Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

BOinK: Onmisbaar stappenplan voor ouders met vermoeden misbruik door opvang

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft een aantal tips en stappen gebundeld voor ouders die seksueel misbruik of mishandeling door een medewerker van de kinderopvang vermoeden.

Het informatiesheet dat BOinK heeft opgesteld voor ouders die vermoeden dat er misbruik of mishandeling in het spel is, bevat informatie over situaties waar niemand zich in wil bevinden en is juist daarom erg kostbaar. Het kan in een dergelijke situatie moeilijk zijn om erachter te komen wat je moet doen wanneer je kind thuiskomt van de kinderopvang met een verhaal of gedrag waardoor er alarmbellen afgaan. BOinK probeert hiermee om ouders zoveel mogelijk te helpen. 

Stappenplan

De informatie is hier te vinden. 

Wat je kan verwachten van het stappenplan voor ouders bij vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling door een medewerker van de kinderopvang: 

Vraag door

BOinK raadt ten eerste aan om rustig te blijven en het kind aan te horen. Hou er rekening mee dat het kind kan schrikken van een emotionele reactie en daarom stopt met z’n verhaal. Stel als ouder open vragen. Zoek snel professionele hulp. In het stappenplan staan verschillende instanties inclusief contactgegevens die hulp kunnen bieden. 

Ga in gesprek

Ouders wordt aangeraden om zeker ook in gesprek met de kinderopvang of het gastouderbureau te gaan. ‘Maak een afspraak en zorg dat de organisatie op de hoogte is van het verhaal waar jouw kind mee thuiskwam.’ BOinK geeft daarnaast de tip om altijd iemand mee naar het gesprek te nemen. ‘Mocht de persoon waar de vermoedens over bestaan nou aan het hoofd staan van de organisatie? Ga dan liever direct naar de politie.’ 

Doe aangifte

Dat is überhaupt de volgende stap, aangifte. Twijfelen de ouders nog en willen ze graag een deskundige spreken? Daar is de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs voor. Ook diens contactgegevens staan in het sheet. 

Passende maatregelen

Daarna noemt BOinK een aantal zaken op die je als ouder op z’n minst mag verwachten van de kinderopvang. Waaronder het feit dat de zorgen van ouders altijd serieus genomen moeten worden, dat er passende maatregelen worden genomen en dat kinderopvangorganisaties, gastouders en gastouderbureaus allemaal meld-, overleg-, en aangifteplicht (MOA) hebben. De rest en wat MOA inhoudt in de praktijk, is te lezen in het stappenplan.

Geen gehoor

Tot slot geeft BOinK bruikbare tips aan ouders die ze kunnen opvolgen wanneer de kinderopvang géén actie onderneemt. Denk aan aangifte bij de politie, een interne klacht, het aanspreken van de vertrouwensinspecteur en contact opnemen met de toezichthouder kinderopvang van jouw GGD regio.

Begrippenlijst

Het stappenplan eindigt met een handige begrippenlijst zodat al het jargon voor iedere ouder begrijpelijk wordt gemaakt en een hulplijst met websites en telefoonnummers van belangrijke instanties. 

 

bron : kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.