Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

3 op de 10 ouders wil geen bijna-gratis kinderopvang om déze reden

Bijna-gratis kinderopvang: je zou denken dat alle ouders een gat in de lucht springen bij dit kabinetsplan. Niets blijkt minder waar: 3 op de 10 ouders met kinderen op de opvang wil niet dat het (bijna) gratis wordt, omdat het ten koste kan gaan van de kwaliteit. Ze zijn bang dat problemen met wachtlijsten en personeelstekorten groter worden.

Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Ouders van Nu onder bijna 4.000 ouders met kinderen die naar de dagopvang of buitenschoolse opvang (bso) gaan.

Zorgen om kwaliteit

Het demissionaire kabinet wil de kinderopvang voor ouders bijna-gratis maken om ouders te stimuleren meer te gaan werken. Het streven was om dit plan in 2025 in te laten gaan; inmiddels is het (vooralsnog) uitgesteld tot 2027. 63 procent van de ouders met kinderen op de dagopvang of bso steunen dit plan, maar ondanks de hoge kosten van kinderopvang zijn niet alle ouders voorstander.

Tegenstanders zijn met name bang dat het bijna-gratis maken van de opvang leidt tot langere wachtlijsten, een groter personeelstekort en een lagere kwaliteit. ‘Ik ben van mening dat eerst de personeelstekorten en lange wachtlijsten moeten verdwijnen. Pas dan kan men denken aan het eventueel gratis maken van de opvang’, schrijft een deelnemer van het onderzoek. Veel ouders denken bovendien dat het plan onuitvoerbaar is.

Moeite met de rekeningen

Het is opvallend dat een derde van de ouders tegen het plan is. Niet in de plaatste plaats omdat maar liefst een kwart van de ondervraagde ouders met kinderen op de dagopvang of bso, zegt ‘redelijk wat of zelfs veel moeite te hebben’ met het betalen van de maandelijkse rekening. Niet alleen ouders met lage inkomens hebben problemen als de rekening op de (digitale) deurmat ligt. Ook een vijfde van de gezinnen met een inkomen boven modaal, kan de rekening niet altijd makkelijk betalen.

Steun voor prijsplafond

Meer ouders zijn enthousiast over het invoeren van een prijsplafond voor kinderopvangcentra. Hoewel ouders bij dit plan zelf meer moeten betalen dan bij het bijna-gratis maken van de opvang, zijn er meer voorstanders van een prijsplafond. Driekwart (75 procent) van de deelnemers ziet dit zitten. In veel gevallen gaan de ouders met een prijsplafond minder betalen dan ze nu doen. De zorgen die ouders hebben bij het gratis maken van de opvang, zijn er bij de invoering van een prijsplafond veel minder.

Invallers op de groep

De meeste ouders merken op dit moment al dat er een gebrek aan medewerkers is in de kinderopvang. Zo is er bij zes op de tien ondervraagden sprake van een personeelstekort op de opvang van hun kind(eren) tussen de 0 en 4 jaar. Daarnaast zien ze regelmatig nieuwe gezichten. Twee derde van de ouders geeft aan dat hun kind het afgelopen jaar een nieuwe ‘leider’ heeft gekregen en ruim een derde van de ouders zegt dat er regelmatig tot vaak invallers op de groep staan.

Ouders delen in het artikel van EenVandaag wat de gevolgen hiervan zijn voor hun kinderen. Lees het gehele artikel hier >>

Bron: EenVandaag en kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.