Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Eenderde ouders deelt geen kinderfoto’s op social media

Hoe gaan ouders om met (social) mediagebruik van hun kinderen (4-18 jaar)? Controleren ze hen? Delen ze zelf foto’s van hun kinderen op, bijvoorbeeld, Facebook? En wanneer begint de eigen privacy van kinderen.

 

 

De antwoorden zijn door 327 ouders gegeven in een privacy onderzoek, dat is uitgevoerd onder het Landelijk Ouderpanel. Het ouderpanel is een initiatief van Stichting Opvoeden.nl en Ouders & Onderwijs, in samenwerking met Ouders Online. Het gaat in dit onderzoek over schoolgaande kinderen (4-18 jaar).

 

 

Foto’s delen

Bijna alle ouders zijn voorzichtig met het plaatsen van foto’s op sociale media. 33 procent  van de ouders plaatst helemaal geen foto’s van hun kinderen op sociale media. Meer dan 50 procent doet dit wel, maar denkt hierbij wel na over het soort foto of het soort pagina waar het op geplaatst wordt. Over hoe anderen met foto’s van hun kind omgaan, zijn ouders verdeeld. Zo vindt een ouder: ‘Als mijn kind op een plaatje van school staat omdat de school wil laten zien wat ze met leerlingen doen, prima.’ Terwijl een ander zegt: ‘Ik vind het niet nodig om kinderen op social media te zetten, ook al ben je een school. Je kunt leuke plaatjes maken zonder kinderen te zien door bijvoorbeeld emoticons op hun gezichten doen.’

 

 

Wachtwoorden delen

Ruim de helft van de ouders wil de wachtwoorden van hun kind weten. Ouders geven aan dit gemiddeld tot en met hun 15e jaar te willen weten. 66 procent van de ouders bekijkt de websites die hun kind bezoekt en ruim 50 procent van de ouders met kinderen boven de 12 bekijkt (wel eens) de WhatsApp-gesprekken van hun kind. ‘Ik ben bang dat er op internet een digitaal spoor van mijn kinderen ontstaat en dat ze dat nooit meer kunnen aanpassen’, geeft een ouder aan.

 

 

Privacy kinderen

Ruim 10 procent van de ouders gebruikt een tracking-apparaatje om hun kind te volgen. Veel ouders geven echter aan dat het pubers beperkt in hun privacy en dat je als ouder alleen maar angstiger worden van een dergelijk apparaatje. Vooral ouders van oudere kinderen (+12 jaar) denken een goede balans te kunnen vinden tussen de veiligheid en de privacy van hun kind. ‘Toen ze jonger waren, keken we samen welke websites ze bezochten. Nu vertrouw ik erop dat ze verstandig omgaan met internet’, zegt een ouder. Ouders met jongere kinderen hebben hier vaak nog niet over nagedacht.

 

 

Privacygegevens met school

Het onderzoek gaat ook voor een deel over het delen van privacygegevens met school. 25 procent van de ouders weet niet welke gegevens de school verzamelt en bewaart van hun kind. De helft van de ouders is hier slechts gedeeltelijk van op de hoogte. Nog eens de helft van de ouders heeft er bovendien geen vertrouwen in dat de school van hun kind de leerlinggegevens goed beveiligt. Ouders zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten op het leerlingdossier dat school bijhoudt. Vooral niet van het feit dat de gegevens door hen aangevuld, gewijzigd en verwijderd kunnen worden.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.