Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Meer bekend over invoering personenregister

Kinderopvangeigenaren en gastouderbureaus ontvangen één dezer dagen een brief vanuit Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Ministerie van Onderwijs over het personenregister. Professionals die werken of wonen op een plek waar kinderen worden opgevangen, moeten zich vanaf het eerste kwartaal van 2018 inschrijven in het personenregister.

Vanaf wanneer inschrijving in het personenregister verplicht wordt gesteld, is nog niet bekend. Dit wordt in november bekendgemaakt. In de brief staat alvast hoe het straks in zijn werk gaat. Het personenregister is een vervolg op de continue screening die nu nog geldt in de kinderopvang. Nieuw is dat niet alleen beroepskrachten, gastouders en hun huisgenoten worden gevolgd, maar ook stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen.

Strafrechtelijke feiten

Het idee is dat de kinderopvang hierdoor nog veiliger wordt. Met het personenregister wordt elke dag bekeken of medewerkers nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan die belemmerend zijn in het werken met kinderen. Is dit het geval dan komt er een bericht van de GGD. De medewerker mag niet meer werken tot er een nieuwe VOG is.

Inschrijven

Zodra het personenregister in werking treedt, kunnen medewerkers zich inschrijven. Hiervoor hebben zij een DigiD nodig en een geldige VOG. Ook de eigenaar en bestuurders van de organisatie moeten zich inschrijven. Inschrijven is de eerste vier maanden gratis. Daarna kost het 12 euro. Zodra een medewerker is ingeschreven, moet de eigenaar de medewerker koppelen aan de organisatie. Hiervoor is eHerkenning nodig, een soort DigiD voor bedrijven. Ook stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen kunnen zich in het personenregister inschrijven. Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal twee maanden oud zijn.

Voorbereiden

In de brief staat welke voorbereidingen kinderopvangeigenaren en houders van gastouderbureaus nu al kunnen treffen. Te beginnen of het KvK-nummer dat op de brief staat klopt. Daarmee moet de eigenaar namelijk inloggen in het personenregister. Verder wordt aangeraden om te controleren of medewerkers hun VOG nog hebben. Deze VOG moet zijn afgegeven na 1 maart 2013.


De veiligheid en kwaliteit van de kinderopvang is sinds de zedenzaak vijf jaar geleden verbeterd. Dit zeggen kinderopvangprofessionals, belangenorganisaties, brancheorganisaties en andere betrokkenen bij de kinderopvang in een onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC). Lees meer over dit onderzoek


Bekijk de brief via de website van Brancheorganisatie Kinderopvang

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.