Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Project zet zich in voor kinderen met Foetaal Alcohol Syndroom

Het brein van kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) is levenslang beschadigd. Het FAS-project vraagt aandacht voor het ondersteunen van kinderen die ermee worden geboren. Dit gebeurt onder meer met foto’s, films, boeken en een podcast.

Het FAS-project wil vooral bijdragen aan meer bewustwording en herkenning van het syndroom. Het zet zich in voor deze kinderen en ouders. Belangrijk, want vaak lopen die tegen veel onbegrip aan vanwege vooroordelen en gebrek aan kennis. Door hun anders zijn echt te begrijpen, worden deze kinderen en ouders het meest geholpen.

Dat doet het FAS-project op verschillende manieren. ​​Zo brengen ze mensen met FAS met elkaar in contact te brengen, zodat ze zien dat ze niet de enige zijn. Door maatjes die er speciaal voor hen zijn. Maar ook door de verhalen van deze mensen te vertellen, zodat hun omgeving en professionals hen beter begrijpen. En door betrokkenen zoals (jong) volwassenen met FAS of hun (pleeg) ouders hun verhaal te laten vertellen voor een collegezaal vol toekomstige professionals.

Collegetour

De FAS college-tour is opgezet om de risico’s van alcohol tijdens de zwangerschap zo ver mogelijk door laten dringen in de samenleving en hulpverlening. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de aandacht voor FAS op zorg- en sociaal gerichte opleidingen heel beperkt is. Deze studenten vormen echter een heel belangrijke doelgroep, als toekomstige ouders én hulpverleners. Studenten die maatje zijn van een kind met FAS, geven de colleges samen met ervaringsdeskundigen: volwassenen met FAS, (pleeg)ouders en professionals. De focus ligt in de colleges op herkenning, preventie en begeleiding. Dit wordt ondersteund door ervaringsverhalen en professioneel beeldmateriaal van het FAS-project.

Foto’s: FAS-project

Eén glaasje mag toch wel?

Alle verloskundigen van Nederland ontvingen het informatiepakket ‘Eén glaasje mag toch wel? met het boek FAS-kinderen, een E-learning en een magazine. Het doel van deze campagne is dat alle verloskundigen in Nederland de 0%-alcoholnorm uitdragen.

Pleegzorg

Binnen pleegzorg komt FAS tien keer zoveel voor als daarbuiten. Het ‘FAS & Pleegzorg’-project biedt steun aan pleegkinderen met FAS door pleegouders en pleegzorgprofessionals beter voor te bereiden op de begeleiding van deze kinderen. Er is onder meer een podcast over FAS en pleegzorg gemaakt. Hierin vertellen vier pleegouders hoe het is om een kind met FAS(D) op te voeden in een wereld waar er nog zo weinig over dit syndroom bekend is.

Boek

Het boek 0% Alcohol en zwangerschap maakt duidelijk welke schade alcohol aanricht bij de foetus, wat kenmerken van FAS zijn en hoe kinderen met FAS het beste te herkennen en te begeleiden zijn.

Naar fasproject.nl >>

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.