Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

‘Kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven/bso’s) rekenen extra uren om omzet te verhogen’

Kinderopvangorganisaties doen steeds vaker aan creatief boekhouden, blijkt uit een rondgang door NOS. Ouders hoeven geen hoger uurtarief te betalen, maar de organisaties rekenen jaarlijks simpelweg meer uren.

Ouders moeten hierdoor meer betalen, maar krijgen ook meer kinderopvangtoeslag. Het is echter geen constructie zonder risico’s: kinderopvangbedrijven mogen geen uren in rekening brengen die ouders niet kunnen afnemen. Doen ze dat toch, dan kunnen ouders uiteindelijk te maken krijgen met terugvorderingen, zo meldt NOS.

Uitbreiden uren makkelijker geworden

Voor kinderopvangorganisaties is het aantrekkelijk om niet het uurtarief te verhogen, maar het aantal uren. Zo lijkt de organisatie goedkoper én krijgen de ouders deze uren vergoed door middel van kinderopvangtoeslag. Het aantal uren verhogen kan bijvoorbeeld door tegoed dagen in rekening te brengen of openingstijden te verlengen. Ouders ontvangen over die extra uren toeslag, terwijl dat bij een verhoging van het uurtarief niet het geval is – daar zit je aan het maximale uurtarief van de overheid vast. Het uitbreiden van de uren is in 2023 makkelijker geworden, doordat de toeslag niet meer afhankelijk is van het aantal uren dat ouders werken.

Betaalde ruildagen en ‘renovatieweken’

Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang, ziet dat organisaties in december nog snel uren- of pakket aanpassingen doen. Voorzitter Gjalt Jellesma zegt hierover tegen NOS: ‘Ze voeren bijvoorbeeld betaalde ruildagen in, verlengen openingsuren of verplichten ouders bij bso’s ook in de zomervakantie heel veel uren af te nemen.’ Marjet Winsemius van Stichting voor Werkende Ouders vult aan dat medewerker al langer zien dat de opvang tussen Kerst en Oud & Nieuw gesloten is, terwijl de uren wel worden doorberekend. ‘Organisaties noemen dat dan bijvoorbeeld een renovatie week maar als ouders dan weer terug op de opvang komen, is heel onduidelijk welk onderhoud nu precies is gedaan.’

Beide belangenorganisaties zien dat ouders onder druk worden gezet om in te stemmen met dit soort wijzigingen. ‘Zij krijgen te horen dat ze moeten tekenen, of anders hun contract opzeggen’, zegt Jellesma. ‘Dat is uiterst bedreigend, omdat ouders vaak geen alternatieve kinderopvang hebben.’

Reactie BMK

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) vindt dat kinderopvangorganisaties geen uren in rekening mogen brengen die ouders niet kunnen afnemen. Uren factureren terwijl de organisatie gesloten is niet toegestaan, behalve wanneer het om een nationale feestdag gaat. Geert de Wit, Voorzitter a.i. Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang: ‘Wij nemen afstand van organisaties die dit doen want dit is niet toegestaan en het ondermijnt het vertrouwen in onze sector.’

Als kinderopvangorganisaties dit wel doen en ouders signaleren dit, moeten zij dit bij de oudercommissie aankaarten, volgens de BMK. Oudercommissies hebben een verzwaard adviesrecht op de prijs en de openingstijden van de organisatie; dat wil zeggen dat kinderopvangorganisaties alleen gemotiveerd mogen afwijken. Is de motivatie niet gegrond en de kinderopvangorganisatie in kwestie wil dit niet aanpassen, dan kan de oudercommissie dit aanhangig maken bij de Geschillencommissie kinderopvang. Hier ligt een belangrijke signalerende rol voor oudercommissies. De Wit: ‘BMK is hierover heel duidelijk; dit kan en mag op geen enkele manier. Wij roepen op – mocht dit wel gebeuren – om dit zo snel mogelijk te herstellen. Ik hecht eraan dat wij als kinderopvangorganisaties deugdelijk en betrouwbaar zijn.’

Doorbetaalde zomersluiting

Een Amsterdamse kinderopvang met meerdere locaties liet de tarieven vorig jaar niet stijgen, maar voerde een zomersluiting van twee weken in, meldt NOS. Ouders moeten die dagen wel doorbetalen. Het nieuwe contract met deze voorwaarde moest zo snel mogelijk ondertekend worden. Dit jaar blijft het uurtarief wederom hetzelfde, maar wil deze organisatie dat ouders vanaf volgend jaar ook nog voor twee extra tegoed dagen betalen. Dat zijn extra opvangdagen die ouders kunnen inzetten ‘als de beschikbaarheid op de groepen dit toelaat’. Voor deze dagen kunnen ouders wel extra toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. ‘Door deze aanpassing in het contract stijgt de omzet van onze opvang, waardoor wij kostendekkend kunnen blijven, maar gaan ouders er netto op vooruit’, aldus de opvang.

Het administratiekantoor van de kinderopvang laat in een reactie aan NOS weten dat de snelle tekening van het contract nodig was, omdat kinderen anders in het nieuwe jaar niet verzekerd waren. ‘De reden dat we tegoed dagen invoeren is vooral om ouders te helpen, om de tarieven niet te veel te laten stijgen’, zegt het bedrijf.

Wat zijn de regels?

Een kinderopvang mag alleen uren berekenen die de crèche daadwerkelijk open is en alleen over die uren hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag. Als je kind niet naar de opvang gaat wegens ziekte of een vakantie, mogen opvang bedrijven die uren wel doorrekenen. Dat is ook het geval als je je kind voor sluitingstijd ophaalt.

Is deze manier van werken door kinderopvangorganisaties wel toegestaan? Wat zeggen experts hierover? En hoe groot is de pakkans? Lees het artikel van NOS.nl hier verder >>

Bron: NOS, kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.