Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Reminder : Tijdig uren indienen, accorderen en de factuur voldoen tijdens de “Zomervakantie”

Beste Ouder(s) en Gastouder,

De zomervakantie is momenteel in volle gang. Gaat u zelf ook op vakantie? Dien dan tijdig de opgevangen uren in, accordeer de opgevangen uren tijdig en voldoe de factuur binnen de gestelde termijn zodat de gastouder tijdig uitbetaald kan worden.

Zo voorkomen we onnodige vertragingen en misverstanden.

Met vriendelijke groeten,

Team Krokodilletje