Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

‘IBO-advies luidt nieuwe fase kinderopvangfinanciering in’

Als het aan het kabinet ligt maakt het ‘complexe’ kinderopvangtoeslagstelsel plaats voor een ‘kansrijk alternatief’, zoals een landelijke kinderopvangvoorziening, direct gefinancierd door de overheid. Wat vinden de branchepartijen in de kinderopvang van dit voorstel?

Het kabinet ‘omarmt’ het advies van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) om te kijken naar bijvoorbeeld een publiek gefinancierde kinderopvang als een kansrijk alternatief voor de kinderopvangtoeslag, waarbij verschillende varianten mogelijk zijn in de uitvoering en qua kosten. Dit schreef staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen in haar aanbiedingsbrief Kabinetsinzet Toeslagen aan de Tweede Kamer.

Directe financiering

Daarbij zal gekeken worden naar passende financieringsvormen zoals een vorm waarin betaling aan kinderopvangorganisaties plaatsvindt (directe financiering), in plaats van via de ouders. Twee jaar geleden nog werd het plan van directe financiering, waarin zo’n 20 miljoen euro werd geïnvesteerd, van tafel geveegd, wat veel kritiek opleverde vanuit de Tweede Kamer.

‘Te veel risico’s’

Deze vorm van financiering zou via DUO verlopen, wat een stelselwijziging betekende en dat kon gepaard gaan met te veel risico’s, legde staatssecretaris Tamara van Ark toentertijd de beslissing uit. In plaats daarvan werd een verbetertraject gestart met de Belastingdienst.

IBO-advies

Nu, twee jaar later, ligt er een advies van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) waarin onder meer een publiek gefinancierde kinderopvang wordt genoemd. Het kabinet ‘omarmt’ het advies, schreef Van Huffelen.

Branchepartijen

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang reageerden destijds én onlangs nog verdeeld op thema’s directe financiering en kinderopvang als publieke voorziening. Wat vinden zij van het IBO-voorstel?

BK

‘Staatssecretaris Van Huffelen gaat voortvarend te werk’, zegt BK-directeur Emmeline Bijlsma. ‘Het advies komt niet onverwacht. De Belastingdienst is van oudsher ingericht op het innen (in plaats van uitkeren) van geld en heeft dat altijd voortreffelijk gedaan. Vanaf het moment dat er ook andere bezigheden bijkwamen die gingen om het uitkeren van geld, zijn er problemen bij de dienst gekomen. Dat er nu wordt gekeken naar manieren om dat op een hele andere wijze in te richten lag in de rede. Publieke financiering kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Onze inzet is erop gericht dat er gekozen wordt voor een uitvoering waarbij een gelijk speelveld wordt gecreëerd waardoor ondernemerschap – van essentieel belang voor innovatie en kwaliteitsimpulsen – maximale kansen blijft houden. We gaan daarover met onze achterban intensief overleg plegen.’

BMK

‘De uitkomsten van het IBO Toeslagen bevestigen dat ook voor de wijze waarop kinderopvang is gefinancierd er een nieuwe fase is aangebroken’, zegt BMK-voorzitter a.i. Monique Vreeburg. ‘In de afgelopen maanden is bij de uitwerking van de maatregel voor vergoeding van de ouderbijdrage opnieuw duidelijk geworden dat het huidige toeslagensysteem enorm complex en zeer risicovol is om een cruciale basisinfrastructuur in stand te houden. Een gigantische inspanning moet nu geleverd worden om alle ouders te compenseren voor hun eigen bijdrage. Ook de versnippering van het stelsel van financiering van kinderopvang werd voor de ministeries van Financiën en SZW pijnlijk zichtbaar. In dit licht is de BMK vanzelfsprekend ontzettend blij met deze stellige uitspraak dat ‘Het kabinet het advies omarmt van dit IBO en gaat onderzoeken of een publiek gefinancierde kinderopvang een kansrijk alternatief is voor de kinderopvangtoeslag.’

Volgende week geeft de BMK een meer uitgebreide reactie op het IBO-advies.

 

Bron : kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.