Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Congres Eetproblematiek bij jonge kinderen 2019

Woensdag 9 oktober 2019 organiseren Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg alweer voor de derde keer het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’. Het congres vindt plaats in Eindhoven en is bedoeld voor professionals van allerlei disciplines die met kinderen  van 0 – 7 jaar en hun ouders werken en te maken hebben met eetproblemen. Denk bijvoorbeeld aan JGZ-verpleegkundigen, kinderdiëtisten, psychologen, pedagogen en logopedisten. Het gaat om HBO en WO-opgeleide professionals.

 

 

 

Alle informatie  over het programma, de sprekers, accreditatie en deelnamemogelijkheden naar de website van Euregionaal Congresburo. Voor abonnees van Vakblad Vroeg (ook nieuwe, klik hier) geldt een aantrekkelijk korting. Klik hiervoor meer informatie over het programma en de deelnamemogelijkheden.

Het ochtendprogramma bestaat uit twee onderdelen.

 

 

 

Eetproblemen in een pril stadium herkennen – Drs. Marilene de Zeeuw
Uitgaande van het gedachtegoed van de Infant Mental Health, waarbij de relatie tussen de ouders en het kind centraal staat, bespreekt Marilene de Zeeuw hoe diverse vormen van eetproblemen bij jonge kinderen in een pril stadium zijn te herkennen. Wat valt onder de normale ontwikkeling en wat niet? Welke ouder-kindproblematiek kan hieronder liggen? En hoe ga je hier als professional mee om? Drs. Marilene de Zeeuw is klinisch psycholoog Kinderen en Jeugd, psychotherapeut, supervisor gedragstherapeut VGCt en IMH-specialist.

 

 

 

Diagnostiek en classificatie van eet-, drink- en slikproblemen – Dr. Lenie van den Engel-Hoek
De oorzaken van problemen met eten, drinken of slikken bij zuigelingen en jonge kinderen variëren sterk. Zo kunnen anatomische of motorische problemen in het mondgebied leiden tot langdurige sondevoeding of andere voedingsproblemen. Lenie van den Engel-Hoek gaat in op de jongste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot diagnostiek en classificatie. Plus wat de meerwaarde hiervan is voor het behandelen in de praktijk van alledag.
Dr. Lenie van den Engel-Hoek is (preverbaal) logopedist bij Radboud UMC, universitair docent en auteur van het boek ‘Eet- of drinkproblemen bij Jonge kinderen’ waarvan onlangs de vijfde druk verscheen

 

 

 

Vervolgens zijn er drie rondes van telkens twee deelsessies om uit te kiezen:

 

 

 

Eetproblemen voorkomen – Ir. Michelle van Roost en Dr. Ir. Manon van Eijsden
Veel problemen met eten kunnen worden voorkomen. Kennis van de normale eetontwikkeling en de kritische momenten zijn hierbij van belang. Michelle van Roost en Manon van Eijsden nemen u mee langs de belangrijke overgangsfases in het eerste levensjaar van een kind. In dat jaar wordt immers de basis voor een gezonde eetontwikkeling gelegd. Doel is om de professional bewust te laten worden van welke stappen op welk moment belangrijk zijn en waarom.
Ir. Michelle van Roost is levensmiddelentechnoloog (WUR) en BGN-gewichtsconsulent; Dr. Ir Manon van Eijsden is voedingskundige en epidemioloog (Wageningen Universiteit), gespecialiseerd in voeding van kinderen 0 tot 4 jaar. 

 

 

 

Kindvolgend voeden – Marise van der Heul
Te vroeg geboren kinderen hebben vaak moeite met hun voeding. Marise van der Heul zal zowel uitleg geven over kind volgend voeden als over de zogenaamde Early Feeding Skills Assesment. Dit is een lijst die wordt gebruikt bij het leren drinken door te vroeg geboren kinderen. De checklist is ontwikkeld voor prematuren, maar is ook goed toepasbaar bij à terme geboren of zieke zuigelingen. Marise van der Heul is logopedist en werkzaam in het UMC Utrecht op de Divisie Heelkundige Specialismen, Functiecentrum KNO

 

 

 

Lunch

 

 

 

Problemen spelen 24 uur per dag – Drs. Marja Rexwinkel
Bij een eetprobleem bij jonge kinderen is er vaak sprake van kind-, ouder- en/of omgevingsfactoren die de interactie tussen de ouders en de kinderen beïnvloeden. Dit kan veel stress veroorzaken en de hele sfeer verpesten in een gezin. Het is van belang  om – samen met het gezin – de verschillende factoren stuk voor stuk proberen af te pellen. Marja Rexwinkel laat zien wat de doorwerking van eetproblemen is op het gezin en hoe je ouders kunt helpen deze situatie te verbeteren.
Drs. Marja Rexwinkel is Psychotherapeut BIG, Klinisch Psycholoog, Hoofd van de Ouder Kindlijn in Amsterdam en Infant Mental Health expert

 

 

 

Omgaan met voedselallergieën – Dr. Berber Vlieg-Boerstra
Voedselallergie komt vaak voor in het eerste levensjaar. Tijdige herkenning én begeleiding vanuit de eerste lijn is van groot belang. Wat zijn de rode vlaggen voor vroege herkenning? En wat zijn handelingsperspectieven om ongeruste ouders in woord en daad bij te staan, ook in situaties waarbij het waarschijnlijk gaat om een vermeende allergie?
Dr. Berber Vlieg-Boerstra, senior diëtist OLVG en tevens werkzaam in een eigen praktijk, Vlieg en Melse Diëtisten, is gespecialiseerd in voedselallergie, lid van DAVO (Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid) en één van de oprichters van INDANA  International Network for Diet and Nutrition in Allergy. Ook is zij betrokken bij de NCJ-richtlijn voedselovergevoeligheid, de richtlijn Diagnostiek van koemelkallergie in Nederland en de richtlijn Voedselprovocaties.

 

 

 

Pauze

 

 

 

Als je goed kijkt, zie je meer – Anita van Eeden
Bij eetproblemen bij jonge kinderen is bijna altijd sprake van een combinatie van motoriek, cognitie, prikkelverwerking en emotie. Eten is immers één van de meest belangrijke én meest complexe vaardigheden die een kind moet leren. Het kijken naar de zintuiglijke responsiviteit, de motorische mogelijkheden en de interacties tijdens het eten en drinken biedt kansen voor interventie. Anita van Eeden zal ingaan op de verschillende pijlers waar je bij een jong kind op kunt letten om het samenspel van de factoren te begrijpen en te weten waar je op in kan grijpen. Goed observeren staat daarbij centraal. Verder zal zij vertellen over de Sequential Oral Sensory (S.O.S) feeding approach, een multidisciplinaire methodische benadering die ingezet kan worden bij selectief eetgedrag. Anita van Eeden is logopedist in de kinderrevalidatie (basaltrevalidatie Delft). Werkzaam binnen doelgroep 0-4 jarigen en lid eetteam. Tevens is zij docent bij AKK (Anders Kijkennaar Kinderen).  Haar specialisatie is eet- en drinkproblematiek bij sensorische informatieverwerkingsproblemen.

 

 

 

Eet- en drinkproblematiek bij kinderen met een beperking – Elise Brinkman
Door fysieke beperkingen kunnen er problemen bij het eten en drinken optreden. Denk aan moeilijkheden met kauwen, slikken of ernstige reflux. Veel jonge kinderen met een beperking en hun ouders worstelen hiermee. Elise Brinkman geeft handvatten om hier als professional mee om te gaan en ouders te begeleiden.
Elise Brinkman is werkzaam bij Heliomare als preverbaal logopedist

 

 

 

Congresinformatie

Alle informatie  over het programma, de sprekers, accreditatie en deelnamemogelijkheden naar de website van Euregionaal Congresburo. Zoals gebruikelijk geldt ook nu weer een aantrekkelijk korting voor (nieuwe) abonnees van Vakblad Vroeg.

 

 

 

Website Euregionaal Congresburo >>

 

 

Bron : vakblad vroeg

Moeizaam of niet eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het kan ouders tot wanhoop drijven. Ze voelen zich machteloos. In de derde editie van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ passeren de verschillende aspecten van dit onderwerp de revue en biedt hulpverleners handvatten om hiermee om te gaan.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.