Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Hulpmiddelen om autisme bij meisjes eerder te signaleren

Een diagnose autisme bij meisjes wordt vaak gemist. Dit komt vooral omdat de uitingsvorm bij meisjes anders is dan bij jongens. Vroegtijdige signalering is echter ook bij meisjes is van groot belang. Voortaan bieden een website en factsheet hierbij steun.

Professionals uit een aantal aangesloten organisaties van het autismenetwerk ZHZ hebben, samen met de coördinator, hun krachten gebundeld, kennis gezocht en gedeeld. Met elkaar zorgen zij dat kennis over het signaleren van autisme bij jonge meisjes te vinden is en actueel blijft. De informatie staat op de website van het autismenetwerk ZHZ

Daarnaast hebben zij artikelen en literatuur gebundeld in een factsheet. Deze factsheet is gemaakt voor ouders en betrokkenen zodat zij alert zijn op kenmerken bij meisjes die kunnen wijzen op autisme. Deze factsheet kan hen helpen om in gesprek te gaan met huisarts, wijkteam of jeugdarts. Dit bevordert de vroegsignalering van autisme bij meisjes.

Bron: ajnjeugdartsen.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.