Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

GroenLinks wil drie dagen gratis kinderopvang

Schaf de kinderopvangtoeslag af en biedt ouders drie dagen per week gratis kinderopvang. Dat zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wil dat kinderopvang een publieke voorziening wordt, net als onderwijs

‘Zelfs met je ogen dicht zie je dat het systeem dat wij voor toeslagen hebben ontwikkeld niet werkt’, stelt Klaver in Trouw. Hij wil dat de kinderopvangtoeslag afgeschaft wordt en dat er met het geld dat daarmee bespaard wordt gratis kinderopvang wordt gerealiseerd.

Kinderopvang publieke voorziening

Kinderopvang moet, net als onderwijs, een publieke voorziening worden. ‘Op die manier brengen wij jonge gezinnen niet langer in de problemen via een niet werkend toeslagensysteem’, zegt Klaver. ‘Het biedt daarnaast de mogelijkheid om de kansen van kinderen te vergroten. Ik vind het belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat zij zo snel mogelijk naar de opvang gaan en voorschoolse educatie krijgen. Dat is een investering in hun toekomst.’ GroenLinks zal dit voorstel morgen voorleggen aan de Tweede Kamer, als de begroting voor sociale zaken wordt behandeld.

Alleenstaande ouders

Wanneer ouders meer dan drie dagen werken, moeten zij dat zelf betalen. In het voorstel van GroenLinks krijgen alleenstaande ouders met een laag inkomen (minder dan 130 procent van het minimumloon) meer dagen gratis kinderopvang. ‘Daarnaast vind ik dat zij sowieso meer inkomensondersteuning zouden moeten krijgen, zodat ook alleenstaande ouders zich kunnen veroorloven een deel van de week thuis voor hun kinderen te zorgen’, stelt Klaver.

Financiering gratis kinderopvang

Om de gratis kinderopvang te financieren heeft GroenLinks enkele berekeningen gemaakt. Zo wil de partij dat de 3,4 miljard euro die nu jaarlijks uitgegeven wordt aan kinderopvangtoeslag, daarvoor gebruikt wordt. Dan rest er nog 2,1 miljard euro: een bedrag dat Klaver wil financieren door de winstbelasting van bedrijven te verhogen. ‘Tenminste, dat vind ik een optie. Je moet dit regelen bij een belastingherziening waarbij je alle tarieven tegen het licht houdt. Wij vragen het kabinet om in kaart te brengen welke opties er zijn om kinderopvang gratis te maken en hoe we dat kunnen financieren. Dan ligt die verkenning klaar voor een volgend kabinet en kan het onmiddellijk worden ingevoerd.’

Kinderopvangtoeslag-affaire

Klaver en zijn partij komen mede tot dit voorstel na de kinderopvangtoeslag-affaire. ‘Het systeem voor kinderopvangtoeslag is failliet.’ Om het toeslagensysteem te verbeteren, moet het hele systeem op de kop. Er wordt gezocht naar alternatieven. ‘Laten we beginnen met de kinderopvangtoeslag. Als we niks veranderen hebben we over drie jaar nog een keer zo’n affaire.’

Branchevereniging

‘De BMK is heel blij dat de politiek zo duidelijk stelling neemt. GroenLinks onderstreept met dit voorstel de toegevoegde waarde van kinderopvang voor ieder kind’, reageert de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Morgen (woensdag 27 november) volgt een uitgebreide reactie van de BMK en de Brancheorganisatie Kinderopvang op Kinderopvangtotaal.nl.

Bronnen: Kinderopvangtotaal, Trouw.nl

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.