Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Verlof ouders van te vroeg geboren kind te kort

Meer dan driekwart van de moeders van vroeggeboren kinderen ervaart hun bevallingsverlof als te kort. Het aantal verlofweken is niet voldoende om te herstellen van de bevalling en om thuis te wennen aan een nieuw normaal voor het gezin. Met als gevolg dat meer dan de helft zich ziek meldt of extra vrije dagen opneemt. Het merendeel van de vaders doet hetzelfde. Dat blijkt uit onderzoek van Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen). 

In Nederland heeft een moeder recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Moeders van vroeggeboren kinderen – na een zwangerschap van minder dan 37 weken – hebben recht op extra verlofdagen door een correctie voor het gemiste zwangerschapsverlof en eventueel bijgekomen ziekenhuisdagen. Uit onderzoek van Care4Neo onder 129 moeders blijkt dat veel van hen na afloop van dit langere bevallingsverlof nog niet in staat zijn om terug te keren op de werkvloer. Zij melden zich ziek (37 procent) of nemen vrije dagen op (17 procent).

Groot verschil met gewoon bevallingsverlof

De ondervraagde moeders geven aan dat hun bevallingsverlof niet te vergelijken is met verlof bij een bevalling op de uitgerekende datum. Voorzitter Ilona Jochems van Care4Neo en zelf moeder van vroeggeboren kinderen: ‘De baby’s liggen geregeld maandenlang in het ziekenhuis en zijn erg zorgintensief. Ook als de kindjes thuiskomen zijn de zorgen nog lang niet voorbij. Zo krijgen veel nog sondevoeding of extra zuurstof toegediend als ze thuis zijn. Hierdoor kom je als moeder niet toe aan een normaal zwangerschapsverlof, waarbij je op een roze wolk een band met elkaar op kunt bouwen.’

Gevolgen voor vaders

Ook 40 vaders reageerde op de uitvraag van Care4Neo over de gevolgen van vroeggeboorte. Bijna alle vaders (93%) noemden hun aantal verlofdagen onvoldoende. Hun verlofdagen zijn meestal al ruimschoots op als het kind naar huis toe mag. Van een normaal vaderschapsverlof is dan ook geen sprake. Slechts 33 procent van de vaders geeft aan na het verlof weer aan het werk te gaan. 23 procent van de vaders meldt zich ziek en 23 procent vraagt zorgverlof aan. De meeste vaders kiezen er vrijwillig voor om een periode vrij te nemen. Maar liefst 80 procent van de deelnemers vindt dat de overheid meer bewustwording moet creëren over de gevolgen van vroeggeboorte voor vaders.

Corrigeer verlofduur

Care4Neo pleit er in een brief aan de Tweede Kamer voor dat het verlof van beide ouders van vroeggeboren kinderen wordt verlengd. De tijd dat het kindje in het ziekenhuis ligt of thuis nog intensieve zorg krijgt mag volgens Care4Neo niet worden meegeteld. Jochems: ‘Juist de ouders van vroeggeboren kinderen moet het gegund zijn om in een rustige situatie van elkaar te genieten en te wennen aan het nieuwe gezinsleven. Daarom moeten zij recht krijgen op een volwaardig verlof op het moment dat de rust in het gezin enigszins is wedergekeerd.’

Download onderzoek ‘Verlofervaringen van ouders bij vroeggeboorte kind’ >>

Bron: care4neo.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.