. Het jaarlijks gebruikt van wegwerpluiers loopt bij de kinderopvangorganisatie in de miljoenen.

Invloed van extreme zwangerschapsmisselijkheid op gezondheid baby

Circa 2 procent van de zwangeren lijdt aan hyperemesis gravidarum. Dit is een extreme vorm van zwangerschapsmisselijkheid. Nieuw onderzoek toont aan dat de aandoening ook de gezondheid van de baby kan beïnvloeden. Dit kan, waarschijnlijk door ondervoeding, leiden tot een lager geboortegewicht en vroeggeboorte.

Kamervragen over rekenen extra uren door opvangorganisaties

Over de creatieve manieren van de kinderopvangorganisaties om de omzet te verhogen publiceerden we laatst al een artikel, naar aanleiding van berichtgeving van NOS. Diverse politieke partijen hebben nu Kamervragen gesteld aan minister Van Gennip.

Twee prijzen voor idee voor kindvriendelijke knoopcelbatterij

Twee UMCG-artsen hebben een kindvriendelijke knoopcelbatterij ontwikkeld. Hun vinding kan veel kinderleed voorkomen. Zij ontvingen voor hun idee twee verschillende prijzen: de EU Product Safety Award en de KIJK Publieksprijs voor Beste Tech-idee van 2023. Volgens de EU-jury kan de baanbrekende technologie vooral bij jonge kinderen ernstige verwondingen en sterfte voorkomen.

Ouders over: hun kind ziek naar de opvang brengen

Vaders en moeders die hun kind ziek naar de opvang brengen, het bleek een hot topic laatst. Veel opvang professionals gaven op onze socialmedia-kanalen aan zich er wel eens aan te storen. Vandaar dat we ook eens aan ouders hebben gevraagd waarom ze hun kids ziek(ig) naar de opvang brengen en of ze zich bewust zijn van de risico’s.

Haal alles uit de kast om vroege leesontwikkeling te stimuleren

Maar liefst een derde van de Nederlandse 15-jarigen loopt het risico laaggeletterd het onderwijs te verlaten. In 2018 was dit nog een kwart. Investeren in de vroege leesontwikkeling van kinderen is hét middel om de leesvaardigheid van kinderen te vergroten. Met name in de kleutergroepen is winst te behalen.

Methodieken om onveilige thuissituaties te signaleren aangescherpt

In het zo vroeg mogelijk signaleren van kindermishandeling ligt een belangrijke taak voor de Jeugdgezondheidszorg. Maar nog te vaak worden onveilige thuissituaties gemist, zegt onderzoeker Claudia van der Put. Hoe kan dat? Ze hield drie gespreksmethodieken uit de JGZ tegen het licht en ontwikkelde een aanvulling daarop. De nieuwe editie van het online magazine van Augeo bericht erover.

Webinar ‘Leren eten – een multidisciplinaire uitdaging’

Veel ouders en professionals zien eten als iets dat voor kinderen vanzelfsprekend is. Was het maar zo. Onderzoek toont aan dat leren eten het moeilijkste menselijke gedrag is dat we ooit in ons leven zullen vertonen. In dit webinar geeft dr. Kay Toomey uitleg over de complexiteit van voeding vanuit een multidisciplinair perspectiefAls kinderpsycholoog heeft zij 35 jaar ervaring in het werken met baby’s en kinderen met voedingsproblemen.MinNultotVijf vindt het een eer dat deze internationale gerenommeerde wegbereider op dit gebied dit webinar verzorgt. Dit doet zij op dinsdagavond 27 februari 2024 van 19.30 uur tot 21.00 uur. Het Engelstalige webinar is ook later terug te kijken.

‘Kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/bso’s) rekenen extra uren om omzet te verhogen’

Kinderopvangorganisaties doen steeds vaker aan creatief boekhouden, blijkt uit een rondgang door NOS. Ouders hoeven geen hoger uurtarief te betalen, maar de organisaties rekenen jaarlijks simpelweg meer uren.

Ondanks stijging uurtarief is de kinderopvang volgend jaar voordeliger

De tarieven voor de kinderopvang stijgen in 2024, maar bijna alle ouders gaan er volgend jaar netto op vooruit. Dat concludeert Nettobijdrage.nl uit een enquête onder kinderopvang organisaties. De kinderopvangtoeslag stijgt namelijk harder dan de bruto tarieven van de opvangorganisaties. Dat meldt Kinderopvang Totaal.

Daling aantal vroeggeboortes maar niet over hele linie

Het percentage kinderen dat te vroeg wordt geboren in Nederland is gedaald tussen 2011 en 2019. De trend naar beneden zet bovendien door, alleen niet bij vrouwen met een lage sociaal-economische positie. Opvallend is verder dat de Nederlandse cijfers gunstig zijn vergeleken met die van omringende landen in Europa en in de wereld.

Maaltijdplan maakt epilepsie dieet gebruiksvriendelijker

In Nederland krijgen jaarlijks 3.000 kinderen de diagnose epilepsie. Bij 30% van deze kinderen hebben de medicijnen te weinig effect of krijgen zij ernstige bijwerkingen. Bij deze groep kinderen kan een ketogeen dieet therapie (KDT) de epileptische aanvallen tot de helft verminderen. Een aantal kinderen krijgt zelfs helemaal geen aanvallen meer. Vanwege de intensiteit van de behandeling wordt deze slechts beperkt toegepast. Daarom heeft het behandelteam van Erasmus MC een speciaal KetoEasy maaltijdplan ontwikkeld.

Gastouder uitgelicht : Gastouder Diella uit Velsen zuid

Bij van boevenstein krijgen de kinderen de ruimte om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Vallen, opstaan en het zelf proberen. Door kindgericht te werken zie ik wat jouw kindje nodig heeft. Je zult ons veel buiten zien, maar ook knutselen en koken doen wij graag.

Veel ouders vinden het binnenklimaat op de kinderopvang van slechte kwaliteit

Een kwart van de ouders vindt het binnenklimaat op de kinderopvang of school van slechte kwaliteit. Daarnaast geeft meer dan de helft van de ouders aan dat een gezond binnenklimaat belangrijk is bij het kiezen van opvang, basisschool of middelbare school. Dat blijkt uit onderzoek van Gezond Binnen, dat werd gehouden onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. 

Baby’s voelen sfeer en energie aan: ‘Ze slaan het op in hun lichaam’

Ruzie maken waar een baby bij is of een aantal heftige operaties ondergaan als baby. Allemaal ervaringen waarvan vaak wordt gezegd ‘dat krijgen ze toch niet mee’ of ‘dat snappen ze nog niet’. Maar uit onderzoek blijkt dat baby’s meer meekrijgen dan we denken. Hoe werkt dit precies? Wat heeft dit voor gevolgen voor het kind? En hoe kun je hierop inspelen?

AI-model voorspelt verstandelijke ontwikkeling premature baby

De langetermijnuitkomsten van extreem premature baby’s al vroeg in hun leven voorspellen. Niets minder doet een AI-model van onderzoekers van het UMC Utrecht. Het model kan bepalen welke baby’s tijdens hun ontwikkeling te maken kunnen krijgen met een verstandelijke beperking. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet Digital Health.

Kinderopvangsector slaat handen ineen met het Kinderopvang Akkoord voor nieuwe kabinet

Alle partijen in de kinderopvangsector hebben een kinderopvang akkoord bereikt. In dit akkoord heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar. Of de ouders nu werken of niet.

Bijzondere voertuigen zoals de BSO bus krijgen binnenkort kentekenplicht

Een aantal bijzondere voertuigen zoals de elektrische step, de segway en de BSO bus krijgen binnenkort een registratie- en kentekenplicht. Daar heeft het demissionaire kabinet mee ingestemd. Het voornemen is dat deze kentekenplicht vanaf 1 juli 2024 ingaat. 

Zzp’ers binnen de sector zorg en welzijn werken vooral in de kinderopvang

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat dat de meeste zzp-uren binnen de sector zorg en welzijn in de kinderopvang worden gemaakt. Gemiddeld werken zzp’ers in zorg en welzijn 32 uur. In de kinderopvang wordt met bijna 42 uur gemiddeld de meeste uren per week gemaakt door zelfstandigen. 

BK komt met ‘Een beter plan voor de kinderopvang’

Bijna-gratis kinderopvang in 2027. Er is al veel over geschreven en gezegd door diverse experts. Zo zouden alleen de hoge inkomens ervan profiteren, zorgt het niet voor meer kansengelijkheid en zou het niet zorgen voor meer arbeidsparticipatie onder moeders. Hoe het dan wel moet? De Brancheorganisatie Kinderopvang komt nu met ‘een beter plan voor de kinderopvang’ met drie voorwaarden: toegankelijkheid, betaalbaar en eenvoudig & betrouwbaar.

Tips voor aandacht voor kinderen met een beperking

Misschien heb jij een kind met een beperking op de groep of hebben jullie een speciale groep met kinderen die extra zorg kunnen gebruiken binnen de organisatie? Wij geven 6 concrete tips voor het werken met kinderen met een handicap. We vroegen hiervoor invulling aan Eva Toele, directeur van opvangorganisatie de Boshoeve in Nieuw-Vennep.

Bewegen bij peuters onder de maat

Sport is in de peuterfase voor ouders vaak nog niet aan de orde. Beweegactiviteiten echter wel. Toch zien veel ouders het belang hiervan niet in, vooral  omdat ze het gevoel hebben dat hun peuter al genoeg beweegt. Daar komt bij dat ouders verschillende barrières ervaren om hun peuter te laten bewegen.

Record aantal meldingen van kindermishandeling

Veilig Thuis ziet een record aantal meldingen van emotioneel verwaarloosde kinderen. Dat waren er de eerste helft van dit jaar al meer dan 13.000, meldt het AD. Onder meer de sterk gestegen energiekosten en de krapte op de huizenmarkt spelen volgens Veilig Thuis hierbij een grote rol. Door de stress die hierdoor bij ouders ontstaat raken kinderen in de knel.

Ouderrol draagt bij aan voorkomen angst, pijn en stress in ziekenhuis

Een actieve en positieve rol van ouders zorgt ervoor dat een kind minder pijn ervaart tijdens medische handelingenHet gaat daarbij om zaken als het inbrengen van een infuus, het toedienen van medicijnen of het inbrengen van een sonde.

Huilbaby geeft ouderschap valse start

“De impact van excessief huilen van een baby op het ouderschap is enorm groot”, laat Ineke de Kruijff weten. “Ik krijg zeer regelmatig verhalen toegestuurd met zinnen als ‘nu, jaren later, breekt het zweet mij nog steeds uit als ik babygehuil hoor’. Het geeft een valse start aan het ouderschap.” In een interview vertelt Ineke hoe wel te handelen. “Hoopvol is een nieuwe werkwijze van netwerkzorg rondom excessief huilende zuigelingen.”

Vijf maanden huid-op-huid positief voor baby’s en moeders

Bij huid-op-huid contact wordt de baby met alleen een luier op de blote borst van de ouder gelegd. Al langer is bekend dat dit contact zorgt voor een breed scala aan positieve uitkomsten bij prematuur geboren kinderen. Uit promotieonderzoek blijkt dat de meerwaarde hiervan ook geldt voor voldragen baby’s en hun moeders.

Goed nieuws: kinderopvangtoeslag voor 2024 opnieuw verhoogd

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een extra verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 2024. Voor alle opvangvormen gaat de maximum uurprijs omhoog. Deze verhoging komt boven op de gebruikelijke jaarlijkse aanpassing als gevolg van de loon- en prijsontwikkeling. Bekijk de nieuwe uurprijzen.

Cursus “het verrijken van de speel-leeromgeving”

Op dinsdag 31 oktober heeft Renske Groot van “groot voor klein” voor ons de (online) cursus “het verrijken van de speel-leeromgeving” verzorgd. Er heeft een leuke club gastouders deelgenomen aan deze cursus en de reacties waren enthousiast en positief! Een inspirerend onderwerp wat de gastouders nieuwe inzichten en ideeën heeft gegeven.

BOinK: Onmisbaar stappenplan voor ouders met vermoeden misbruik door opvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft een aantal tips en stappen gebundeld voor ouders die seksueel misbruik of mishandeling door een medewerker van de kinderopvang vermoeden.

Gastouder uitgelicht : Gastouder Chantelle uit Dordrecht

Goede dag,

Ik ben gastouder Chantalle. Zelf heb ik 2 kinderen van 2018 en 2021.

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Voor meer informatie over bijv. Pedagogisch beleid / beschikbaarheid neem dan gerust vrijblijvend contact op.

Boek steekt vaderschap tijdens eerste 1000 dagen hart onder de riem

Recensie Vader op komst. Wat je als moderne vader kunt verwachten(en doen!)’ door Bob de Raadt

Willem Bisseling (1982) is literair agent en schrijver en dat is goed te merken in dit boek. De hoofdstukken hebben humorvolle titels, die direct raken. Ze nemen je meteen op sleeptouw in de wereld van de ‘zwangere en pas bevallen’ vader. Het boek bevat een bonte stoet aan items, tips, adviezen, lijstjes en aandachtspunten voor het vaderschap tijdens de eerste 1000 dagen.

Massale leegloop kinderopvang ‘kulverhaal’: ‘Niet uitstroom, maar juist instroom is op recordhoogte’

Nog nooit stonden er zoveel vacatures voor een baan in de kinderopvang open, zo meldde het AD gister. Een alarmerend bericht waaraan ook KinderopvangTotaal aandacht besteedde. Maar volgens Ed Buitenhek, die voor ons in de cijfers dook, gaat het om onjuiste, misleidende berichtgeving die schadelijk is voor het imago van de branche. ‘Niet de uitstroom, maar juist de instroom is op recordhoogte. Hou zou AD sieren als ze – na controle van de data – de berichtgeving rectificeren’, zegt hij in de memo.

Nieuw: online platform voor gastouders om contact te leggen en kennis te delen

Om kennisdeling en onderlinge interactie tussen gastouders te bevorderen is er nu een online learning community voor gastouders. Kom in contact met elkaar en stel elkaar vragen in het forum of via de social media-pagina, vind een opleiding of cursus die aansluit bij de eigen ontwikkelbehoefte en daag elkaar uit via een challenge.

Online special belicht wiegendood van alle kanten

‘Wiegendood-preventie: de nieuwste kennis & tip’. Aldus luidt de titel van een online special van Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Hierin lees je alles over wiegendoodpreventie. De inhoud varieert van achtergrondartikelen tot praktische tips.

Slaapliedje zingen verdwijnt meer en meer als bedritueel

Een slaapliedje zingen als onderdeel van het bedritueel. De meeste millennials wagen zich er niet aan, zo blijkt uit onderzoek. Twee op de drie ouders zingen geen liedje voor het slapengaan van hun baby. Verontrustend, want zingen voor het slapengaan is om meerdere redenen heel goed voor kinderen.

Bye bye, zwaai zwaai: 8 tips voor een lachend afscheid

Moeder Annemiek brengt haar anderhalfjarige dochter Lotte voor het eerst naar de dagopvang. Het afscheid is dramatisch. Lotte huilt tranen met tuiten en hoe lief de pedagogisch medewerker ook is, de dreumes klampt zich gillend aan haar moeder vast. Een lachend eerste afscheid, is dat gewoon onmogelijk? 8 tips.

Gastouder Karolina uit Hilversum tien jaar gastouder bij Krokodilletje

Ook gastouder Karolina is deze week tien jaar gastouder bij Krokodilletje!

‘Lang schermgebruik kind kan blijvende oogschade veroorzaken’

Gezond opgroeien: dat gunnen we ieder kind. Toch waarschuwt het Oogfonds dat steeds meer kinderen in de toekomst te maken krijgen met blijvende oogschade, vanwege het dagelijkse schermgebruik. In de nieuwe podcast serie OverZien wil het Oogfonds (professionele) opvoeders informeren hoe verstandig om te gaan met beeldschermgebruik.

De (waarschijnlijk) definitieve uurtarieven 2024 zijn bekend

Het definitieve Besluit kinderopvangtoeslag 2024 is gepubliceerd. In dit besluit zijn de maximum uurtarieven en de toetsingsinkomens voor 2024 vastgesteld. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Wel loopt er nog een motie om de maximum uurprijzen verder te verhogen om kosten voor ouders te beperken.

Relatie tussen slaapproblemen en gezondheid tijdens eerste 1000 nachten

Tijdens de eerste 1000 nachten gaan slaapproblemen bij baby’s vaak samen met buitengewoon veel huilen. Zo erg dat ouders er psychische klachten door kunnen ontwikkelen. De uitputting van ouders kan zelfs de reden zijn om hulp te zoeken.

Gastouder Rita uit Drempt dit jaar 10 jaar bij ons!

Dit jaar is Rita uit Drempt alweer 10 jaar gastouder bij ons!

Definitieve compensatieregeling Stint: vergoeding nog steeds onder voorwaarde

Het is definitief: de overheid gaat kinderopvangorganisaties compenseren voor de twee jaar dat zij hun elektrische bolderkarren van Stint niet mochten gebruiken. In de regeling staat echter nog steeds dat het ministerie een voorwaarde aan de schadevergoeding koppelt. Kinderopvangorganisaties die de vergoeding willen ontvangen, worden – nog steeds – verplicht mee te werken aan een eventuele rechtszaak tegen de fabrikant van de Stint.

Gastouder Jacquelien is 10 jaar gastouder bij Krokodilletje!

Vandaag hebben we Jacquelien uit Velp mogen verrassen met een lekker doosje chocolade en een mooi boeket!

Blog Ingrid van den Bunder – Groente: zet je tanden erin!

Eerlijk is eerlijk: ik lust niet alle groentes. Maar, ik proef wel alles. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Proeven moest. Zoals asperges. Ik heb altijd de mogelijkheid gehad om alles te proeven en om veel verschillende groentes te eten.

‘Dreumesen zitten overal een beetje tussenin’

Er is in de kinderopvang, en in de wet, veel aandacht voor baby’s en peuters. Maar hoe zit het met dreumesen? Vallen zij niet tussen wal en schip? En wat kun je doen om de kinderopvang voor dreumesen aantrekkelijker te maken?

En ook gastouder Harrie uit Schijndel is al 10 jaar gastouder bij ons!

Vandaag hebben wij Harrie uit `Schijndel` blij verrast met een mooi boeket en iets lekker voor bij de koffie!

 

Ongezond slapen complex gezondheidsprobleem

Kinderen goed leren slapen kan een flinke uitdaging zijn. Maar wel heel belangrijk. Ongezonde slaap op jonge leeftijd is namelijk een complex gezondheidsprobleem, zo blijkt uit recent promotieonderzoek. Het onderzoek toont aan dat kinderslaap wordt beïnvloed door een grote variatie aan determinanten. 

Kindermishandeling? Wacht niet af!

‘Wie heeft wel eens blauwe plekken bij een baby gezien?’ Met deze vraag opende de 2023-editie van ons congres over kindermishandeling. Vrijwel alle deelnemers staken hun vinger op. Dit gold niet voor de vervolgvraag: ‘Wie weet wat dan te doen?’ 

Hoe ga je om met angsten van kinderen?

Alle kinderen zijn weleens bang. Ook de kinderen op jouw groep zijn soms misschien angstig. Dat is normaal. Bij iedere ontwikkelingsfase horen bepaalde angsten. Hoe kunnen die angsten zich uiten? En hoe help je een kind dat angstig is?

Dag van de Gastouder je bent een topper!

Het is zover: vandaag is het de Dag van de Gastouder 2023. En die dag laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.

Kamerbrief: ‘Fundamentele aanpassingen nodig om nieuwe stelsel uitvoerbaar te maken’

Ingrijpende aanpassingen zijn nodig om het concept-ontwerp van het nieuwe kinderopvangstelstel uitvoerbaar te maken, blijkt vandaag uit een kamerbrief van (demissionair) minister Van Gennip. Uit impactanalyse van de vier gezamenlijke uitvoerders, in opdracht van het ministerie van SZW, blijkt dat het concept-stelselontwerp in de huidige versie niet uitvoerbaar is. Een belangrijke reden daarvoor is de onmogelijkheid om de arbeidseis voor tien tot twintig procent van de ouders geautomatiseerd te kunnen toetsen.

Alles over kraamzorg bij anderstalige gezinnen

Anderstalige cliënten lopen een veel hoger risico op complicaties tijdens  zwangerschap, geboorte en postpartum. Voor het Kenniscentrum Kraamzorg reden om een special uit te brengen over kraamzorg bij anderstalige gezinnen. De special is relevant voor alle beroepsgroepen in de geboortezorg.

Voorlopige vergoeding kinderopvang voor 2024 bekend

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor dagopvang  € 9,65, voor buitenschoolse opvang € 8,30 en voor gastouderopvang € 7,24. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wiebelbillen: stimuleren of leren stilzitten?

Vanaf het moment dat mijn dochter wakker wordt, zit ze niet meer stil. Ze is aan het springen op bed, danst voor de spiegel, rent de kamer door en kan op de een of andere manier springend haar kleren aantrekken. Voor mijn dochter is stilzitten geen favoriete bezigheid, net als voor veel andere kinderen. En gelukkig maar, want door te bewegen ontwikkelen kinderen belangrijke motorische vaardigheden waar ze de rest van hun leven plezier en profijt van hebben.

3 op de 10 ouders wil geen bijna-gratis kinderopvang om déze reden

Bijna-gratis kinderopvang: je zou denken dat alle ouders een gat in de lucht springen bij dit kabinetsplan. Niets blijkt minder waar: 3 op de 10 ouders met kinderen op de opvang wil niet dat het (bijna) gratis wordt, omdat het ten koste kan gaan van de kwaliteit. Ze zijn bang dat problemen met wachtlijsten en personeelstekorten groter worden.

Gastouder Albertine uit Doetinchem ook alweer 10 jaar bij Krokodilletje!

Vandaag was het de beurt om Albertine in het zonnetje te zetten!

Gastouder Sandra uit Voorst alweer tien jaar gastouder bij Krokodilletje!

Vandaag hebben we Sandra een onverwachts bezoekje gepleegd en haar verrast met een mooie bos bloemen een doosje chocolade omdat ze alweer tien jaar gastouder bij ons is!

Fins onderzoek: ‘Stressniveau kinderen thuis hoger dan in de kinderopvang’

Kinderen ervaren gemiddeld meer stress wanneer zij op de kinderopvang zijn dan thuis. Het is een van de belangrijkste – en meest uitgemeten – conclusies die Sanne de Vet deed in haar promotieonderzoek naar stress bij jonge kinderen in de kinderopvang. Finse onderzoekers concluderen juist het tegendeel.

Oppas verdacht van misbruik: Nysa waarschuwt voor ‘grijze oppascircuit’

Een 24-jarige man in het Noord-Hollandse Schagen wordt verdacht van kindermisbruik. De man werkte landelijk als oppas bij ten minste elf gezinnen. Nysa vreest voor het groeiende ‘grijze oppascircuit’ waarin steeds meer mensen onder de radar en zonder toezicht hun diensten aanbieden, nu de vraag naar kinderopvang ongekend hoog is.

‘Als Stint onveilig was, hadden we veel meer ongevallen gehad’

Dat het Openbaar Ministerie (OM) de voormalige Stint als ‘onveilig op tal van punten’ bestempeld, valt niet bij iedereen in goede aarde. Branchepartijen stellen dat de sector de elektrische bolderkar jarenlang naar volle tevredenheid heeft gebruikt. ‘Ik hoor het OM zeggen dat de remmen het niet goed genoeg zouden doen. Dan begint het bij mij al te jeuken’, reageert BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma.

Ministerie wil met gastouder in gesprek over extra kwaliteitseisen

Het was voor sommigen best even schrikken: de extra kwaliteitseisen in de gastouderopvang om de kwaliteit die overwegend goed is, tussen alle gastouders gelijkt te trekken. Welke impact heeft dat op de praktijk? SZW wil daarover in gesprek met gastouders en gastouderbureaus.

Onze lieve gastouder Nadege uit Almere is alweer 10 jaar gastouder bij Krokodilletje!

Dit jaar is onze lieve NAdege uit Almere ook alweer 10 jaar bij ons als gastouder!

Schadevergoeding tot 12.000 euro per afgedankte Stint, 5 jaar na dramatisch verkeersongeval

VOORSTEL REGELING : Kinderopvangorganisaties en postbedrijven met afgedankte Stints kunnen binnenkort van de Staat een schadevergoeding krijgen. Die kan oplopen tot 12.000 euro voor ieder exemplaar van de omstreden elektrische bolderkar, blijkt maandag uit de voorgestelde regeling.

Speciale pleister verzacht pinda-allergie bij peuters

Twaalf maanden immunotherapie via een pleister met pinda-eiwitop de huid. Dankzij deze nieuwe behandeling wordt het merendeel van de peuters met een pinda-allergie minder gevoelig hiervoor.

Pittige emoties bij kinderen: ‘Als je zelf gespannen in de situatie staat, maak je de emotie alleen maar groter’

Misschien herkenbaar. Als een van de kinderen een woedeaanval krijgt, gaat hij krijsend op de grond liggen en als je hem dan probeert te kalmeren, wordt hij alleen maar bozer. Een ander gooit met blokken en valt andere kinderen aan. Ja, kinderen uiten hun emoties soms op een pittige manier. Als je op de groep staat, kan dit best een uitdaging zijn. Hoe zorg je ervoor dat je de emoties niet erger maakt? En wat doe je om het behapbaar te houden?

Kijken naar het Zweedse model: hier werkt gratis kinderopvang wel

In tegenstelling tot Nederland, waar bijna gratis kinderopvang wordt bekritiseerd vanwege de mogelijke vergroting van kansenongelijkheid, zet Zweden sterk in op algemeen toegankelijke voorscholen. Inclusief prijsplafond om de kosten te reguleren. Wat zijn de ervaringen daar?

Mirjam Veldhoven pleit voor erkenning: ‘Kind met voorsprong mag niet worden genegeerd’

Als je werkt met kinderen hoor en lees je vaak over ontwikkelingsachterstanden. Op scholen en kinderopvangcentra worden allerlei maatregelen genomen om deze kinderen te begeleiden. Minder vaak wordt aandacht besteed aan kinderen die juist een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Dat moet veranderen, vindt Mirjam Veldhoven, expert op dit gebied. Graag ziet ze dat het signaleren van ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid onder de aandacht wordt gebracht.

Gastouder uitgelicht : Gastouder Marije uit Hoogeveen

Ik ben Marije en ik woon samen met mijn man en 3 kinderen in het centrum van Hoogeveen. Ik ben creatief en hou van spelletjes.

Moedermelk stimuleert cognitieve ontwikkeling

Het is al langer bekend dat moedermelk een positief effect heeft op de fysieke gezondheid van een kind. Nieuw onderzoek toont aan dat borstvoeding ook de cognitieve ontwikkeling van een kind stimuleert. Hoe hoger de suikerconcentratie van moedermelk, hoe beter de cognitieve vaardigheden op 3-jarige leeftijd zijn.

Kindermishandeling in de kiem smoren verdient topprioriteit

Ieder jaar weer zijn veel baby’s, peuters en kleuters slachtoffer van geweld of misbruik. Hier de vinger op leggen is iets waar veel professionals moeite mee hebben. “De meldcode van Veilig Thuis ondersteunt hen hierin”, geeft Ida Groeneveld aan. “Alleen wordt deze in de praktijk vaak niet goed gehanteerd. Jammer, want juist omgaan met mishandeling en misbruik verdient topprioriteit.”

Ook gastouder Josephine is 10 jaar gastouder bij ons!

Van harte gefeliciteerd Josephine met deze fantastische mijlpaal!

En ook gastouder Susanne is dit jaar 10 jaar gastouder bij ons!

Wat gaat de tijd snel, ook onze lieve gastouder Susanne is al weer 10 jaar gastouder bij ons!

Gastouder Bep is al 10 jaar gastouder bij ons, gefeliciteerd Bep!

Vandaag zijn we even bij Bep langs geweest om haar van harte te feliciteren omdat ze 10 jaar gastouder is bij ons! en wat is het een leuke foto met je kleindochter geworden!

Gastblog Natascha van der Post – Kinderopvang nog steeds niet serieus genomen

Ik durf het bijna niet meer te zeggen, “tot mijn grote verbazing”… Inmiddels is het geen verbazing meer maar een grote teleurstelling dat de kinderopvang (waaronder ook gastouderopvang) wederom niet serieus wordt genomen door de politiek en in het bijzonder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Als zelfstandig plassen en poepen niet lukt

Het bereiken van continentie is complex. Fysieke-, gedrags- en omgevingsfactoren bepalen of zindelijk worden lukt. Oog hebben voor al deze verschillende factoren dragen bij aan een goede begeleiding van ouders en adequate zorg aan het kind. Alleen wordt de expertise van hulpverleners vaak onvoldoende benut.

Communiceren door gedrag: wat wil een kind jou vertellen?

‘Als een kind het jou moeilijk maakt, heeft het kind het juist moeilijk’. Dat moet je steeds voor ogen houden als je te maken hebt met afwijkend gedrag, vindt orthopedagoog Niels van Delden. ‘Gedrag is een vorm van communicatie en heeft dus een functie: kinderen willen met hun gedrag iets aan jou vertellen.’

Gastouder Ingrid uit Doesburg is ook alweer tien jaar gastouder bij Krokodilletje!

Gastouder Ingrid uit Doesburg is ook alweer tien jaar gastouder bij Krokodilletje! Uiteraard hebben wij haar blij verrast met een mooi boeket bloemen.

Gastblog Ilse – 8 tips voor zonbescherming (jonge) kinderen

De zon: het is heerlijk om ervan te genieten, ons bioritme wordt aangestuurd en ons lichaam maakt vitamine D aan. Maar de zon kan ook schadelijk zijn en ik vind het belangrijk om daar meer over te vertellen. Ik ben Ilse, pedagogisch medewerker en in 2020 gediagnosticeerd, behandeld en genezen van melanoomkanker; de meest agressieve vorm van huidkanker. In aanloop naar de Dag van de Zonnebrand, zaterdag 27 mei, schrijf ik deze blog over preventie speciaal voor collega-pedagogisch medewerkers én ouders.

Check regelmatig motorische ontwikkeling van vroeggeboren baby’s

Een deel van de zeer vroeggeboren kinderen vertoont rond de twaalf maanden een vergrote achterstand ten opzichte van op tijd geboren baby’s. De toenemende complexiteit van de motorische vaardigheden vanaf dat moment speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Met het oog op het vroeg starten van een interventie is het zinvol om hun grof motorische ontwikkeling regelmatig te meten. Opmerkelijk is dat Nederlandse jonge kinderen zich over het algemeen motorisch trager ontwikkelen dan leeftijdgenootjes in andere landen.

Aandachtspunten bij overgang van kinderopvang naar groep 3

Het eind van het schooljaar komt in zicht. Dat betekent dat de kleutergroepen in de kinderopvang afscheid nemen van de kinderen die na de zomer naar groep 3 gaan.  Wat zijn voor hen aandachtspunten om rekening mee te houden?

Gastouders kritisch over nieuwe kwaliteitseisen: ‘Nog meer regels en ik stop’

Gastouders moeten vanaf 2025 aan strengere kwaliteitsnormen gaan voldoen. Dat wil minister Karien van Gennip van Sociale Zaken bereiken door extra eisen in de wet vast te leggen. Maar veel gastouders zijn klaar met de extra regels. “Met de lage opbrengsten en vele eisen is dit werk niet meer rendabel.” Vandaag vergadert de Tweede Kamer over de nieuwe plannen.

Werkelijke uurprijs gastouder flink hoger dan maximale uurvergoeding overheid

De werkelijke uurprijs van gastouders ligt op 9,62 euro, blijkt uit het kostprijsonderzoek van AYIT Consultancy. Dat is een flink stuk hoger dan de maximale vergoeding vanuit de overheid: 6,85 euro. Dit verschil is te groot, vinden Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Nysa. De lage uurprijs zou gastouders dwingen te stoppen.

Gastouder uitgelicht : Gastouder Michelle uit Berkhout

Hallo mijn naam is Michelle en al bijna 20 jaar gastouder. Mijn leeftijd is 51 jaar

Opvang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar

Gesprekshandreiking ondersteunt toepassen meldcode

Twaalf video-casussen, ruim 500 reflectievragen en meer dan 100 verdiepende materialen. Dat is de inhoud van de handreiking ‘In gesprek over meldcode-dilemma’s’ van de Augeo Foundation. De gesprekshandreiking helpt professionals en organisaties bij het toepassen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De ondertitel is veelzeggend: Samen aan de slag met herkenbare casussen’.

Veganistische moedermelk van goede kwaliteit

Een veganistisch dieet heeft geen invloed op de concentratie vitamine B2 en carnitine in moedermelk. Deze twee voedingsstoffen komen vooral voor in dierlijke producten en zijn essentieel voor de ontwikkeling van de baby. Dit blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC.

Uithuisplaatsing doet jonge kind geen goed

Ieder jaar weer worden veel kinderen uit huis geplaatst, waaronder baby’s, peuters en kleuters. “Vooral het aantal uithuisplaatsingen van jonge kinderen moet omlaag”, vindt Janneke Majoor. “Houd altijd in je achterhoofd dat uithuisplaatsingen er over het algemeen aan bijdragen dat kinderen het op langere termijn minder goed gaan doen.”

(Voorlopige) maximum uurprijs voor 2024 bekend!

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor alle opvangtypes met 6,01 procent verhoogd. Wat betekent dit voor de kinderdagopvang, de bso en voor gastouders?

Ouders KDV en BSO betalen al in 2024 de rekening voor kwaliteitsverbetering gastouderopvang 2025

In 2024 worden zoals het er nu naar uitziet de uurtarieven kinderopvangtoeslag 2024 aangepast met effectief 5,8 % (KDV) en 5,7% (BSO en GO). Nu zijn door de Rijksoverheid de kostenstijgingen voor 2024 voor berekend op 6,01 % maar wordt er een correctie uitgevoerd en € 0,02 in mindering gebracht.

Wel of geen speeltoestel conform het WAS?

Wij krijgen veel vragen over het stroomschema in de reikwijdtenotitie over of iets wel of niet als speeltoestel gezien wordt, conform het besluit.

Verbetertraject gastouderopvang naar Tweede Kamer

Vandaag heeft de Minister van SZW, Karien van Gennip, een brief naar de Tweede Kamer gezonden over het verbetertraject voor de gastouderopvang.

Petitie speeltoestellen bij gastouders gestart

Naar aanleiding van alle informatie over de speeltoestellen in de gastouderopvang zien wij veel initiatief bij gastouders ontstaan en dat is mooi om te zien.

Boekentips Mei 2023

Daar is hij weer: de boekentip!

Dit keer drie prachtige prentenboeken die je het hele jaar door kunt gebruiken!
Wil je een van deze boeken (of alle drie ) of andere boeken/speelgoed bestellen?
Gebruik dan de kortingscode: NYSA523

Je ontvangt dan 5% korting (op je gehele bestelling) én een leuk extraatje!
Klik op het plaatje van het boek en je komt gelijk op de website van Kinderboekenwinkel de Toverlantaarn.

Veel leesplezier!!

Merendeel peuters gaat niet naar de tandarts

Ruim de helft (60,6%) van de peuters van 2 en 3 jaar oud bezoekt geen tandarts. Terwijl het advies is om vanaf die leeftijd ook de melktanden twee keer per jaar te laten controleren. De melktanden moeten vanaf deze leeftijd worden gepoetst en onderhouden. Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen zowel provincies als gemeenten.

(de getoonde foto is ter illustratie) Rechtbank besluit: alle speeltoestellen gastouders moeten worden gekeurd

Speeltoestellen van gastouders moeten volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) gekeurd worden. Dat oordeelde de rechtbank Rotterdam op 12 mei 2023 in een zaak die een gastouder aanspande tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Nysa adviseert gastouders om per direct alle speeltoestellen buiten gebruik te stellen.

Gastouder Dineke is ook al 10 jaar bij Gastouderbureau Krokodilletje!

Wat gaan de jaren snel voorbij! Van harte gefeliciteerd! Wij zijn blij en trots dat we al zo’n mooie periode met je mogen samenwerken. En we hopen er nog vele jaren aan vast te mogen knopen.

Open huizen vierdaagse gastouderopvang

 

KNGO organiseerde dit jaar op 24, 25, 26 en 27 mei 2023 de landelijke Open huizen vierdaagse gastouderopvang. Vier dagen waarin zoveel mogelijk gastouderlocaties en gastouderbureaus zich hebben laten zien. Het waren een succesvolle dagen!

 

Gastouder Willy 10 jaar bij Gastouderbureau Krokodilletje!

Wat een mooie mijlpaal! Van harte gefeliciteerd! Wij zijn blij en trots dat we al zo’n mooie periode met je mogen samenwerken. En we hopen er nog vele jaren aan vast te mogen knopen.

Kinderopvang en gastouderopvang beinvloedt ontwikkeling van kinderen positief

De kinderopvang  helpt alle typen kinderen om zich positief te ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor de gastouderopvang. De pedagogische kwaliteit van de opvang heeft een klein maar duurzaam effect op de sociale ontwikkeling  van peuter tot en met adolescent, zo blijkt uit een meta-analyse.

Alcoholgebruik rond zwangerschap verandert gezichtsvorm kind

Het gebruik van alcohol in de periode voor en tijdens de zwangerschap verandert de gezichtsvorm van kinderen. Het verband is al aanwezig bij kleine hoeveelheden alcohol, zelfs als vrouwen stoppen met drinken zodra ze zwanger zijn. De vorm van het gezicht van kinderen kan een aanwijzing zijn voor gezondheids- en ontwikkelingsproblemen. Er bestaat dus geen veilig niveau van alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap. 

Moedermelkbank zoekt vrouwen die ‘vloeibaar goud’ willen doneren

Er worden dringend moeders gezocht die hun melk willen doneren voor te vroeg geboren baby’s. De bodem van de voorraad bij de Nederlandse Moedermelkbank komt namelijk in zicht. Dus ken je vrouwen die dit willen doen, wijs ze erop.

Haal vaders tijdens eerste 1000 dagen van zijspoor af!

In de geboortezorg krijgt de rol van vaders in de eerste 1000 dagen veelal slechts mondjesmaat aandacht. Bob de Raadt is al jarenlang pleitbezorger voor meer oog voor vaders in deze cruciale ontwikkelingsperiode. “Het versterken van hun rol in deze cruciale periode is een vorm van vaderemancipatie. Een handicap daarbij kan zijn dat, ondanks goede bedoelingen, de geboortezorg wordt gedomineerd door vrouwen.

Start bij kindermishandeling snel met behandeling

Langdurige onveiligheid en chronische stress kunnen bij kinderen traumatische klachten veroorzaken. Snel starten met een behandeling is dan belangrijk. Ook als de situatie nog niet veilig is. Knelpunt is dat kindermishandeling geen officiële diagnose is. Dit mag het starten van behandelen echter niet beletten.

Tekeningen spelen rol bij opsporen hoogbegaafdheid

Vaak wordt een ontwikkelingsvoorsprong lange tijd over het hoofd gezien. Kindertekeningen kunnen een rol spelen bij het vroegtijdig opsporen van hoogbegaafdheid. Dat blijkt uit promotieonderzoek van psycholoog Sven Mathijssen. ‘Terug naar de tekentafel: Potentiële indicatoren van hoogbegaafdheid in menselijke figuurtekeningen’, luidt de titel van zijn  proefschrift.

Online cursus “Inzicht in het kinderbrein”

Beste gastouder,

Op dinsdag 18 april 2023 organiseren hebben we de cursus “Inzicht in het kinderbrein” georganiseerd voor al onze gastouders.

Deze cursus is gegeven door Renske Groot, zij is onder andere trainer in de kinderopvang en pedagogisch coach.  De cursus is via zoom gehouden worden en duurde ongeveer 1.5 uur, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Deelnemers hebben naderhand een hand-out met de belangrijkste punten uit de cursus en een certificaat van deelname ontvangen!

 

Vergiftiging door medicijnen of planten

Een vergiftiging bij kinderen wordt vaak veroorzaakt door schoonmaakmiddelen, medicijnen en planten. Waar moet je op letten?

Eenmalige extra verhoging kinderopvangtoeslag in 2023 – internetconsultatie

Als gevolg van de historisch hoge inflatie in 2022 lopen de kosten voor kinderopvangorganisaties op. Dit komt met name door hogere loonkosten (mede vanwege de huidige krapte op de arbeidsmarkt) en stijgingen van overige kosten. Hierdoor stijgen ook de kosten van kinderopvang voor ouders. Gezien het grote publieke belang van toegankelijke en betaalbare kinderopvang, heeft het kabinet besloten om de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2023 eenmalig extra te verhogen.

Gastouder uitgelicht : Denyse uit Groningen

Ik ben Denyse 32 jaar oud en getrouwd met mijn man Ruud. Ik ben moeder van drie kinderen; Juliën (2011), Florien (2015) en Maes (2018). Wij wonen in de kindvriendelijke wijk Gravenburg in Groningen.

Van overgeslagen voedingen tot onafgesloten bedjes: GGD slaat alarm over personeelskrapte

GGD GHOR Nederland slaat alarm over de personeelstekorten in de kinderopvang. Tijdens hun inspecties stellen toezichthouders van de GGD’s vaker tekortkomingen vast die te maken hebben met de personeelskrapte. Volgens de organisatie staat de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang onder druk. ‘Dit gaat een keer mis.’

Genmutatie verantwoordelijk voor zeer ernstige voedselallergie

Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een genetische mutatie ontdekt die verantwoordelijk is voor een ernstige vorm van voedselallergie. Het is voor het eerst dat een dergelijke mutatie is gevonden die deze vorm van allergie veroorzaakt. Dankzij deze ontdekking ligt de weg open voor de ontwikkeling van betere diagnostiek bij kinderen met zeer ernstige voedselallergieën.

Therapie met beeld en muziek geeft zicht op binnenwereld kind

Dit boek van de hand van Wijntje van der Ende gaat over de kracht van non-verbale therapie via beeld en muziek. Doel is het verbeteren van emotie- en gedragsregulatie. Non-verbale communicatie tussen kind en therapeut speelt hierin een belangrijke rol. Hoewel soms wat theoretisch, is het al met al een inspirerend boek over de kracht van beeld en muziek binnen de therapie.

Moeilijk etende peuter gebaat bij multidisciplinair maatwerk

Peuters en hun ouders op weg helpen naar een aangename eetsituatie, ga er maar aan staan. De strijd en spanning aan tafel spatten er regelmatig van af. “Hier uitkomen staat of valt met hoe je hen als professional hierin begeleidt”, verzekeren Maaske Treurniet en Rolinde Demeyer. “Te meer daar de weg naar een aangename eetsituatie voor ieder gezin anders is.” In een webinar ontleden beiden a.s. donderdag de problemen op dit gebied, gevolgd door praktische adviezen voor professionals die met deze problematiek te maken hebben. “Dit doen we vanuit de invalshoek van zowel de kinderdiëtetiek als de preverbale logopedie. Dat maakt dit webinar uniek!” Een vooruitblik.

Hulpmiddelen om op jonge leeftijd verantwoord om te gaan met digitale media

Kinderen beginnen steeds vroeger met digitale media zoals de smartphone. Dit kan ten koste gaan van het bewegen. Daarom heeft Trimbos nu voor zorgprofessionals een nieuw advies uitgebracht over digitale media. Aanvullend is een digitaal balansmodel ontwikkeld. Dit is een online tool waarmee ouders samen met hun kinderen kunnen testen of er wel of geen sprake is van de juiste digitale balans.

Anesthesie heeft geen invloed op hersenontwikkeling foetus

In zeldzame gevallen moeten zwangere vrouwen een ingreep onder algemene of lokale verdoving ondergaan. Gelukkig heeft blootstelling aan anesthesie tijdens de zwangerschap geen effect op de hersenontwikkeling van de baby. Tot voor kort was dit onduidelijk.

Internationale standaard voor kindgerichte zorg bij medische procedures

De navelstreng is voor baby’s in de eerste minuten na de geboorte van grote waarde. Dit geldt vooral bij te vroeg, te klein geboren baby’s, of baby’s met een moeilijke start. Het Concord geboorteplateau maakt het mogelijk om de navelstreng bij deze kwetsbare baby’s langer intact te laten. St. Antonius Geboortezorg beschikt nu over deze speciale opvangtafels.

Nieuwe 3D-apparatuur verbetert behandeling aangeboren hartafwijking

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht heeft het meest moderne  toestel voor hartkatheterisatie in gebruik genomen. Met hogere beeldkwaliteit, verbeterde 3D-mogelijkheden en minder straling kunnen de specialisten het hart nog beter in kaart brengen en behandelen. Dat betekent minder belasting voor de patiëntjes. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is hiermee het enige medisch centrum in Nederland waar 3D-opnamen worden gemaakt van kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Draagdoekmethode ondersteunt kwetsbare gezinnen in armoede

Wat zijn werkzame elementen in een aanbod voor baby’s die opgroeien in kwetsbare gezinnen in armoede? Naar die vraag doet Tilburg University onderzoek. Centraal hierin staat een nieuwe aanpak, Cuddle & Care, ontwikkeld met jonge ouders in armoede zélf. Belangrijk element vormt een draagdoek. Tilburg University is nu op zoek naar ouder-babygroepen die deze methodiek de komende jaren willen testen.

Stroomlijn hulpaanbod aan ouders van huilbaby’s

Excessief huilende zuigelingen kunnen ouders tot wanhoop brengen. Adequate ondersteuning is dringend nodig, maar wat te doen? “Steek vooral in op stressregulatie en samenwerking”, adviseert dr. Ineke de Kruijff, specialist op dit gebied. Naast de nodige praktijkervaring is zij gepromoveerd op dit onderwerp. “Een aanrader vind ik de Basic en Advanced Baby Care methode. Deze nieuwe werkwijze zorgt voor stroomlijning van de zorg aan deze zuigelingen en hun ouders.”

Opvoedwijze Turkse grootmoeders speelt grote rol in eerste 1000 dagen

Turkse moeders in ons land ervaren de hulp van grootmoeders als ondersteunend. Hun hulp en adviezen zijn voor hen van onmisbare waardeGevolg is wel dat grootmoeders een grote invloed hebben op de eet- en slaapgewoontes van de kleinkinderen. Dit kan strijdig zijn met de opvoedingspraktijk van de moeders. Te meer daar de grootmoederlijke aanpak kan leiden tot ongezonde gewoonten.

Signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling op school

Het blijkt in de praktijk lastig om kindermishandeling te signaleren en bespreekbaar te maken. De gemeenten van de West Veluwe Vallei besteden hier extra aandacht aan door het project ‘Meldcode in het Primair Onderwijs’. Naast het bieden van trainingen, voorlichtingen en een kinderrechtenspel, faciliteren zij nu ook ook een onderwijspakket.

Meer dan 500 sprookjes en kinderverhaaltjes gratis te lezen!

Beste Ouders en Gastouders,

Wij willen u graag wijzen op onze website https://ririro.com/nl/. Op onze website staan zo’n 500 sprookjes en kinderverhalen die gratis te lezen en luisteren zijn. Tevens zijn de verhalen inclusief plaatjes te downloaden als PDF zodat ze eenvoudig te printen zijn.

Hartekind Bakt 2022

Bak in november mee tijdens de tweede editie van Hartekind Bakt!

Bak koekjes, taartjes, cakejes of andere lekkernijen in de vorm van een hart en verkoop deze voor Stichting Hartekind.

Op dit moment is een hartafwijking nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen onder de 15 jaar. Stichting Hartekind is de enige stichting in Nederland die noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek financiert naar hartafwijkingen bij kinderen. Daarom vragen wij alle kinderen in Nederland om in actie te komen en een verschil te maken voor de 25.000 hartekinderen.

Bak je hart voor het hart van een ander! #maakjehart

Jaarlijkse indexering bureaukosten 2023 3.22%

N.a.v. het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2023 zullen de bureaukosten zullen vanaf 1 januari 2023 met 3.22% worden geïndexeerd.

Gratis webinar ‘Veilig (geh)echt!’ maandagavond 10 oktober om 20.00 uur!

Beste Gastouders,

 

Maandagavond 10 oktober om 20 uur geven Ron en Hester van Kiki  ik een gratis webinar ‘Veilig (geh)echt’.

 

Cursus “Werken met de meldcode” voor gastouders.

Omdat het voor gastouders erg belangrijk is om voldoende kennis te hebben van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zodat je weet wat je kunt en moet doen op het moment van eventuele signalering bieden wij je deze cursus aan.
In deze cursus leer je hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en wat je vervolgens moet doen.

Gastouder uitgelicht : Ik ben gastouder Nabila uit Den Haag

Ik ben gastouder Nabila Riazi uit Den Haag.

 

Dag van de gastouder 15-09-2022

Op 15 september was het weer de “dag van de gastouder”. Wij hebben al onze ouders enkele weken vooraf een reminder verzonden met leuke suggesties om hun gastouder in het zonnetje te zetten! Veel ouders hebben hier gehoor aan gegeven!

Aangepaste behandeling vermindert complicaties bij miskraam

Minder complicaties bij het behandelen van een niet-vitale zwangerschap. Dát effect heeft de combinatie van twee medicijnen, misoprostol en mifepriston. Ook gaan de kosten omlaag. De combinatie staat al in de Nederlandse richtlijn, maar wordt nog niet vergoed door zorgverzekeraars.

Maak de wereld voor TOS-kinderen voorspelbaar

“Het herkennen van een taalontwikkelingsstoornis laat vaak lang op zich wachten”, weet Bernadette Sanders, auteur van het boek ‘Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind. “Veelal pas in het zevende levensjaar of nog later. Heel jammer, want dan wordt het moeilijk om deze kinderen effectief te ondersteunen.”

Protocol optimaliseert kinderbescherming rond de geboorte

Jonge kinderen, met name 0-3 -jarigen, hebben twee keer zoveel kans om mishandeld te worden als oudere kinderen. Maar ook prenataal is soms al bescherming van de foetus nodig. Een protocol zet op een rij wat er nodig is om de samenwerking bij maatregelen op dit gebied rond de geboorte te optimaliseren.

Nieuwe inzichten in bestrijden pijn bij kind na operatie

Menig jong kind heeft moeite met communiceren. De ‘Interactieschijf voor wederkerigheid’ kan dan uitkomst bieden. De schijf maakt je bewuster van de dynamiek van een gesprek. Dit helpt jonge kinderen bij het leren van allerlei taalvaardigheden.

Hoop voor vrouwen met herhaalde miskramen

Circa 1 tot 3% van de vrouwen krijgt te maken met herhaalde miskramen. Voor het merendeel wordt er tot nu toe geen oorzaak gevonden. Nieuw onderzoek aan de UM en het MUMC+ laat zien dat wellicht Natural Killer cellen van het immuunsysteem betrokken zijn. Denise Habets promoveerde op 15 september op dit onderwerp aan de Universiteit Maastricht.

Vanaf 2024 drinkvaccin tegen rotavirus aan pasgeborenen

Vanaf 2024 wordt een rotavirusvaccinatie aangeboden aan alle pasgeborenen. Dit gebeurt in de vorm van een drinkvaccin. De Gezondheidsraad heeft dit eerder geadviseerd.

Gratis app vermindert angst en spanning voor medische handeling

Angst en spanning verminderen bij kinderen die een medische handeling ondergaan. Niets minder beoogt de gratis Hospital Hero app. De app ondersteunt kinderen van 4 tot 10 jaar voor, tijdens en na hun ziekenhuisopname. Bijzonder is dat de app voor ieder ziekenhuis op maat wordt ingericht.

Zwembadje in de gastouderopvang: wat zijn de regels?

Het is zomer en daar willen we volop van genieten! Lekker afkoelen in een zwembadje in de tuin is een populaire buitenactiviteit, zeker als het erg warm is. Maar aan welke (veiligheids)regels moet je je daarbij houden als gastouder? KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO) geeft uitleg.

Sectorplan lange termijn strategie corona in de kinderopvang vastgesteld

De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona wanneer dat nodig is.

GGD inspectie 2022 Gastouderbureau Krokodilletje wederom perfect!

Afgelopen maand heeft de uitgebreide jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau Krokodilletje en alles was wederom prima op orde!

Gastouder uitgelicht : Ik ben gastouder Christa uit Capelle aan den IJssel

Hallo! Ik ben Christa,54 jaar, en werk al 35 jaar als oppas/nanny, en de laatste 13 jaar als gastouder bij mij thuis. Ik zorg graag voor kinderen, vind het leuk hun ontwikkeling en opgroeien mee te maken. Zelf heb ik een dochter van 20 en 2 katten.

Ziekte ALD voortaan met hielprik in vroeg stadium op te sporen

Adrenoleukodystrofie (ALD) in de kinderleeftijd kan met name voor jongens fataal zijn. Bij wijze van proef is ALD afgelopen jaar regionaal in de hielprikscreening opgenomen. De proef is succesvol verlopen, laat onderzoeksleider Stephan Kemp (Amsterdam UMC) weten. Naar verwachting wordt ALD daarom in 2023 toegevoegd aan het hielprikprogramma.

Stimuleren van positieve eigenschappen voorkomt dat er problemen in de ontwikkeling ontstaan.

Kinderen stimuleren bij het verder ontwikkelen van hun positieve eigenschappen. Dat staat voorop in de deugdenaanpak in de kinderopvangPedagogisch medewerkers doen er goed aan om kinderen via deze benadering in hun kracht te zetten. Dan kan voorkomen dat er problemen in de ontwikkeling ontstaan.

Dwing jonge kind niet om bord leeg te eten

Laat jonge kind bepalen hoeveel het eet en de ouder wat en wanneer. Dat is de beste manier om kinderen vanaf babyleeftijd gezond te leren eten, concludeert promovendus Merel van Vliet. ‘Dwing kinderen niet om hun bord leeg te eten’, luidt haar advies aan ouders.

Kinderliedjes en -rijmpjes stimuleren taalontwikkeling van baby’s

Baby’s blijken taalpatronen in kinderliedjes en -versjes te herkennen. Zo zijn ze gevoelig voor rijm en frasen, oftewel zinsdelen en hele zinnen. Dit vergroot onder andere hun woordenschat. Vooral rijmpjes kunnen een positieve uitwerking hebben op de taalontwikkeling van baby’s.

Recordverhoging maximale uurprijs komt er aan

De maximale uurprijzen voor kinderopvangtoeslag, indexeringscijfers, het loslaten van de KGU en het bekostigen van extra toezicht op de gastouderopvang: het staat allemaal te lezen in het Ontwerpbesluit Wijziging Kinderopvangtoeslag, dat naar de Kamer is gestuurd.

Melktandjes graadmeter voor blootstelling aan stress tijdens zwangerschap

Emotionele stress en prenatale depressie kunnen de ontwikkeling van de foetus negatief beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de blootstelling aan schadelijke stoffen. Voor het eerst is dit nu achteraf aangetoond via onderzoek van melktandjes. 

Probleem van roken tijdens zwangerschap groter dan de sigaret

In minder florerende economische regio’s rookt 1 op de 5 zwangere vrouwen. De meesten weten dat dit niet goed is voor hun baby. Hen hiervan bewust maken heeft dan ook nauwelijks effect. Wat wel helpt is doorverwijzen naar een verslavingscoach. Ook is er onder verloskundigen en gynaecologen behoefte aan het volgen van de training Rookvrije Start.

Slimme fopspeen kan bloedafname bij premature baby voorkomen

Aan de Washington State University heeft een onderzoeksteam een ​​slimme fopspeen ontwikkeld. De speen monitort namelijk continue de elektrolytniveaus in het speeksel van een te vroeg geboren baby. De metingen kunnen helpen om tweemaal per dag bloedafnames voor premature baby’s te voorkomen.

Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag

Een hulpmiddel dat ouders stap voor stap helpt bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.

BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang heeft in 2022 de toolkit ‘Uitleg Kinderopvangtoeslag’ gelanceerd. De toolkit is een hulpmiddel voor ouders en geeft uitleg over kinderopvangtoeslag. Ook helpt de toolkit ouders stap-voor-stap door de belangrijkste onderdelen op de website van Toeslagen. De toolkit is voor iedereen beschikbaar en is gratis te downloaden in 4 talen; Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.

Haal gratis online uw Gastouderdiploma in 18 weken!

Heb je besloten om je eigen gastouderopvang te beginnen, maar beschik je nog niet het juiste diploma? Met de stuur ons even een mailtje en meld je hier direct aan bij Deltion!, kun je in 18 weken je diploma halen. Met het STAP-budget is deze opleiding gratis te volgen! Wil je meer weten of heb je interesse stuur ons even een mailtje en meld je hier direct aan bij Deltion!

NVWA waarschuwt voor papieren rietjes

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het gebruik van papieren rietjes. Wanneer er langdurig op gesabbeld wordt, kunnen delen van de rietjes week worden en loslaten. De NVWA heeft ruim 400 meldingen ontvangen waarbij een kind of iemand met een beperking een stuk van een papieren rietje in de keel kreeg.

Nieuwe versie protocol kinderopvang en vervallen prioriteit testen GGD

Met ingang van maandag 11 april gelden er aanpassingen in het protocol en testbeleid. Deze aanpassingen zijn door de branchepartijen in overleg met het ministerie van SZW vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

Gastouder uitgelicht : Ik ben gastouder Dayana Maria uit Arnhem

Een lieve gastouder vol positieve energie die dol is op kinderen! Ik ben betrouwbaar, zorgzaam, goed opgeleid en vind veiligheid erg belangrijk. Ik ben een rustige dame van antiliaanse en dominicaanse afkomst. Ik ben in Nederland geboren en spreek goed nederlands. Ik heb het altijd leuk gevonden om met kinderen om te gaan. Daarom heb ik de opleiding om gastouder te kunnen worden gedaan en behaald.

Aanmeldactie voor gastouders! Ontvang €49,95 voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”! Voor ieder extra gezin dat u bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €49,95! Dus pak snel uw voordeel en meld de nieuwe gezinnen simpelweg per e-mail bij ons aan!

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

Zindelijkheidstraining peuters verloopt veelal niet vlekkeloos

Zindelijk worden is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van kinderen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat de zindelijkheidstraining moeilijk verliep. Toch is 77% van de kleuters zindelijk bij de start in de kleuterklas. Tegen de leeftijd van 3 jaar is dit 93%.

IVF nu mogelijk zonder hormoonbehandeling

Veel koppels moeten hun toevlucht nemen tot In Vitro Fertilisatie (IVF) om hun kinderwens in vervulling te laten gaan. Dit vereist een hormonale stimulatie van de eierstokken. Naast de kans op bijwerkingen kan dit voor de vrouwen zeer belastend zijn. Het is dan ook goed nieuws dat IVF nu ook kan zonder de belastende stimulatie van de eierstokken met hormonen.

Innovatieve app betrekt ouders bij zorg aan te vroeg geboren kind

Wanneer een baby wordt opgenomen op een afdeling neonatologie, komt er veel op ouders af. De NeoZorg app biedt ouders steun met deskundige, betrouwbare en praktische informatie. Vanuit ziekenhuizen bestaat veel belangstelling voor deze innovatie in de neonatale zorg. Recent is de app in gebruik genomen bij St. Antonius Geboortezorg.

Behandeling brozebottenziekte al voor geboorte mogelijk

In Zweden zijn voor het eerst ongeboren baby’s met een ernstige botziekte behandeld. Dit gebeurde met stamcellen die zich later tot botweefsel ontwikkelden. Deze behandeling blijkt veilig voor moeder en kind. De eerste behandelde baby is nu geboren.

Zout water remt longschade bij jonge kinderen met taaislijmziekte

Het inhaleren van zout water gaat longschade tegen bij kinderen tussen de 3 en 6 jaar met taaislijmziekte, ofwel cystic fibrosis (CF). Twee maal per dag water inhaleren met 7 procent zout volstaat. Doen kinderen dit, dan hebben zij substantieel minder longschade dan leeftijdsgenootjes die water met 0,9 procent zout inhaleerden. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van het Erasmus MC Sophia.

Mediaopvoeding leeft nauwelijks bij ouders van jonge kinderen

Mediaopvoeding is onder ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar geen urgent onderwerp. Bij maar liefst driekwart staat het opvoedbelang hiervan op de laatste plaats – na gezonde voeding, voldoende bewegen, sociaal gedrag en hygiëne. Een ruime meerderheid ziet vooral positieve effecten van media, zoals betere taalontwikkeling en de verbetering van de rekenvaardigheid en creativiteit.

Tips om gevluchte zwangeren en moeders met jonge kinderen te ondersteunen

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen komen onze kant op. Juist voor ouders met jonge kinderen is het van belang zich veilig en geborgen te voelen. Hetzelfde geldt voor zwangere vrouwen. Kinder- en jeugdpsychiaters Mijke Lambregtse-Van den Berg en Rob Rieken geven tips om moeder en kind een veilige haven te bieden.  

Pictokaarten vergemakkelijken communicatie met Oekraïense kinderen

Er komen steeds meer gevluchte kinderen uit Oekraïne naar Nederland en België. Pictokaarten maken de communicatie met hen en hun ouders makkelijker. De kaarten mogen onbeperkt verspreid worden.

Ongezonde lucht onzichtbare pandemie voor jonge kinderen

Jonge kinderen ademen 2 tot 3 keer sneller dan volwassenen. Ook bevinden ze zich vaak dichter bij de grond. Geen wonder dat steeds meer kinderen in Nederland last krijgen van de gevolgen van vervuilde lucht. Een podcast belicht de impact van slechte luchtkwaliteit op jonge kinderen.

Nieuwe versie protocol kinderopvang – 23 maart 2022

Met ingang van woensdag 23 maart 2022 gelden er verdere versoepelingen op de coronamaatregelen in de kinderopvang. Deze versoepelingen zijn door de branchepartijen in overleg met het ministerie van SZW vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

Aanbevelingen om kinderen zonder angst of pijn te vaccineren

Wees eerlijk wat er gaat gebeuren, maak samen een plan, gebruik helpende of positieve taal, geef het kind keuzes zodat het controle heeft over de situatie en gebruik eventueel een afleidingstechniek die bij het kind past. Dwang is uit den boze: dit kan tot trauma leiden. Bij angstige kinderen kan verdovende zalf uitkomst bieden. Aldus in een notendop de belangrijkste aanbevelingen om jonge kinderen zonder pijn of angst te vaccineren.

Maken van betere afweging voorkomt veel inleidingen

Bij ruim een kwart van de zwangeren wordt de bevalling kunstmatig ingeleid. Dit is niet zonder risico’s. In veel gevallen wordt dit onnodig gedaan. Dit kan worden voorkomen door informatie te combineren. Essentieel is vooral dat er oog is voor verschillende aspecten die hierbij een rol spelen. Niet alleen van de zwangere, maar ook van de zwangerschap.

Autismetherapie met muziek smaakt naar meer

Muziektherapie is als een warm bad voor kinderen met autisme. Bij de meeste kinderen heeft het een gunstige ontwikkeling op het gebied van het sociale gedrag. Niet alleen tijdens de therapeutische context, maar ook daarbuiten. Dit blijkt uit onderzoek naar de effectiviteit van de muziektherapie van Stichting Papageno van Mathieu Pater aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kinderopvangtoeslag niet meer afhankelijk van gewerkte uren (internetconsultatie)

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is in 2023 niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat deze voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag los via het Besluit kinderopvangtoeslag 2023 (hierna ‘het Besluit’).

Aanmeldactie voor gastouders! Ontvang €49,95 voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”! Voor ieder extra gezin dat u bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €49,95! Dus pak snel uw voordeel en meld de nieuwe gezinnen simpelweg per e-mail bij ons aan!

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

Gastouder uitgelicht : Ik ben gastouder Conny uit Beers

Ik heet Conny en ben moeder van vijf kinderen. Ik kan uw kind(eren) ruime opvang bieden met veel speel- en leermogelijkheden.
Ik ben een geregistreerde en flexibele gastouder met ruime ervaring. Eerlijkheid, respect, veiligheid en structuur staan bij mij bovenaan. 

Project zet zich in voor kinderen met Foetaal Alcohol Syndroom

Het brein van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) is levenslang beschadigd. Het FAS-project vraagt aandacht voor het ondersteunen van kinderen die ermee worden geboren. Dit gebeurt onder meer met foto’s, films, boeken en een podcast.

Baby’s blijken gevoelig voor taalpatronen in versjes

Het is al langer bekend dat het zingen van liedjes en rijmpjes een baby activeert of juist kalmeert. Nu blijkt dat baby’s ook gevoelig zijn voor de taalpatronen in dit soort versjes. Dat blijkt uit promotieonderzoek van taalwetenschapper Laura Hahn aan de Radboud Universiteit. Dit inzicht kan van pas komen voor het begeleiden van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of bij het meertalig opgroeien.

Gewichtsverlies kan nadelige neveneffecten van obesitas teniet doen

Kinderen met obesitas ontwikkelen vaker obstructief slaapapneu en hart- en vaatziekten. Beide aandoeningen tasten de binnenbekleding van bloedvaten aan, het zogenaamde endotheel. Na gewichtsverlies kan bij kinderen de verstoorde werking herstellen, waardoor aderverkalking en hart –en vaatproblemen kunnen worden voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en Universiteit Antwerpen (UAntwerpen). Het effect is minder groot wanneer het kind slaapapneu heeft.

Moeite met afscheid nemen

Ik kan er wat van… gesprekken laten uitlopen. Trajecten met gezinnen langer laten duren dan achteraf nodig. En ik ken zo nog wat collega’s om me heen. Lang doorgaan. Alles zélf doen. Verantwoordelijkheden naar je toetrekken. Je eigen gespreksagenda voorop stellen. Vissen geven aan gezinnen in plaats van hengels…  Op het moment zelf lijkt doorgaan met helpen minder slecht dan stoppen, maar de nadelen op de lange termijn kennen een enorme spin-off.

Avontuurlijke verhaallijn welkome ondersteuning voor kinderen met PTSS

Recensie ‘Oscar en het avontuur in de speelgoedkist’ door Veronique Erkens

Dit boek betreft zowel een therapeutisch verhaal als een werkboek voor kinderen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Er is een bijbehorende te downloaden handleiding beschikbaar met theoretische achtergrond over PTSS en meer uitleg over de oefeningen. ‘Oscar en het avontuur in de speelgoedkist’ is een waardevolle aanvulling in de boekenkast voor iedere therapeut die werkt met kinderen met traumagerelateerde klachten.

Noud (2) raakte verstrikt in rolgordijn: ‘Zo’n nutteloze dood, we willen ouders waarschuwen’

Noud was kerngezond, een vrolijke dierenvriend, die net zou gaan oefenen op de peuterspeelzaal. Tot hij, op een zomerdag in augustus, met zijn hoofd in het koordje van een rolgordijn bleef vastzitten. Wat artsen ook probeerden, de 2-jarige Noud was niet meer te redden. Een ongeluk, een nutteloze dood die voorkomen had kunnen worden als zijn ouders op de hoogte waren geweest van de gevaren. “En daarom doen we ons verhaal. Laat zijn dood een waarschuwing zijn voor anderen.”

Aanbevelingen om zonder angst, pijn en dwang te prikken en testen

Jonge kinderen tussen 5 en 11 jaar hoeven bij een coronavaccinatie of test helemaal geen angst of pijn te ervaren. Een paar eenvoudige methodes volstaan meestal om dat doel te bereiken. Dit geldt ook voor kinderen die er tegenop zien. Deze boodschap brengen de artsen, psychologen, medisch pedagogisch zorgverleners en verpleegkundigen van het PROSA-kenniscentrum voor traumavrije kindzorg.

Onvruchtbaarheid bij man vaak veroorzaakt door fouten in DNA

Nieuwe fouten in het DNA kunnen onvruchtbaarheid bij mannen veroorzaken. Deze fouten zijn dus niet van de vader of de moeder geërfd. Ze kunnen al vlak na de bevruchting of daarvoor, dus in het DNA van de eicel of zaadcel van de ouders van de man, zijn ontstaanDeze doorbraak in de kennis over onvruchtbaarheid biedt hoop op betere behandelmogelijkheden voor onvruchtbare paren om zwanger te worden.

Kinderopvangorganisaties gaan maandelijks opvanggegevens delen Nieuwsbericht | 22-12-2021 | 11:38

Vanaf januari 2022 zijn kinderopvangorganisaties verplicht om maandelijks de opvanggegevens van elk ingeschreven kind aan de Belastingdienst/Toeslagen te verstrekken. Gisteren stemde de Eerste Kamer in met deze wetswijziging. Een belangrijke stap in het verbeteren van de dienstverlening richting ouders rondom kinderopvangtoeslag.

Corona en kinderopvang

18 december: De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Het kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 20 december de basisscholen en de buitenschoolse opvang (BSO) dicht gaan. Wel moet er noodopvang mogelijk zijn voor kwetsbare kinderen. En voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Lukt het niet om deze noodopvang op tijd te organiseren? Dan moeten scholen en bso uiterlijk op 21 december dicht zijn. De BSO gaat in principe weer open op maandag 10 januari.

De kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar en de gastouderopvang blijven open.

Corona en kosten kinderopvang: informatie voor ouders

18 december: De informatie op deze pagina is aangepast na de persconferentie van het kabinet van 19.00 uur.

Op deze pagina vindt u meer informatie voor ouders over de tegemoetkoming in de kosten voor de bso tijdens de sluiting vanaf 21 december 2021.

Gastouder uitgelicht : Gastouder Shariefa uit Rotterdam

Ik wil graag aan de slag als gastouder bij gezin thuis. 0-4 jaar kind. Angst voor dieren. Daarom liefst zonder dieren.

Speciale stoel voor kinderen met slikproblemen

Verslikken in voeding of drinken is risicovol. Dit kan ervoor zorgen dat een kind vaak ziek is of moeite heeft met ademhalen. Baby’s en kinderen met slikproblemen worden in het UMCG behandeld. Sinds kort heeft het ziekenhuis hiervoor een bijzondere stoel in gebruik. Met deze stoel kunnen zij beter geholpen worden.

Speciaal matje voorkomt stijging lichaamstemperatuur ernstig zieke baby

Baby’s geboren met zuurstofgebrek worden drie dagen lang gekoeld. Dit is nodig om verdere schade te beperken. Vasthouden door de ouders is er in die moeilijke tijd niet bij. Bij het Isala ziekenhuis in Zwolle is dit sinds kort wel mogelijk. Dit gebeurt met behulp van een matje dat ervoor zorgt dat de lichaamstemperatuur van de baby niet stijgt.

Voorkom onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap

Het Leernetwerk onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap! deelnemers gaan aan de slag om gezamenlijk kennis op te bouwen. Hierdoor komen de resultaten uit de 25 projecten eenduidig beschikbaar voor de praktijk.

Merendeel peuters gaat niet naar tandarts

Meer dan de helft (55,6%) van de Nederlandse kinderen van 2 en 3 jaar oud gaat niet naar de tandarts. Het advies is om vanaf die leeftijd de tanden twee keer per jaar te laten controleren. Provinciaal en gemeentelijk zijn er grote verschillen. Dit blijkt uit een onderzoek van Independer dat eigen gegevens met die van Vektis combineerde.

Neem uitingen van relationele agressie onder kleuters serieus

“Als je mij die auto niet geeft, dan ga ik nooit meer met je spelen.” “Jij bent een kleine baby en jij mag alleen met die blokjes spelen.” “Als je niet meedoet met mij, dan ben ik je vriend niet meer.” Stuk voor stuk herkenbare kleuteruitspraken die een uiting zijn van relationele agressie. Laat die niet zomaar passeren.

Vroege introductie van gluten kan beschermen tegen coeliakie

Bij steeds meer voedselallergenen blijkt dat vroege introductie beschermt tegen allergie. Een recente studie oppert nu eenzelfde effect voor gluten. Dan moet wel aan twee voorwaarden worden voldaan: de introductie moet vroeg zijn (vanaf 4 maanden) en de dosis moet hoog genoeg zijn.

Prenatale screening op aangeboren afwijkingen vereist goede relatie tussen ouders en counselor

Prenatale screening op aangeboren afwijkingen is belangrijk. Doel hiervan is dat ouders een geïnformeerde autonome keuze kunnen maken. De counseling bestaat uit zowel het uitwisselen van informatie als het bieden van hulp bij de besluitvorming. Daarvoor is een goede relatie tussen cliënt en counselor nodig.

Ziekenhuis maakt als eerste integraal geboortedossier

Het Reinier de Graaf heeft als eerste ziekenhuis in Nederland een integraal geboortedossier geïntroduceerd. Het dossier bevat een koppeling tussen eerste en tweedelijns systemen. Alle betrokken zorgprofessionals kunnen de gegevens van de zwangere vrouw realtime, in hun eigen systeem inzien, mits zij daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Prijsindexering 2022

10-11-2020 De jaarlijkse prijsindexering kinderopvang is door de overheid voor het jaar 2022 definitief vastgesteld op 0,51%. Wij zullen deze indexering pe 1 januari 2022 doorvoeren op onze bureaukosten. Deze indexering is niet van toepasing voor ouders bij deelname aan de nieuwjaarsactie 2022.

Psychisch welbevinden van moeders neemt na geboorte kind gestaag af

Het wel of niet hebben van kinderen heeft een significant verschillende impact op het psychische welbevinden van vrouwen. In eerste instantie is het psychisch welbevinden van vrouwen met kinderen hoger dan die van vrouwen zonder kinderen. Op de langere termijn blijkt juist het omgekeerde.

Corona-beslisboom kinderopvang en basisschool

Er is een nieuwe versie van de beslisboom (versie 22 november 2021). Aan de Engelstalige versie wordt nog gewerkt.
Belangrijkste wijziging: als een kind een besmette huisgenoot heeft, dan moeten alle huisgenoten in quarantaine (dit geldt sinds 19 november 2021). Kinderen mogen dan niet naar de opvang of naar school en blijven thuis.

Het RS-virus: het verhaal van Nova

Nova was nog maar een half jaar oud toen zij het RS-virus opliep. Het RS-virus komt vaker voor bij baby’s en in sommige gevallen moet het kind dan naar het ziekenhuis, zo ook Nova. Haar vader Joris deelt met ons hun verhaal. We bespreken wat er gebeurd is, hoe zij zich voelden tijdens en na de gebeurtenis en we kijken naar praktische tips voor jonge ouders. Lees je mee?

Hoe herken jij verschillende kinderziekten?

Deze maand besteden we extra aandacht aan verschillende kinderziekten. Zo kun je lezen wat een hersenvliesontsteking is en voor welke symptomen jij moet waken bij jouw kind. We delen ook een blog over verschillende andere kinderziekten met vlekjes. Ken jij ze allemaal?

Gemeenten krijgen extra middelen voor toezicht op gastouders

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd extra middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor het toezicht op de gastouderopvang. Per 2022 wordt er structureel € 6,4 miljoen toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit maakt het mogelijk om gastouders vaker te inspecteren en daarmee de kwaliteit van de gastouderopvang beter te borgen.

Gastouder uitgelicht : Gastouder Vera uit Bergambacht vangt bij de ouders thuis op

Beste ouders,

Mijn naam is Vera Bal, wonend in Bergambacht. Ik ben 30 jaar en beschikt over het diploma HZW 2. Ooit ben ik begonnen als gastouder in mijn eigen huis, maar heb ik een aantal jaar geleden de overstap gemaakt naar gastouder aan huis. Inmiddels heb ik al bij diverse gezinnen gewerkt en momenteel ben ik werkzaam in een gezin met 4 kinderen.

Nieuw : De unieke “Legesregeling van Gastouderbureau Krokodilletje”. 

Helaas heffen sommige gemeentes leges voor het registreren van de gastouder, deze kunnen oplopen tot wel €750,- Hier staan wij als gastouderbureau absoluut niet achter maar helaas is er geen ontkomen aan. Houden de hoge leges van uw gemeente u tegen om gastouder te worden?  Dan hebben wij voor u de oplossing. Als enige gastouderbureau in Nederland kunt u gebruik maken van de unieke “Legesregeling van Gastouderbureau Krokodilletje”.

GGD inspectie 2021 Gastouderbureau Krokodilletje wederom perfect!

Afgelopen maand heeft de uitgebreide jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau Krokodilletje en alles was wederom prima op orde!

Lockdownperiode funest voor motoriek kleuters

De motorische vaardigheden van kleuters uit groep 1 en 2 holden achteruit tijdens de eerste lockdown. Vooral op het onderdeel balanceren scoorde een grote groep kleuters slechter. De lockdown was daarnaast nadelig voor jonge leerlingen die al moeite hebben met bewegen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Het instituut stelt meerdere oplossingen voor om de motorische vaardigheden weer op te krikken.

Wees tijdens zwangerschap terughoudend met paracetamol

Zwangere vrouwen doen er verstandig aan om terughoudend te zijn met het gebruik van paracetamol. Gebruik paracetamol alleen als het echt nodig is, zo kort mogelijk en in de laagst mogelijke dosering. Dat adviseren medicijnwaakhond CBG en bijwerkingencentrum Lareb.

App voor meten schedelafplatting met één foto snel én valide

Bij circa 1 op de 5 baby’s is in het eerste levensjaar sprake van afplatting van de schedel. Via een schedelmeting is dit te achterhalen. Traditionele meetmethoden zijn niet nauwkeurig óf tijdrovend en duur. Skully Care is wel een snelle én nauwkeurige meetmethode. De app gebruikt kunstmatige intelligentie om hoofdasymmetrie te meten met een simpele foto.

Minder keizersnedes en ruggenprikken bij continue begeleiding door kraamzorg

Continue begeleiding tijdens de bevalling leidt tot minder keizersneden en ruggenprikken. De kraamverzorgende ondersteunt de barende dan vanaf de eerste centimeters ontsluiting, ook als de vrouw naar het ziekenhuis moet. De aanpak bespaart daarmee kosten, maar ook leed door al of niet bijkomende complicaties. Dit blijkt uit onderzoek waaraan Limburgse kraamzorgorganisaties hebben geparticipeerd.

Landelijke uitrol expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld

Drakentemmers wil de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid als gevolg van huiselijk geweld vergroten. Onlangs heeft de VNG de financiering voor het online expertiseplatform in 2022 goedgekeurd. Komend jaar staat het teken van een landelijke uitrol, zodat (aankomende) behandelaren uit heel Nederland kunnen aansluiten.

Tools voor bevorderen van gezond zwanger worden

Gezond zwanger worden verdient alle aandacht. Daarom is er nu de website www.preconceptieindicatielijst.nl. De site biedt zorgverleners tools en handvatten om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase. De website is een digitale versie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL).

Kankerbehandeling tijdens zwangerschap kan

Chemotherapie vanaf het tweede trimester van de zwangerschap lijkt weinig gevolgen te hebben voor het kind. Tot de leeftijd van zes jaar doen zich alleen kleine verschillen in de ontwikkeling voor. Daarom is wel nazorg en screening van deze kinderen aan te raden.

Kinderopvang positief voor ontwikkeling kinderen

De kwaliteit van kinderopvang in Nederland is goed. Wat de pedagogische professionals als spilfiguren doen, heeft direct effect op de ontwikkeling van de kinderen. Ook de fysieke omgeving blijkt bij te dragen aan het welbevinden van kinderen. Wel is het kinderdagverblijf net iets beter uitgerust dan gastouderopvang in eigen huis.

Gastouder uitgelicht : Sharmini uit Wijk bij Duurstede

Hoi!

Mijn naam is Sharmini Heemskerk en ik ben 31 jaar.

 

Jonge baby’s lachen als mensapen

Je hoort het meteen als je luistert naar een lachende baby van vier maanden en daarna naar een dreumes van achttien maanden: ze lachen totaal verschillend. Jonge baby’s lachen net als volwassen mensapen: hardop uit- én inademend. Oudere kinderen en volwassenen ademen alleen hardop uit bij het lachen.

Hersenen in eerste twee leerjaren meest vatbaar voor leesontwikkeling

De gebieden die het leesnetwerk in de hersenen vormen, ontwikkelen zich het meest in de eerste en tweede leerjaren van het basisonderwijs (dit is vergelijkbaar met groep 3 en 4 in Nederland). Dat blijkt uit nieuw Vlaams onderzoek. De resultaten onderstrepen het belang van een vroege interventie bij leesproblemen zoals dyslexie.

Loopfiets stimuleert motorische ontwikkeling

Beginnen met een loopfiets verbetert de motorische ontwikkeling van kinderen. Niet alleen bij het leren fietsen, maar ook bij heel veel andere activiteiten, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Bovendien geeft het een kind zelfvertrouwen en leidt het tot minder vervelende valpartijen. 

Gids voor aangaan gesprek met kinderen over mishandeling

De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft scholen en gemeenten handvatten om met kinderen het gesprek aan te gaan over huiselijk geweld en kindermishandeling. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van slachtoffers en wetenschappelijke inzichten. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Eén op de drie zwangeren gebruikt foliumzuur te kort

Ongeveer een derde van de zwangere vrouwen in Nederland gebruikt foliumzuur niet volgens voorschrift. Meestal wordt het te laat gestart, en soms ook niet lang genoeg gebruikt. Dit blijkt uit het onderzoek van Moeders van Morgen, het kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelen rondom de zwangerschap. Betere voorlichting over het gebruik van foliumzuur bij een zwangerschap is belangrijk.

Griepprik tijdens zwangerschap beschermt zuigelingen

Pasgeborenen kunnen door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap beschermd worden tegen ernstige complicaties bij griep. De Gezondheidsraad adviseert daarom om zwangere vrouwen voortaan de jaarlijkse griepprik aan te bieden. Bijkomend voordeel is dat zwangere vrouwen zelf ook baat hebben bij griepvaccinatie.

Overmatig huilende baby en ouderlijke angst

Een overmatig veel huilende baby kan ouders tot wanhoop drijven. Dit kan bij hen niet alleen leiden tot meer stress, angst en depressie, maar ook tot problemen bij de binding met hun kind. Richt je hulp op het versterken van die onderlinge relatie, adviseert kinderarts Ineke de Kruijff. Vaak is dit effectiever dan je louter op de baby te richten. Bovendien kan deze invalshoek voor hulp veel andere problemen mogelijk voorkomen.

Boekenknabbelaar voor peuters en kleuters bevordert leesplezier

Boeken lezen is erg belangrijk, dat staat vast. Maar peuters en kleuters ontdekken boeken niet vanzelf. Die magische wereld heeft nog niet elk kind ontdekt. Om leesplezier te ontwikkelen hebben kinderen voorbeeldgedrag nodig, moet je ze aan de hand meenemen, onderdompelen. Voorlezen dus! De speldoos ‘Boekie de boekenknabbelaar’ helpt een handje.

Blauwe plekken en botbreuken doen vaak geen alarmbel rinkelen

Kindermishandeling bij heel jonge kinderen wordt vaak niet opgemerkt door artsen. Vooral bij baby’s is het aantal gemiste diagnoses hoog, blijkt uit een analyse van het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam. Bij nader onderzoek duikt een medische geschiedenis op van niet logisch verklaarbare botbreuken en blauwe plekken.

Leren omgaan met gedragsmatige slaapproblemen

Slaapproblemen in de peuterleeftijd komen veel vaker voor dan menigeen denkt. “Bij maar liefst een kwart van de peuters speelt dit gedurende een periode”, weet Daniëlle Hendriks – Sandries. “Dit kan leiden tot een dusdanige neerwaartse spiraal, dat ouders hier niet meer zelf uitkomen. We spreken dan over chronische ‘gedragsmatige’ slaapproblemen. Dit leidt tot slaaptekort bij ouders en kind, met alle gevolgen van dien.” Gelukkig kan hulpverlening in veel gevallen uitkomst bieden.  “Aandachtpunt is wel dat de aanpak per slaapprobleem aanmerkelijk kan verschillen. Die kunnen zelfs lijnrecht tegenover elkaar staan.”

Dag van de gastouder 2021!

De dag van de gastouder 2021! Wat is het jaar voorbij gevlogen!

Aanmeldactie voor gastouders! Ontvang €49,95 voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”! Voor ieder extra gezin dat u tussen 30-08-2021 en 31-09-2021 bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €49,95! Dus pak snel uw voordeel en meld de nieuwe gezinnen simpelweg per e-mail bij ons aan!

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

10 jarig jubileum! Krokodilletje trakteert!

Met trots willen wij u ons 10 jarig jubileum delen en vieren! Maak gratis uw profiel als gastouder aan op onze opvangmarkt en ontvang direct €10,- op uw rekening!

Gastouder uitgelicht : Gastouder Mandy uit Angerlo

Hallo,

Ik ben Mandy en ga binnenkort als gastouder starten in Angerlo.
Uw kind kan bij mij opgroeien in eigen tempo en op zijn/ haar manier de wereld ontdekken.
Hebt u interesse neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

 

Antilichamen tegen coronavirus in moedermelk van gevaccineerden

Moedermelk van vrouwen die gevaccineerd zijn bevat een aanzienlijke voorraad antilichamen tegen het coronavirus. Onbekend is nog of dit hun zuigelingen ook beschermt tegen de ziekte.

Boek brengt relatie tussen TOS en gedrag helder in beeld

Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben ook sociaal-emotionele problemen. Deze uiten zich bij ieder kind in ander gedrag. De titel ‘Taal in het kwadraat’ verwijst naar het ingewikkelde samenspel tussen taal, het gedrag van het kind en zijn of haar cognitieve processen. Inzicht in deze processen wordt op heldere wijze met sociale en innerlijke taal in verband gebracht. Hierbij is tevens aandacht voor de invloed van de omgeving.

Coronavirus kan placenta van zwangere aantasten

Bij een aantal vroeggeboortes in de eerste en tweede golf blijkt de placenta aangetast. Het lastige: aan het ziekteverloop van de moeder is niets op te merken en op de echo is niets te zien. ‘Het is belangrijk dat zwangeren zich laten vaccineren om zichzelf en hun ongeboren kind te beschermen’, aldus Gynaecoloog-perinatoloog Sam Schoenmakers.

E-magazine belicht belang van mondzorg aan jonge kinderen

Nog steeds bezoekt een groot aantal kinderen, zeker die uit de kwetsbare groepen, geen mondzorgpraktijk. Daarom is er nu het magazine ‘Kind & Tand’: 48 pagina’s met informatie over goed (leren) poetsen, duurzaam gezonde mondhygiëne, tips over voeding en meer. 

Breng jong kind ook in de vakantie tijdig naar bed

Op tijd naar bed brengen heeft een gunstig effect op de BMI van kinderen. Ouders moeten daarom in de vakantie beter letten op de bedtijd van hun kinderen: dat is gunstig voor hun gewicht.

Ga bij verlies open en eerlijk om met verdriet van kinderen

Het is een onmogelijke taak om kinderen te behoeden voor pijn en verdriet. Manu Keirse, bekend als rouwexpert, laat met dit boek ouders en zorgverleners zien hoe je hen dan kunt bijstaan. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die van kinderen houdt.

Eerste consultatiebureaus zetten mondzorgcoaches in

Sinds juli zetten verschillende consultatiebureaus in Tilburg mondzorgcoaches in. De coaches gaan ouders van jonge kinderen (0-4 jaar) coachen en begeleiden in het aanleren van goede mondzorg en gezond eetgedrag. Het initiatief maakt onderdeel uit van een onderzoeksproject.

Vanaf september ook 13 wekenecho onderdeel prenatale screening

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie. 

Effecten van kindermishandeling en verwaarlozing op brein lopen uiteen

Kindermishandeling en verwaarlozing kunnen beide leiden tot posttraumatische stressstoornis. Wel zijn de effecten op het brein verschillend. Dat concludeert Lisa van den Berg in haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden.

Kangoeroemethode kan prematuren redden

Huid-op-huidcontact direct na de bevalling kan de sterfte bij zuigelingen met een zeer laag geboortegewicht met 25 procent verminderen. Dit betekent dat de ‘Kangoeroemethode’ één van de meest effectieve manieren is om kindersterfte wereldwijd te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek in lage- en middeninkomenslanden. Het onderzoek vond plaats op initiatief van onderzoekers van het Karolinska Institutet en is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Workshop “omgaan met emoties van het kind én van jezelf”.

Op woensdag 30 juni hebben we een workshop georganiseerd met als onderwerp “omgaan met emoties van het kind én jezelf”.

Aanmeldactie voor gastouders! Ontvang €49,95 voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”! Voor ieder extra gezin dat u tussen 30-06-2021 en 31-07-2021 bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €49,95! Dus pak snel uw voordeel en meld de nieuwe gezinnen simpelweg per e-mail bij ons aan!

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

10 jarig jubileum! Krokodilletje trakteert!

Met trots willen wij u ons 10 jarig jubileum delen en vieren! Maak gratis uw profiel als gastouder aan op onze opvangmarkt en ontvang direct €10,- op uw rekening!

Gastouder uitgelicht : Irish uit Almere

Mijn naam is Irish Jessurun. Ik ben een vrolijke actieve vrouw woonachtig in het mooie Almere Haven. Na geruime tijd in kinderopvangcentra te hebben gewerkt, heb ik ervoor gekozen om gastouder te worden vanwege het persoonlijke en hechtere contact met de kinderen. Uiteraard beschik ik over alle nodige diploma”s, zoals de EHBO-cursus voor kinderen.

Hulpmiddelen om autisme bij meisjes eerder te signaleren

Een diagnose autisme bij meisjes wordt vaak gemist. Dit komt vooral omdat de uitingsvorm bij meisjes anders is dan bij jongens. Vroegtijdige signalering is echter ook bij meisjes is van groot belang. Voortaan bieden een website en factsheet hierbij steun.

Vis eten verkleint kans op vroeggeboorte

De Gezondheidsraad beveelt zwangere vrouwen aan meer vis te eten dan de algemene bevolking. Tijdig supplementen met foliumzuur en vitamine D slikken, samen met een voedingspatroon met voldoende calcium, jodium en ijzer, verdient ook aanbeveling. Plus extra letten op hygiëne en schadelijke stoffen. Dat blijkt uit het advies ‘Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen’ van de raad.

Nieuwe echotechniek voor meten groeiachterstand ongeboren baby

De hartslag van een ongeboren baby meten kan nu met behulp van een nieuwe echotechniek. Hierdoor komt in een vroeg stadium het risico van een groeiachterstand bij de geboorte in beeld. De tweedimensionale techniek is vanaf de 20e week van de zwangerschap inzetbaar. Dit toont gynaecoloog Noortje van Oostrum aan tijdens haar promotieonderzoek in Máxima MC in samenwerking met de technische Universiteit Eindhoven. Het streven is om de nieuwe echotechniek uiteindelijk landelijk beschikbaar te maken.

Ouders tijdens lockdown hardhandiger met peuter

Tijdens de eerste lockdownperiode, mei en juni vorig jaar, reageerden ouders van peuters vaker hardhandig. Vooral hun kind door elkaar te schudden of uitschelden gebeurde vaker dan een vergelijkbare groep ouders voor de pandemie deed. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit, Erasmus MC en VU Amsterdam. Dit gedrag valt onder kindermishandeling.

Start onderzoek naar relatie voeding en ontwikkelen van astma en allergieën

Bacteriën en andere micro-organismen koloniseren de darmen van een pasgeborene. Als dat niet optimaal verloopt, hebben kinderen een verhoogde kans op astma en allergieën. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen geboren met een keizersnede: zij maken een tragere ontwikkeling van het microbioom door. Mogelijk kan een aangepast voedingspatroon dit corrigeren

Aanzienlijke vermindering vroeggeboorten tijdens lockdownperiode

Het lijkt erop dat maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 een aanzienlijke afname van extreme vroeggeboorten met zich meebrachten. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek. Mogelijke verklaringen zijn verbeteringen in de luchtkwaliteit, minder stress bij de moeder en afname van het optreden van infecties.

Praktisch boek over versterken executieve functies

Recensie ‘Executieve functies bij kinderen en adolescenten’ door Anna Foget-Feijth

Dit boek richt zich op het ondersteunen van zwakke executieve functies bij kinderen en adolescenten. In eerdere versies lag de focus op het veranderen van de omgeving. Voortschrijdend inzicht maakte de auteurs duidelijk dat ze dáár niet moesten stoppen. Dit heeft hen ertoe aangezet om dieper na te denken over hoe ze van het veranderen van de omgeving (het bekwamen van mensen in de frontlinie, zoals onderwijsprofessionals en ouders) konden overgaan tot het leren van de vaardigheden door de kinderen en jongeren. Hierdoor heeft de in 2019 geheel herziene versie van dit boek een extra dimensie gekregen. Het accent ligt nu ook op het leren van deze vaardigheden door de kinderen en jongeren zelf. De nieuwste versie van het boek bevat zes nieuwe hoofdstukken met veel nieuwe inzichten.

App geeft inzicht in afplatting babyhoofdje

Veel baby’s ontwikkelen in de eerste maanden een afplatting van hun hoofdje. Dit gebeurt vaak zonder dat ouders het in de gaten hebben. Een nieuwe app geeft direct inzicht in de mate van afplatting. Steeds meer therapeuten zijn enthousiast.

Sterke koppeling tussen handbewegingen en spraakontwikkeling

Er bestaat bij kinderen een sterke koppeling tussen de ontwikkeling van spraak en handbewegingen. Daarnaast gebruiken kinderen hun handen om dingen te ontdekken. Plus om uit te vinden hoe iets werkt. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Lisette de Jonge-Hoekstra aan de rijksuniversiteit Groningen. Uit eerder onderzoek bleek al dat handbewegingen een leidende rol hebben in de cognitieve ontwikkeling.

Bloeddruk bij zwangeren thuis monitoren via app succesvol

Een hoge bloeddruk is de meest voorkomende complicatie tijdens de zwangerschap. Dit kan voor zowel moeder als kind erg gevaarlijk zijn. Regelmatig controle is daarom gewenst. Digitale thuismonitoring zorgt voor 20 tot 25 procent minder bezoeken aan de polikliniek en drie keer minder opnames. De applicatie levert een kostenbesparing van zo’n 20 procent. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Hans van den Heuvel naar de app SAFE@HOME aan het UMC Utrecht.

Online inspiratiebijeenkomst “Elk kind verdient een gezonde start!” op 9 juni

Volg kosteloos de online inspiratiebijeenkomst “Elk kind verdient een gezonde start!” die op 9 juni georganiseerd wordt door JOGG gemeente Koggenland samen met de JOGG gemeenten Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Medemblik.

Aanmeldactie! Ontvang €49,95 voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”! Voor ieder extra gezin dat u tussen 01-06-2021 en 31-06-2021 bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €49,95! Dus pak snel uw voordeel en meld de nieuwe gezinnen simpelweg per e-mail bij ons aan!

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

Gastouder uitgelicht : Patty uit Maren-Kessel

Hallo,

Mijn naam is Patty, ik ben 21 jaar en woon in Maren-Kessel.

Ik ben een gedreven pedagogisch medewerker en ben op zoek naar iets nieuws.

Slechte motoriek veroorzaakt steeds meer letsel

Elke dag belanden 500 kinderen met letsel op de eerste hulp (SEH). Dat is 1 kind per 3 minuten. Van de ernstige letsels bij 0 – 11-jarigen is de oorzaak in 82% van de gevallen een val. Dit komt onder meer door slechte motorische vaardigheden. Vaak is dit te voorkomen door kinderen te leren hoe ze een val moeten opvangen. 

App spoort via analyseren oogbewegingen autisme op

Een app maakt het binnenkort wellicht mogelijk een vroegtijdige diagnose van autisme te stellen. Dit gebeurt door de oogbewegingen van peuters te analyseren. De app kan zo een goedkope en makkelijk inzetbare screeningmethode blijken.

Prenatale depressie moeder kan ontwikkeling babybrein beïnvloeden

De ontwikkeling van de hersenen van kinderen kan worden beïnvloed door depressieve symptomen van hun moeder tijdens de vroege zwangerschap, blijkt uit Fins onderzoek. Dit ondersteunt het idee dat de psychologische gezondheid van een zwangere vrouw nadrukkelijk aandacht verdient.

Nieuw instrument voor signaleren van taalproblemen

Early Language Scale (ELS). Dat is de naam van een nieuw instrument voor de signalering van problemen in de taalontwikkeling bij kinderen van één tot zes jaar. Het instrument kan bijdragen aan het in een vroeg stadium opsporen van problemen op dit vlak.

Test toont alcoholgebruik tijdens vroege zwangerschap aan

Eén op de twintig vrouwen drinkt alcohol tijdens de vroege zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Gynaecologen en kinderartsen vinden dit zorgelijk: ‘Ook één glas wijn is niet goed als je zwanger bent.’ Een speciaal ontwikkelde PEth-test kan in bloed tot twee weken terugzien of er alcohol is gebruikt. 

Bezoekers BoekStartdag krijgen Groeimeter cadeau

Zaterdag 19 juni is het BoekStartdag. Bibliotheken organiseren dan speciaal voor de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders een (online) activiteit. Ook krijgen zij een Groeimeter cadeau met inspirerende voorleesfilmpjes en tips per leeftijdsfase van baby tot peuter.

Vanuit bed samen buitenspelen in een speeltuin

Wat doen kinderen het allerliefst? Buitenspelen! Maar veel kinderen mogen niet hun bed uit of moeten lang zitten in de wachtruimte. PlaygroundVR laat ook dié kinderen samen spelen in een vrolijke, virtuele speeltuin.

Leren omgaan met gedragsmatige slaapproblemen

Slaapproblemen in de peuterleeftijd komen veel vaker voor dan menigeen denkt. “Bij maar liefst een kwart van de peuters speelt dit in een periode”, weet Daniëlle Hendriks – Sandries. “Dit kan leiden tot een dusdanige neerwaartse spiraal, dat ouders hier niet meer zelf uitkomen.

Landelijke uitrol zelftesten kinderopvangsector van start

Kinderopvangorganisaties ontvangen vanaf vandaag zelftesten voor het coronavirus. Hiermee kunnen kinderopvangmedewerkers en gastouders zichzelf tot de zomer twee keer per week vrijwillig preventief testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden voorkomen.

Webinar hooggevoeligheid in de kinderopvang

Gastouderbureau Krokodilletje heeft op 13 april een webinar over hooggevoeligheid in de kinderopvang georganiseerd!

10 jarig jubileum! Krokodilletje trakteert!

Met trots willen wij u ons 10 jarig jubileum delen en vieren! Maak gratis uw profiel als gastouder aan op onze opvangmarkt en ontvang 10,- op uw rekening!

Gastouder uitgelicht : Fatima uit Amsterdam

Hallo,

Mijn naam is Fatima en ik werk al ruim 10 jaar met veel plezier als Gastouder!

Juist kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg af

De gezondheid van een kind wordt mede bepaald waar de wieg staat. Vooral in grote steden nemen vrouwen namelijk te weinig kraamzorg af. Gemiddeld gaat het om ongeveer 25 procent. Daarbij gaat het vooral om kwetsbare vrouwen en hun baby’s die later in het jaar extra zorg nodig hebben.

Waarom weigeren jonge kinderen eten?

Kinderen tussen de 3 en 5 jaar weigeren soms eten, zelfs voedsel dat ze nog nooit hebben geproefd. Welke cognitieve processen veroorzaken dit en zijn deze te beïnvloeden? Die staat centraal in nieuw onderzoek van prof. Chantal (Sjaan) Nederkoorn van de Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN). Hiervoor heeft zij een NWO Vici-beurs in de wacht gesleept.

Bent u op zoek naar een kinderslaapcoach en onrustdeskundige?

Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Janine en ik ben een trotse moeder van mijn zoontje Mace. Ik ben vorig jaar afgestudeerd als kinderslaapcoach en onrustdeskundige en sindsdien help ik gezinnen met mijn bedrijf ‘The new sleepcoach’.

Zet in op vroegtijdig handelen om kindermishandeling te voorkomen

Om kindermishandeling aan te kunnen pakken is het belangrijk dat professionals het risico tijdig en goed kunnen inschatten. Er valt daarbij nog veel te verbeteren. Dit kan door professionals betere methoden te laten gebruiken. Dit blijkt uit de eerste resultaten van deelstudies van het onderzoek door het consortium Vroegpreventieve interventies kindermishandeling.

Huilbaby zet leven van ouders op z’n kop

Ouders zien vaak door de bomen het bos niet meer wanneer hun baby zonder aanwijsbare reden veel huilt. “Het alsmaar huilen, vaak op schelle toon, maakt hen machteloos”, benadrukt Kim Vervuurt. “Dit wordt aangewakkerd door slaapgebrek en allerlei tegenstrijdige adviezen vanuit de omgeving of van internet geplukt.” Inmiddels weet zij uit ervaring dat vooral meer preventief werken zoden aan de dijk zet. Hiertoe heeft ze twee jaar geleden een themapoli opgezet. “Zo hebben we al veel ziekenhuisopnames weten te voorkomen.”

Samenwerking zeven ziekenhuizen resulteert in minder keizersneden en totaalrupturen

Binnen het ‘Samen Beter Programma Geboortezorg’ van Santeon werken zeven topklinische ziekenhuizen op unieke wijze samen aan het nog verder verbeteren van de geboortezorg. De focus ligt op het terugdringen van het aantal ongeplande keizersneden en totaalrupturen (inscheuring). Ook is er veel aandacht voor het optimaliseren van de zorg eromheen. Denk aan de juiste begeleiding bij het geven van borstvoeding en de verblijfsduur in het ziekenhuis.

Verstevig rol verloskundigen bij signaleren van kwetsbare gezinnen

De rol van verloskundigen bij het signaleren van kwetsbaarheid wordt onvoldoende benut. Er zijn meerdere verbeterpunten. Ook de opleidingen besteden onvoldoende aandacht aan het signaleren van niet-medische risicofactoren van kwetsbaarheid in gezinnen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Drijfveren, obstakels en kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen’.

Yoga voor de allerkleinsten verpakt in kleurrijk prentenboek

Dit kleurrijke prentenboek gaat over Laura, die iets nieuws wil proberen. Ze reist langs allerlei dierenvriendjes uit de dierentuin en laat zo verschillende yogahoudingen zien. Het boek is niet alleen geschikt om op speelse wijze yoga met kinderen te beoefenen, maar ook leuk om gewoon door te bladeren.

Aanpak slaapproblemen bij over- en onderprikkeling vergt specifieke strategieën

Niet gaan slapen of doorslapen heeft grote gevolgen voor het welbevinden van het kind. “Eén van de oorzaken kan in de zintuiglijke prikkelverwerking liggen”, geeft Monique Thoonsen aan. “Kinderen kunnen over- of onderprikkeld zijn. Bij de eerste groep is het lastig om voldoende te ontspannen, terwijl onderprikkelde kinderen te druk kunnen zijn om zich over te geven aan slaap. Deze twee groepen kinderen hebben elk een eigen aanpak nodig.” 

10 jarig jubileum

Beste Ouders en Gastouders,

Met grote trots willen wij met u delen dat wij vanaf deze week 10 jaar bestaan! Wij willen iedereen dan ook hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking van de afgelopen 10 jaar.

App voor ouders “Kidslink” vanaf nu beschikbaar!

Met trots kunnen wij u laten weten dat er voor alle ouders nu ook een app beschikbaar is!
Via de app kunnen ouders nauw betrokken blijven bij de opvang van hun kind. Zo kan de kinderopvangorganisatie of de gastouder (die daarvoor een abonnement heeft) het dagboekje vullen met verhaaltjes en foto’s. Daarnaast kunnen ouders aanvragen voor extra opvang indienen (bij KDV/BSO opvang) en urenregistraties beoordelen (bij gastouderopvang). Verder is het mogelijk om facturen in te zien, noodnummers van de kinderen bij te werken, en de berichten te lezen van uw kinderopvangorganisatie of gastouderbureau.

Gastouder uitgelicht : Aagje uit Drachten

Lieve Nanny zoekt kindjes om voor te zorgen!

Omgaan met nachtangsten bij peuters en kleuters

Een derde van de peuters en kleuters heeft angstgerelateerde slaapproblemen. Wat is hieraan te doen? Op deze vraag gaan twee deskundigen in naar aanleiding van een lezersvraag van een NRC-lezer.

Kinderopvang wil meer doen voor kinderen met stoornis in taalontwikkeling

Kinderen met een stoornis in de taalontwikkeling (TOS) hebben moeite met het gebruiken van taal. De kinderopvang is een belangrijke plek voor het signaleren en doorverwijzen van deze kinderen voor diagnostiek of passende behandeling. Ook kan de kinderopvang zelf een betekenisvolle rol vervullen in het goed begeleiden van kinderen met een TOS op hun groep.

Ingangen voor eerdere signalering van autisme

De eerste signalen van een autisme spectrum stoornis (ASS) kunnen vaak al in het tweede levensjaar zichtbaar zijn. Alleen worden de meeste kinderen pas gediagnosticeerd als ze tussen de 3 en 10 jaar oud zijn. Toch zijn er meerdere ingangen om de signalering op jongere leeftijd te verbeteren.

Huilen baby laten uitdoven stressvol voor ouders

Soms kunnen baby’s ontroostbaar huilen. Niet iets om van te schrikken, vindt Roos Rodenburg. “Huilen is onderdeel van het gedragsrepertoire van baby’szeker in de eerste drie maanden na de geboorte.” Zij raadt aan dit vooral op een warme manier aan te pakken. “Adviseer dus niet om ontroostbaar huilen vanzelf te laten uitdoven. Introduceer in plaats daarvan baarmoedersimulaties. Die zorgen voor de juiste rust en ontspanning bij baby én ouder.”

Niet te weinig bewegen maar verkeerde voeding maakt dik

Kinderen worden vooral dikker van ongezond eten en veel minder dan van te weinig bewegen. Dat is één van de conclusies uit een onderzoek onder Shuar-kinderen uit het Ecuadoraans Amazonegebied.

Hanteer bij coronatest bij kinderen korter stokje

Kinderartsen pleiten voor een minder diepe coronaneustest voor kinderen. Dat maakt een test voor hen veel minder belastend. In het buitenland is genoeg bewijs dat een korter stokje prima werkt.

Tips om educatieve kwaliteit baby-opvang te vergroten

In de baby-opvang is de emotionele kwaliteit over de gehele linie hoog. Dit geldt niet voor de educatieve kwaliteit. Op dit punt laat de opvang van 0-2 jarigen nog ruimte voor verbetering zien. Een handreiking bevat tips op het gebied van de bewegingsruimte en inrichting, de taalondersteuning, het ondersteunen van exploratie en spel, en het maken van contact tussen kinderen.

Zwangerschapsvergiftiging vergroot risico op hart- en vaatziekte

Vrouwen met een ernstige zwangerschapsvergiftiging hebben een tot acht keer grotere kans op hart- en vaatziekten later in het leven. Dat kan een hoge bloeddruk zijn, maar ook een hartinfarct of een beroerte. Daarom is het aan te raden deze vrouwen te blijven volgen.

Flexibele kraamzorg positief ontvangen

Kraamzorg wordt in de eerste 8 à 10 aaneengesloten dagen na de bevalling gegeven. Een flexibelere invulling ontvangt positieve waardering van zowel moeders als kraamverzorgenden. Wel brengt dit uitdagingen met zich mee voor de planning en de invulling van taken, zo blijkt uit het project SOS Kraamzorg.

Gratis e-book ‘Flessen en spenen’

Esther van Bloemen-Bartels zit al meer dan 20 jaar in de baby’s. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Ze heeft een eigen praktijk als babyconsulent met de naam babyverpleegkundige. Zij komt bij ouders thuis die ongemak/problemen ervaren in de zorg aan hun (max.18 maanden oude) baby. In 2017 schreef ze haar eerste gratis Ebook over Flessen en Flessenspenen, omdat het moeilijk was om aan de basisinformatie te komen over voeden per fles.

Chemische stoffen in alledaagse producten “Waar zit wat in”

In veel consumentenproducten zitten chemische stoffen. In handzeep bijvoorbeeld zodat het langer goed blijft. In kaplaarzen om ze soepel te houden. En in koekenpannen om aanbakken te voorkomen. Chemische stoffen maken ons leven makkelijker, maar kunnen soms ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Dus moet je er goed, veilig en gezond mee omgaan. Waarzitwatin helpt je daarbij.

Bij ons wordt je als gastouder direct uitbetaald!

Moet je als gastouder lang wachten op je geld? Niet bij ons, zodra de factuur door ouders is voldaan wordt
je direct uitbetaald!

Gastouder uitgelicht : Ik ben gastouder Demet uit Veendam

Hallo mijn naam is Demet. Ik ben 28 jaar en ben een gastouder die opzoek is naar oppaskindjes in de buurt van Veendam/Groningen.

Leerachterstand bij peuters neemt toe

Kinderen die niet weten hoe ze moeten spelen, kinderen die geen Nederlands begrijpen of die niet weten hoe ze met andere kinderen moeten omgaan. Het komt meer en meer voor. De sociaaleconomische achtergrond van de ouders zegt meer over het schoolsucces van een kind dan bijvoorbeeld een migratieachtergrond, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De huidige lockdown vergroot de verschillen nog eens.

Test voorspelt in vroeg stadium zwangerschapsvergiftiging

Onderzoekers van Amsterdam UMC hebben een methode ontwikkeld om vroeg in de zwangerschap te voorspellen of de zwangere vrouw zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie) krijgt. Het gaat om de fase waarin er nog geen (fysieke) symptomen zichtbaar zijn.

Taalontwikkeling van kinderen van laagopgeleide ouders gebaat bij gerichte aanpak

Het aangaan van partnerschappen met laagopgeleide ouders heeft een positief effect op de taalontwikkeling van hun kinderen. Het programma Thuis in Taal vervult hierbij een waardevolle functie. Het volgen van de stappen verrijkt de taalomgeving van deze gezinnen, zo blijkt uit promotie-onderzoek van Martine van der Pluijm.

Betaal vanaf nu gemakkelijk, snel en veilig via Ideal

Vanaf heden is het mogelijk om uw facturen via Ideal te doen.

App voor wijzigen kinderopvangtoeslag

Ouders kunnen vanaf donderdag 2 juli via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.

Gezondheidsschade bij kinderen door coronalockdown

Tientallen kinderen in Nederland hebben gezondheidsschade opgelopen doordat ze tijdens de eerste coronagolf later medische zorg kregen. Bij zeker 51 kinderen is in het afgelopen voorjaar ‘bijkomende schade’ ontstaan door gemiste of vertraagde zorg, maar dit is vermoedelijk het topje van de ijsberg.

Agressief gedrag al op kleuterleeftijd voorspelbaar

Er is een relatie tussen een hoge mate van agressie op jonge leeftijd en het niet goed kunnen invoelen van andermans emoties. Op latere leeftijd vertonen deze kinderen vaker bovenmatig agressief gedrag. Dat concludeert Malou Noten in haar proefschrift. Noten toont met diverse onderzoeken aan dat agressief gedrag al in de peutertijd voorspeld kan worden door te kijken hoe empathisch het kind reageert.

Onderzoek naar beleving COVID-19 door ogen van kinderen

Hoe tekenen kinderen van 4 tot 12 jaar hun beleving van de coronatijd? En straalt de tekening optimisme of pessimisme uit? Om dit te weten te komen, zijn wetenschappers van het instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden een onderzoek gestart.

Om-de-beurt-praten verklaart succes dierondersteunende therapie

Er bestaat een klik tussen dieren en kinderen met Down en autisme. Daarom worden dieren steeds vaker, en met succes, ingezet bij behandeling van kinderen met een verstandelijke beperking. Synchronisatie, het om-de-beurt-praten, lijkt de sleutel om te begrijpen waarom dierondersteunde interventies goede resultaten opleveren.

Routinematige echo’s na 20 weken zwangerschap vooral een leuk extraatje

Routinematige derde-trimester echo’s dragen niet bij aan een vermindering van zwangerschapsspecifieke angst. De moeder-kindbinding neemt evenmin toe. Wel werden er gunstige effecten gevonden binnen bepaalde subgroepen.

Verlof ouders van te vroeg geboren kind te kort

Meer dan driekwart van de moeders van vroeggeboren kinderen ervaart hun bevallingsverlof als te kort. Het aantal verlofweken is niet voldoende om te herstellen van de bevalling en om thuis te wennen aan een nieuw normaal voor het gezin. Met als gevolg dat meer dan de helft zich ziek meldt of extra vrije dagen opneemt. Het merendeel van de vaders doet hetzelfde. Dat blijkt uit onderzoek van Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen). 

Gastouder uitgelicht : Annemargreet uit VOORBURG

Al ruim 20 jaar ben ik al gastouder bij mij thuis. mijn eigen kinderen zijn het huis uit. ik pas mijn programma aan aan het kind. ieder kind kan slapen in een eigen kamer en er is een tuin met speelgoed.

Vooraankondiging “Nieuwjaarsactie 2021”

Beste Ouder,

Op maandag 23 november 2020 zult u zoals eerder aangekondigd het deelnameformulier voor de “Nieuwjaarsactie 2021” ontvangen vanuit Signrequest.

Indien u wil deelnemen dan willen wij u vragen om het formulier in te vullen en te ondertekenen.

Mocht u niet willen deelnemen dan willen wij u vragen om het ondertekenverzoek af te keuren zodat u geen reminders zult ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

Beeldverhaal speelt in op belang van spelen en praten

Het beeldverhaal ‘Emir heeft plezier’ geeft ouders van jonge kinderen informatie over het belang van spelen en praten met je kind. Het beeldverhaal bestaat uit tien aansprekende illustraties, gecombineerd met eenvoudige tekst. Het is speciaal gemaakt voor ouders voor wie (Nederlands) lezen niet eenvoudig is.

Relatie tussen minder sterke botten en kaaskiezen

Kinderen met minder sterke botten hebben vaker last van kaaskiezen in hun melkgebit, dan hun leeftijdsgenootjes met sterke botten. Dat blijkt uit onderzoek van Generation R en het proefschrift van Justin van der Tas.  Het glazuur is dan minder sterk, waardoor tanden en kiezen gevoeliger zijn voor gaatjes en zelfs voor vroegtijdig verlies. Maar de tanden en kiezen kunnen ook gevoelig zijn bij het eten of drinken van warme en koude voeding. Opmerkelijk is dat de aandoening veel vaker voorkomt bij kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond.

Webinar Omgaan met ‘ingewikkelde’ ouders

Sommige psychische problemen bij ouders brengen met zich mee dat het contact van de professional met ouders van jonge kinderen onder druk komt te staan. Hoe kun je problemen herkennen, wat kan de samenwerking lastig maken en hoe kun je daarmee omgaan?

RS-virus mondiaal tweede doodsoorzaak onder zuigelingen

Het verkoudheidsvirus RS-virus is wereldwijd de tweede doodsoorzaak onder zuigelingen. Jaarlijks veroorzaakt het virus wereldwijd 118.000 sterfgevallen. Ook in Nederland belanden elk jaar 2.000 Nederlandse kinderen in het ziekenhuis door dit verkoudheidsvirus, met name in november. “Op het piekmoment zorgt het RS-virus ook bij ons in het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor een volle intensive care”, vertelt kinderinfectioloog Louis Bont van het UMC Utrecht. Toch is het RS-virus nog relatief onbekend, met name bij jonge ouders. Dat moet veranderen.

Antibioticagebruik tijdens perinatale periode nadelig voor gezondheid kinderen

Antibioticagebruik tijdens de zwangerschap en vlak na de geboorte kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid van kinderen op lange termijn. Er is met name een significant verband voor het ontstaan van overgewicht, obesitas, astma en hooikoorts.

Dalende trend aantal tienermoeders zet door

Het aantal tienermoeders in Nederland is vorig jaar verder gedaald. Op 1 januari 2020 waren er 1643 meisjes van 19 jaar of jonger met een kind. Tien jaar geleden waren dat er nog bijna dubbel zo veel. Dat blijkt uit een analyse van nieuwsdienst LocalFocus op basis van CBS-cijfers.

Online volgen van kinderen met astma verbetert controle

Dankzij het online zorgconcept Luchtbrug, een initiatief van het Radboudumc, hoeven kinderen met astma minder vaak naar het ziekenhuis. Bovendien kunnen zij laagdrempeliger communiceren met hun artsen en makkelijk hun individuele zorgplan met informatie over medicatie, doelen en actieplan bij klachten inzien. Dat blijkt uit promotieonderzoek naar het gebruik van Luchtbrug van kinderlongarts in opleiding Lara van den Wijngaart.

Stamcellen beschermen hersenen bij vroeggeboorte tegen gevolgen zuurstoftekort

Een specifiek type stamcellen is in staat om een belangrijk hersengebied te beschermen tegen de schadelijke effecten van zuurstoftekort tijdens vroeggeboorte. Ook kan een nieuwe beeldvormingstechniek hersenschade nauwkeurig in beeld brengen.

Door coronamaatregelen veel minder vroeggeboorten en zieke kinderen

Na de eerste coronamaatregelen op 9 maart zijn in Nederland significant minder baby’s te vroeg ter wereld gekomen. Het aantal daalde tussen de 15 tot 23 procent. Ook nam het aantal zieke kinderen af. Dat blijkt uit een analyse, gepubliceerd in The Lancet, van het Erasmus MC in samenwerking met het RIVM.

Met flesvoeding krijgen baby’s veel microplastics binnen

Baby’s die met een plastic fles worden gevoed kunnen dagelijks meer dan 1 miljoen stukjes microplastic binnenkrijgen. Hoe warmer het water waarmee poedervoedsel wordt opgelost of de fles is gesteriliseerd, hoe meer microplastic er vrijkomt. Nog niet bekend is hoeveel effect dit op de gezondheid van een baby heeft.

Nog maar één beslisboom verkouden kind: 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en school mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. In deze nieuwe versie zijn ook weer een aantal verbeteringen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder.

Protocol kinderopvang aangepast, versie 22 september

Er is een nieuwe versie van het protocol kinderopvang & corona (versie 22 september). De aanpassingen zijn tot stand gekomen na intensief overleg tussen SZW, VWS en het RIVM.

GGD inspectie 2020 Gastouderbureau Krokodilletje wederom uitmuntend!

Afgelopen maand heeft de uitgebreide jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau Krokodilletje. Er is uitvoerig geïnspecteerd en alle vereiste zaken waren wederom piekfijn in orde. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, daar werken wij met ons team keihard voor en het is dan ook erg fijn om te vernemen dat dit door de GGD wordt bevestigd. Op na een volgende foutloze inspectie in 2021!

Vernieuwde opvangmarkt, honderden bezoekers per dag!

Onze opvangmarkt is vernieuwd, naast de nieuwe lay-out is er ook een extra functie ingebouwd voor de gastouders. Als u nu inlogt als gastouder dan ziet u direct welke van onze honderden aanvragen er bij u in de buurt zijn! Uiteraard kunt u dan ook direct op de aanvragen reageren!

Gastouder uitgelicht : Gastouder Angelique uit Ede

Mijn naam is Angélique Jurman en ik ben 30 jaar. Samen met mijn man Tom en onze prachtige dochter Loïs (2018) woon ik in de wijk Beatrixpark in Ede.

Vaderschapsverlof belangrijker dan gedacht

De komst van een eerste baby verandert het leven van ouders vaak ingrijpender dan ze zich van tevoren realiseren. Een boekje van de vakgroep medische en klinische psychologie van Tilburg University helpt bij het vinden van een nieuw evenwicht. Opvallend is dat vaderschapsverlof belangrijker blijkt dan gedacht. Het boekje is geschreven op basis van de ervaringen van 2000 vrouwen die een zwangerschap doormaakten.

Eindelijk middel tegen voor kinderen dodelijk RS-virus

Elke winter veroorzaakt het RS-virus overvolle kinder-ic’s. Mogelijk komt hier binnenkort een eind aan. Na vijftig jaar onderzoek is er eindelijk een eenvoudig middel in zicht waarmee een ziekte kan worden bestreden. Slechts één injectie met een antistof volstaat om ernstige luchtweginfecties als gevolg van het virus te voorkomen.

Moedermelk bevat antistoffen tegen coronavirus

De moedermelk van vrouwen die besmet zijn geraakt met het coronavirus, bevat belangrijke antistoffen tegen het coronavirus. Die vinding werd gedaan door onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC. Ook kwetsbare ouderen zouden op deze manier kunnen worden beschermd.

Vooral stoppen met roken vóór zwangerschap resulteert in gezondheidswinst

Stoppen met roken vóór de zwangerschap is veel beter dan dit doen tijdens de zwangerschap. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap pas stoppen, hebben nog steeds een verhoogd risico op een laag geboortegewicht en op overgewicht later in hun leven.

De feiten op een rij over taalontwikkelingsstoornis

De factsheet ‘Taalontwikkelingsstoornis (TOS): de feiten op een rij’ is een handig hulpmiddel voor ouders en professionals. Bijzonder is dat het hulpmiddel in maar liefst 27 talen beschikbaar is.

Lockdown negatief voor mondverzorging van jonge kinderen

Gedurende de periode van de coronalockdown werd bij Nederlandse kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar het tandenpoetsen ’s ochtends vaker overgeslagen. Ook mochten de kinderen vaker snoepen en meer zoete drankjes drinken.

Prachtig boek voor ouders van premature kinderen!

Professor dr. Christine Vanhole (UZ Leuven) heeft een prachtig boek geschreven voor ouders van premature kinderen. Mooi vormgegeven, heldere teksten, ervaringen van andere ouders en veel concrete informatie. Een aanrader, ook voor professionele zorgverleners!

Nuttige handleiding voor hechtingsgerichte gezinstherapie

Daniel Hughes presenteert in dit boek een model om zowel persoonlijke als gezinsproblemen te herkennen, op te lossen en te helen. Dit doet hij met behulp van principes uit de theorieën over hechting en intersubjectiviteit. ‘Hechtingsgerichte gezinstherapie’ bevat veel casuïstiek en voorbeelddialogen die laten zien hoe het model van Daniel Hughes toegepast kan worden in een therapeutische setting.

Hond vermindert risico op voedselallergie bij jonge kinderen

Een hond in huis vermindert in belangrijke mate het risico dat jonge kinderen een voedselallergie ontwikkelen. De verklaring is waarschijnlijk dat bepaalde bacteriën in de muil en het darmstelsel van de hond die een positieve invloed uitoefenen op de darmflora van het kind.

Coronaprotocol gewijzigd voor ouders en jonge kinderen

Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. Kinderen tot 4 jaar dienen samen met hun ouders in thuisquarantaine te blijven.

GGD inspectie 2020 Gastouderbureau Krokodilletje wederom uitmuntend!

Afgelopen week heeft de uitgebreide jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau Krokodilletje. Er is uitvoerig geïnspecteerd en alle vereiste zaken waren wederom piekfijn in orde. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, daar werken wij met ons team keihard voor en het is dan ook erg fijn om te vernemen dat dit door de GGD wordt bevestigd. Op na een volgende foutloze inspectie in 2021!

Vernieuwde opvangmarkt!

Onze opvangmarkt is vernieuwd, naast de nieuwe lay-out is er ook een extra functie ingebouwd voor de gastouders. Als u nu inlogt als gastouder dan ziet u direct welke van onze honderden aanvragen er bij u in de buurt zijn! Uiteraard kunt u dan ook direct op de aanvragen reageren!

RIVM herziet richtlijn: kind met snotneus mag toch naar school en opvang

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) past de richtlijn voor neusverkouden kinderen aan, waardoor kinderen tot zes jaar met een snotneus niet meer thuis moeten blijven van school of de opvang. Dat bevestigt het RIVM dinsdagavond aan NU.nl na berichtgeving door rtlnieuws

Geen speciale maatregelen voor gastouders in de risicogroep voor corona

Veel gastouders of hun huisgenoten behoren tot de risicogroep voor covid-19 en zijn dus extra kwetsbaar wanneer ze in aanraking komen met het coronavirus. Helaas kan staatssecretaris Van Ark niet veel voor hen doen. Dat blijkt uit een reactie op een brandbrief van de Stichting Nysa.

Hoe begeleid je kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong?

Er is veel aandacht voor jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Maar is er ook genoeg aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong? Wat zouden we daar nog over kunnen leren? Veel, vindt Mirjam Veldhoven. In januari 2021 start daarom de jaaropleiding Expert Ontwikkelingsvoorsprong, gericht op de pedagogisch professional.

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021 met 3,5 procent omhoog

De maximum uurprijzen voor de kinderopvang worden in 2021 waarschijnlijk verhoogd met 3,5 procent. Dat staat in het ontwerpbesluit dat staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Dagelijks negen kinderen verwond door voetje tussen de spaken

Het vervoer van jonge kinderen achterop de fiets gaat niet altijd op een veilige manier. In 2018 kwamen per dag gemiddeld 9 kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar op de Spoedeisende Hulp, doordat een voetje tijdens het fietsen tussen de spaken kwam. Met goede spaakafscherming is dat eenvoudig te voorkomen. Waarom dan toch zoveel ongevallen?

Stuitend gebrek aan goede diagnostiek bij voorschrijven Ritalin

De behandeling van ADHD bij kinderen gebeurde lange tijd zeer onzorgvuldig en mogelijk is dit nog steeds het geval. De cijfers spreken voor zich: bij 99% van de kinderen vond geen ernstbepaling plaats en in 75% geen semigestructureerd interview met de ouders. Opmerkelijk is dat  60% van de kinderen even goed functioneert met een placebo.

Gastouder uitgelicht : Stephanie uit Haaften

Ik ben Stephanie. Moeder van twee mooie kindjes. En daarbij ben ik nu meer dan twee jaar gastouder.

Ik werk van maandag t/m vrijdag. En ik bied daarbij ook op sommige dagen nacht opvang.

Heb je vragen? Neem gerust contact op!

Kinderen zijn beter af met positieve voedselomgeving dan met strikte opvoedregels

Hóe kinderen worden gevoed is waarschijnlijk net zo belangrijk als wát ze krijgen aan voeding. Een positieve voedselomgeving telt zwaarder dan strikte opvoedregels rondom het eten en drinken. Zorg daarom voor een gezonde eetomgeving voor jonge kinderen. Dit stimuleert de ontwikkeling van gezonde eetgewoontes en een gezond gewicht een leven lang.

Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig open

De buitenschoolse opvang (BSO) gaat vanaf 8 juni weer volledig open. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. De vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni. De noodopvang overdag stopt in principe. De noodopvang in de avonden en in het weekend is vanaf 8 juni aanstaande alleen voor ouders open die in de zorg werken. Dat heeft het kabinet zojuist bekendgemaakt.

Scholen weer open, maar gastouders zijn de dupe, soms wel 15 minuten wachten in de auto

MEDEMBLIK – Afgelopen maandag zijn de scholen weer opengegaan maar dat het niet vlekkeloos verloopt blijkt wel uit de problemen die sommige gastouders nu hebben. Doordat de scholen halve klassen lesgeven is het voor de gastouders vaak rennen en vliegen en soms wel een kwartier wachten bij de scholen om de kinderen op te vangen.

TESTEN OP COVID-19 IN DE KINDEROPVANG VANAF 6 MEI

Het kabinet heeft vorige week besloten dat vanaf 11 mei de basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderopvang en gastouders weer open gaan. Organisaties in deze sectoren bereiden zich hierop voor. Vanaf 6 mei kunnen werknemers binnen de kinderopvang en gastouders zich laten testen, om voordat de kinderopvang open gaat alvast vast te laten stellen of zij met het coronavirus besmet zijn geraakt.

COVID-19 RISICOGROEPEN

Wanneer behoor je tot de COVID-19 risicogroepen? Het RIVM heeft risicogroepen in kaart gebracht die verhoogde kans hebben op infectie en die verhoogde kans hebben op ernstig beloop.

EXAMENS EHBO WEER MOGELIJK VANAF 15 JUNI

Een tijd lang was het niet mogelijk om je kinder-ehbo certificaat te verlengen, omdat er door de Corona-maatregelen geen examens afgenomen konden worden. Inmiddels is er goed nieuws en mogen examens per 15 juni weer afgenomen worden.

Gastouderbureau Krokodilletje geschilvrij in 2019

Gastouderbureau Krokodilletje heeft van de Geschillencommissie de ‘klachtenvrij brief 2019’ met het bijbehorende ‘geschilvrij certificaat’ ontvangen. Dit betekent dat er ook in 2019 geen officiële klacht tegen Gastouderbureau Krokodilletje is ingediend bij de Geschillencommissie, hier zijn wij uiteraard hartstikke trots op. Uiteraard zullen wij ook in 2020 er met ons gehele team alles aan doen om het “geschil vrij”certificaat volgend jaar wederom te mogen ontvangen!

‘IBO-advies luidt nieuwe fase kinderopvangfinanciering in’

Als het aan het kabinet ligt maakt het ‘complexe’ kinderopvangtoeslagstelsel plaats voor een ‘kansrijk alternatief’, zoals een landelijke kinderopvangvoorziening, direct gefinancierd door de overheid. Wat vinden de branchepartijen in de kinderopvang van dit voorstel?

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang deze zomer op rekening ouders

Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed. Dat maken staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet trekt hier 175 miljoen euro voor uit. De Rijksoverheid wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen en de sector helpen en daarom is gekozen om de eigen bijdrage te vergoeden op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april.

Ouders krijgen eigen bijdrage kinderopvang terug

Ouders die hun kinderen niet naar de kinderopvang kunnen brengen, krijgen de eigen bijdrage terug. Dat heeft het kabinet besloten. Vanwege de coronacrisis mogen alleen ouders met cruciale beroepen hun kind nog naar de opvang brengen.

Behoefte aan voorlichting over uitgeslagen kindertand

Negen van de tien ouders weten niet wat ze moeten doen als hun kind een blijvende tand verliest bij het sporten of stoeien. Maar liefst 96 procent zegt graag voorlichting te krijgen over het juiste handelen bij een zogenoemde avulsie.

Gastouder uitgelicht : Ik ben gastouder Bep uit Gouda

 • Ik ben Bep, oma van 4 kleinkinderen. Werk nu 21 jaar als gastouder.
 • Steekwoorden zijn: veilig zijn, geborgenheid, leerzaam en warm.

 

Info met betrekking tot het coronavirus

Ongetwijfeld heeft u vernomen dat we ook in Nederland te maken hebben met het nieuwe Corona-virus.

Verzoek om controle van loden drinkwaterleidingen

De afgelopen weken is er veel aandacht in de media over de mogelijke aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen.

Gunstige darmflora baby vermindert kans op allergieën

Een gunstige darmflora bij zeer jonge kinderen verkleint de kans op het ontwikkelen van allergieën. Goede darmbacteriën die ontstekingsremmende metabolieten achterlaten zijn veel meer aanwezig bij niet-allergische kinderen. Dat blijkt uit langlopend onderzoek van Maastrichtse wetenschappers naar de darmflora van 400 jonge kinderen.

Voorlichting over foliumzuurgebruik rondom zwangerschap schiet tekort

Er is weinig actuele informatie over het foliumzuurgebruik door zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden. Ook blijft het onduidelijk wat het effect is van het foliumzuurbeleid op het gebruik en het aantal aangeboren afwijkingen. Dit blijkt uit literatuuronderzoek uitgevoerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Ontwikkeling van jonge kinderen beter leren zien en waarderen

‘Ontwikkeling bij jonge kinderen zien en waarderen’, zo luidt de ondertitel van dit boek. ‘Grip op competenties’ maakt vooral zijn belofte waar voor beroepskrachten die met jonge kinderen werken en al enigszins vertrouwd zijn met het gedachtengoed van ervaringsgericht onderwijs. Op enkele andere vlakken is het boek niet heel erg helder in zijn bedoelingen of maakt die onvoldoende waar.

Logopediestudenten sporen taalontwikkelingsstoornis op

Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen slaan de handen ineen om extra aandacht te vragen voor taalontwikkelingsstoornissen (TOS). Zo’n 70 studenten Logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Drenthe plus een deel van de kinderopvangsector met een TOS-tas, onder het mom ‘Als taal geen feestje is.’

Behandel depressie tijdens zwangerschap met lichttherapie

Depressie tijdens de zwangerschap komt regelmatig voor. Psychotherapie en/of medicatie hebben in deze periode hun beperkingen. Voor lichttherapie geldt dit niet en in veel gevallen slaat de behandeling aan.

Partnerverlof in Finland even lang als zwangerschapsverlof

Finland stelt de duur van het betaalde partnerverlof naar boven bij en maakt het even lang als het zwangerschapsverlof. Doel is onder meer om gendergelijkheid te bevorderen.

Aanmeldactie! Ontvang als GASTOUDER €35,- voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”! Voor ieder extra gezin dat u als gastouder tussen 4-11-2019 en 31-12-2019 bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €35,-! Dus pak snel uw voordeel en meld de nieuwe gezinnen simpelweg per e-mail bij ons aan tussen 4 november t/m 31 december van dit jaar!

Gebruik alcohol door moeder én vader vóór conceptie risicofactor

Wensouders zouden al ruim voor de conceptie alcohol moeten mijden om hun nakomelingen te beschermen tegen een aangeboren hartafwijking. Dit is de voorzichtige conclusie uit een recente meta-analyse waarin naar zowel de rol van de moeder als naar van de vader is gekeken. De laatste wordt afgeraden om minimaal zes maanden voor de (gewenste) bevruchting nog alcohol te drinken en aan vrouwen een jaar.

Overstapactie ontvang als ouder €35,-

Betaald u ook zoveel bureaukosten bij uw huidige gastouderbureau? Stap dan nu gemakkelijk met uw eigen gastouder zonder gedoe over naar Gastouderbureau Krokodilletje. Onze bureaukosten bedragen slechts €35,- per maand voor het hele gezin en ongeacht het aantal opvanguren! Indien u zich als ouder aanmeld tussen 1-12-2019 en 31-12-2019 dan ontvangt u als ouder tevens een maand gratis bureaukosten ter waarde van €35,-!

Gastouder uitgelicht : Sandra uit Voorschoten

Ik ben gastouder Sandra uit Voorschoten. Ik ben 47 jaar. Ik ben gastouder sinds 12 jaar. Wat ik belangrijk vind tijdens de opvang is, respect en vertrouwen, goede communicatie met de ouders. Mijn dagritme ziet er als volgt uit vrij spelen, fruit eten en drinken, buiten spelen of knutselen, lunch, slapen of lekker spelen, drinken en een koekje, spelen of naar buiten. Ik heb zelf 1 dochter, die uitwonend is. Momenteel heb ik 7 kinderen in de opvang in de leeftijd 6 maanden tot 4 jaar. Zowel flexibel en vast. Ik woon in een eengezinswoning, het is een rustige buurt. Ik heb een grote achtertuin waarin de kinderen zich ook heerlijk kunnen vermaken.

Slechte woning heeft negatieve impact op gezondheid jonge kind

Eén op de drie kinderen in Nederland leeft in een ongezonde woning met vocht en schimmel, donkere kamers, lage temperaturen of geluidsoverlast. Dit vergroot de kans op gezondheidsproblemen als astma, eczeem en luchtwegaandoeningen. Het heeft ook een negatieve impact op de leerprestaties van kinderen. Ieder jaar missen Nederlandse kinderen ruim 65.000 schooldagen wegens ziekten die samenhangen met ongezonde gebouwen.

Betere begeleiding kan overlijden te vroeg geboren baby’s voorkomen

In 2018 zijn 1011 baby’s overleden die te vroeg ter wereld kwamen. Het jaar ervoor waren dat er 997. Volgens verloskundigen en onderzoekers kan intensievere begeleiding jaarlijks het overlijden van honderden te vroeg geboren baby’s voorkomen.

Via spel werken aan ontwikkelingsproblemen loont!

Op de vloer zitten met een kind, goed kijken en op die manier telkens een stapje verder gaan. Dát is de insteek van FloorPlay. “Het is een praktische methode voor het werken met jonge kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen”, vertelt Judith Hoevenaars. “Voorop staat om via speelse interactie haperende elementen in de ontwikkeling stapsgewijs te stimuleren.”

Alles over veilig slapen baby op website Consumentenbond

Baby’s slapen een groot gedeelte van de dag en het is van belang dat dit zo veilig mogelijk gebeurt. Hoe zit het bijvoorbeeld met de veiligheid van dekens, knuffels, speciale kussentjes en hangmatjes? Onlangs is informatie over de veilige en onveilige producten op dit gebied van de NCJ-website verhuisd naar die van de Consumentenbond.

Omgaan met vergeten én gevreesde vaders

Ik heb best geluk gehad. De achterliggende jaren heb ik namelijk met een aantal mannelijke hulpverleners samen gewerkt. En in feite had ik dubbel geluk: het waren ook nog eens mannelijke collega’s die me een beetje wegwijs durfden maken in de binnenwereld van de vader. Reflecterende, mannelijke collega’s…  daar zouden er wel meer van mogen zijn.

Acht vragen over Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Wat kan Veilig Thuis voor jou als medewerker in de kinderopvang betekenen? Hier vind je antwoord op al je vragen.

GroenLinks wil drie dagen gratis kinderopvang

Schaf de kinderopvangtoeslag af en biedt ouders drie dagen per week gratis kinderopvang. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wil dat kinderopvang een publieke voorziening wordt, net als onderwijs

Belastingdienst gebruikte (tweede) nationaliteit in fraudeonderzoek

Hoe ver mag de Belastingdienst gaan in de bestrijding van fraude? Uit vrijgegeven documenten blijkt dat gegevens over de (tweede) nationaliteit gezien worden als ‘vrij hard bewijs inzake misbruik’, ook in de kinderopvangtoeslagaffaire.

‘Plan Directe Financiering weer uit de kast halen’

Terwijl het plan Directe Financiering alle nadelen van het huidige systeem van de kinderopvangtoeslag zou ondervangen en klaar was voor implementatie, werd het plan in 2018 plots teruggetrokken. De BMK en Voor Werkende Ouders pleiten ervoor om dit plan alsnog uit te voeren.

Ook kinderopvangtoeslag bij langdurige ziekte partner

Naar schatting hebben duizenden gezinnen geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat een van de ouders langdurig ziek thuis zit. Dat moet anders, vindt staatssecretaris Tamara van Ark. Zij past daarom de Wet kinderopvang aan.

Florien: ‘Ik wil gerechtigheid voor de ouders van wie het leven is stopgezet’

De toeslagenaffaire heeft veel meer ouders in de problemen gebracht dan tot dusver bekend. Florien Jansen (49) had een gastouderbureau voor kinderopvang in Rotterdam. Ze moest stoppen toen zij als gastouders en ouders slachtoffer werden van de fraudejacht bij de Belastingdienst.

‘NIET-GEVACCINEERDE KINDEREN MOGEN WORDEN GEWEIGERD DOOR OPVANG’

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een initiatiefwetsvoorstel van D66’er Rens Raemakers dat kinderopvangcentra het recht geeft om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren.

Gastouder uitgelicht : Susanne uit Dieren

Mijn naam is Susanne en als sinds 2008 werk ik met veel plezier als gastouder. Op dit moment heb ik 6 kinderen in de opvang verdeelt over 5 werkdagen. Deze kinderen zijn tussen de 2 en 6 jaar oud. Ik werk zowel op flexibele als op vaste uren, maar net wat ouders nodig hebben in hun opvang.

 

 

Meer gedragsproblemen bij kinderen van moeders met epilepsie

Het gebruik van anti-epileptica tijdens de zwangerschap is een zorg vanwege mogelijke risico’s voor het kind. Er bestaat namelijk een verband tussen blootstelling aan deze medicatie en gedragsproblemen bij kinderen op 6 of 7 jarige leeftijd. 

Pas op de plaats bij toedienen antibiotica aan jonge kinderen

Als een jong kind binnen het jaar twee keer antibiotica krijgt, dan stijgt het risico met meer dan 30% dat een derde behandeling niet aanslaat. Het verdient dan ook aanbeveling om voorzichtig te zijn met antibiotica bij kinderen.

Eetproblemen los je op met kijken, voelen, ruiken, horen en proeven

Eten is één van de meest complexe vaardigheden die een kind moet leren. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel ouders hiermee worstelen en vaak ten einde raad aankloppen bij een hulpverlener. “Kijken naar de zintuiglijke responsiviteit biedt dan kansen”, adviseert logopedist Anita van Eeden. “Zeker als dit gebeurt met oog voor de motorische mogelijkheden en de interacties tijdens het eten en drinken.”

Invulling geven aan oorverdovende stilte na verlies baby

In 2015 werd Hiske Kuilman voor het eerst moeder. Wat een roze wolk had moeten zijn, eindigde in een nachtmerrie. Onlangs presenteerde zij het Hugo Magazine, genoemd naar haar zoontje, voor ouders die hun baby moeten missen en voor professionals die in hun werk te maken krijgen met babysterfte.

Stevige vuist tegen ongezonde stress bij kinderen

Jeugdprofessionals vanuit de preventieve jeugdgezondheidszorg uit twaalf Europese landen maken een stevige vuist om Early Life Stress te voorkomen en tijdig te signaleren. Zij committeren zich aan een Declaration om Europa-breed ongezonde stress bij kinderen tegen te gaan. De jeugdprofessionals zijn verbonden aan de European Union for School and University Health and Medicine (EUSUHM).

Ruim honderd ouders melden toeslagzaak bij BOinK

Bij de Belangenorganisatie van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben zich al ruim honderd ouders gemeld, waarvan driekwart daadwerkelijk hun gegevens bij het meldpunt hebben ingevoerd. Het gaat om zaken vanaf 2008 waarbij de kinderopvangtoeslag onterecht is stopgezet of teruggevorderd.

Bewegen werkt!

Bewegen heeft een positief effect op kinderen van 0 tot 5 jaar. Dat is wetenschappelijk aangetoond en blijkt uit het literatuuronderzoek dat Amsterdam UMC in opdracht van Kenniscentrum Sport heeft uitgevoerd. In dit literatuuronderzoek werd gekeken naar de samenhang tussen bewegen, groei en de ontwikkeling van 0 tot 5-jarigen.

Valse VOG’s in omloop

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt organisaties te controleren of er vervalste Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) in de personeelsdossiers zitten. Reden daarvoor: in de jeugd- en gezondheidszorg zijn valse VOG’s in omloop.

VOG en kinderopvang: dit zijn de feiten

Het nieuws over vervalste Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) in de (jeugd)zorg deed flink wat stof opwaaien. Onze redactie berichtte erover, wat leidde tot verwarring. Met het Personenregister kinderopvang (PRK) is vervalsing namelijk niet meer mogelijk. Hoe zit dat precies? VNG geeft antwoord.

Naar de bso en nog niet zindelijk

Kinderen worden soms een jaar later zindelijk dan dertig jaar geleden. Het gebeurt dat kinderen vanaf 4 jaar nog niet zindelijk zijn, ook op de buitenschoolse opvang. Hoe ga je daar als pm’er goed mee om? ‘Probeer een kind gerust te stellen, het is oké.’

Meeste basisschoolleerlingen krijgen zoet drinken mee naar school

Twee derde van de basisschoolleerlingen in Nederland krijgt geen water mee naar school, maar zoete drankjes. Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de drinkwatersector.

Schermtijd jonge kinderen flink gestegen: ‘Tot wel drie uur per dag’

Jonge kinderen zitten iedere dag gemiddeld een uur en drie kwartier op een tablet, telefoon of voor een televisie.

Masterclasses Gastouderopvang!

Bent u als professional in de gastouderopvang klaar voor de volgende stap? Een inspirerende stap gericht op verdieping, toekomst en ondernemen.

Opvoeden: moeilijke eters tóch aan de wortels en broccoli krijgen: hoe doe je dat?

Opvoeden kan een mijnenveld zijn. Zoveel meningen, zoveel twijfels. Anna van den Breemer schrijft elke woensdag over opvoeden. Deze week: hoe zorg je ervoor dat je kind genoeg groente binnenkrijgt?

Documentaire over gezinsleven met een kind met Downsyndroom

De documentaire ‘Als ik dit vooraf had geweten’, online beschikbaar, geeft een realistische kijk op het gezinsleven met een kindje met Downsyndroom. Drie gezinnen vertellen over de eerste reactie bij het horen van de diagnose. Over de acceptatie. Over de start. En over de broertjes en zusjes.

Column – Acht woorden van erkenning

“Als we naar haar sociaal-emotionele ontwikkeling kijken, dan zit je dochtertje nog in de eerste socialisatiefase. Een belangrijk kenmerk daarvan is de sterke focus op één hechtingsfiguur, die als een verlengde van haarzelf wordt gezien.” Ze was even stil, keek me aan en voegde eraan toe: “En weet je? Dát maakt het dus zo zwaar voor jou.

Laat baby vooral op eigen initiatief de wereld ontdekken

Vanaf de geboorte gaat het proces van leren en ontdekken op een zeer vanzelfsprekende manier. “De kinderopvang kan hier een belangrijke rol in spelen”, vertelt Pikler®pedagoog en antropoloog drs. Gonny Tromp. “Vooral door baby’s de kans te geven om zichzelf te leren kennen, vanuit eigen initiatief. Een stimulerende speelomgeving vormt hiervoor de basis. Van belang in dit verband is het baanbrekende werk van kinderarts en pedagoog Emmi Pikler op dit gebied.”

Ga in kinderopvang alert om met haperende taalontwikkeling

Binnen de kinderopvang liggen er tal van kansen voor het signaleren van een taalachterstand, geeft drs. Marthe Wijs – van Lonkhuijzen aan. “Juist op peuterleeftijd komen de eerste kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis aan het oppervlak, maar dan moet men wel de signalen herkennen.” Een eenduidig advies is helaas niet te geven. “De uitingsvormen verschillen van kind tot kind.”

Groter risico op miskraam door nachtdiensten

Het draaien van twee of meer nachtdiensten per week verhoogt het risico op een miskraam in de daaropvolgende week. Een verklaring kan zijn dat de productie van endogeen melatonine afneemt door blootstelling aan licht tijdens nachtdiensten.

Ouders laten jonge kind steeds vaker alleen met tablet en smartphone

Kinderen van 0 tot en met 6 jaar gebruiken media niet alleen langer, maar ook steeds vaker alleen. Ouders maken zich zorgen over hoe ze het mediagebruik van hun kind in de hand kunnen houden. Dit blijkt uit een review van zeven jaar Iene Miene Media-onderzoek. “Gebruik media vooral samen en niet als surrogaat in de opvoeding”, adviseert hoogleraar Peter Nikken.

Hatsjie… Hatsjie… Hatsjie… Oh jee een Allergie

Koemelk, pinda, noten, huisdieren, hooikoorts zomaar een greep uit een doorsnee klas in Nederland. Veel kinderen zijn in meer of mindere mate allergisch, de afgelopen jaren is het aantal kinderen met een allergie drastisch toegenomen. 

Opvoeden: rustig tafelen met jonge kinderen – het kan wel

Opvoeden kan een mijnenveld zijn. Zoveel meningen, zoveel twijfel. Anna van den Breemer schrijft elke woensdag over opvoeden. Deze week: zo voorkom je dat het avondeten een slagveld wordt.

‘Door terugvorderen kinderopvangtoeslag staat ons leven stil’

In de zomer van 2014 zette de Belastingdienst abrupt de kinderopvangtoeslag stop van ruim tweehonderd ouders. Onterecht, in het geval van Leigh-Anne en Tolga. Vijf jaar later ondervindt het stel nog steeds de gevolgen van die beslissing.

Campagne gehoorschade bij kinderen voorkomen

Uit onderzoek in opdracht van VeiligheidNL blijkt dat een kwart van de ouders geen idee heeft hoe hard thuis het volume op de koptelefoon of oortjes van hun kinderen staat bij het luisteren naar muziek, gamen of kijken van YouTube filmpjes. 

GASTOUDER UITGELICHT : Angela uit Ijsselstein

Bent u op zoek naar kinderopvang waar ieder kind de nodige aandacht krijgt en uniek mag zijn als u aan het werk bent? Tijdens de opvangdagen bied ik een veilig speelplekje aan waar ze de nodige aandacht krijgen, in een huiselijke verticale groep. 

Narcose richt geen hersenschade aan bij baby’s

Eén op de zeven kinderen onder de drie jaar moet onder narcose, bijvoorbeeld voor een liesbreuk-, oor- of schisisoperatie (een hazelip). Baby’s houden daar geen hersenschade aan over.

Stint mag terug naar de tekentafel

Edwin Renzen, eigenaar van stint reageert kort na de bekendmaking van de minister op de aanvullende eisen voor de stint. ‘Ik ben positief dat er nu een voorstel ligt, maar we moeten nog uitzoeken wat het exact inhoudt. De consequenties van sommige maatregelen kunnen groot zijn, bijvoorbeeld voor de planning van het voertuig en wanneer de stint de weg weer op kan.’

Hoe laat je peuters gezond eten en bewegen?

Pedagogisch medewerkers zien steeds vaker peuters met een ongezond gewicht. Kinderopvangorganisatie Impuls doet daarom mee aan een programma binnen het project PreSchool@HealthyWeight van de Hogeschool van Amsterdam. De pm’ers leren daar hoe ze een gezonde leefstijl bij kinderen en ouders kunnen bevorderen en peuters gezond laten bewegen.

Kwaliteitsmonitor: Nederlandse kinderopvang scoort voldoende tot goed

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is voldoende tot goed. Dat blijkt uit de resultaten van de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Wij zetten de belangrijkste conclusies op een rij.

Vetontwikkeling in peutertijd verhoogt kans op obesitas

Snelle toename van vetmassa in de peutertijd zorgt voor een hoger risico op obesitas op latere leeftijd.

Veel beeldschermgebruik vertraagt ontwikkeling kleuter

Kleuters die veel tijd doorbrengen met een beeldscherm, scoren slechter op ontwikkelingstoetsen dan hun beeldschermloze leeftijdsgenootjes. Ook lijkt veel schermtijd de sociale vaardigheden negatief te beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de taal, spraak en beweging van het kind.

 

 

 

Dat concludeert de University of Calgary, na een meerjarig onderzoek onder 2441 kinderen tussen 24 en 60 maanden oud waarover het AD bericht. De ouders van kinderen die meededen aan het onderzoek werd gevraagd om elke week aan te geven hoeveel uur het kind achter een beeldscherm zoals een iPad, televisie of computer had gespendeerd. Alle beeldschermen telden mee.

 

 

 

Uren per dag

Gemiddeld keken de jongste kinderen – zo’n 24 maanden – tweeënhalf uur per dag. De kleuters van 36 maanden keken 3,6 uur per dag en bij de oudste categorie van zestig maanden zo’n anderhalf uur per dag. Dat die laatste groep zo drastisch minder naar beeldschermen kijkt heeft volgens de onderzoekers te maken met de start van het eerste schooljaar. Dan hebben ze hier veel minder tijd voor.

 

 

 

Achterstand

De onderzoekers vinden dat met de resultaten een duidelijk verband te leggen valt tussen meer schermtijd en slechtere scores. Zo hadden de kinderen die veel naar schermen keken toen ze 24 maanden oud waren, een grotere achterstand toen ze 36 maanden waren dan leeftijdgenootjes die minder naar schermen hadden gekeken. Dat geldt ook voor de kinderen van 36 maanden die een achterstand hadden opgebouwd toen ze zestig maanden oud werden.

 

 

 

Advies

Volgens de onderzoekers moet de opvoeding in dit digitale tijdperk anders worden aangepakt. Een echte maximale grens voor het aantal gespendeerde uren geven de onderzoekers niet. Die is nog te onduidelijk en verschilt dat per kind. “Elk gezin moet samenwerken om het dagelijkse gebruik van technologie tot een positief aspect van het gezinsleven te maken.”

 

 

 

Association Between Screen Time and Children’s Performance on a Developmental Screening Test >

 

 

 

Bron: AD.nl

Wachttijden in kinderopvang lopen flink op

De wachtlijsten in de kinderopvang blijven stijgen. De sector heeft moeite met het vinden van personeel, onder meer door aangescherpte kwaliteitseisen. Daardoor is er steeds minder plek op de kinderdagverblijven. Gemiddeld is de wachttijd nu een jaar. Anderhalf jaar geleden was dat nog een half jaar. Een van de oorzaken daarvoor zijn de aangescherpte regels in de kinderopvang die gelden sinds januari. Zo mag een kinderleider nog voor maximaal drie baby’s tot 1 jaar zorgen in plaats van vier. De branche rekende vorig jaar uit dat kinderdagverblijven in 2019 2500 meer pedagogische medewerkers nodig hebben. Die extra vraag komt bovenop het personeelstekort waarmee de sector al langer kampt. Er staan nu ruim 4620 vacatures open.Het aantal banen in de kinderopvang nam in het derde kwartaal van 2018 met 7,1 procent toe, becijferde het CBS. Ter vergelijking: het totaalaantal banen in Nederland nam met 2,5 procent toe.

 

 

 

Jojobeleid

Volgens Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, zijn de nieuwe kwaliteitseisen niet de hoofdoorzaak voor de oplopende wachtlijsten. “Die hadden we voor de crisis ook al”, zegt Boink-voorzitter Gjalt Jellesma. Jellesma legt uit dat de sector al jaren een “jojobeleid” kent, omdat de grillen van de maatschappij meteen effect hebben op de kinderopvang. Tijdens de financiële crisis zijn er tussen 2012 en 2014 ruim 25.000 medewerkers uitgestroomd naar sectoren als zorg en onderwijs, omdat ouders hun kinderen toen minder vaak naar de opvang brachten “Zodoende hebben een aantal jaren mensen niet voor de opleiding gekozen, omdat het een kansloos beroep was”, zegt Jellesma.

 

 

 

‘Vijver is wel opgedroogd’

Muriël Springer van kinderopvang Kinderrijk met locaties in Amsterdam en Amstelveen zegt dat de vijver voor nieuw personeel inmiddels wel is opgedroogd. Het probleem is volgens haar het grootst in de Randstad, waar verhoudingsgewijs meer baby’s zijn. Soms duurt het in de grote steden drie jaar voordat er plek is voor een kind. Via zij-instromers, interne opleidingen en door samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld zorginstellingen poogt Springer zo creatief mogelijk aan nieuw personeel te komen. Dat lukt mondjesmaat. Geregeld ziet ze met name moeders uit nood dan maar minder werken of wachten met het zoeken naar een baan, omdat er geen plek is voor haar kind. Springer: “Vanuit emancipatorisch oogpunt is dat wel zorgelijk”.

 

 

 

Bron : nos

Toelating Stint op openbare weg formeel ingetrokken

Op 12 december 2018 bleek uit een onderzoek van TNO dat er risico’s zijn voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers van de Stint. TNO constateerde onder meer problemen met de rem en de lengte van de remweg van de Stint. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zag geen andere mogelijkheid dan de Stint in de huidige vorm niet te laten terugkeren op de weg. Op 5 februai is het besluit genomen waarmee de Stint toegelaten was op de weg, formeel ingetrokken. Voertuigen van het merk Stint zijn daarmee definitief niet meer tot het verkeer op de weg toegelaten.

 

 

De minister liet in december weten geen andere mogelijkheid te zien dan de stint in de huidige vorm niet terug te laten keren op de weg. Ze nam dit besluit naar aanleiding van een onderzoeksrapport van TNO. Van Nieuwenhuizen blijft dus bij haar beslissing om de stint niet meer terug te laten keren op de openbare weg. Volgens TNO was een fors aantal aanpassingen nodig om de elektrische bolderkar zo veilig te maken dat het voertuig weer kan deelnemen aan het verkeer.

 

 

TNO controleerde de stint op zes punten die belangrijk zijn voor de veiligheid van een voertuig. De stint bleek op al die punten niet veilig. Zo kwam het onderzoeksinstituut tot de conclusie dat er problemen met de rem en de lengte van de remweg konden optreden. Daarnaast kon er een “onbeheersbare versnelling” optreden, waardoor de stint als het ware op hol sloeg.

 

 

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

De zoektocht naar een geschikte gastouder: hoe vraagouders hun keuze maken.

Uit een onderzoek van OudersvanNU kwam naar voren dat het uiterlijk van een oppas doorslaggevend is voor ouders. Dit bleek uit het magazine van OudersvanNU waarbij ruim 1800 ouders en oppassen ondervraagd werden. 

 

 

De criteria van vraagouders die op zoek zijn naar een geschikte gastouder gaan, gelukkig, meestal verder dan alleen het uiterlijk. Maar waar letten vraagouders nu op als ze op zoek zijn naar een geschikte gastouder en via welke (online) weg zoeken zij. De redactie van WijZ! Magazine sprak met twee kritische ouders: Sjoukje Dijkstra, moeder van twee kinderen, journalist, PR- en social media specialist en Dewy de Bie-van Hoogmoed moeder van drie kinderen (zwanger van de vierde) en eigenaresse van een praktijk voor (zwangerschaps)yoga en (baby)massage.

 

 

 

Waarom hebben jullie gekozen voor een gastouder in plaats van een kinderdagverblijf?
Sjoukje: ‘Mijn voornaamste reden was dat mijn zus ook gebruik maakte van een gastouder en daar erg veel aan had. De voordelen boven een kinderdagverblijf vind ik vooral voor de hele kleintjes (vanaf nul jaar oud) dat ze in een rustige, huiselijke omgeving worden opgevangen, met een beperkt aantal kindjes. Verder dat ze dan ook in hun eigen ritme kunnen blijven, qua slaapjes overdag, en dat ze dus niet mee hoeven in het ritme van een kinderdagverblijf. Bovendien is het financieel op termijn voordeliger. Wanneer je niet afneemt, betaal je niet. Zo simpel is het.’ Dewy: ‘Belangrijk voor mij was dat er één centrale persoon was voor mijn kindje. Baby’s hechten zich maximaal aan zes personen en ik wilde mijn baby niet blootstellen aan steeds wisselende leidsters in een kinderdagverblijf. Bovendien moesten mijn man en ik, ten tijde van ons eerste kind, al vroeg van huis. En om 7.15 uur brengen is vaak lastig voor de meeste kinderdagverblijven.’

 

 

 

Waar zijn jullie de zoektocht naar een geschikte gastouder gestart?
Dewy: ‘ Voor de geboorte van onze oudste heb ik ons ingeschreven bij een van de grotere gastouderbureaus hier in de regio.
Ik heb bewust naar een grote organisatie gezocht, omdat zij toch vaak meer ervaring hebben en naar mijn idee ook kritischer zijn. Zeker omdat ik voor de eerste keer moeder werd vond ik dit een prettig idee.De bemiddelingsmedewerker is met mijn wensen aan de slag gegaan. Locatie was voor ons erg belangrijk, evenals tijden en dagen en wat ik belangrijk vond dat ze mijn kind
niet zouden laten huilen.’ Sjoukje: ‘ Ik heb in de eerste instantie online gezocht. Daar kwam ik snel uit bij een middelgroot gastouderbureau, bij wie ik ons toen heb ingeschreven. Via de bemiddeling kwam ik uiteindelijk bij de gewenste gastouder uit.

 

 

 

Hebben jullie online research gedaan naar gastouders die jullie voorgesteld werden?
Sjoukje: ‘Ik ben mijn zoektocht naar een gastouder dan wel online gestart, maar ik heb de voorgestelde gastouders in kwestie niet via Google opgezocht of op een andere manier gescreend. Het voordeel van een gastouderbureau is dat zij dat al voor je hebben gedaan. Dus is het onnodig om zelf ook nog uitgebreid te screenen. Dewy: Nee, ook ik heb geen online research gedaan. Op internet belanden vaak de hele negatieve verhalen waarbij je je kunt afvragen wat waarheid is en wat niet. Online geeft daardoor niet altijd een goed beeld. Ook ik had hierbij veel vertrouwen in de keuze van de bemiddelingsmedewerker.

 

 

 

Hebben jullie bij meerdere gastouders kennisgemaakt alvorens een keuze een definitieve te maken?
Dewy: ‘Ja, we hebben bij een tweetal gastouders gekeken voordat we een keuze maakten.’ Sjoukje: ‘ Ja, het is tenslotte een belangrijke beslissing. ‘

 

 

 

Hoe hebben jullie je voorbereid op een eerste kennismaking met de gastouder, waar lette je vooral op en heb je bijvoorbeeld voor dit gesprek een checklist gemaakt of
vragen bedacht?

Dewy: ‘Voor het eerste gesprek heb ik wel een lijstje gemaakt met mijn belangrijkste punten. Belangrijk voor mij was vooral het slapen en niet laten huilen. Nabijheid was en is erg belangrijk, dat mijn kindje er gewoon bij was al was hij nog zo klein. Ook eten is een belangrijk thema, in het begin nog niet zo, omdat ik borstvoeding gaf, maar wel als hij vast voedsel zou gaan eten. Ook ik let op mijn gevoel. Hoe komt iemand over, hoe maakt iemand contact met mij als ouder, hoe maakt de gastouder contact met mijn kind. Is het een beetje netjes, écht opgeruimd kan niet met veel kinderen, maar schoon wel en vooral is het veilig. Sjoukje: Ik heb niet echt een lijstje gemaakt. Wel vond ik belangrijk om tijdens de kennismaking te horen hoe de gastouder met rust, reinheid, regelmaat omging. Ook hoe en waar de kinderen konden slapen. Ook vond ik het prettiger wanneer er geen huisdieren (honden en katten) aanwezig zouden zijn. Daarnaast lette ik op de ervaring die de gastouder al had met de opvoeding van haar
eigen drie kinderen.’

 

 

Bron : kngo.nl

Nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag bij verlies werk!

Wist u dat u bij het verlies van werk nog 3 maanden recht heeft op kinderopvangtoeslag?

 

 

 

 

Ik stop in 2019 met werken

Werkt u in loondienst en stopt u in 2019 met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos? Of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Daarna zijn de volgende situaties mogelijk:

Ik ga binnen 3 maanden weer werken

Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening om te zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen.

Ik ga niet werken binnen 3 maanden, maar volg binnen 3 maanden een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus

Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Voor de maanden dat u een traject, opleiding of inburgeringscursus volgt, kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind krijgen. U moet uitgaan van de werkelijke uren. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen.

Lees meer over kinderopvangtoeslag als u een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgt.

Ik stop mijn traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus

Als u stopt of als er iets wijzigt, dan moet u een wijziging doorgeven met Mijn toeslagen.

Ik ga niet werken binnen 3 maanden en volg binnen 3 maanden geen opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus

U hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.

Voorbeeld dagopvang

U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 mei. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 mei. Dat betekent 18 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 630 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

 

 

Voorbeeld buitenschoolse opvang

U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 mei. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 mei. Dat betekent 18 weken x 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 378 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

BRON : Belastingdienst.nl

Spelsfeer stimuleert ontluikend rekengevoel jonge kind

Ontluikend rekengevoel komt vooral tot bloei door in de spelsfeer aan te sluiten bij de spontane nieuwsgierigheid van jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Maar ook door activiteiten uit te lokken in contexten die voor kinderen betekenis hebben. Daarbij is de interactie met ouders en opvoeders van grote invloed.

 

 

 

Tekst: Mascha Boelaars, Bureau Kwaliteit Kinderopvang
Illustratie: Jane Klein, OptimaForma, Nijmegen

 

 

 

Aanleg voor rekenen, ook wel aangeduid met gecijferdheid, heeft in de eerste plaats betrekking op de ontwikkeling van begrip voor cijfers en hoeveelheden. Maar ook aanleg voor ruimtelijk inzicht, meten, bouwen en construeren spelen een rol.

 

 

 

Aanbod afstemmen op spontane belangstelling

 

 

De denkontwikkeling van jonge kinderen op dit gebied is met algemene karakteristieken te typeren. Dit loopt van informeel handelen, tellen van hoeveelheden, visueel vergelijken, handelend vergelijken naar formeel handelen en denken. Bij de ontwikkeling is het essentieel dat door suggesties de intuïtie van kinderen wordt aangescherpt. Het is belangrijk om aanbod af te stemmen op de spontane belangstelling van jonge kinderen, waarbij volwassenen vooral moeten stimuleren en niet sturen.

 

 

 

Voorbeelden van gericht spelen

Pedagogische beroepskrachten kunnen met allerlei spelactiviteiten inspelen op het stimuleren van de kwantitatieve kant van de wereld. Enkele voorbeelden:

 • Handelen en kijken: Een kasteel nabouwen en beide kastelen telkens vergelijken.
 • Mentale beelden vormen; een route lopen en de kinderen laten vertellen hoe die route loopt.
 • Reflecteren: Zijn de bebouwde torens van gelijke hoogte? Hoe weet een kind dat?
 • Redeneren: Er zijn drie koekjes, met eentje erbij zijn het er meer of minder? Waarom?
 • Denken en voorspellen: In dit zakje zitten vier rode blokjes en één witte. Als ik zonder te kijken een blokje pak, zal het dan een rood of een wit blokje zijn? En waarom?
 • Blikwisseling en beeldvorming: Op de tafel staat een kubus met verschillende afbeeldingen. Twee kinderen zitten elk aan een andere kant van de tafel. Ga met de kinderen in gesprek over wat zij zien en wat ze denken dat de ander ziet. Draai de kubus.
 • Meten en vergelijken: Op de weegschaal: wie is het zwaarst? Op de wip: aan één kant twee kinderen, hoeveel aan de andere kant?
 • Bouwen en ontwerpen: Torens bouwen, hutten en tenten maken, met water experimenteren, spoorlijntje aanleggen.
 • Lokaliseren en oriënteren: Ik zie ik zie wat jij niet ziet, verstoppertje spelen.
 • Tellen en hoeveelheden: Is er eerlijk verdeeld? Hoe oud is het kind? Hoeveel blokjes liggen er op tafel?
 • Verhoudingen: Zou het water in de fles genoeg zijn voor drie bekers? Probeer het maar.

 

 

 

Aansluiten bij nieuwsgierigheid

Van belang is om bij de spelactiviteiten de nadruk te leggen op het zoeken van aansluiting bij de spontane en natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Schools leren is nog niet aan de orde. Het gaat om aansluiten bij, maar ook om het opwekken van belangstelling voor maat, getal, ruimte, kijken, bouwen, enz. Activiteiten in de context van spel vinden kinderen leuk en het legt een goede basis voor denkactiviteiten die later op hoger (formeel) niveau zullen plaatsvinden.

 

 

 

Samenvatting hoofdstuk ‘denken en ontluikende gecijferdheid’
Dit bericht is een samenvatting van het hoofdstuk ‘Denken en ontluikende gecijferdheid’ in het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’. De auteur Dr. Jo Nelissen is senior onderzoeker op het Freudenthal Instituut SME in Utrecht. Denken en gecijferdheid hoort bij de doelstelling ‘Het bevorderen van persoonlijke competentie’.

 

 

 

Meer over het ‘Pedagogisch curriculum’
In mei 2017 verscheen de uitgave ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’. Diverse onderzoekers en wetenschappers op het gebied van opvoeden hebben samen dit curriculum geschreven. Hierin staan thema’s die belangrijk zijn voor een goede kwaliteit, bijvoorbeeld welbevinden & betrokkenheid, gehechtheid, taalontwikkeling en gezonde leefstijl. Bij ieder thema staat wat jonge kinderen nodig hebben, wat jonge kind voorzieningen moeten bieden en wat dat betekent voor het kind, nu en in de toekomst. Elk thema past bij één van de vier pedagogische doelen van prof. Dr. Marianne Riksen-Walraven, zoals in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn opgenomen.

 

Bron : vakblad vroeg

 

Meer informatie over het curriculum >>

Immuunsysteem bereidt zich in baarmoeder al voor op buitenwereld

 

Doordat het embryo vruchtwater drinkt, kunnen bacteriële componenten in diens darm terecht komen en komen daar afweercellen tegenkomen. Op die manier bereidt het immuunsysteem van een kind zich alvast voor op de buitenwereld vol ziekmakers. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC. De onderzoekers vonden, samen met Delftse, Engelse en Russische collega’s, relatief volwassen afweercellen in de darm van foetussen. Dat wijst op blootstelling aan bacteriën in de baarmoeder. Ze publiceren hun bevindingen in Nature Immunology.

 

T-cellen

Promovendi Na Li en Vincent van Unen isoleerden zogeheten T-cellen uit de darmen van foetussen en bestudeerden deze op verschillende manieren. Ze analyseerden hun uiterlijk, hun gedrag en mate van volwassenheid. “Het mooie is dat van welke hoek we ook keken, alle resultaten dezelfde kant op wezen: de T-cellen zijn al redelijk volwassen. Ze zagen eruit als volwassen cellen en gedroegen zich ook zo”, legt Van Unen uit. T-cellen beginnen hun leven als naïeve cel en evolueren geleidelijk tot volwassen en actieve cel, nadat ze in aanraking zijn gekomen met bacteriën of virussen.

 

 

 

Die evolutie zagen de onderzoekers terug in de foetale darm. Met een techniek die ze ontwikkelden samen met de TU Delft, konden ze individuele cellen bekijken. Van Unen: “Met de tool kunnen we de ontwikkeling door de tijd simuleren. We zagen naïeve cellen, volwassen cellen en alle stadia daar tussenin. Dat sterkt ons in het idee dat de evolutie van T-cellen daadwerkelijk in de darm plaatsvindt.”

 

 

 

Voorbereiding op buitenwereld

De onderzoekers vermoeden dat de volwassen T-cellen die zij hebben gevonden, hebben gereageerd op bacteriële componenten in het vruchtwater. Deze zijn waarschijnlijk afkomstig van het microbioom van de moeder. Het embryo drinkt het vruchtwater, waardoor de bacteriële componenten in diens darm terecht komen en daar afweercellen tegenkomen. “Dit is een veilige manier om het immuunsysteem van het kind alvast voor te bereiden op de buitenwereld, waar het natuurlijk wemelt van de ziekmakers”, aldus onderzoeksleider en hoogleraar Frits Koning.

 

 

 

Auto-immuunziekten

Overigens kan de vroege opvoeding van het immuunsysteem mogelijk ook nadelig zijn. Koning: “Het is weliswaar speculatie, maar we weten dat de kans om immuun-gemedieerde ziekten en allergieën te ontwikkelen voor een groot deel afhankelijk is van omgevingsfactoren. Als het afweersysteem van het kind inderdaad wordt beïnvloed door het microbioom van de moeder, kan dit mogelijk mede verklaren waarom sommige kinderen wel een allergie of auto-immuunziekte krijgen en anderen niet.”

 

 

Memory CD4+ T cells are generated in the human fetal intestine

 

Bron : vakblad vroeg

Congres Eetproblematiek bij jonge kinderen 2019

Woensdag 9 oktober 2019 organiseren Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg alweer voor de derde keer het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’. Het congres vindt plaats in Eindhoven en is bedoeld voor professionals van allerlei disciplines die met kinderen  van 0 – 7 jaar en hun ouders werken en te maken hebben met eetproblemen. Denk bijvoorbeeld aan JGZ-verpleegkundigen, kinderdiëtisten, psychologen, pedagogen en logopedisten. Het gaat om HBO en WO-opgeleide professionals.

 

 

 

Het ochtendprogramma bestaat uit twee onderdelen.

 

 

 

Eetproblemen in een pril stadium herkennen – Drs. Marilene de Zeeuw
Uitgaande van het gedachtegoed van de Infant Mental Health, waarbij de relatie tussen de ouders en het kind centraal staat, bespreekt Marilene de Zeeuw hoe diverse vormen van eetproblemen bij jonge kinderen in een pril stadium zijn te herkennen. Wat valt onder de normale ontwikkeling en wat niet? Welke ouder-kindproblematiek kan hieronder liggen? En hoe ga je hier als professional mee om? Drs. Marilene de Zeeuw is klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut, supervisor gedragstherapeut VGCt en IMH-specialist.

 

 

 

Diagnostiek en classificatie van eet-, drink- en slikproblemen – Dr. Lenie van den Engel-Hoek
De oorzaken van problemen met eten, drinken of slikken bij zuigelingen en jonge kinderen variëren sterk. Zo kunnen anatomische of motorische problemen in het mondgebied leiden tot langdurige sondevoeding of andere voedingsproblemen. Lenie van den Engel-Hoek gaat in op de jongste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot diagnostiek en classificatie. Plus wat de meerwaarde hiervan is voor het behandelen in de praktijk van alledag.
Dr. Lenie van den Engel-Hoek is (preverbaal) logopedist bij Radboud UMC, universitair docent en auteur van het boek ‘Eet- of drinkproblemen bij Jonge kinderen’ waarvan onlangs de vijfde druk verscheen

 

 

 

Vervolgens zijn er drie rondes van telkens twee deelsessies om uit te kiezen:

 

 

 

Eetproblemen voorkomen – Ir. Michelle van Roost en Dr. Ir. Manon van Eijsden
Veel problemen met eten kunnen worden voorkomen. Kennis van de normale eetontwikkeling en de kritische momenten zijn hierbij van belang. Michelle van Roost en Manon van Eijsden nemen u mee langs de belangrijke overgangsfases in het eerste levensjaar van een kind. In dat jaar wordt immers de basis voor een gezonde eetontwikkeling gelegd. Doel is om de professional bewust te laten worden van welke stappen op welk moment belangrijk zijn en waarom.
Ir. Michelle van Roost is levensmiddelentechnoloog (WUR) en BGN-gewichtsconsulent; Dr. Ir Manon van Eijsden is voedingskundige en epidemioloog (Wageningen Universiteit), gespecialiseerd in voeding van kinderen 0 tot 4 jaar. 

 

 

 

Kindvolgend voeden – Marise van der Heul
Te vroeg geboren kinderen hebben vaak moeite met hun voeding. Marise van der Heul zal zowel uitleg geven over kind volgend voeden als over de zogenaamde Early Feeding Skills Assesment. Dit is een lijst die wordt gebruikt bij het leren drinken door te vroeg geboren kinderen. De checklist is ontwikkeld voor prematuren, maar is ook goed toepasbaar bij à terme geboren of zieke zuigelingen. Marise van der Heul is logopedist en werkzaam in het UMC Utrecht op de Divisie Heelkundige Specialismen, Functiecentrum KNO

 

 

 

Lunch

 

 

 

Problemen spelen 24 uur per dag – Drs. Marja Rexwinkel
Bij een eetprobleem bij jonge kinderen is er vaak sprake van kind-, ouder- en/of omgevingsfactoren die de interactie tussen de ouders en de kinderen beïnvloeden. Dit kan veel stress veroorzaken en de hele sfeer verpesten in een gezin. Het is van belang  om – samen met het gezin – de verschillende factoren stuk voor stuk proberen af te pellen. Marja Rexwinkel laat zien wat de doorwerking van eetproblemen is op het gezin en hoe je ouders kunt helpen deze situatie te verbeteren.
Drs. Marja Rexwinkel is Psychotherapeut BIG, Klinisch Psycholoog, Hoofd van de Ouder Kindlijn in Amsterdam en Infant Mental Health expert

 

 

 

Omgaan met voedselallergieën – Dr. Berber Vlieg-Boerstra
Voedselallergie komt vaak voor in het eerste levensjaar. Tijdige herkenning én begeleiding vanuit de eerste lijn is van groot belang. Wat zijn de rode vlaggen voor vroege herkenning? En wat zijn handelingsperspectieven om ongeruste ouders in woord en daad bij te staan, ook in situaties waarbij het waarschijnlijk gaat om een vermeende allergie?
Dr. Berber Vlieg-Boerstra, senior diëtist OLVG en tevens werkzaam in een eigen praktijk, Vlieg en Melse Diëtisten, is gespecialiseerd in voedselallergie, lid van DAVO (Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid) en één van de oprichters van INDANA  International Network for Diet and Nutrition in Allergy. Ook is zij betrokken bij de NCJ-richtlijn voedselovergevoeligheid, de richtlijn Diagnostiek van koemelkallergie in Nederland en de richtlijn Voedselprovocaties.

 

 

 

Pauze

 

 

 

Als je goed kijkt, zie je meer – Anita van Eeden
Bij eetproblemen bij jonge kinderen is bijna altijd sprake van een combinatie van motoriek, cognitie, prikkelverwerking en emotie. Eten is immers één van de meest belangrijke én meest complexe vaardigheden die een kind moet leren. Het kijken naar de zintuiglijke responsiviteit, de motorische mogelijkheden en de interacties tijdens het eten en drinken biedt kansen voor interventie. Anita van Eeden zal ingaan op de verschillende pijlers waar je bij een jong kind op kunt letten om het samenspel van de factoren te begrijpen en te weten waar je op in kan grijpen. Goed observeren staat daarbij centraal. Verder zal zij vertellen over de Sequential Oral Sensory (S.O.S) feeding approach, een multidisciplinaire methodische benadering die ingezet kan worden bij selectief eetgedrag. Anita van Eeden is logopedist in de kinderrevalidatie (basaltrevalidatie Delft). Werkzaam binnen doelgroep 0-4 jarigen en lid eetteam. Tevens is zij docent bij AKK (Anders Kijkennaar Kinderen).  Haar specialisatie is eet- en drinkproblematiek bij sensorische informatieverwerkingsproblemen.

 

 

 

Eet- en drinkproblematiek bij kinderen met een beperking – Elise Brinkman
Door fysieke beperkingen kunnen er problemen bij het eten en drinken optreden. Denk aan moeilijkheden met kauwen, slikken of ernstige reflux. Veel jonge kinderen met een beperking en hun ouders worstelen hiermee. Elise Brinkman geeft handvatten om hier als professional mee om te gaan en ouders te begeleiden.
Elise Brinkman is werkzaam bij Heliomare als preverbaal logopedist

 

 

 

Congresinformatie

Alle informatie  over het programma, de sprekers, accreditatie en deelnamemogelijkheden naar de website van Euregionaal Congresburo. Zoals gebruikelijk geldt ook nu weer een aantrekkelijk korting voor (nieuwe) abonnees van Vakblad Vroeg.

 

 

 

Website Euregionaal Congresburo >>

 

 

Bron : vakblad vroeg

Ontwikkelingsvoorsprong vaak te laat herkend

 

 

“Dit houdt de gezonde ontwikkeling van deze kinderen tegen.” Zij benadrukt dat een juiste en tijdige begeleiding nodig is om hun voorsprong op een goede manier te kanaliseren.

 

 

 

Prof. Dr. Tessa Kieboom verzorgt  over dit onderwerp een deelsessie tijdens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp op 13 maart 2019 in Eindhoven. Op het congres komen ook tal van andere aspecten rond de zorg en ontwikkeling van het jonge kind aan bod. Klik hier voor meer informatie over het programma en de deelnamemogelijkheden.  Voor abonnees van Vakblad Vroeg (ook nieuwe, klik hier) geldt een aantrekkelijk korting. Prof. Dr. Tessa Kieboom: “Een ontwikkelingsvoorsprong is een krachtige eigenschap die een kind van Moeder Natuur heeft meegekregen”

 

 

 

 

Wat zijn de kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong?
“Op het eerste gezicht merk je vaak nauwelijks iets van een voorsprong op jonge leeftijd. Wel zijn er typische kenmerken die hierop kunnen wijzen. Baby’s die bijvoorbeeld gericht kijken waar geluiden vandaan komen. Vaak gaat de taalontwikkeling zeer snel. Een kind kan dan bijvoorbeeld al op jonge leeftijd wederkerige gesprekjes voeren of is creatief in woordspelletjes. Of ze kennen al snel veel kleuren. Daarnaast zijn deze kinderen vaak goed in de eerste wiskundige begrippen zoals ‘voorste’, ‘laatste’ of ‘middelste’.”

 

 

 

“Ook kunnen ze al heel jong gevoel hebben voor grapjes of voor absurde uitspraken. Ze kunnen soms ook zeer gefocust kijken. We spreken ouders die melden dat zij het gevoel hebben dat hun kind van zes maanden dwars door hen heen kijkt. “Eigenlijk zijn er talloze kenmerken die meespelen, maar die doen zich niet bij elk kind met een ontwikkelingsvoorsprong voor. Het is een cocktail van verschillende elementen.”

 

 

 

Waarom is vroege herkenning van belang?
“Op zich is het hebben van een ontwikkelingsvoorsprong geen probleem. Integendeel. Het is een krachtige eigenschap die een kind van Moeder Natuur heeft meegekregen. Ze hebben geen ontwikkelingsproblemen, maar zijn juist heel onderzoekend, nieuwsgierig en leergierig. Maar wanneer die slimheid niet herkend wordt, krijgen ze geen toepasselijk aanbod. Gevolg kan zijn dat veel van die eigenschappen verschrompelen. In feite worden deze kinderen hierdoor in hun gezonde ontwikkeling tegengehouden. Hoe sneller het gesignaleerd wordt, hoe eerder de juiste begeleiding gegeven kan worden.”

 

 

 

‘Gevolg van niet tijdig signaleren kan zijn dat veel 
van de eigenschappen verschrompelen’

 

 

 

Wat gebeurt er als het niet wordt gesignaleerd?
“Dit vergroot de kans op een negatieve ontwikkeling. Dan krijg je bijvoorbeeld kinderen die uit verveling op school agressief gedrag gaan vertonen. Of die zich gaan isoleren. Kinderen willen niet meer naar school, ’s ochtends worden ze heel erg traag in het opstaan en klaarmaken. Vaak ontstaan er ook psychologische klachten. Dat zijn allemaal problemen die zich dan kunnen voordoen. Helaas gebeurt dit maar al te vaak. In iedere klas zit namelijk wel een kind met een ontwikkelingsvoorsprong, maar dat komt lang niet altijd aan het licht.”

 

 

 

Hoe kun je als zorgprofessionals deze kinderen en hun ouders het beste begeleiden?
“Wat vaak fout loopt, is dat je te maken hebt met een kind dat volwassener is dan leeftijdsgenoten. Dit vraagt om een andere aanpak. Van belang voor zorgprofessionals is deze kinderen serieus te nemen, ook al zijn ze nog zo jong. Deze kinderen willen onder meer zelf keuzes maken en eigen verantwoordelijkheid krijgen. Dit betekent dat je ze moet benaderen als kleine volwassenen in plaats van kleuters. Mijn advies is: houd ogen en oren open om deze kinderen te kunnen zien. Want hoe eerder je het ziet, hoe beter de begeleiding plaats kan vinden. En het komt veel vaker voor dan menigeen denkt.”

 

 

 

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp

Prof. Dr. Tessa Kieboom staat aan het hoofd van Exentra vzw, het expertisecentrum hoogbegaafdheid in Antwerpen en ze is gastprofessor co-titularis van de leerstoel hoogbegaafdheid aan de UHasselt. Tijdens het congres Vroegsignalering en Vroeghulp op 13 maart verzorgt zij een deelsessie over dit onderwerp. “Ik ga dan veel uitgebreider in op de mogelijke signalen van een voorsprong in de ontwikkeling. Plus hoe je zowel ouders als kinderen het beste kunt begeleiden.”

 

 

 

Op de website van Euregionaal Congresburo staat alle informatie over het programma en de deelnamemogelijkheden, klik hier  

 

 

bron : vakblad vroeg

Prentenboek van het jaar 2019 bekend gemaakt

Het prentenboek zal centraal staan tijdens de Nationale Voorleesdagen die worden gehouden van 23 januari tot en met 2 februari 2019. De Nationale Voorleesdagen zijn bedoeld om het voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar te stimuleren. De campagne is een initiatief van Stichting Lezen en vindt dit jaar voor de zestiende keer plaats.

 

 

 

Voorleesontbijt

De week start traditioneel met het Nationaal Voorleesontbijt. Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen regelen hiervoor een bijzondere voorleesgast. Zo komt bij Kinderopvang Langedijk in Langedijk de presentatrice Nienke van den Berg, bekend van Zappelin, voorlezen. Prinses Laurentien leest voor op de openbare basisschool Corantijn in Amsterdam.

 

 

 

App in zes talen

Een huis voor Harry gaat over de kat Harry, die op een dag verdwaald raakt en de hulp van vrienden inroept om weer thuis te komen. Het boek verschijnt tijdens de Voorleesdagen in een mini-editie inclusief een app. In de app wordt Een huis voor Harry voorgelezen in zes verschillende talen: het Nederlands, Engels, Arabisch, Turks, Spaans en Frans. Zo kunnen ook ouders en kinderen met een andere thuistaal meedoen. De Nederlandse versie van het boek wordt voorgelezen door Noraly Beyer.

 

 

 

Prentenboek TopTien

Een jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen heeft een top tien samengesteld van prentenboeken die tijdens de Voorleesdagen extra aandacht krijgen. Deze boeken bieden volgens de jury naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten voor interactie met peuters en voor verwerking in hun spel.

 

 

 

De Prentenboek TopTien luidt:

Op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl staan leuke speeltips bij alle boeken van de Prentenboek TopTien. Ook geeft de Stichting Lezen tips om voorlezen aan peuters nog leuker te maken.

Organiseer je ook een voorleesontbijt? Wij ontvangen daar t.z.t. graag foto’s van zodat we er op Kinderopvangtotaal een mooie collage van kunnen maken. Foto’s kunnen gestuurd  worden naar kinderopvang@bsl.nl o.v.v. Voorleesontbijt.

Beursfonds Lavide stoot kinderopvang af

 

Lavide maakt het voorgenomen besluit om de kinderopvang af te stoten bekend voorafgaand aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders. Tijdens die vergadering moet goedkeuring worden verleend aan de benoeming van de nieuwe topman, Salar Azimi. Azimi wil dat Lavide op korte termijn een leeg beursfonds is, om daar nieuwe activiteiten in te plaatsen in de hospitality-sector.

 

 

 

Gastouderbureau Gastvrij

Beursfonds Lavide kocht in 2017 het Haagse gastouderbureau Gastvrij en het daarbij behorende kinderdagverblijf ‘Zand op je hand’. Al snel daarna ontstond een conflict tussen het fonds en de oud-eigenaren. Het fonds kon vervolgens geen accountant vinden en in oktober vorig jaar besloot het beursfonds om het gastouderbureau voor één euro door te verkopen aan zijn eigen websitebouwer.

 

 

 

Registratieproblemen

Het is al langer rumoerig rond Lavide. Zo had Lavide vorig jaar jaar problemen met de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van twee andere gastouderbureaus die het fonds had aangekocht. Lavide stelde toen dat de overname van deze bureaus toen nog niet was afgerond.

 

 

 

Velizo

Dit betekende niet dat het fonds een andere richting insloeg. In september 2018 kocht Lavide nog het Haagse gastouderbureau Velizo, dat 171 kinderen plaatst bij 45 gastouders. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het voorgenomen besluit van Lavide voor het bureau zullen zijn.

Bekijk de kinderopvangtoeslagtabel 2019

Het kabinet stelt structureel € 248 miljoen beschikbaar voor de ophoging van de kinderopvangtoeslag. Ook ging de maximum-uurprijs voor de dagopvang omhoog naar € 8,02 en voor de gastouderopvang wordt € 6,15 per uur vergoed. Het maximum-uurtarief voor buitenschoolse opvang werd dit jaar met € 0,34 verlaagd naar € 6,89.

 

 

 

De verhogingen en verlaging hebben invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. De hoogte die de overheid betaalt voor de kosten van kinderopvang, hangt af van het inkomen van de ouder(s). Op de website van de belastingdienst kunnen ouders het maximaal aantal uren berekenen waarvoor kinderopvangtoeslag is aan te vragen. Ook kunnen zij online een proefberekening voor hun toetsingsinkomen maken.

 

 

 

Toeslagtabel 2019

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage kinderopvangtoeslag 1e kind Percentage kinderopvangtoeslag 2e en volgend kind
lager dan € 19.433 96,0% 96,0%
€ 19.434 € 20.728 96,0% 96,0%
€ 20.729 € 22.020 96,0% 96,0%
€ 22.021 € 23.315 96,0% 96,0%
€ 23.316 € 24.610 96,0% 96,0%
€ 24.611 € 25.903 95,6% 95,7%
€ 25.904 € 27.197 94,5% 95,5%
€ 27.198 € 28.487 93,5% 95,3%
€ 28.488 € 29.879 92,6% 95,1%
€ 29.880 € 31.269 92,0% 95,0%
€ 31.270 € 32.622 91,0% 94,8%
€ 32.663 € 34.053 90,5% 94,6%
€ 34.054 € 35.447 89,7% 94,6%
€ 35.448 € 36.838 88,9% 94,6%
€ 36.839 € 38.262 88,3% 94,6%
€ 38.263 € 39.689 87,5% 94,6%
€ 39.690 € 41.116 86,8% 94,6%
€ 41.117 € 42.542 86,1% 946%
€ 42.543 € 43.971 85,2% 94,6%
€ 43.972 € 45.398 84,7% 94,6%
€ 45.399 € 46.824 83,9% 94,6%
€ 46.825 € 48.251 83,3% 94,6%
€ 48.252 € 49.810 82,4% 94,6%
€ 49.811 € 52.868 80.9% 94,6%
€ 52.869 € 55.924 80,1% 94,2%
€ 55.925 € 58.982 79,0% 93,6%
€ 58.983 € 62.041 76,8% 93,2%
€ 62.042 € 65.097 74,5% 92,9%
€ 65.098 € 68.156 72,3% 92,2%
€ 68.157 € 71.213 69,9% 91,7%
€ 71.214 € 74.271 67,6% 91,2%
€ 74.272 € 77.331 65,4% 90,5%
€ 77.332 € 80.387 63,1% 90,0%
€ 80.388 € 83.477 60.9% 89.6%
€ 83.448 € 86.504 58,4% 89,3%
€ 86.505 € 89.560 56,2% 88,6%
€ 89.561 € 92.618 54,0% 88,2%
€ 92.619 € 95.737 51,6% 87,7%
€ 95.738 € 98.869 49,6% 87,0%
€ 98.870 € 102.000 47,5% 86,5%
€ 102.001 € 105.131 45,4% 86,1%
€ 105.132 € 108.261 43,3% 85,8%
€ 108.262 € 111.393 41,4% 85,1%
€ 111.394 € 114.527 39,5% 84,5%
€ 114.528 € 117.658 37,6% 84,1%
€ 117.659 € 120.787 35,7% 83,5%
€ 120.788 € 123.919 34,1% 83,2%
€ 123.920 € 127.051 33,3% 82,5%
€ 127.052 € 130.182 33,3% 81,9%
€ 130.183 € 133.313 33,3% 80,9%
€ 133.314 € 136.444 33,3% 80,6%
€ 136.445 € 139.576 33,3% 79,8%
€ 139.577 € 142.710 33,3% 78,9%
€ 142.711 € 145.839 33,3% 78,3%
€ 145.840 € 148.971 33,3% 77,4%
€ 148.972 € 152.101 33,3% 76,9%
€ 152.102 € 155.234 33,3% 76,2%
€ 155.235 € 158.366 33,3% 75,5%
€ 158.367 € 161.497 33,3% 74,8%
€ 161.498 € 164.628 33,3% 73,8%
€ 164.629 € 167.757 33,3% 73,3%
€ 167.758 € 170.890 33,3% 72,6%
€ 170.891 € 174.021 33,3% 71,8%
€ 174.022 € 177.154 33,3% 71,1%
€ 177.155 € 180.285 33,3% 70,5%
€ 180.286 € 183.416 33,3% 69,8%
€ 183.417 € 186.548 33,3% 69,0%
€ 186.549 € 189,678 33,3% 68,5%
€ 189.679 en hoger 33,3% 67,6%

 

Geen verdere daling vaccinatiegraad

Het gaat dan om het aantal kinderen dat ingeënt is met het DKTP-vaccin, de prikken tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Dat schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, in een brief aan de Tweede Kamer. Ondanks dit volgens Blokhuis ‘hoopgevende’ bericht, blijft de overheid maatregelen nemen om de vaccinatiegraad te verhogen.

 

 

 

Daling

Eerder uitten politici en zorgprofessionals hun zorgen over de dalende vaccinatiegraad in Nederland. In de zogeheten Nederlandse Bible Belt (de strook die dwars over Nederland loopt van Zeeland naar Overrijssel waar relatief veel gelovigen wonen) weigert een grote groep ouders vaccinaties voor kinderen vanwege religieuze bezwaren. Maar er is ook een groeiende groep ouders die vaccinatie weigert of uitstelt om andere, bijvoorbeeld antroposofische overtuigingen.

 

 

 

Ondergrens

Vijf jaar geleden zakte Nederland voor het eerst onder de grens (95 procent gevaccineerde kinderen) die volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO nodig is om groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen. Ook voor andere ziektes geldt een ondergrens voor groepsbescherming. In heel Nederland is momenteel 90,2 procent van de peuters gevaccineerd tegen bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus, kinkhoest en polio, hib, hepatitus B, pneumokokken en meningokokken C.

 

 

Weigeren?

Kinderopvangorganisaties worstelen met hun vaccinatiebeleid en de vraag of zij kinderen die niet gevaccineerd zijn mogen of moeten weigeren. Deze kinderen zouden immers een risico vormen voor de andere kinderen op de groep. Een speciale commissie doet momenteel onderzoek naar oplossingen voor dit vraagstuk. Zij komen uiterlijk 1 mei 2019 met een advies. Lees meer: Commissie geeft advies over vaccinatiebeleid kinderopvang.

Kijkgedrag baby voorspelt zelfregulatie in peutertijd

Sommige peuters hebben moeite met zelfregulatie: het vermogen om hun gedrag, gevoelens en gedachten te controleren. Een kind luistert dan bijvoorbeeld slecht, blijft lang boos of heeft moeite om op zijn of haar plek te blijven zitten bij activiteiten.

 

 

 

Eye-tracking

Sanne Geeraerts, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, onderzoekt of dit in de babytijd al te voorspellen is. Ze let daarbij specifiek op het kijkgedrag van kinderen en maakt gebruik van oogbewegingsgonderzoek (ook wel eye-tracking genaamd). ‘Eerder onderzoek liet al zien dat sommige aspecten van kijkgedrag bij baby’s, bijvoorbeeld de mate waarin ze hun aandacht kunnen vasthouden op een speeltje, inderdaad voorspellend zijn voor zelfregulatie later in de ontwikkeling,’ zegt Sanne Geeraerts. ‘Deze studies maakten echter geen gebruik van een oogbewegingsonderzoek.’

 

 

 

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat het kijkgedrag van kinderen, gemeten via oogbewegingsonderzoek de latere zelfregulatie van kinderen inderdaad kan voorspellen. Het oogbewegingsonderzoek geeft nieuwe informatie over de relatie tussen kijkgedrag en zelfregulatie en is nauwkeuriger dan eerdere vergelijkbare studies.

 

 

 

Vroegtijdig signaleren

Het vermogen om gedrag, gevoelens en gedachten te controleren wordt gezien als belangrijke factor voor de ontwikkeling van kinderen. Betere zelfregulatie wordt bijvoorbeeld gerelateerd aan betere schoolprestaties en minder probleemgedrag. In de toekomst kunnen de uitkomsten van het onderzoek professionals mogelijk helpen om ontwikkelingsproblemen vroegtijdig te herkennen en kinderen beter te begeleiden.

‘Meertaligheid is geen probleem voor taalontwikkeling’

In haar oratie ‘Wat iedereen moet weten over de taalontwikkeling van kinderen in een diverse samenleving’ ontkracht Elma Blom twee veelgehoorde mythes over de taalontwikkeling van jonge kinderen.

 

 

 

Allereerst leren jonge kinderen een taal niet altijd automatisch. ‘Bij een aanzienlijk deel van de kinderen verloopt de taalontwikkeling namelijk helemaal niet voorspoedig. Zo heeft ongeveer 7% van de 5-jarigen een persistente taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor hen is taalleren, zonder dat daar een duidelijke aanwijsbare oorzaak voor is, extreem moeilijk.’

 

 

 

Taalaanbod bepaalt taalleren

De taalontwikkeling hangt volgens Blom wel samen met de taligheid van de omgeving, bijvoorbeeld hoe vaak kinderen woorden horen in hun taalomgeving. ‘Hoe vaker kinderen iets horen, hoe beter ze het leren. Doordat taalaanbod taalleren bepaalt, leren sommige kinderen bepaalde woorden en taalregels sneller dan andere kinderen.’

 

 

 

Blom wijst erop dat hierin een rol is weggelegd voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft: “Ouders, de oppas, pedagogische medewerkers en leerkrachten moeten ervan doordrongen zijn dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de taalontwikkeling van kinderen. Een minder voorspoedige taalontwikkeling is een factor die de publieke gezondheid kan bedreigen, omdat het serieuze consequenties heeft voor de ontwikkelingskansen van kinderen.’

 

 

 

Meertaligheid geen probleem

De mythe dat meertaligheid een probleem voor kinderen is, haalt Blom ook onderuit. ‘Deze aanname gaat soms zo ver, en is zo diep verankerd, dat wordt aangenomen dat meertaligheid wel tot taalachterstand moet leiden.’ Er zijn volgens Blom diverse wetenschappelijke studies die deze aanname weerspreken en stellen dat meertalige kinderen niet achterlopen. De uitkomsten zijn wel verwarrend, voegt Blom daaraan toe. ‘Er zijn studies waarin geconcludeerd wordt dat meertalige kinderen lager scoren op diverse taaltesten. Maar ook hierin is taalaanbod bepalend voor de mate waarin kinderen een taal leren. Niet meertaligheid, maar minder taalaanbod leidt ertoe dat meertalige kinderen in één taal minder taalvaardig kunnen zijn dan hun eentalige leeftijdsgenootjes.’

 

 

 

De angst dat kinderen meertaligheid niet aankunnen heeft de overheid er zelfs toe aangezet een onderzoek te starten of meertalige opvang niet ten koste gaat van de Nederlandstalige ontwikkeling van kinderen. Dat bevreemdt Blom. ‘Op heel veel plekken is meertaligheid de norm. Er zijn bijvoorbeeld veel meertalige kinderen in Friesland. Heel veel kinderen in Nederland leren naast het Nederlands een dialect. En migratie zorgt ook voor meertaligheid.’ Volgens Blom zijn er geen aanwijzingen dat die kinderen problemen ondervinden door hun meertaligheid. Integendeel, als ze eentalig zouden zijn, zouden ze zich sociaal niet kunnen handhaven.

Liefdevol communiceren met jonge kinderen

Hoe zou het zijn als je als ouder of opvoeder nóg beter met je kind leert omgaan dan je al doet? Volgens orthopedagoog en Gordon-trainer Jantine Peters geeft de Gordon-opvoedmethode alle nodige handvatten om liefdevol en effectief met kinderen te communiceren. Ze schreef er een boek over.

Voortaan kinkhoestvaccinatie voor alle zwangeren

Vanaf 2019 wordt aan zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aangeboden. Dit betekent een vaccinatie minder voor zuigelingen, aangezien baby’s vanaf de geboorte dan ook beschermd zijn. Daardoor kan de eerste vaccinatie worden uitgesteld, terwijl het aantal doses vermindert van drie naar twee.

1 maand bureaukosten van €35,- gratis! Doe nu mee aan de “Nieuwsjaars Voordeelactie”

Beste Ouders,

 

 

Verdien €35,- en doe mee met de “Nieuwjaars Voordeelactie”!

 

 

Dit houdt concreet in dat u in één keer de bureaukosten voor elf maanden (jan. t/m nov. 2019) betaald van €385,- waarna u de 12e maand (dec. 2019) geen bureaukosten hoeft te voldoen.

 

 

U verdient dus €35,-!  

 

Aanmeldactie! Ontvang €35,- voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

 

 

 

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”!

 

 

 

 

GASTOUDER UITGELICHT : Brigitte uit Nieuwegein

Ik ben gastouder Brigitte uit Nieuwegein. Eindelijk is mijn droom om gastouder te worden uitgekomen! Kleinschalige opvang waardoor ik veel tijd heb voor de kinderen. Zo kan ik de kinderen vertrouwde, veilige en leuke opvangdagen bieden.

‘Veel kinderen zitten onveilig in auto’

Met het veilig vervoeren van kinderen in de auto gaat nog steeds van alles mis. Acht op de tien kinderen zitten onveilig in de auto omdat het autostoeltje niet op de juiste manier wordt gebruikt. 

Gevolgen huiselijk geweld voor kinderen ernstiger dan gedacht

De gevolgen van huiselijk geweld zijn voor kinderen veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld zelf veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Kloof tussen kinderen wordt groter

Gelukkige kinderen geven het leven met een 7,7 een hoger cijfer dan in 2016. Maar daar staat tegenover dat kwetsbare kinderen hun leven een zware onvoldoende geven, gemiddeld een 3,8. De Kinderombudsvrouw ziet dat de kloof tussen kinderen groter is geworden.

Veel Nederlandse vrouwen willen meer uren werken

Veel vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt werken in deeltijd, maar een grote groep zou eigenlijk best meer willen werken. Dit leidt tot Kamervragen van drie D66-Kamerleden. Want doet het kabinet wel genoeg om dit potentieel te stimuleren?

Stand van zaken Personenregister Kinderopvang

In maart van dit jaar is het Personenregister Kinderopvang van start gegaan. Ruim acht maanden na de invoering van het register zijn er inmiddels meer dan 190.000 personen ingeschreven en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten.

‘Test dreumesen al op stress’

Dreumesen van één en twee jaar zouden al moeten worden getest op stress. Want kinderen die in hun eerste levensjaren last hebben van chronische stress, hebben op latere leeftijd grotere kans op gezondheidsklachten, zoals een burn-out. ,,We leven op een tijdbom”, stelt het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Stoppen van schreeuwen tegen baby verdient meer aandacht

Schreeuwen tegen een baby van drie maanden kán erg zijn. Baby’s van moeders die twee keer of vaker boos tegen ze geschreeuwd hebben toen ze huilden, bleken op hun vijfde of zesde jaar een hogere bloeddruk te hebben dan baby’s van moeders die dat niet hadden gedaan.

SCP-rapport ‘Kijk op de kinderopvang’

In het rapport ‘Kijk op de kinderopvang’ schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe ouders van baby’s en kleuters de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang in 2017 vonden.

1 maand bureaukosten van €35,- gratis! Doe nu mee aan de “Nieuwsjaars Voordeelactie”

Beste Ouders,

 

 

Verdien €35,- en doe mee met de “Nieuwjaars Voordeelactie”!

 

 

Dit houdt concreet in dat u in één keer de bureaukosten voor elf maanden (jan. t/m nov. 2019) betaald van €385,- waarna u de 12e maand (dec. 2019) geen bureaukosten hoeft te voldoen.

 

 

U verdient dus €35,-!  

 

Aanmeldactie! Ontvang €35,- voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

 

 

 

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”!

 

 

 

Voor ieder extra gezin dat u tussen 1-11-2018 en 31-12-2018 bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €35,-!

Praten met peuter versterkt intelligentie

Voorlezen en praten met peuters helpt hun intelligentie en denkvermogen te vergroten. Dat effect is zelfs tien jaar later nog zichtbaar, blijkt uit Amerikaans onderzoek.

‘Zorg voor diversiteit’

‘Kinderen krijgen al vroeg in hun leven te maken met vooroordelen’, schrijft onderzoeker Pauline Slot. Dit kan grote gevolgen hebben voor hun zelfbeeld. ‘Zorg daarom voor voldoende diversiteit in spelmaterialen en boeken. Bespreek verschillen, maar benoem ook overeenkomsten.’

Tips: Hoe ga je om met schermtijd?

Kinderen brengen meer tijd achter schermen door dan dat zij buiten spelen met hun vriendjes, blijkt uit onderzoek. Hoe kun je als professional verantwoord omgaan met schermtijd en deze als het nodig is reduceren? Pedagoog Krista Okma geeft tips.

Rechter beslist: Stint mag de weg niet op

Het verzoek om de Stint toch weer de weg op te laten gaan, en daarmee het verbod van minister Cora van Nieuwenhuizen in te trekken, is afgewezen door de rechtbank in Utrecht. Een hoger beroep is niet mogelijk.

‘Twee kindjes pakken alles af van de anderen. Wat kan ik doen?’

Gastouder Lian heeft twee jongetjes van 2,5 jaar op de groep die speelgoed afpakken van andere kinderen. Het gaat zo ver dat de andere kinderen er bang van worden en dat thuis vertellen. Lian weet niet wat ze kan doen om het gedrag van de jongetjes te veranderen.

Beter/Leven: Hoe (on)gezond is het voor kinderen om lekker op trampolines te springen?

Antwoord op lezersvragen over gezondheid, voeding, leefstijl en psyche. Deze week: Hoe (on)gezond is het voor kinderen om urenlang op trampolines te springen?

Kunstbaarmoeder moet overlevingskansen extreem prematuur geboren baby’s vergroten

Extreem vroeg geboren baby’s lopen vaak schade op aan longen en hersenen. Liever zou je ze langer veilig in de baarmoeder willen houden. Op de Dutch Design Week wordt nu het – symbolische – model gepresenteerd van een kunstbaarmoeder.

HET CORTISOLNIVEAU IN DE HERSENEN

Uit onderzoek in 2006 is gebleken dat baby’s meer stress ervaren in de opvang, dan thuis. Hierbij is een relatie aangetoond tussen de kwaliteit van de opvang en het cortisolniveau in de hersenen. 

Eerste aankondigingen verhoging legesheffing 2019 binnen.

De eerste aankondigingen van verhoging van de legeskosten zijn alweer binnengekomen bij diverse gastouderbureaus.
Enkele gastouderbureaus hebben onlangs melding gemaakt bij KNGO hiervan.

‘NIEUWE STINT GASTOUDEROPVANG VOOR INTREKKEN KORT GEDING’

Edwin Renzen, directeur van stintfabrikant Stintum, heeft een gastouderopvang uit Almere een gloednieuwe elektrische bolderkar aangeboden.

Kindermishandeling werkt door in DNA van vaders

Kinderen waarvan de ouders als kind mishandeld zijn, lopen mogelijk een grotere kans op afwijkingen in neurologische ontwikkeling of fysieke gezondheid. Dit komt omdat in het sperma van vroeger mishandelde mannen een moleculair spoor van het trauma zichtbaar is .

Meer kinderen naar de opvang

Er gaan steeds meer kinderen naar kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kinderen ontwikkelen zich beter bij weinig schermtijd

Kinderen die minder dan twee uur per dag op hun smartphone zitten, scoren beter op taalvaardigheid en kennis- en geheugentesten.

Mondeling taalvaardige kleuter ligt beter in de groep

Het niveau van mondelinge taalvaardigheid speelt een belangrijke rol in de mate waarin kleuter meedoen in de groep.  worden afgewezen door hun klasgenoten. Voor kleuters met een matige taalvaardigheid dreigt sociale afwijzing. Mondeling taalvaardige kleuters liggen juist beter in de groep.

‘Laat baby eerste half jaar op kamer van de ouders slapen’

Het is een dilemma waar veel nieuwbakken ouders mee worstelen: laten we onze baby wél of niet op onze slaapkamer slapen? Uit een nieuwe studie van de Radboud Universiteit blijkt dat als een baby het eerste half jaar bij de ouders slaapt, dit niet leidt tot latere slaap- of gedragsproblemen. Integendeel.

10 miljoen extra voor toezicht kinderopvang

Vanaf 2019 komt er structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. Met dit bedrag willen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en GGD GHOR Nederland het gat in de financiën dichten.

Brandwond? ‘Verwijder direct kleding én luier!’

Doe bij kinderen direct na een brandwondenongeval de kleding én luier uit. Zo luidt de vernieuwde Eerste Hulp-regel bij brandwonden. Brandwondenzorg Nederland ziet te vaak dat er niet de juiste eerste hulp is toegepast, waardoor brandwonden verergeren.

Kinderdagverblijven honderden euro’s duurder dan Gastouderopvang

Ouders met kinderen op kinderdagverblijven dreigen volgend jaar honderden euro’s meer kwijt te zijn. Doordat een pedagogisch medewerker voortaan één baby minder onder de hoede mag hebben, zien vooral kleine opvanglocaties de kosten explosief stijgen. Dat becijferde de Brancheorganisatie Kinderopvang.

GASTOUDER UITGELICHT : Gastouder Jannie uit Elst

Mijn naam is Jannie en ik woon in Elst. Ik ben 53 jaar en al 33 jaar gelukkig getrouwd.

Luizenmoeders vinden ‘verbazingwekkend’ weinig hoofdluis

Goed nieuws voor (professionele) opvoeders: er werden tot dusver in 2018 veel minder luizen gevonden tijdens controles ten opzichte van vorig jaar. In totaal daalde het aantal meldingen van hoofdluisbesmetting met maar liefst 43 procent

‘Laat kinderen twee keer per dag een half uur bewegen’

De helft van de kinderen beweegt te weinig, concludeerde het CBS in juni 2018. Terwijl bewegen gezond is en cognitieve functies stimuleert.

70 procent ouders stimuleert buitenspelen

Bijna 70 procent van de Nederlandse ouders stimuleert hun kinderen om buiten te gaan spelen. Om dat te bevorderen, leggen ze steeds vaker een limiet op het gebruik van schermen zoals tv en tablet. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Jantje Beton.

Tips voor mediaondersteuning van ouders

Zoveel kinderen, zoveel opvoedingen. Zeker als het gaat om de mediaopvoeding, zijn de verschillen tussen gezinnen groot.

Zonder oefenen verleert jonge kind zwemmen snel

Jonge kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, verleren het snel. De Zwolse Hogeschool Windesheim heeft dat vastgesteld na onderzoek. Het is volgens de school voor het eerst dat is onderzocht hoelang kinderen het zwemmen vaardig blijven en hoe zij en hun ouders dat zelf inschatten.

BIED LASTIGE PEUTERS EN KLEUTERS HELPENDE HAND

Lastig gedrag van jonge kinderen vormt een terugkerend punt van aandacht in de peuter- en kinderopvang. “Van belang is dit gedrag beter te begrijpen”, aldus coach Merel van der Woude van Stichting Kinderopvang Purmerend. “Dat is de beste ingang om deze kinderen de juiste ondersteuning te geven.”

GGD inspectie 2018 Gastouderbureau Krokodilletje wederom uitmuntend!

Afgelopen week heeft de uitgebreide jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau Krokodilletje. Er is uitvoerig geïnspecteerd en alle vereiste zaken waren wederom piekfijn in orde. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, daar werken wij met ons team keihard voor en het is dan ook erg fijn om te vernemen dat dit door de GGD wordt bevestigd. Op na een volgende foutloze inspectie in 2019!

Recordaantal kinderen met kinderopvangtoeslag

In 2017 keerde de Belastingdienst voor 882 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit. Niet eerder was dit aantal zo hoog. Huishoudens die kinderopvangtoeslag kregen, behoorden merendeels tot de hogere inkomensgroepen. Toeslagontvangers betaalden gemiddeld 31 procent van de declarabele opvangkosten zelf. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

62.000 meer kinderen naar de opvang

Met andere kinderen spelen, eten en leren, buiten schooltijden om of als je nog niet eens naar school gaat. Steeds meer kinderen doen dat. In het eerste kwartaal van 2018 gingen 778.000 kinderen naar kinderdagcentra, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Dat zijn er 62.000 meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

GGD: ’Schrap exploitatievergunningen van aankopen Lavide gastouderbureaus Mijngastouderopvang en MIAvoorgezinnen ’

AMSTERDAM – De GGD Amsterdam adviseert de gemeenten Amsterdam en Diemen twee gastouderbureaus van het beursgenoteerde Lavide per direct uit te schrijven. Dat blijkt uit twee recente GGD inspectierapporten.

Maximum-uurtarieven 2019 op een rij

Door al het nieuws over extra investeringen in kinderopvangtoeslag enerzijds en zorgen vanuit de branche over toenemende kosten anderzijds, is het overzicht van de maximum-uurtarieven voor 2019 ondergesneeuwd. Daarom zetten we nog één keer de maximum-uurtarieven, die door staatssecretaris Tamara van Ark gecommuniceerd zijn, op een rij.

‘SUIKERVRIJE OPVOEDING ZOU KUNNEN LEIDEN TOT BUITENSLUITING IN DE KLAS’

Ouders die hun kind suikervrij opvoeden, zijn zich niet altijd bewust van de keerzijde van hun keuze. Kinderen leven nu eenmaal in een maatschappij met suiker en door het afzweren van alle producten met suiker, missen zij mogelijk energie en aansluiting met leeftijdsgenootjes. Dit meldt RTL Nieuws.

GEWICHT BABY’S EN PEUTERS HEEFT EFFECT OP COGNITIEVE VAARDIGHEDEN

Het gewicht van kinderen tijdens de eerste twee levensjaren heeft effect op enkele cognitieve vaardigheden later in het leven. Kinderen met gezond gewicht kunnen beter probleemoplossend denken en hebben een beter werkgeheugen dan kinderen met overgewicht.

Half miljoen verlies voor Lavide

ALKMAAR (AFN) – Lavide heeft vorig jaar een verlies geleden van iets meer dan een half miljoen euro. Dat kwam naar voren uit de jaarrekening van de beursgenoteerde eigenaar van enkele gastouderbureaus.

Check hier of kinderopvang voor jou goedkoper wordt in 2019

 

 

 

Den Haag

Vanaf 1 januari 2019 gaan nagenoeg alle werkende ouders met kinderen op de crèche, gastouderopvang of buitenschoolse opvang er op vooruit doordat de kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vrijdag

MEER FOCUS NODIG OP ONTWIKKELING IN EERSTE LEVENSMAANDEN

Generation R onderzoekt de groei, ontwikkeling en gezondheid vanaf de allereerste fase van het leven. “Heel belangrijk”, zegt prof.dr. Vincent Jaddoe. “Steeds duidelijker wordt namelijk dat de eerste maanden van het leven van grote invloed zijn voor de gezondheid vele jaren later.”

STEEDS MEER BABY’S EN PEUTERS LOPEN BRANDWONDEN OP

Het aandeel zeer jonge kinderen dat bij de huisarts komt vanwege brandwonden is tussen 2010 en 2015 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting en onderzoeksinstituut Nivel.

KINDEREN KUNNEN ZICH VERSLIKKEN IN STUKJES HOUTEN SPEELGOEDKUBUS

De speelgoedwinkel Intertoys roept een kleurrijke houten kubus van het merk EduFun terug. Kinderen kunnen beter niet meer met het speelgoed spelen, omdat bij controle is gebleken dat kleine stukjes hout kunnen loskomen.

KIEKEBOE.TV STIMULEERT ONTWIKKELKANSEN JONGE KINDEREN

Zo vroeg mogelijk praten en contact maken, komt de ontwikkeling van heel jonge kinderen ten goede. Maar voor ouders in een sociaal kwetsbare positie is dit niet altijd even vanzelfsprekend. Om de kansen van hun kinderen te vergroten, wordt Kiekeboe.tv ontwikkeld.

Praten met ouders maakt hulpverlening effectiever

Het Kenniscentrum KJP en NJi hebben onlangs een platform gelanceerd met goede praktijkvoorbeelden. Op dit platform wordt Vroeg Erbij van Integrale Vroeghulp Groningen als best practice genoemd. Hun belangrijkste advies? Praat met ouders in plaats van over ouders.

Moestuinieren 2.0 in de kinderopvang

Denk je bij moestuinieren aan een paar kleine potjes met kruiden? Niet als je de workshop van Chantal Overgaauw op de Dag van de Gezonde Kinderopvang hebt bezocht. Zij wil deelnemers laten zien dat moestuinieren meer is dan zaaien en oogsten. En ook: dat je het hele jaar door kunt moestuinieren.

Bewegen is effectiever dan minder zitten

Zitten is het nieuwe roken, wordt wel eens gezegd. Toch worden kinderen gezonder door intensief te bewegen dan door minder te zitten. Dit ontdekten twee VUmc-onderzoekers.

Wat doe je met bijtende dreumesen en peuters?

Al zit je er vlakbij, het gebeurt in een oogwenk: een kind wordt gebeten. Een nare situatie die je ’t liefst had willen voorkomen. Hoe ga je hiermee om? Hoe zorg je ervoor dat het bijten stopt? Lees tips van pedagoog Inge van Rijn.

BEGRENS MEDIAGEBRUIK KINDEREN

De digitale wereld is op veel gebieden inmiddels meer het domein van de jeugd dan van de ouders. En dat heeft een paar belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling. Met name de snelle toename van ‘gameruggetjes’, obesitas, verslechterde motoriek en bijziendheid nopen tot begrenzing.

Huisartsen bieden genetische test voor de zwangerschap aan

 

 

Stellen die een kinderwens hebben, maar eerst willen laten testen wat de kans is dat hun baby aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen straks bij zes huisartsen in Groningen of Friesland terecht. Dat bevestigen huisartsen naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

 

 

 

Speciaal getrainde huisartsen bieden tegen de kostprijs van 950 euro een dna-dragerschapstest aan, ook aan stellen die geen patiënt van hun praktijk zijn.

 

 

 

Het is voor het eerst dat zo’n test bij huisartsen beschikbaar is. De afgelopen twee jaar liep er al een proef van het Universitair Medisch Centrum Groningen bij vijftien huisartsen. Daaraan konden alleen stellen die ook patiënt waren bij deze huisartsen meedoen. De zes huisartsen die nu verder gaan komen uit deze groep van vijftien.

 

 

 

Toch zwanger, vlokkentest

De test onderzoekt 90 genen van de man en de vrouw op 70 zeer ernstige erfelijke ziekten. De kans dat zowel de man als de vrouw drager is van dezelfde genetische afwijking is 1 op de 150. De kans dat hun baby de ziekte krijgt is dan 25 procent.

 

 

 

Oproep

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van deze genetische test? Of zou u dat in de toekomst willen doen en daarover met ons willen praten? Mail dan naar: oproep@nos.nl

 

 

 

Stellen die zich niet laten afschrikken door een verhoogd risico op een ernstige ziekte, kunnen na de conceptie met behulp van een vlokkentest nagaan of de vrucht inderdaad de ernstige ziekte heeft. Er zijn ook andere alternatieven, zoals gebruik maken van een zaad- of eiceldonor die geen drager is van de ziekte.

 

 

 

Om de aanwezigheid van aandoeningen zoals het syndroom van Down vast te stellen, kunnen zwangere vrouwen sinds een paar jaar via een bloedafname een NIP-test laten doen.

 

 

Bron : nos.nl

Pindapoli helpt pinda-allergie voorkomen

80 procent van alle pinda-allergieën kan voorkomen worden wanneer kinderen op tijd pinda via het maag-darm-systeem binnen krijgen. In een speciale ‘Pindapoli’ in Delft wordt er alles aan gedaan om deze vervelende allergie te voorkomen.

Onderzoek naar stress bij jonge kinderen

Langdurige stress bij jonge kinderen heeft een grote impact op de ontwikkeling en de gezondheid op latere leeftijd. Reden voor Frans Pijpers, van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, en professor Frans Feron om onderzoek te doen naar Early Life Stress.

Extra aandacht voor gezonde voeding kinderopvang

Het Rijksprogramma Jong Leren Eten wil extra aandacht vragen voor gezonde voeding tijdens de Dag van de Groene Kinderopvang, die op dinsdag 15 mei plaatsvindt. Annette de Vries geeft activiteitentips rond het thema voeding.

Voorleestips voor baby’s

Baby’s kunnen nog niet praten en begrijpen nog niet alles wat je zegt. Toch zijn ze al druk bezig met taal leren. Door te luisteren naar je stem en de woorden die je zegt en door te kijken naar de gebaren die je maakt. Veel praten, voorlezen en liedjes zingen dus! We delen hier enkele voorleestips voor baby’s.

Lage inkomens niet vaker naar slechte kinderopvang

Kinderen van ouders met een lager inkomen gaan niet significant vaker naar een kinderopvang van lagere kwaliteit dan kinderen van ouders met een hoger inkomen. Dit onderzocht de Inspectie van het Onderwijs.

‘Eerste duizend dagen zijn levensbepalend’

De eerste duizend dagen – vanaf de conceptie tot peuter – zijn levensbepalend. Daarom is stimulatie en één-op-één begeleiding bij baby’s ontzettend belangrijk, stelt professor Tessa Roseboom. Zij schreef het boek De eerste 1000 dagen.

VROEG BEGINNEN MET VOORLEZEN GOED VOOR TAALONTWIKKELING EN CONCENTRATIE

Voorlezen vanaf de babyleeftijd stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verhoogt de concentratie. Veel ouders weten dit niet en beginnen pas rond 2 of 3 jaar met voorlezen. ‘Mijlpaalkaarten’ van de GroeiGids en BoekStart, waarvan  nu twee nieuwe verhalen zijn uitgebracht, helpen ouders bewust te maken van het belang van vroeg beginnen met voorlezen.

KINDEREN VERLEREN GOED BEWEGEN

Basisschoolleerlingen presteren steeds minder tijdens de gymles. Ze kunnen minder goed touwzwaaien, mikken op een basket en gooien met een bal. Ook het aantal te dikke kinderen is toegenomen.

Kabinet gaat dienstverlening kinderopvangtoeslag verbeteren

Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet door. Staatssecretaris Van Ark kondigde dit vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Week van het Jonge Kind

Deze week is het de Week van het Jonge Kind, met als thema Gezond opvoeden; waar leg jij de grens? De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind van 0 tot en met 7 jaar. De bedoeling van deze week is om aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Dit meldt Weekvanhetjongekind.nl.

Kinkhoestvaccinatie voor alle zwangeren nieuwe tak van sport

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle zwangere vrouwen vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden, mits de vaccinatie uitvoerbaar en betaalbaar is. Ondertussen kan elke zwangere vrouw zich voor eigen rekening laten vaccineren. Er komt meer voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor huisartsen, GGDen en verloskundigen om zwangeren hierop te wijzen.

GASTOUDER UITGELICHT : Gastouder Antje uit Apeldoorn

Wij zijn een gezin van drie: mama Antje, papa Bastiaan en kleine Noah. Om werk en privé beter en leuker te combineren is Antje begonnen met het gastouderschap, natuurlijk gesteund door papa en Noah,…

Eenderde ouders deelt geen kinderfoto’s op social media

Hoe gaan ouders om met (social) mediagebruik van hun kinderen (4-18 jaar)? Controleren ze hen? Delen ze zelf foto’s van hun kinderen op, bijvoorbeeld, Facebook? En wanneer begint de eigen privacy van kinderen.

‘Hoe helpen we eenkennige baby wennen?’

Sommige baby’s zijn al vroeg eenkennig. Zo ook de baby die pm’er Lotte straks op de groep krijgt. Ze is daarnaast erg nieuwsgierig en daardoor snel overprikkeld. Lotte wil zich graag goed voorbereiden op haar komst. Hoe pakt ze dit aan? Pedagoog Marieke Grijpink geeft advies.

Inspectie: ‘Toezicht en handhaving kinderopvang verbeterd’

Het toezicht en de handhaving in de kinderopvang functioneren goed. Gemeenten en GGD’en voeren hun taken elk jaar weer beter uit en de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen stijgt. Dat is de conclusie uit twee onderzoeken van de Onderwijsinspectie.

Meer havo- en vwo-meisjes kiezen voor techniek

Op de middelbare school kiezen meisjes steeds vaker voor een technisch profiel. Dat gebeurt vooral op de havo en het vwo. In het vmbo is de stijging minimaal.

Multicultureel opvoeden: hoe doe je dat?

Opvoeden is van alle tijden en van alle culturen. Toch bepaalt onze religieuze of culturele achtergrond voor een deel de opvoedkeuzes die we maken. Wat betekent dit voor de professional?

GEZOCHT: Enthousiaste leden voor de oudercommissie!

Beste Ouder(s),

Wij zijn per direct op zoek naar leden voor onze gezellige oudercommissie.

Gastouderbureau Krokodilletje in 2017 wederom klachtenvrij!

Ook in 2017 is Gastouderbureau Krokodilletje klachtenvrij. Wij zijn uiteraard zeer blij met dit resultaat!

 

NIEUW : Voeg zelf als gastouder uw huisgenoten en/of structurele bezoekers toe in uw account bij: Mijn gegevens>mijn structureel aanwezigen

Beste Gastouder,

 

 

Vanaf heden is het mogelijk om zelf uw huisgenoten en/of structurele bezoekers toe te voegen in uw account. Ga naar mijn gegevens, vervolgens naar mijn structureel aanwezigen en voeg uw huisgenoten en/of structurele bezoekers toe. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door een medewerker van Krokodilletje B.V. Nadat de aanvraag is verwerkt ontvangt u ter bevestiging een e-mail.

NIEUW : Upload zelf als gastouder uw documenten bij : mijn gegevens>mijn scans!

Beste Gastouder,

 

 

Vanaf heden is het mogelijk om zelf uw ontbrekende of verlopende documenten te uploaden in uw account. Ga naar mijn gegevens, vervolgens naar mijn scans en upload het ontbrekende of verlopen document. Het document wordt vervolgens aan ons ter beoordeling aangeboden. Is het document correct dan wordt deze aan uw account toegevoegd. Is het document niet correct dan wordt deze met toelichting door ons afgewezen, u ontvangt de afwijzing per e-mail.

ONDERZOEK WIJST UIT: BADEENDJES ZIJN ÉCHT VIES

Op het eerste gezicht zijn het schattige beestjes, de gele (of blauwe of roze) eendjes waarmee kinderen in bad spelen. Schattig, maar wel potentieel ziekteverwekkend, blijkt nu uit onderzoek van Zwitserse en Amerikaanse wetenschappers.

Kwaliteit gastouderopvang: interactie met gastouders is goed

Over de pedagogische en educatieve kwaliteit van gastouderopvang is nog niet veel bekend. Maar deze week verscheen de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2017. Daarvoor zijn ook gastouders geobserveerd en geïnterviewd. Wat doen gastouders goed en wat kan er beter? Een overzicht.

Opgroeien in een groene omgeving bevordert de breinontwikkeling

Basisschoolkinderen die opgroeien in een omgeving met meer groen, plukken hier later de vruchten van. Uit onderzoek van het Barcelona Institute for Global Health blijkt namelijk dat de proefpersonen verbeterde hersenfuncties hadden.

Raad van State stelt gastouder in haar recht

De Raad van State heeft besloten dat een gastouderopvang in Werkendam niet hoeft te sluiten, nadat de buurman een zaak aanspande tegen de gemeente waar de opvang gevestigd is. Die zou in strijd zijn met het bestemmingsplan. De hoogste bestuursrechter oordeelde anders.

Directe financiering: een kijkje achter de schermen

Terwijl IKK, de harmonisatie, het personenregister en de VVE-eisen alle aandacht opeisen van de branche, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een minstens zo omvangrijk dossier: de directe financiering. Wout Slob, die namens Brancheorganisatie Kinderopvang bij de directe financiering betrokken is, vertelt wat de status is en waarom het jaar uitstel onontkoombaar was.

Belastingdienst onder vuur in toeslag-zaak

Wat doe je wanneer een overheidsinstantie bewijs achterhoudt voor de hoogste bestuursrechter? De Belastingdienst ligt onder vuur, in een slepende zaak over kinderopvangtoeslag. ‘De Belastingdienst houdt zich niet aan haar eigen regels.’

Stand van zaken Personenregister Kinderopvang

Tot nu toe hebben bijna 74.000 personen zich ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang. Daarvan is 85 procent gekoppeld aan een kinderopvanglocatie.

Gerechtshof maakt einde aan discussie ondernemerschap gastouder

Na twee jaar aan rechtsgeschillen is de kogel door de kerk: ook gastouders kunnen ondernemer zijn. Die uitspraak deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarmee lijkt de lange strijd over het zelfstandig ondernemerschap van gastouders beslist.

Verplichting personenregister per 1 maart onhaalbaar

Alle opvangorganisaties en gastouderbureaus moeten ervoor zorgen dat vanaf 1 maart alle mensen die structureel aanwezig zijn tijdens opvanguren ingeschreven en gekoppeld zijn in het Personenregister Kinderopvang. Met name bij grote organisaties en bij gastouderbureaus gaat dit een groot probleem worden. Onhaalbaar, zei Heidy Knol, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) bij het Radio 1-journaal.

Inschrijving Personenregister werkt nog niet overal goed

Op 1 maart is het Personenregister kinderopvang van start gegaan. Duizenden vaste en tijdelijke medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en andere structureel aanwezigen op de opvang kunnen ingeschreven en gekoppeld worden aan de juiste organisatie. Maar dat loopt nog niet overal vlekkeloos.

GASTOUDER UITGELICHT : Joyce uit IJsselstein

Het grootste voordeel van een gastouder is dat deze flexibeler zijn, meer aandacht kunnen geven aan de kinderen en een rustige omgeving kunnen bieden waardoor de kinderen minder overprikkeld raken.

Rechtvaardheidsgevoel ontstaat rond zesde levensjaar

Het zesde levensjaar is een belangrijke periode in de emotionele en cognitieve ontwikkeling. Vanaf dat moment zijn kinderen blijkbaar bereid om iets op te offeren in het belang van rechtvaardigheid.

Stresshormoon in babyhaar en moedermelk heeft voorspellende waarde

Het haar van een baby bevat bij een langere zwangerschapduur meer stresshormoon of wanneer de zwangerschap gepaard ging met veel stress.

Gastouderbranche verheugd over eerste kwaliteitsmeting

Eerder deze week verscheen de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Niet alleen de kwaliteit van peuteropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang is hierin gemeten, maar ook die van de gastouderopvang. Dat biedt volgens de drie partijen aanknopingspunten om de kwaliteit nog verder te verbeteren. Zij doen in een persbericht een aantal suggesties.

“Meer aandacht nodig voor de motorische ontwikkeling van kinderen”

Er moet meer aandacht komen voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Bijna een kwart van de Nederlandse kinderen scoort onvoldoende in de bewegingstest. Dat concluderen experts naar aanleiding van de resultaten van een groot onderzoek.

Kwart van de Nederlandse kinderen bezoekt geen tandarts

Slechts 75 procent van de kinderen in Nederland gaat naar de tandarts. De overige 25 procent gaat dus niet en dat zijn vooral kinderen die in achterstandswijken wonen. In Rotterdam gaat zelfs 33 procent van de kinderen niet naar de tandarts.

Vermindering van allergie, minder kans op een bril en nog meer redenen waarom buitenspelen goed is!

Kinderen die veel buiten spelen, hebben minder kans op een bril. Bovendien maakt een groene omgeving kinderen met ADHD rustiger. Zelfs allergie komt minder voor bij kinderen die veel tijd buiten op klimrekken en zandbakken vertoeven.

GGD-video over melden van infectieziekten

In een korte video geeft de GGD informatie over de afdeling Infectieziektebestrijding, bedoeld voor medewerkers in de kinderopvang. Doel is om te adviseren bij infectieziekten en zicht te krijgen in de regio.

Personenregister: de feiten over structurele aanwezigheid

Zoals u weet, moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Dat geldt voor u als gastouder en uw volwassen huisgenoten, maar ook voor andere personen die structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie. Wat betekent dit in de praktijk? En wat wordt er van u verwacht? Hieronder geven we een antwoord op deze vragen.

Directe financiering minimaal een jaar uitgesteld

De directe financiering in de kinderopvang wordt een jaar later ingevoerd. Dit heeft staatssecretaris Tamara van Ark besloten. Ze wil dit omvangrijke project zorgvuldig oppakken.

GEZOCHT: Enthousiaste leden voor de oudercommissie!

Beste Ouder(s),

Wij zijn per direct op zoek naar leden voor onze gezellige oudercommissie.

 

‘Als ik huil, krijg ik van mama een lolly’

Pm’er Chantal vraagt raad aan pedagoog Annemiek Waage. Moet ze de moeder van een meisje op de bso ergens op aanspreken of niet?

Engels onderwijs aan kleuters stimuleert de moedertaal

Engels leren aan kleuters gaat niet ten koste van het Nederlands. Het tegengestelde blijkt waar: kinderen die al op jonge leeftijd Engelse woorden en zinnen leren spreken, scoren hoger op Nederlandse taaltoetsen dan de landelijke norm.

Kwaliteitsmonitor: Kwaliteit kinderopvang is op orde

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is overwegend voldoende tot goed.

‘Ssst! De tijger slaapt’ verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2018

Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2018. 

Voorlezen kan niet vroeg genoeg beginnen

Voorlezen is leuk en leerzaam, óók voor baby’s: het stimuleert hun taalontwikkeling. Van woensdag 24 januari tot en met zaterdag 3 februari staat voorlezen in de schijnwerpers tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Agrarische kinderopvang: iedere gemeente heeft andere regels

Kan een agrarisch bedrijf schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen en kan een gemeente op die grond een opvanglocatie verbieden?

Kinderartsen waarschuwen opnieuw voor gevaar knoopcelbatterij

Kinderartsen slaan opnieuw alarm over de ernstige en soms dodelijke gevolgen van het inslikken van een knoopcelbatterij.

Ouders: ‘Maak eetomgeving gezonder voor kinderen’

Ouders willen dat het hun kind makkelijker wordt gemaakt om te kiezen voor gezond eten. Daarbij spelen niet alleen de opvang, school en sportkantine een rol, maar ook supermarkten kunnen hun steentje bijdragen.

Positieve invloed van media op kinderen

Kinderen komen dagelijks in contact met media en er wordt veel over geschreven. Vaak met een waarschuwende ondertoon.

‘Ouders wees voorzichtig met delen foto’s kinderen’

Zo voorzichtig als veel kinderopvangprofessionals zijn in het delen van foto’s van hun kinderen, zijn ouders vaak niet.

Voorleestips voor baby’s en peuters

In de maand januari staat voorlezen in de schijnwerpers tijdens de Nationale Voorleesdagen, die gehouden worden van woensdag 24 januari tot en met zaterdag 3 februari.

Krokodilletje heet alle gastouders van gastouderbureau GASTVRIJ van harte welkom!

De bom is gezien de wanpraktijken bij gastouderbureau Gastvrij nu definitief gebarsten. Hierdoor hebben wij al vele benadeelde gastouders en ouders van mogen opvangen en helpen.

Lavide: directeuren Gastouderbureau Gastvrij wel ontslagen

ALMERE (AFN) – De twee geschorste bestuurders van gastouderbureau Gastvrij, dat is gekocht door het beursgenoteerde Lavide, zijn tijdens een bijzondere aandeelhoudersvergadering ontslagen naar aanleiding van onregelmatigheden.

Lavide en Gastouderbureau Gastvrij rollen ruziënd over straat

Drie maanden na de overname van gastouderbureau Gastvrij Nederland door het lege beursfonds Lavide staan beide partijen tegenover elkaar.

Handelen Gemeente Oisterwijk is niet uit te leggen

‘Het is in onze ogen niet uit te leggen,’ aldus een benadeelde inwoner over het handelen van de Gemeente Oisterwijk. Het zijn niet alleen de recent besproken legeskosten die de pan uit rijzen; het probleem voor gastouderopvang blijkt nog groter.

Hoogleraar: Kinderen krijgen slechtere ogen door het kijken naar een scherm

Het aantal bijziende kinderen groeit hand over hand, een hoogleraar komt met richtlijnen om dat tegen te gaan.

Gastouders betalen in Oisterwijk 619 euro aan leges en in Tilburg helemaal niks

OISTERWIJK – Een hartstochtelijk pleidooi van het Oisterwijkse gemeenteraadslid Dion Dankers om ‘ballen te tonen’ sorteerde donderdagavond geen effect.

Tips: Zo betrek je ouders bij belang sport en bewegen kinderen

We willen allemaal dat kinderen gezond zijn én blijven. Sporten en bewegen helpen daarbij. Maar hoe overtuig je ouders daarvan?

Signaleer kindermishandeling bij het jonge kind

Ook heel erg kleine kinderen krijgen soms te maken met verwaarlozing, misbruik of geweld.

Aanraken en strelen baby verandert werking DNA

De laatste jaren is al gebleken dat baby’s veel baat hebben bij lichamelijk contact. Nu blijkt dat vaak aanraken en strelen door de ouders de werking van het DNA van het kind verandert.

GGD inspectie 2017 Gastouderbureau Krokodilletje wederom uitmuntend!

Afgelopen week heeft de uitgebreide jaarlijkse inspectie plaatsgevonden bij Gastouderbureau Krokodilletje. Er is uitvoerig geïnspecteerd en alle vereiste zaken waren wederom piekfijn in orde. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, daar werken wij met ons team keihard voor en het is dan ook erg fijn om te vernemen dat dit door de GGD wordt bevestigd. Op na een volgende foutloze inspectie in 2018!

 

‘5 dagen naar de opvang, dat is toch zielig?’

Deborah werkt op de bso en vangt ook kinderen op die vijf dagen naar de bso komen. Daar heeft ze eigenlijk best een mening over. Want waarom zou je kinderen krijgen als je er geen tijd voor vrijmaakt?

Personenregister: ‘We moeten oppassen dat we niet doorschieten’

Als het aan het ministerie van Sociale Zaken ligt, moeten niet alleen de gastouders en hun volwassen huisgenoten geregistreerd staan in het personenregister, maar ook visite, de schoonmaakster en andere volwassenen die structureel langskomen. Sebastiaan Dekkers van Platform Gastouderopvang: ‘Veiligheid is belangrijk, maar dit schiet mogelijk zijn doel voorbij.’

Binnenkort nieuwe hulpmiddelen voor vroegsignalering autisme

Autisme ‘moet en kan eerder’ gediagnosticeerd worden, vindt Iris Servatius van Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind. Er komen op korte termijn nieuwe hulpmiddelen beschikbaar die vroegsignalering mogelijk maken.

Nieuwe aanpak voor samenwerking met laaggeletterde ouders

Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam, lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid) heeft tijdens haar promotieonderzoek Thuis in Taal een aanpak ontwikkeld, die leerkrachten helpt samen te werken met laaggeletterde ouders om de taalomgeving thuis te verrijken. De ervaringen zijn positief.

Platform Gastouderopvang ziet leges dalen

De lobby van Platform Gastouderopvang om leges voor de registratie van gastouders af te schaffen, werpt voorzichtig wat vruchten af. In 2017 hebben twee gemeenten de leges afgeschaft en in 2016 verlaagden vier gemeenten de leges.

Vertrouwde gezichten kinderopvang en gastouders registreren: waar ligt de grens?

Iedereen die een vertrouwd gezicht is in een kinderopvang moet worden geregistreerd. Dat vindt staatssecretaris Tamara van Ark van de VVD. Maar wat houdt dit precies in?

Continue screening Personenregister kinderopvang van start

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken.

Mediagebruik ouders bepalend voor mediagedrag kind

De mate waarin ouders gebruik maken van media, is bepalend voor het mediagedrag van kinderen.

Voortaan ook strenge controles op stagiairs en vrijwilligers in kinderopvang

Om de veiligheid van kinderen te verbeteren, wordt het toezicht op de kinderopvang verder aangescherpt. Vanaf maart volgend jaar worden ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers continu gescreend op strafbare feiten.

Rugligging draagt bij aan vermindering wiegendood

De adviezen aan ouders op het terrein van wiegendood dragen daadwerkelijk bij aan een afname van het aantal sterfgevallen. Nederland heeft in de Westerse wereld nu de laagste cijfer van overlijden door wiegendood. Dit bevestigt nogmaals het belang van een rugligging.

Kindermishandeling: Je gaat het pas zien als je het door hebt!

Het is moeilijk te geloven dat kleine kinderen en baby’s regelmatig slachtoffer zijn van seksueel misbruik en mishandeling. We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. 

‘Aanpak kindermishandeling topprioriteit voor Rutte III’

De aanpak van kindermishandeling is een absolute topprioriteit voor het nieuwe kabinet. Dat zei minister Hugo de Jonge (VWS) vanmorgen bij de start van de Week tegen Kindermishandeling. Hij deed daarbij een nadrukkelijk beroep op de oplettendheid van de burger. 

Opnieuw gastouder zelfstandig verklaard door rechtbank

De rechtbank Noord-Nederland heeft een gastouder erkend als zelfstandig ondernemer en gaat daarmee in tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden, dat in augustus 2016 oordeelde dat een gastouder niet zelfstandig is.

21 bespreektips voor een gesprek over kindermishandeling

Op de eerste dag van de Week tegen Kindermishandeling worden landelijk 21 Minuten-bijeenkomsten gehouden, waarin gepraat wordt over kindermishandeling.

‘Vrij spel is een ondergeschoven kindje’

Professionele opvoeders zoals leerkrachten en pedagogisch medewerkers timmeren hun dagen te veel dicht met gerichte activiteiten en vergeten de kracht van vrij spel.

GASTOUDER UITGELICHT : Gastouder Bianca uit Rotterdam

Ik ben gastouder Bianca uit Rotterdam. Ik ben begonnen met gastouderopvang sinds maart 2017.

Peutermelk helpt tekort aan vitamine D en ijzer te voorkomen

Tekorten aan vitamine D en ijzer komen veel voor bij jonge kinderen, ook in West-Europese landen. Een verrijkte peutermelk kan als onderdeel van een gezonde voeding een bijdrage leveren aan het voorkomen van deze tekorten.

‘Hoe help ik een dreumes zelfstandig eten?’

Annejet werkt met baby’s en dreumesen. Ze wil kinderen die daaraan toe zijn graag zelfstandig laten eten.

Week tegen Kindermishandeling gaat over samenwerken en betekenisvol verbinden

Elkaar inspireren en ervoor zorgen dat je als professional aangehaakt bent. Expertise en ervaring delen en in de samenwerking elkaar vinden, zodat je betekenisvol kunt verbinden  in het belang van het kind.

Impact taalontwikkelingsstoornis vaak onderschat

Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch is TOS is relatief onbekend, terwijl de impact op het leven van een kind groot is.

Huilende baby activeert alleen vrouwenbrein

‘Mamagedrag’ is ingebouwd. Een huilende baby maakt bij moeders over de hele wereld dezelfde reactie los. Het mannenbrein slaat niet direct aan op een huilende baby. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waar eoswetenschap.eu over bericht. 

Aanmeldactie! Ontvang €35,- voor ieder nieuw gezin dat u aanmeld!

Beste Gastouder,

 

Bij deze willen wij u op de hoogte brengen van onze “Aanmeldactie”! Voor ieder extra gezin dat u als reeds gekoppelde gastouder bij Gastouderbureau Krokodilletje tussen 1-11-2017 en 31-12-2017 bij ons aanmeld ontvangt u als gastouder €35,-! Dus pak snel uw voordeel en meld de nieuwe gezinnen simpelweg per e-mail bij ons aan in november en december van dit jaar!

1 maand bureaukosten van €35,- gratis! Doe nu mee aan de “Nieuwsjaars Voordeelactie”

Beste Ouders,

 

Verdien €35,- en doe mee met de “Nieuwjaars Voordeelactie”! Dit houdt concreet in dat u in één keer de bureaukosten voor elf maanden (jan. t/m nov. 2018) betaald van €385,- waarna u de 12e maand (dec. 2018) geen bureaukosten hoeft te voldoen.

 

U verdient dus €35,-!

 

Geen geld voor extra controles gastouders

Op zijn laatste dag als minister heeft Lodewijk Asscher laten weten geen extra geld in het toezicht op gastouders te willen steken. Hij wil eerst meer zicht krijgen op de kwaliteit van gastouderopvang, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Onderzoek: ‘Twee jaar voorschoolse educatie loont’

Kinderen die twee jaar een voorschools programma (vve) volgen scoren beter op taal en rekenen in groep 1 en 2 van de basisschool. Ook kunnen zij zich beter aanpassen op school en maken minder gebruik van extra begeleiding, dan kinderen die één jaar vve volgen.

Fouten in continue screening vanwege softwarefout

In 2016 is er van twee medewerkers in de kinderopvang die met justitie in aanraking zijn geweest geen melding binnengekomen bij Justis. Dit had te maken met een technische fout in de software.

Meer bekend over invoering personenregister

Kinderopvangeigenaren en gastouderbureaus ontvangen één dezer dagen een brief vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Ministerie van Onderwijs over het personenregister. Professionals die werken of wonen op een plek waar kinderen worden opgevangen, moeten zich vanaf het eerste kwartaal van 2018 inschrijven in het personenregister.

Onderzoek: ‘Laat kinderen met handen eten’

Kinderen die met hun handen mogen eten en zelf kiezen hoeveel ze willen eten hebben een grote kans dat ze later verschillende dingen lusten, gezonder eten en minder dik worden.

Verbinding centraal tijdens Week tegen Kindermishandeling

‘Verbind voor het kind’ is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling, die gehouden wordt van maandag 20 tot en met zondag 26 november.

Logopedisten vragen aandacht voor taalontwikkelingsstoornis

Naar schatting heeft 7% van de 5-jarigen een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Toch is er maar weinig over bekend. De beroepsvereniging voor logopedisten vraagt via haar website aandacht voor dit probleem. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Ruim 50.000 kinderen meer naar opvang

Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. In het tweede kwartaal van 2017 gingen 736.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 56.000 meer dan in 2016. Het aantal werkende vrouwen is nu op het hoogste niveau sinds 2011.

Ontwikkeling taalgevoel baby start al in de buik

Baby’s ontwikkelen al voor hun geboorte een gevoeligheid voor de taal die ze veel horen. Zo kunnen foetussen Engels van Japans onderscheiden. De gevoeligheid van foetussen voor de ritmeverschillen van een taal helpt bij de taalontwikkeling.

Gastouders betalen in Oisterwijk een vermogen aan gemeente

Onderstaande oproep werd ingezonden door Gastouderland en tevens verzonden aan de politiek in Oisterwijk:

GASTOUDER UITGELICHT : Gastouder Melanie uit Landgraaf

Ik ben gastouder Melanie uit landgraaf. Ik vang kinderen op in de leeftijden van 0-12 jaar, dat betekent dus dagopvang en voor en naschoolse opvang. Ook brengen en halen van en naar school behoort tot de mogelijkheden, mits de school in Landgraaf ligt.

Reminder : Tijdig uren indienen, accorderen en de factuur voldoen tijdens de “Zomervakantie”

Beste Ouder(s) en Gastouder,

De zomervakantie is momenteel in volle gang. Gaat u zelf ook op vakantie? Dien dan tijdig de opgevangen uren in, accordeer de opgevangen uren tijdig en voldoe de factuur binnen de gestelde termijn zodat de gastouder tijdig uitbetaald kan worden.

Zo voorkomen we onnodige vertragingen en misverstanden.

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

GASTOUDER UITGELICHT : GASTOUDER TJALLIE UIT DRACHTEN

Mijn naam is gastouder Tjallie uit Drachten en ik ben 26 jaar.

Verhoging uurprijzen opvang in fases

Demissionair minister Lodewijk Asscher laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de verhoging van de maximum uurprijzen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gefaseerd wordt ingevoerd.

Lvb of zwakbegaafdheid signaleren bij kinderen

Een licht verstandelijke beperking (lvb) of zwakbegaafdheid bij kinderen kun je meestal niet aan iemands uiterlijk herkennen. Ze worden overschat en overvraagd en dat kan allerlei negatieve gevolgen hebben. Maar hoe herken je een lvb of zwakbegaafdheid bij kinderen? Een speciale handreiking biedt hulp.

Peuter met autisme kijkt anders naar gezicht

Aan de manier waarop peuters naar hun moeder kijken is vast te stellen of kinderen autisme hebben, zeggen onderzoekers. Het kijkgedrag ligt vast in de genen.

Meldcode kindermishandeling aangescherpt

Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.

Update zelfstandig ondernemerschap gastouders

Nu ook het Hof in Den Haag de uitspraak heeft gedaan dat de gastouder in kwestie als zelfstandig ondernemer kan wordt aangemerkt, kunnen gastouders weer wat positievere verwachtingen hebben over hun positie.

Pas op voor Berenklauw

In contact komen met berenklauw kan erg pijnlijke en lelijke wonden opleveren.

Steeds meer mensen kennen gelukkig de gevaren van deze plant, maar toch komen er nog veel problemen met de berenklauw voor. Vooral ook met kinderen, die nog nooit van de plant gehoord hebben. De brandwonden worden veroorzaakt doordat er in de plant stofjes zitten, cumarinen en furocumarinen, die de mensenhuid overgevoelig maken voor zonlicht. Wie dus per ongeluk de berenklauw heeft aangeraakt, mag absoluut niet meer in de zon komen. De gevolgen zijn vaak pas na 24 uur merkbaar. Eerst kunnen jeukende, rode vlekken of blaasjes ontstaan. Na een paar uur kunnen die zich ontwikkelen tot grote blaren. De blaren lijken op ernstige brandwonden en genezen na één tot twee weken. Daarna kunnen er grijsachtige pigmentvlekken op de huid achterblijven.

Veilig spelen rondom water

Spelen in en om het water is heerlijk. Vooral met warm weer is niets fijner dan te ontspannen bij zwembad, zee of bij het badje in de tuin. Helaas gebeuren rond het water nog steeds ongelukken. De meeste dodelijke slachtoffers van alle ongevallen bij kinderen van 0-4 jaar zijn het gevolg van verdrinking. Met simpele voorzorgsmaatregelen en alertheid kunnen veel verdrinkingen voorkomen worden. Onderstaande tips gelden natuurlijk niet alleen op het strand, bij een meer en in het zwembad. Maar ook voor het opblaasbadje in de tuin. Kinderen kunnen al verdrinken in een laagje water van 10 centimeter.

Aantal kinderen in opvang opnieuw toegenomen

In 2017 maakten 52.000 meer kinderen gebruik van kinderopvang ten opzichte van 2016. Ook nam het aantal dagopvanglocaties in een jaar tijd toe met ruim tien procent.

Zelfstandigheid gastouderschap opnieuw bevestigd

Nogmaals een opsteker in het dossier zelfstandig ondernemerschap voor gastouders. Deze week heeft het Gerechtshof in Den Haag een gastouder aangemerkt als zelfstandig ondernemer. ‘Gastouders moeten veel serieuzer genomen worden’, stelt eiser van deze zaak Gijs Steijsiger.

Zelfstandigheid gastouders: de feiten op een rij

Dat het Gerechtshof Den Haag afgelopen week het zelfstandig ondernemerschap van een gastouder bevestigde, is een opsteker voor de zelfstandigheid van het gastouderschap. Het gaat in tegen het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 17 augustus 2016, waarbij een gastouder niet werd aangemerkt als zelfstandig ondernemer. Wat gebeurde er? Wij maakten een overzicht.

‘Betrokken vader vermindert kans op overgewicht’

De kans op overgewicht bij kinderen tussen de twee en vier jaar neemt met ruim dertig procent af als vaders betrokken zijn bij de opvoeding, zoals buitenspelen met hun kind en wassen en aankleden.

Agressie bij peuters door afwijkende werking zenuwstelsel

Peuters vertonen meer agressief gedrag als hun zenuwstelsel niet goed reageert op stresssituaties en ze tijdens de zwangerschap blootgesteld zijn aan risicofactoren als roken en psychische problemen van de moeder, blijkt uit onderzoek.

Reminder : Tijdig uren indienen, accorderen en de factuur voldoen tijdens de “Zomervakantie”

Beste Ouder(s) en Gastouder,

De zomervakantie staat alweer bijna voor de deur. Gaat u zelf ook op vakantie? Dien dan tijdig de opgevangen uren in, accordeer de opgevangen uren tijdig en voldoe de factuur binnen de gestelde termijn zodat de gastouder tijdig uitbetaald kan worden.

Zo voorkomen we onnodige vertragingen en misverstanden.

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje

GASTOUDER UITGELICHT : GASTOUDER TAMARA UIT SCHUILENBURG/RANDENBROEK

Ik ben gastouder Tamara uit Amersfoort, wijk Schuilenburg/Randenbroek.  Ik ben bijna 20 jaar werkzaam in de kinderopvang, 15 jaar kdv en Bso en nu 4 jaar als gastouder.

Hitteplan

De zomer staat weer voor de deur! Momenteel zitten we al in een heerlijke zonnige periode en straks in de zomer zullen de temperaturen vast weer tot boven de 25°C uitstijgen. Om goed voorbereid te zijn op een periode met extreme warmte, is het raadzaam een warmteprotocol of hitteplan op te stellen.

Kabinet start onderzoek naar dalende vaccinatiegraad

Omdat de vaccinatiegraad voor het derde opeenvolgende jaar is gedaald, met ongeveer een half procent, wordt er in opdracht van het kabinet een onderzoek gestart naar waarom steeds meer ouders hun kinderen niet laten inenten. Als deze trend zich doorzet, neemt de kans op een mazelenuitbraak in de toekomst toe.

Moeilijk eten bij peuters vaak tijdelijke fase

‘Picky eating’ (moeilijk eten) is een veel voorkomend probleem bij jonge kinderen. Een kwart van de ouders zegt dat hun peuter een moeilijke of kieskeurige eter is. Sebastian Cardona Cano deed onderzoek naar dit gedrag en promoveerde aan de Erasmus Universiteit.

Bijna 60.000 kinderen extra in de opvang

In 2016 is er voor 59 duizend meer kinderen kinderopvangtoeslag aangevraagd dan in 2015. In 2016 zaten er 823.000 kinderen in de formele opvang. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 2017 de kwaliteit van de kinderopvang weer in beeld gebracht. Onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) voeren het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes deze kwaliteitsmeting uit. Zij nemen het stokje over van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Samen met het werkveld hopen we hiermee de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken.

Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau

Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar nog betere opvang. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor werkende ouders één financieringssysteem (kinderopvangtoeslag) voor zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met twee wetten van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

GASTOUDER UITGELICHT : GASTOUDER SHARON UIT ROTTERDAM

Ik ben gastouder Sharon uit Rotterdam (omgeving Blijdorp). Ik ben 24 jaar en woon samen met mijn vriend. Ik ben een lieve, zorgzame dame die straalt als we over kinderen praten.

Kinderopvang kan ouders met andere werktijden ontlasten

Steeds meer ouders werken buiten kantoortijden: in de avonden, weekenden en soms nachten. Hoe combineren deze ouders hun werk buiten kantoortijden met hun gezin? En welke kansen liggen er voor kinderopvangorganisaties om hier beter op in te spelen?

‘Kleuters kunnen al echt onderzoeken’

Kleuters kunnen systematisch experimenteren en conclusies trekken, ofwel: kleuters zijn echte onderzoekers. Dat stelt onderzoeker Joep van der Graaf van de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente.

‘Opvoedstijl verzorgers bepalend voor overgewicht’

Gedragsproblemen bij jonge kinderen vormen een risico voor overgewicht op latere leeftijd. Daarom kunnen interventies tegen overgewicht het beste gericht worden op de opvoedstijl van verzorgers.

Kamer wil ‘onomkeerbare stappen’ Asscher voorkomen

De Tweede Kamer heeft besloten dat de minister van SZW eerst een reactie op de brief van de vijf branchepartijen van de kinderopvang moet geven, voordat er ‘onomkeerbare stappen’ kunnen worden genomen.

Meeste meldingen continue screening uit gastouderopvang

De continue screening die wordt gebruikt om misstanden in de kinderopvang aan het licht te brengen leverde in 2016 48 signalen op. De meeste signalen hadden betrekking op huisgenoten van gastouders. Geen enkel signaal had betrekking op een houder.

Hoeveel kinderen mag een gastouder eigenlijk opvangen?

Hoeveel kinderen gastouders op hun eigen woonadres mogen opvangen, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tot 13 jaar opvangen waarvan: maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, maximaal 4 kinderen tot 2 jaar en maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.  Dit maximum aantal kinderen is inclusief de eigen kinderen (tot 10 jaar) van de gastouder.

Vooruitgang in dossier zelfstandigheid gastouders

Is een gastouder zelfstandig ondernemer en kunnen inkomsten uit gastouderopvang worden opgevoerd als winst uit onderneming? Sinds een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zijn daar twijfels over. Inmiddels gloort er weer licht aan de horizon voor gastouders.

2016 hersteljaar voor de kinderopvang

2016 is het jaar geworden van herstel waar de kinderopvangbranche op gehoopt had. In heel 2016 kwamen er 682.000 kinderen naar de kinderopvang. Dit waren er in 2014 nog 620.000. In het vierde kwartaal steeg het aantal kinderen op de kinderopvang tot boven de 700.000.

Ruim 700.000 kinderen naar opvang

Steeds meer kinderen maken gebruik van de opvang. In het vierde kwartaal van 2016 gingen 702.000 kinderen naar de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouders. Dat zijn er 23.000 meer dan in het 3e kwartaal. Het aantal werkende vrouwen ligt nu op het hoogste niveau sinds 2012. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Kiddi App over infectieziekten

Wilt u weten wat u moet doen als er meerdere kinderen last hebben van diarree en/of braken? Weet u hoe krentenbaard eruit ziet? Op deze en vele andere vragen over hygiëne en infectieziekten geeft de app ‘KIDDI’ antwoord.

 

Factsheet over Gastouder aan huis

Ouders die gastouderopvang aan huis regelen, weten vaak niet waar ze precies aan beginnen. BOinK, de belangenvereniging voor ouders, heeft daarom in een factsheet alle relevante wet- en regelgeving voor vraagouders en gastouders op een rij gezet.

Mogelijk nieuwe rechtbankprocedure gastouders

Eén rechterlijke uitspraak over een gastouder telt niet voor alle gastouders. Dit vinden drie branche- en belangenorganisaties voor gastouders en dit is ook de insteek van de Belastingdienst. Zij onderzoeken gezamenlijk of een nieuwe rechtbankprocedure over de gastouder als zzp’er zinvol is.

Petitie vraagt aandacht voor gastouder als zzp’er

Gastouders die werken als zzp’er hebben veel last van de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het zelfstandig ondernemerschap van een gastouder. KennisNetwerk GastouderOpvang vraagt met een petitie aandacht voor de zaak.

Gastouderbureau Krokodilletje geschilvrij in 2016

Gastouderbureau Krokodilletje heeft van de Geschillencommissie de ‘klachtenvrij brief 2016’ met het bijbehorende ‘geschilvrij certificaat’ ontvangen. Dit betekent dat er in 2016 geen officiele klacht tegen Gastouderbureau Krokodilletje is ingediend bij de Geschillencommissie. Uiteraard zullen wij ook in 2017 er met ons gehele team alles aan doen om het “geschil vrij”certificaat volgend jaar wederom te mogen ontvangen!

FD niet enthousiast over geldinjectie kinderopvang

Miljarden meer naar de kinderopvang of niet. Volgens een analyse in het Financiele Dagblad (FD) draagt dit amper positief bij aan arbeidsparticipatie van moeders. Ook voorziet de redactie problemen met wachtlijsten en personeelstekort als de kinderopvang snel groeit.

Nieuwe beroepsorganisatie voor gastouders opgericht

De belangen van gastouders zijn nog altijd onvoldoende vertegenwoordigd als het om belangrijke dossiers gaat. Daarom besloten drie gastouders stichting Nysa op te richten, een beroepsorganisatie voor zelfstandig ondernemende gastouders. ‘We hopen groot te worden.’

Petitie vraagt aandacht voor gastouder als zzp’er

Gastouders die werken als zzp’er hebben veel last van de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het zelfstandig ondernemerschap van een gastouder. KennisNetwerk GastouderOpvang vraagt met een petitie aandacht voor de zaak.

GASTOUDER UITGELICHT : Ali uit Warnsveld

Ik ben gastouder Ali uit Warnsveld. Ongeveer 10 jaar geleden ben ik begonnen met opvang van kinderen.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.