Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

(Voorlopige) maximum uurprijs voor 2024 bekend!

Het kabinet verhoogt de vergoeding voor kinderopvangkosten in 2024. De maximum uurprijs wordt voor alle opvangtypes met 6,01 procent verhoogd. Wat betekent dit voor de kinderdagopvang, de bso en voor gastouders?

De maximum uurprijs voor dagopvang komt uit op € 9,65, voor buitenschoolse opvang op € 8,30 en voor gastouderopvang op € 7,24. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voorstel voorgelegd

De maximum uurprijs en toetsingsinkomens voor kinderopvangtoeslag worden jaarlijks geïndexeerd. Op deze manier zorgt het kabinet ervoor dat de kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk overeenkomt met de gemiddelde loon- en prijsontwikkeling. Vandaag is besloten over de voorlopige vergoeding. Het voorstel wordt eerst voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer en daarna wordt de Raad van State om advies gevraagd.

Bron: Rijksoverheid, kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.