Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt in 2017 de kwaliteit van de kinderopvang weer in beeld gebracht. Onder de naam Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) voeren het consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes deze kwaliteitsmeting uit. Zij nemen het stokje over van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO). Samen met het werkveld hopen we hiermee de kwaliteit van de kinderopvang verder te versterken.

De kwaliteitsmeting

Op basis van een steekproeftrekking bezoeken we dit jaar 176 kinderopvanglocaties. Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van deze locaties, maken we gebruik van wetenschappelijk gevalideerde observatie-instrumenten, vragenlijsten, interviewleidraden en videomateriaal. Er wordt gekeken naar professionalisering, groepsprocessen, diversiteit en naar het welbevinden en de betrokkenheid van de (individuele) kinderen. We rapporteren de bevindingen aan het ministerie van SZW en aan het werkveld.

Wat verandert er?

  • Voortaan wordt de kwaliteit van de kinderopvang jaarlijks onderzocht.
  • De meting richt zich niet alleen op kinderdagverblijven (inclusief de babyopvang), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, maar (voor het eerst) ook op de gastouderopvang.
  • Naast het bekende instrumentarium, worden er nieuwe instrumenten gebruikt om de kwaliteit te meten.
  • Alle deelnemende locaties krijgen een rapportage van het onderzoek op de eigen locatie, met tips en tops.

 

Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking met een ieder die de kinderopvang in Nederland een warm hart toedraagt.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.