Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Aantal kinderen in opvang opnieuw toegenomen

In 2017 maakten 52.000 meer kinderen gebruik van kinderopvang ten opzichte van 2016. Ook nam het aantal dagopvanglocaties in een jaar tijd toe met ruim tien procent.

Deze cijfers presenteerde de Rijksoverheid in de 1e kwartaalreportage 2017 kinderopvang.

De stijging van het aantal dagopvanglocaties hangt onder meer samen met de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderopvanglocaties. En hoewel het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang toenam, daalde het aantal opvanguren per kind licht (van 57,3 uur naar 57,2 uur per maand). De daling in de dagopvang is opvallen: 83,7 uur naar 79,1 uur in drie jaar tijd. Dit is te verklaren door de omvorming van peuterspeelzalen naar kinderdagcentra (door het kortdurend aanbod ligt het aantal uren per kind lager).

Buitenschoolse opvang

Vooral in bso is een sterke groei te zien van het aantal kinderen: van 304.000 in 2016 naar 331.000 in 2017. Het aantal locaties nam toe met 210 (april 2016 tot april 2017). Het aantal uren dat kinderen gebruik maken van deze opvang daalde licht: van 35,9 uur naar 36,2 uur per maand. De gemiddelde uurprijs van de bso stijgt, in tegenstelling tot de andere opvangtarieven, uit boven de maximum uurprijs. De uurprijs steeg in een jaar tijd met € 0,10, en komt uit op € 6,91 per uur. Daarmee ligt het gemiddeld € 0,22 boven de maximum uurprijs. Voor de dagopvang ligt de gemiddelde uurprijs € 0,08 onder de maximum uurprijs.

Gastouderopvang

In de gastouderopvang schetsen de cijfers een ander beeld. Sinds 2013 is het aantal gastouderlocaties met ruim 13.000 gedaald, naar 33.371 locaties (april 2017) in totaal. Toch nam het aantal kinderen dat gebruik maakt van gastouderopvang toe: van 55.000 in 2014 naar 65.000 in 2017 voor 0 tot 3-jarigen, en van 51.000 naar 54.000 voor 4 tot 12-jarigen. Het gemiddeld aantal uren dat deze kinderen gebruik maken stijgt bij de jongsten (van 66,5 uur in 2014 naar 67,3 uur in 2017), en daalt bij de 4 tot 12-jarigen (van 41,7 uur naar 38,4 uur). Zij besteden ruim drie uur minder per maand op de gastouderopvang ten aanzien van drie jaar geleden.

Arbeidsparticipatie

Ook zijn er in de kwartaalrapportage tabellen opgenomen over de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen. De arbeidsparticipatie van moeders met jonge kinderen (0-11 jaar) steeg met twee procent. Opvallend is dat de arbeidsparticipatie van alleenstaande moeders met 3,8 procent steeg, en dat bij alleenstaande vaders een daling is te zien van 2,6 procent.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.