Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Vaderschapsverlof belangrijker dan gedacht

De komst van een eerste baby verandert het leven van ouders vaak ingrijpender dan ze zich van tevoren realiseren. Een boekje van de vakgroep medische en klinische psychologie van Tilburg University helpt bij het vinden van een nieuw evenwicht. Opvallend is dat vaderschapsverlof belangrijker blijkt dan gedacht. Het boekje is geschreven op basis van de ervaringen van 2000 vrouwen die een zwangerschap doormaakten.

Per 1 juli is het vaderschapsverlof met 5 weken verlengd. Dit moet de band tussen vader en baby versterken en jonge ouders de kans bieden om de taken eerlijker te verdelen. Een belangrijk voordeel blijft echter onderbelicht. Uitbreiding van het vaderschapsverlof geeft partners de ruimte om hun nieuwe leven in al zijn facetten vorm te geven. Een leven dat met de komst van een baby veel ingrijpender kan veranderen dan mensen zich tevoren realiseren. Neem je hiervoor de tijd, dan betaalt zich dat later dubbel en dwars uit.

De Mythe van de roze wolk

Voor aanstaande en jonge ouders heeft de vakgroep medische en klinische psychologie van Tilburg University een boekje geschreven, De Mythe van de roze wolk. Over de kunst van ontzwangeren. In dit boekje lichten zij allerlei aspecten van dit nieuwe leven toe. Het boekje is gebaseerd op de ervaringen van 2000 vrouwen die meewerkten aan het HAPPY-project rondom zwangerschap, geboorte en de periode daarna.

De Mythe van de roze wolk’ licht allerlei aspecten van dit nieuwe leven toe. De onderzoekers spreken van ‘ontzwangeren in brede zin’, omdat er, naast de lichamelijke aspecten, ook psychische en relationele aspecten aan bod komen. Veel aandacht is er voor de invloed van de baby op de partnerrelatie en voor het belang om de tijd te nemen samen een nieuw evenwicht te vinden.

Bron: tilburguniversity.edu/nl / vakbladvroeg

 

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.