Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Lage inkomens niet vaker naar slechte kinderopvang

Kinderen van ouders met een lager inkomen gaan niet significant vaker naar een kinderopvang van lagere kwaliteit dan kinderen van ouders met een hoger inkomen. Dit onderzocht de Inspectie van het Onderwijs.

 

 

Het onderzoek was uitgevoerd na berichtgeving en onderzoek van de Volkskrant in 2016. Het artikel leidde tot Kamervragen. De Volkskrant baseerde het stempel “minder kwaliteit” op de kleur van het risicoprofiel van de GGD. Voormalig minister Lodewijk Asscher gaf toen al aan dat dat geen goede indicatie was. Risicoprofielen zeggen wel iets over hoeveel toezichtcapaciteit een locatie nodig heeft, maar niets over de actuele kwaliteit. Asscher gaf wel aan dat het zorgelijk zou zijn als de uitspraken van de Volkskrant wel zouden kloppen en vroeg de Onderwijsinspectie om nader onderzoek te doen.

 

Tekortkomingen vastgesteld

Dat gebeurde. De Inspectie bekeek of er een relatie was tussen het inkomen van ouders en de kwaliteit van een kinderdagverblijf. Zij keek of een locatie tekortkomingen had (die tijdens een inspectie zijn vastgesteld) en of er vervolgens een handhavingsadvies is gegeven. Ook bekeek de Inspectie of er een relatie was met de grootte van de opvanglocatie en de omvang van de organisatie waartoe het kinderdagverblijf behoort.

 

 

 

Kleine verschillen

Het percentage kinderen van ouders met een lager inkomen dat naar een kinderdagverblijf gaat met een lagere kwaliteit is ietsjes hoger. Maar die verschillen zijn zo klein dat de Onderwijsinspectie geen reden tot zorg ziet. Ze gaan iets vaker naar een locatie met een handhavingsadvies (3-5 procent) en ook iets vaker naar een opvanglocatie met relevante tekortkomingen (2-5 procent). Maar dat noemt de Inspectie niet significant.

 

 

 

Groot doet het beter dan klein

Wel valt op dat grote houders en grote locaties de wet- en regelgeving beter naleven dan kleine houders en kleine kinderdagverblijven. Dit komt overeen met de resultaten uit de Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang 2016. Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark zegt in een Kamerbrief blij te zijn met de uitkomsten van het onderzoek. ‘Het laat zien dat kinderen van ouders met lagere en hogere inkomens naar kinderdagverblijven van vergelijkbare kwaliteit gaan (naar opvanglocaties met vergelijkbare percentages tekortkomingen en handhavingsadviezen). Dat is goed nieuws. Ik zie daarom geen reden voor aanvullende maatregelen.’

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.