Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Lockdown negatief voor mondverzorging van jonge kinderen

Gedurende de periode van de coronalockdown werd bij Nederlandse kinderen in de leeftijd van 4 en 5 jaar het tandenpoetsen ’s ochtends vaker overgeslagen. Ook mochten de kinderen vaker snoepen en meer zoete drankjes drinken.

Dat blijkt uit de elektronische voorpublicatie van drs. Ashley Verlinden en coauteurs van het UMC Groningen en TNO, die  nu online staat op de website van het Nederlands Tijdschrift Voor Tandheelkunde (NTVT).

De onderzoekers benaderden via e-mail 639 deelnemers aan het GigaGaaf!-onderzoek dat sinds 2014 loopt. Deze ouders werd gevraagd een korte digitale vragenlijst in te vullen over hun gedrag met betrekking tot mondgezondheid en structuur tijdens de corona-lockdown in vergelijking met de periode voor de coronapandemie. In totaal vulden 120 ouders de vragenlijst met negen stellingen in. Ook beantwoordden zij vragen over hun gezinssamenstelling, of hun werksituatie was veranderd gedurende de lockdown en welk opleidingsniveau zij hadden genoten. Met die laatste vraag wilden de onderzoekers achterhalen of eventuele effecten van de corona-lockdown  op mondgezondheidsgedrag verschilden naar opleidingsniveau van de ouders.

Uit de resultaten blijkt dat 26% van de ouders tijdens de corona-lockdown het tandenpoetsen ’s ochtends vaker oversloeg, 44% hun kind vaker liet snoepen en 19% hun kind vaker zoete drankjes liet drinken. Wat betreft het vaker snoepen en vaker drinken van zoete drankjes bleek er nauwelijks verschil in opleidingsniveau te zijn: 43% van de laag- en 45% van de hoogopgeleide ouders gaven aan dat dit het geval was geweest tijdens de corona-lockdown. Wel werd er een verschil in het overslaan van het tandenpoetsen waargenomen. Laagopgeleide ouders bleken het poetsen ’s avonds vaker over te hebben geslagen en hoogopgeleide ouders juist ’s ochtends.

Omdat jonge kinderen voor hun dagelijkse mondverzorging afhankelijk zijn van hun ouders, is het voor mondzorgverleners aan te raden extra alert te zijn op de mondverzorging van kinderen wanneer een mogelijke nieuwe lockdown zich aandient.

Bron: vakbladvroeg ntvt.nl/

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.