Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

SCP-rapport ‘Kijk op de kinderopvang’

In het rapport ‘Kijk op de kinderopvang’ schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hoe ouders van baby’s en kleuters de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang in 2017 vonden.

Ook bekijkt het SCP of deze percepties samenhangen met het gebruik van formele kinderopvang, de arbeidsparticipatie en de kwaliteit van leven van ouders. Staatssecretaris van Ark onderzoekt met veldpartijen hoe de lessen uit het rapport in de praktijk gebracht kunnen worden. In een brief gaat ze in op specifieke punten uit het rapport.

 

 

Het onderzoek “Kijk op kinderopvang” brengt in kaart hoe ouders van nu over de kinderopvang denken, wat hun ervaringen zijn en welke keuzes zij maken. Hoe denken zij over de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang? En hoe hangen hun denkbeelden en ervaringen samen met de manier waarop zij arbeid en zorg combineren?
Het rapport baseert zich op informatie over recente ontwikkelingen in de kinderopvang en een vragenlijstonderzoek onder ruim 1.800 ouders van baby’s en kleuters.

 

 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dit onderzoek verricht op verzoek van de directie Kinderopvang van het ministerie van SZW. De dataverzameling is gefinancierd door de directie kinderopvang.

 

 

Bekijk hier het rapport ‘Kijk op de kinderopvang’

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.