Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Voortaan ook strenge controles op stagiairs en vrijwilligers in kinderopvang

Om de veiligheid van kinderen te verbeteren, wordt het toezicht op de kinderopvang verder aangescherpt. Vanaf maart volgend jaar worden ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers continu gescreend op strafbare feiten.

Na de Amsterdamse zedenzaak werd in 2013 al een personenregister ingevoerd voor mensen die werken in de kinderopvang. Die continue screening gold alleen voor vast personeel.

Beleid aangescherpt

 

Volgend jaar wordt het beleid flink aangescherpt. Dan moeten ook stagiairs, oproepkrachten en vrijwilligers zich inschrijven in het personenregister en daarbij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Er wordt vervolgens continu gecheckt op relevante strafbare feiten. Als er iets strafbaars aan het licht komt, wordt de kinderopvang geïnformeerd. Als de veiligheid van een kind in gevaar is gebracht, kan diegene zelfs zijn baan verliezen.

Kwetsbaar

 

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) licht toe: “Kinderen zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid. Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt.”

 

In de afgelopen vier jaar heeft de overheid 225 meldingen binnengekregen van mensen die werken in de kinderopvang. Gemiddeld gezien gaat het om zo’n vijf meldingen per maand. 70 procent van die meldingen had betrekking op de gastouderopvang.

 

bron : Rtl nieuws

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.