Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Kwaliteitsmonitor: Nederlandse kinderopvang scoort voldoende tot goed

De kwaliteit van de kinderopvang in Nederland is voldoende tot goed. Dat blijkt uit de resultaten van de tweede meting van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Wij zetten de belangrijkste conclusies op een rij.

 

 

 

Het is de tweede keer dat de kwaliteit van de kinderopvang wordt gemeten door een consortium van de Universiteit Utrecht en Sardes. De resultaten uit de tweede meting komen in grote lijnen overeen met die van de eerste meting. Dat wijst op een stabiel kwaliteitspatroon, stelt staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

 

 

 

Conclusies

De Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) beoordeelt op basis van steekproeven de kwaliteit van kinderdagopvang, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en de gastouderopvang. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de LKK 2018? (Let op: dit zijn de gecombineerde resultaten van de eerste en tweede kwaliteitsmeting)

 

 

 

 • *De gemiddelde emotionele proceskwaliteit is in alle kinderopvangtypen voldoende tot goed.
 • *De gemiddelde educatieve proceskwaliteit is in alle opvangtypen lager dan de emotionele proceskwaliteit. Gemiddeld is deze voldoende.
 • *Voor de gastouderopvang geldt dat de verschillen in emotionele en educatieve kwaliteit groter zijn.
 • *Horizontale groepen (waar kinderen bij leeftijdsgenootjes zitten) in de kinderopvang zijn gunstiger dan verticale groepen (waar kinderen van meerdere leeftijden bij elkaar zitten) voor zowel peuters als baby’s, maar vooral voor baby’s. Dit geldt voor zowel de emotionele als de educatieve proceskwaliteit.
 • *Het pedagogisch klimaat wordt voor alle opvangvormen omschreven als affectief-inclusief. Dit betekent dat medewerkers onder andere zorgen dat kinderen een knuffel krijgen, zorgen dat kinderen lief voor elkaar zijn en oudere kinderen jongere kinderen helpen.
 • *Er is in alle opvangsoorten een relatief sterke oriëntatie op het stimuleren van exploratief spel, sociaal spel en taal, maar in de ervaringsdomeinen creatieve en muzikale vorming, ontluikend rekenen (waaronder bordspelletjes), wetenschap en technologie, en burgerschapsvorming is het aanbod beperkter.
 • *De werkbeleving van pedagogisch medewerkers en gastouders is overwegend positief. Zij ervaren gemiddeld een prettig werkklimaat en hebben het gevoel betrokken te worden bij beslissingen binnen de organisatie. De ervaren werkstress is in het algemeen laag.
 • *Het aanbod van professionaliseringsactiviteiten is gemiddeld matig. Er vindt gemiddeld gezien niet vaak pedagogisch inhoudelijk overleg plaats met collega’s of collega-gastouders en leidinggevenden.
 • *De kwaliteit van de interacties die individuele kinderen hebben met pedagogisch medewerkers en gastouders is voldoende tot goed.
 • *Het gedrag van de kinderen in de groep scoort hoog. Er zijn weinig conflicten, kinderen gedragen zich overwegend sociaal en gaan goed om met hun emoties.
 • *Het gemiddelde welbevinden van de kinderen is hoog in alle opvangtypen.
 • *De gemiddelde betrokkenheid is matig, maar niet afwijkend van wat in ander onderzoek wordt gevonden.

 

 

Internationale vergelijking

Ook worden de resultaten jaarlijks vergeleken met vergelijkbare studies, waarvoor dezelfde observatie-instrumenten zijn gebruikt. De gemiddelde scores voor de opvang van peuters (kinder- en peuteropvang samen) op emotionele en educatieve proceskwaliteit zijn hoger vergeleken met studies in Duitsland, Portugal, de Verenigde Staten, Vlaanderen en Zwitserland. Op emotioneel vlak scoort de Nederlandse kinderopvang even hoog als Finland, maar op educatief vlak lager. De emotionele kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang is iets lager dan die van de kinderopvangcentra in Denemarken, maar de educatieve kwaliteit is weer aanmerkelijk hoger. Voor de babyopvang zijn er minder internationale vergelijkingen mogelijk. Wel scoort de babyopvang in Nederland in de LKK 2018 hoger op zowel emotionele als educatieve kwaliteit dan de babyopvang in Vlaanderen, Portugal en de Verenigde Staten.

 

 

 

Positief beeld

‘Ik ben blij dat de resultaten wederom een positief beeld geven van de kwaliteit van de kinderopvang’, reageert Van Ark. ‘Ik vind dit een groot compliment aan alle medewerkers die zich dagelijks inzetten voor de kwaliteit ervan. Tegelijkertijd levert dit onderzoek waardevolle informatie op die de sector kan helpen bij het verder gericht verbeteren van de kinderopvang.’

 

 

 

‘Stevige basis’

Van Ark ziet naar aanleiding van deze resultaten geen aanleiding om de wetgeving rondom kwaliteit van de kinderopvang verder aan te passen. ‘De resultaten laten zien dat kinderopvang in Nederland een stevige basis heeft en de kinderen in goede handen zijn bij de professionals die in de kinderopvang werken.’

Bekijk de resultaten uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018 >>>

 

 

 

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.