Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Rechter beslist: Stint mag de weg niet op

Het verzoek om de Stint toch weer de weg op te laten gaan, en daarmee het verbod van minister Cora van Nieuwenhuizen in te trekken, is afgewezen door de rechtbank in Utrecht. Een hoger beroep is niet mogelijk.

Dat werd donderdagmiddag 1 november bekend tijdens de uitspraak in het kort geding dat Michelle van Zundert van kinderopvang Het Kinderstraatje in Almere aanspande tegen minister Van Nieuwenhuizen vanwege het verbod op de Stint. De uitspraak was live te volgen. De voorzieningenrechter stelt dat het besluit van Van Nieuwenhuizen is genomen met oog op de verkeersveiligheid; een belang dat alle andere belangen in deze zaak aan de kant zet.

 

 

 

Onderzoek

De rechtbank wijst erop dat de eerste bevindingen van het onderzoek, waarbij zes Stints zijn bekeken, en eerdere meldingen over incidenten eenzelfde beeld geven over problemen met de snelheid en de rem van het voertuig. Zo blijkt de handrem niet krachtig genoeg om de Stint te laten stoppen. Ingrijpen door de contactsleutel om te draaien, is ‘geen natuurlijke handeling’. Ook de bekabeling kan voor problemen zorgen en losraken.

 

 

 

Schorsing

Daarom heeft de minister tot schorsing over mogen gaan. Dit betekent dat de Stints voorlopig niet de weg op mogen, totdat het technisch onderzoek van TNO afgerond is. Brancheorganisatie Kinderopvang dringt in een brandbrief erop aan daar vaart mee te maken. Ook de rechter benadrukt dat: ‘De minister zal voortvarend te werk moeten gaan wat betreft het onderzoek, zodat alle betrokken niet onnodig lang in onzekerheid blijven.’

 

 

 

Brancheorganisatie

De Brancheorganisatie Kinderopvang reageert op de uitspraak: ‘De Brancheorganisatie Kinderopvang begrijpt dat de “oude Stint” voorlopig geschorst blijft, doch heeft grote moeite met het lange wachten op de onderzoeksuitkomsten van het ministerie. Dit duurt te lang en staat een verbeterplan in de weg. In een brandbrief hebben we gepleit voor versnelling van het TNO-onderzoek en het meenemen van het verbeterplan van technisch experts van o.a. de TU Eindhoven. Vanavond tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer – van 18:00 tot 22:00 uur – zullen de praktische, logistieke en financiële problemen als gevolg van de lange onderzoeksperiode zeker aan bod komen. De brede oproep vanuit de branche is om in het belang van veiliger vervoer van kinderen zo spoedig mogelijk – samen met experts en TNO – te komen tot een verbeterde versie van de Stint, zodat het schorsingsbesluit op verantwoorde wijze is op te heffen.’

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.