Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

BK komt met ‘Een beter plan voor de kinderopvang’

Bijna-gratis kinderopvang in 2027. Er is al veel over geschreven en gezegd door diverse experts. Zo zouden alleen de hoge inkomens ervan profiteren, zorgt het niet voor meer kansengelijkheid en zou het niet zorgen voor meer arbeidsparticipatie onder moeders. Hoe het dan wel moet? De Brancheorganisatie Kinderopvang komt nu met ‘een beter plan voor de kinderopvang’ met drie voorwaarden: toegankelijkheid, betaalbaar en eenvoudig & betrouwbaar.

Ouders moeten kunnen kiezen voor liefdevolle opvang in de buurt die bij hun kind past, aldus de BK. Helaas is dat anno 2023 vaak niet of amper mogelijk door lange wachtlijsten en personeelstekorten. De branchepartij presenteert daarom het rapport ‘Een beter plan voor de kinderopvang’.

Zelf zeggen ze hierover op hun site: ‘De herziening van het kinderopvangstelsel vraagt tijd en andere oplossingen die passen bij onze arbeidsmarkt. Met ons plan hebben we daartoe een handreiking gedaan. Wat ons betreft is dit een startpunt voor een goed gesprek om dit plan nog beter te maken. We nodigen iedereen uit om het te lezen en ons te inspireren met aanvullingen en suggesties.’ Het gehele plan kun je hier lezen >>

Highlights uit het rapport

Wil je kort de highlights uit het plan van de BK weten? Komen ze:

  1. Kinderopvang toegankelijk voor ieder kind

Het fundament van het verbeteren van de kinderopvang is het oplossen van het tekort aan pedagogisch professionals in de kinderopvang. Zonder duizenden nieuwe mensen in onze kinderopvang kunnen we lastig deze stappen zetten. Het arbeidstekort bepaalt het tempo van de veranderingen.

We hebben meer plekken nodig in de kinderopvang, maar de opvang moet ook van hoge kwaliteit zijn. Om de kwaliteit zo hoog te houden als die nu is, hebben we een kwaliteitscode nodig om de pedagogische kwaliteit vast te houden en verder te verbeteren.

We vereenvoudigen de inkomensafhankelijke vergoeding. Door het behouden van deze vergoeding zorgen we ervoor dat we de toegankelijkheid van onze kinderopvang vergroten.

Om de toegankelijkheid van de kinderopvang op de langere termijn nog verder te vergroten, gaan we stapsgewijs de arbeidseis loslaten in de volgende volgorde:

  • Integreren van peuterregelingen (2027);
  • Daarna voor kinderen in de bso-leeftijd van 4 tot 12 jaar (2032);
  • Vervolgens voor kinderen van 0-2 jaar (2035).
  1. Kinderopvang die betaalbaar is voor ouders

We verlagen de kosten voor ouders met een laag- en middeninkomen. Kortom, hoe lager het inkomen, hoe lager de eigen bijdrage van ouders.

In 2025 verminderen we het aantal inkomensschijven waarop de eigen bijdrage wordt gebaseerd. Hierdoor is er minder bureaucratie en regeldruk.

In 2027 verlengen we de eerste inkomensschijven tot een inkomen van 1,5 keer modaal. Dit zorgt voor meer duidelijkheid bij ouders en overheid. En hiermee worden financiële drempels verlaagd voor ouders om hun kind naar de kinderopvang te brengen.

Dit zijn drie stappen voor de korte termijn. Op de lange termijn verhogen we het vergoedingspercentage voor alle kinderen in twee stappen naar minimaal 70% voor de hoogste inkomens (2030 en 2035). Zo zorgen we ervoor dat de kinderopvang voor alle ouders betaalbaarder wordt.

  1. Eenvoudig en betrouwbaar

De gegevens van de kinderopvang worden leidend voor het vaststellen van de kinderopvangvergoeding. Hierdoor voorkomen we fouten die kunnen leiden tot terugvorderingen (2025).

Door het instellen van minder inkomensschijven (2025) en het bijna-gratis maken van de kinderopvang voor ouders die tot maximaal 1,5 keer modaal verdienen (2027) beperken we de administratieve rompslomp tot een minimum en beperken we het aantal verrekeningen als je inkomen wijzigt.

Tegenvallers in het inkomen zorgen nu nog te vaak voor problemen met de kinderopvangvergoeding. Daarom kiezen wij voor het vastgestelde inkomen van twee jaar geleden als basis voor de vergoeding (2025).

Directe financiering is de standaard werkwijze, met mogelijkheid tot opt-out voor ouders die de vergoeding liever zelf ontvangen (bijv. uit privacyoverwegingen) (2027).

Het volledige rapport lezen? Dat kan hier >>

 

bron : kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.