Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Kamervragen over rekenen extra uren door opvangorganisaties

Over de creatieve manieren van de kinderopvangorganisaties om de omzet te verhogen publiceerden we laatst al een artikel, naar aanleiding van berichtgeving van NOS. Diverse politieke partijen hebben nu Kamervragen gesteld aan minister Van Gennip.

Uit dit artikel van NOS bleek dat kinderopvangorganisaties trucs uithalen om meer omzet te krijgen. Ouders hoeven geen hoger uurtarief te betalen, maar de organisaties rekenen jaarlijks simpelweg meer uren. Ouders moeten hierdoor meer betalen, maar krijgen ook meer kinderopvangtoeslag. Het is echter geen constructie zonder risico’s: kinderopvangbedrijven mogen geen uren in rekening brengen die ouders niet kunnen afnemen. Doen ze dat toch, dan kunnen ouders uiteindelijk te maken krijgen met terugvorderingen, zo meldt NOS.

De partijen SGP, VVD, Groenlinks Pvda en D66 hebben Kamervragen gesteld aan minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij hebben zorgen over deze creatieve boekhouding van diverse opvangorganisaties, waar eerder aandacht aan besteden. Zo vraagt Kathman van Groenlinks Pvda:

  1. ‘Heeft u zicht op de omvang van dit probleem? Bent u bereid hier onderzoek naar te doen?’
  2. ‘Heeft u in beeld in hoeverre er nog andere dan in het artikel beschreven methoden zijn om oneigenlijk extra publiek geld via de kinderopvangtoeslag naar de kinderopvanglocaties te doen toevloeien, zonder dat de gefactureerde uren zijn geleverd?’
  3. ‘Deelt u de zorg dat de ouders die extra uren in rekening gebracht krijgen en daarvoor extra kinderopvangtoeslag ontvangen te maken kunnen krijgen met terugvorderingen? Op welke manier kunnen ouders hiertegen beschermd worden?’

Van den Hill van VVD voegt daar nog de volgende vragen aan toe:

  1. Is bij u bekend hoeveel de kinderopvangkosten voor ouders stijgen door dit soort situaties? Zo ja, kunt u dit delen met de Kamer?
  2. Is er een overzicht van de schaal waarop deze ’trucs’ worden toegepast, en wat de financiële gevolgen voor ouders zijn? Is bekend of er verschillen zijn in regio’s? Als dit overzicht er niet is, bent u dan bereid zo snel mogelijk de onthullingen uit het artikel te verifiëren en kwantificeren, en de Kamer op de hoogte te stellen?
  3. Zijn er voor ouders voldoende toegankelijke en bekende meldpunten waar zij zich (anoniem) over een kinderopvangorganisatie kunnen melden als zij verplicht uren af moeten nemen waarin hun kind niet opgevangen wordt?
  4. Op welke manier wordt op dit soort situaties toezicht gehouden?

De antwoorden van minister Van Gennip worden na het kerstreces verwacht.

 

bron : knderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.