Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Opgroeien in een groene omgeving bevordert de breinontwikkeling

Basisschoolkinderen die opgroeien in een omgeving met meer groen, plukken hier later de vruchten van. Uit onderzoek van het Barcelona Institute for Global Health blijkt namelijk dat de proefpersonen verbeterde hersenfuncties hadden.

Evalueren van geheugen en onoplettendheid

Voor het onderzoek werden 253 schoolkinderen vanaf hun geboorte tot aan hun studietijd gevolgd. De onderzoekers bestudeerden vervolgens de veranderingen in het brein door middel van 3D MRI-scans. Het geheugen en onoplettendheid werden geëvalueerd met geautomatiseerde tests.

Verband groen en de hersenen

Onderzoeker Payam Dadvand stelt dat dit het eerste onderzoek is waarin een verband wordt gelegd tussen langdurige blootstelling aan groen en de hersenen. De bevindingen doen geloven dat op jonge leeftijd opgroeien in een groene omgeving kan resulteren in positieve veranderingen in de hersenen. De data-analyses lieten een positieve ontwikkeling zien in delen van de hersenen die verband hebben met hoge scores op kennistesten. Daarnaast was er een positief effect zichtbaar op het geheugen en de concentratie.

Wat zijn de voordelen van groene gebieden?

Contact met de natuur wordt als erg belangrijk gezien voor de ontwikkeling van kinderhersenen. De Biofilie-hypothese bijvoorbeeld, gaat uit van een evolutionaire band tussen mens en natuur. Groene ruimten zouden het psychologisch herstel bij kinderen bevorderen. Daarbij moedigt een groene omgeving kinderen aan om nieuwe dingen te ontdekken en risico te nemen. Bovendien hebben groene gebieden een lager niveau lucht- en geluidsvervuiling, wat de groei van de hersenen ten goede komt.

Aanvulling op bestaand bewijs

Volgens wetenschapper Michael Jarrett draagt het onderzoek bij aan het groeiende bewijs dat vroege blootstelling aan een groene omgeving blijvende positieve gevolgen heeft op onze gezondheid. Tevens bevestigt het onderzoek het belang van het transformeren van steden waarin meer ruimte is voor groen. Volgens wetenschapper Jordi Sunyer moet de toegang tot een groenere omgeving vergroot worden.

 

 

Het onderzoek verscheen in Environmental Health Perspectives.

bron: mijngezondheidsgids.nl

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.