Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Gastouderbranche verheugd over eerste kwaliteitsmeting

Eerder deze week verscheen de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK). Niet alleen de kwaliteit van peuteropvang, dagopvang en buitenschoolse opvang is hierin gemeten, maar ook die van de gastouderopvang. Dat biedt volgens de drie partijen aanknopingspunten om de kwaliteit nog verder te verbeteren. Zij doen in een persbericht een aantal suggesties.

Permanente educatie

 

 

Gastouders die nog kunnen verbeteren op het gebied van pedagogische, educatieve en/of de proceskwaliteit zouden gebaat zijn bij een versterkte aandacht voor de pedagogische taak van gastouders en bureaus. Hiervoor zouden de inspectiekaders heringericht moeten worden. Verder steekt het de partijen dat meerdere subsidieprogramma’s nog niet toegankelijk zijn voor gastouders. Dit zou moeten gebeuren zodat ook gastouders zich verder kunnen ontwikkelen. De partijen zouden graag zien dat wordt onderzocht of en hoe permanente educatie voor gastouders en bemiddelingsmedewerkers van meerwaarde kan zijn. Tot slot zien ze de pas ontwikkelde Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang van het Kohnstamm instituut en NCKO als een mooie kans.

 

 

Interactie

 

 

Dat gastouders net zo goed scoren op de emotionele en educatieve kwaliteit, verheugt de partijen. De kwaliteit van interacties ligt gemiddeld zelf iets hoger. Dit bevestigt volgens hen het beeld dat de gastouderopvang waardevolle kinderopvang is met veel aandacht voor het individuele kind.

 

 

Representatief

 

 

Kritiek is er ook. Onderzoekers van Sardes en de Universiteit Utrecht concludeerden dat de onderzoeksresultaten met betrekking tot de gastouderopvang niet voldoende representatief zijn om te kunnen generaliseren naar de gehele sector. De partijen vragen zich af of dit wel zo is en of gastouderbureaus inderdaad voornamelijk ‘goede’ gastouders naar voren hebben geschoven. Om de representativiteit te verhogen gaan de partijen zich inzetten om meer respondenten uit te nodigen aan een volgende meting deel te nemen.

 

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.