Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Gerechtshof maakt einde aan discussie ondernemerschap gastouder

Na twee jaar aan rechtsgeschillen is de kogel door de kerk: ook gastouders kunnen ondernemer zijn. Die uitspraak deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Daarmee lijkt de lange strijd over het zelfstandig ondernemerschap van gastouders beslist.

De onrust onder gastouders ontstond, toen het Hof Arnhem-Leeuwarden in 2016 oordeelde dat de betreffende gastouder geen ondernemer was. Zij moest een flink bedrag aan belastingen ophoesten. Er volgden meerdere uitspraken door rechtbanken en gerechtshoven, veelal juist in het voordeel van de ondernemende gastouders. Toch bleef de spanning. Het wachten was op een uitspraak die definitief een einde zou maken een de discussie.

 

 

Strijd

De uitspraak van 13 maart door het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft wat Gijs Steijsiger (De Kroon Adviseurs) betreft de strijd met de belastingdienst beslist. Het Hof gaat in tegen zijn oordeel dat het in 2016 uitsprak. De Belastingdienst gebruikte dit als argument en nam de uitspraak over van het Gerechtshof van Den Haag van 27 juni 2017. Daarbij werd een gastouder ook als zelfstandig ondernemer aangemerkt. Steijsiger: ‘De beslissende uitspraak liet lang op zich wachten. Eigenlijk keren we nu terug naar de situatie zoals die altijd is geweest. De gastouders worden niet meer als groep uitgesloten van ondernemerschap. Per gastouder wordt nu weer beoordeeld (zoals voorheen) of zij voldoet aan de door de Hoge Raad gestelde ondernemerscriteria.’

 

 

Argumenten

Op basis van de door De Kroon Adviseurs ingebrachte stellingen, argumenten en feiten is het Hof tot het oordeel gekomen dat de gastouder dient te worden aangemerkt als ondernemer.

Het Hof oordeelde dat:

  1. De vraagouders de opdrachtgevers zijn van de gastouder
  2. De gastouder wel degelijk ondernemersrisico loopt
  3. Het gastouderbureau geen toezicht- en handhavende taak heeft, doch slechts een signalerende
  4. Het gastouderbureau slechts bemiddelende, begeleidende en ondersteunende werkzaamheden verricht ten behoeve van de gastouder
  5. De wet- en regelgeving van de Wet Kinderopvang niet de zelfstandigheid van de gastouder als ondernemer aantast.

 

 

Opluchting

Steijsiger, die tientallen rechtszaken van gastouders vertegenwoordigt, waaronder deze, is opgelucht: ‘Het enige verweer van de belastingdienst in de procedures was namelijk altijd de verwijzing naar de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden van 2016. Dit verweer valt nu dus weg. Dus wat blijft er nog over?’ Volgens hem niets meer. ‘Dit blijkt ook uit het feit, dat de belastingdienst in andere Hofuitspraken niet in hoger beroep is gegaan. En daarmee lijkt een einde te komen aan de lange, en onnodige, onzekerheid die is geweest over het ondernemerschap van de gastouder.’

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.