Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Partnerverlof in Finland even lang als zwangerschapsverlof

Finland stelt de duur van het betaalde partnerverlof naar boven bij en maakt het even lang als het zwangerschapsverlof. Doel is onder meer om gendergelijkheid te bevorderen.

Het partnerverlof wordt dankzij de maatregel verlengd tot bijna zeven maanden – bijna het dubbele van de bestaande regeling. Wel kan de partner de helft van de dagen ‘doneren’ om het zwangerschapsverlof te verlengen.

Vooral vrouwen zijn van oudsher langer uit de running na het krijgen van een kind, en gaan nadien ook vaker minder werken, wat allebei een negatieve invloed heeft op het loon van vrouwen. Door een gelijkere verdeling zou dit effect kleiner worden of mogelijk zelfs verdwijnen.

De maatregel moet verder het teruglopende geboortecijfer opvijzelen. Minister Pekonen verwijst hierbij naar landen als Zweden en IJsland, waar socialere verlofregelingen het aantal geboortes ten goede zijn gekomen.

Bron: nu.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.