Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag bij verlies werk!

Wist u dat u bij het verlies van werk nog 3 maanden recht heeft op kinderopvangtoeslag?

 

 

 

 

Ik stop in 2019 met werken

Werkt u in loondienst en stopt u in 2019 met werken of wordt u gedeeltelijk werkloos? Of stopt u met uw onderneming? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat u werkte in de maand voordat u stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.

Daarna zijn de volgende situaties mogelijk:

Ik ga binnen 3 maanden weer werken

Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening om te zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen.

Ik ga niet werken binnen 3 maanden, maar volg binnen 3 maanden een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus

Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Voor de maanden dat u een traject, opleiding of inburgeringscursus volgt, kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind krijgen. U moet uitgaan van de werkelijke uren. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen.

Lees meer over kinderopvangtoeslag als u een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus volgt.

Ik stop mijn traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus

Als u stopt of als er iets wijzigt, dan moet u een wijziging doorgeven met Mijn toeslagen.

Ik ga niet werken binnen 3 maanden en volg binnen 3 maanden geen opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus

U hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.

Voorbeeld dagopvang

U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 mei. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 mei. Dat betekent 18 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 630 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

 

 

Voorbeeld buitenschoolse opvang

U wordt op 1 februari werkloos en u bent dat nog op 1 mei. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot 1 mei. Dat betekent 18 weken x 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 378 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode gebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.

BRON : Belastingdienst.nl

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.