Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Eerste aankondigingen verhoging legesheffing 2019 binnen.

De eerste aankondigingen van verhoging van de legeskosten zijn alweer binnengekomen bij diverse gastouderbureaus.
Enkele gastouderbureaus hebben onlangs melding gemaakt bij KNGO hiervan.

De bedragen die door gemeenten worden gevraagd lopen vaak nog steeds op en lopen ook nog steeds sterk uiteen. KNGO is van mening dat de de hoge legekosten startende gastouders weerhouden om als gastouders aan de slag te gaan. Er is veel vraag van ouders naar een plek bij een gastouder, maar er is een duidelijk tekort in bepaalde regio’s.

Gemeentefonds
Als gastouder krijg je met leges te maken als je je in wil laten schrijven in het Landelijk register Kinderopvang (LRK). Ook voor een wijziging, bijvoorbeeld na een verhuizing of het aantal kindplaatsen moet je soms hoge kosten betalen. Gemeenten krijgen vanuit het Gemeentefonds geld voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van kinderopvang. Het bijhouden van het Landelijk register maakt hier ook deel van uit. Toch zeggen sommige gemeenten het daarmee niet te redden. Het is frappant dat het verschil tussen gemeenten zo groot kan zijn. Er zijn ook veel gemeenten die helemaal géén leges heffen. Gemeenten krijgen dus jaarlijks een bijdrage van de overheid (het Gemeentefonds) voor de kosten die zij maken voor handhaving en toezicht kinderopvang. Deze bijdrage zou in principe al kostendekkend moeten zijn. Echter is deze bijdrage niet geoormerkt, wat betekent dat gemeenten geld dat eigenlijk bedoeld is voor de kinderopvang, ook aan andere zaken mogen uitgeven.

Bezwaar maken
KennisNetwerk GastouderOpvang is van mening dat deze leges tot het minimum beperkt zouden moeten zijn. Maar ook dat gemeenten moeten kunnen aantonen dat de hoogte van het bedrag dat zij heffen gerechtvaardigd is. Toch blijft het probleem van grote verschillen hiertussen bestaan.

Gastouders en gastouderbureaus kunnen ook zelfstandig bezwaar maken tegen deze hoge heffingen. In de het ledengedeelte van KNGO vind je in het dossier Branche een voorbeeldbrief waarmee je bezwaar kunt maken tegen de hoge heffingen in jouw gemeente. Door samen een vuist te maken kunnen we gemeentes bewust maken van de consequenties van het heffen van hoge leges, en wellicht zelfs overtuigen om deze zelfs af te schaffen! Log in om de bewaarbrief te bekijken en aan te passen.

Bron : kngo

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.