Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Update zelfstandig ondernemerschap gastouders

Nu ook het Hof in Den Haag de uitspraak heeft gedaan dat de gastouder in kwestie als zelfstandig ondernemer kan wordt aangemerkt, kunnen gastouders weer wat positievere verwachtingen hebben over hun positie.

Toch is het nog zeker geen gelopen race. De Belastingdienst heeft bij lopende procedures het zelfstandig ondernemerschap van de gastouder nog niet erkend. “In ieder geval is de uitspraak van het Hof in Den Haag zeer positief en zal nieuwe inzichten geven bij de vervolgprocedures. Maar de toekomstige ontwikkelingen moeten we nog even afwachten”, aldus Henk Gardien, financieel adviseur voor gastouders.

 

Wat gebeurt er momenteel met de ingediende aangiften?
De aangiften van gastouders voor het jaar 2016 worden momenteel volop verwerkt. We lezen op social media en horen van gastouders dat het grootste deel van de aangiften overgenomen wordt in een voorlopige aanslag, zoals ze zijn ingediend door de boekhouder, accountant of gastouder zelf. Maar we horen ook gevallen dat gastouders meteen hun definitieve aanslag ontvangen. De berichten zijn dus heel wisselend. Waar de ene gastouder nog een bericht ontvangt dat de ingediende aangifte 2014-2015, vanwege de uitspraak in augustus 2016, wordt aangepast naar ‘Resultaat overige werkzaamheden’ (dus geen ondernemerschap), ontvangt de andere gastouder een definitieve aanslag 2016 op basis van ‘Winst uit onderneming’. Kortom: er is nog geen duidelijke lijn in te ontdekken en dus ook nog geen eenduidig beleid.

 

Hoe zat het ook al weer met die voorlopige en/of definitieve aanslag?
Henk Gardien ligt het voor u toe:
‘Een voorlopige aanslag (of teruggaaf) wordt in de regel opgelegd op basis van de ingediende aangifte. Deze aanslag kan dus nog altijd door de Belastingdienst worden gecorrigeerd. Toekomstige positieve uitspraken rondom het ondernemerschap zijn dus heel belangrijk. Het is aan te bevelen om belastinggeld te reserveren en bij een voorlopige teruggaaf het ontvangen belastinggeld even te ‘parkeren’ en de definitieve aanslag af te wachten. Zodra de aangifte definitief is, wordt deze in de regel niet meer gecorrigeerd’.

 

Of u zelf als gastouder gezien wordt als ondernemer hangt in de basis natuurlijk af van de standaardeisen voor ondernemerschap. Voldoet u niet aan de voorwaarden die de Belastingdienst heeft gesteld aan het ondernemerschap, dan zullen rechterlijke uitspraken over een gastouder die wel gezien wordt als ondernemer u niet gaan helpen.Daarom is het uitermate belangrijk dat u als gastouder (eventueel in samenwerking met uw gastouderbureau) goed op de hoogte bent van de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan zelfstandig ondernemerschap. Bent u hier écht goed van op de hoogte en kunt u dat ook laten zien en onderbouwen? Heeft u uw overeenkomsten gecontroleerd op clausules die van negatieve invloed zijn op uw ondernemerschap? Zorg ervoor dat u zelf beschikt over die kennis en er zeker van bent.

 

Of u zelf als gastouder gezien wordt als ondernemer hangt in de basis natuurlijk af van de standaard criteria voor ondernemerschap. Voldoet u niet aan de voorwaarden die de belastingdienst heeft gesteld aan het ondernemerschap, dan zullen rechterlijke uitspraken over een gastouder die wel gezien wordt als ondernemer u niet gaan helpen.Daarom is het uitermate belangrijk dat u als gastouder (eventueel in samenwerking met uw gastouderbureau) goed op de hoogte bent van de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan zelfstandig ondernemerschap. Bent u hier écht goed van op de hoogte en kunt u dat ook laten zien en onderbouwen? Heeft u uw overeenkomsten gecontroleerd op clausules die van negatieve invloed zijn op uw ondernemerschap? Zorg ervoor dat u zelf beschikt over die kennis en er zeker van bent.

 

Om gastouders hierin te ondersteunen die kennis te verkrijgen heeft KNGO in samenwerking met Henk Gardien van Fagon een leermodule ontwikkeld die gastouders die basiskennis rond ondernemerschap geeft. De leermodule “De financien van een ondernemende gastouder” is nu beschikbaar op KinderWijs TV.

 

TIP: Schaft u deze leermodule voor 21 juli 2017 aan, dan kunt u tevens gebruik maken van de Summerschool aanbieding van KinderWijs TV en voor 3 euro een extra leermodule Observeren of Rouwverwerking bij kinderen te volgen tijdens de zomervakantie.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.