Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

VOG en kinderopvang: dit zijn de feiten

Het nieuws over vervalste Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) in de (jeugd)zorg deed flink wat stof opwaaien. Onze redactie berichtte erover, wat leidde tot verwarring. Met het Personenregister kinderopvang (PRK) is vervalsing namelijk niet meer mogelijk. Hoe zit dat precies? VNG geeft antwoord.

Kan men nog gebruik maken van vervalste VOG’s in de kinderopvang? Nee, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG. ‘Voor kinderopvang geldt de eis om een fysieke VOG aan de werkgever te overleggen niet meer’, reageert zij. ‘Sinds juli 2018 is de eis dat men enkel werkzaam mag zijn in de kinderopvang wanneer men is ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. Inschrijven in het PRK kan alleen met een op de juiste functieaspecten afgegeven VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden.’

Controle

Om misbruik te voorkomen, dient de persoon die zich inschrijft bij het inloggen zijn of haar DigiD te gebruiken, waarna de inschrijver het unieke VOG-kenmerk invoert. ‘Het PRK verifieert de juistheid van die VOG door een verzoek richting Justis te sturen waarbij het opgegeven VOG-kenmerk en het BSN worden meegestuurd. Justis controleert of de aangeleverde gegevens overeenkomen met het BSN én het VOG kenmerk in hun database. Komt een en ander niet overeen, dan is het onmogelijk om de inschrijving in het PRK te voltooien.’ Justis is de screeningsautoriteit van de overheid.

Koppelen aan organisatie

Een werkgever binnen de kinderopvang mag een werkgever alleen laten werken, nadat hij die persoon in het PRK aan de organisatie gekoppeld heeft. De werkgever controleert vóór de start van de werkzaamheden, of de werknemer geregistreerd staat in het PRK. ‘Met dit systeem wordt derhalve voorkomen dat iemand werkzaamheden kan verrichten binnen de kinderopvang met een vervalste VOG.’ Inmiddels zijn meer dan 190.000 personen ingeschreven in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan een kinderopvangorganisatie. Zij worden continu gescreend op strafbare feiten.

Voor wie?

Iedereen die woont (gastouders) of werkt in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Dat geldt ook voor mensen die tijdens kantooruren regelmatig aanwezig zijn in de kinderopvang. Voor die inschrijving is een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Persoon (VOG NP) nodig. Een VOG aanvragen?

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.