Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Zindelijkheidstraining peuters verloopt veelal niet vlekkeloos

Zindelijk worden is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van kinderen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat de zindelijkheidstraining moeilijk verliep. Toch is 77% van de kleuters zindelijk bij de start in de kleuterklas. Tegen de leeftijd van 3 jaar is dit 93%.

Dit blijkt uit onderzoek van het Vlaamse Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hieraan hebben meer dan 6.500 ouders en kinderbegeleiders meegedaan. Van de kinderen tussen de 24 en 29 maanden was 38% zindelijk; bij 30 of 31 maanden was dit 76%. Van de kinderen die 42 of 43 maanden oud waren was nagenoeg iedereen (97%) zindelijk. Drie vierde van de kinderen die naar de kleuterschool gaan, waren zindelijk bij de start daarvan.

Ouders hanteren over het algemeen een positieve aanpak bij de zindelijkheidstraining. Daarbij geven ze het kind een compliment als het iets op het potje heeft gedaan (93%). De sfeer ontspannen houden staat bij 88% centraal.

Jongen of meisje

Conform eerder onderzoek blijken meisjes op jongere leeftijd zindelijk dan jongens. Een verklaring hiervoor kan zijn dat ouders van een meisje op een eerdere leeftijd beginnen met de zindelijkheidstraining. De duurtijd van de zindelijkheidstraining is namelijk ongeveer even lang voor beide geslachten en kan dit verschil dus niet ver klaren.

Daarnaast blijkt dat ouders later starten wanneer er een oudere broer of zus in het gezin aanwezig is. Er wordt over het algemeen vroeger met de zindelijkheidstraining gestart bij kinderen die naar de kinderopvang gaan of via het informele netwerk worden opgevangen. Des te jonger men start, des te langer het duurt vooraleer het kind zindelijk is.

Signalen van kind

De voornaamste reden om te starten met zindelijkheidstraining vormen de signalen van de kinderen (80%). Verder doet het bereiken van de geschikte leeftijd ertoe (78%) en de naderende schoolperiode (76%). De ouders startten veelal uit eigen beweging met de zindelijkheidstraining. Bij 30% vormt het gesprek over de start van de zindelijkheidstraining door de kinderopvang de aanleiding. Tot slot ervaart 10% druk van anderen om te starten.

Informatie, advies of steun vragen ouders het meeste bij de kinderopvang, vrienden en familie en de teamleden van Kind en Gezin. Heel wat ouders raadplegen de informatie op de pagina van Kind & Gezin over zindelijkheid.

Download het onderzoeksverslag ‘Rapport 65 EF69 Ondersteuning Zindelijkheidsproces‘ (pdf)

Bron: captise.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.