Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Daling aantal vroeggeboortes maar niet over hele linie

Het percentage kinderen dat te vroeg wordt geboren in Nederland is gedaald tussen 2011 en 2019. De trend naar beneden zet bovendien door, alleen niet bij vrouwen met een lage sociaal-economische positie. Opvallend is verder dat de Nederlandse cijfers gunstig zijn vergeleken met die van omringende landen in Europa en in de wereld.

De laatste, nog niet gepubliceerde cijfers van 2021 laten zien dat de dalende trend doorzet. Martijn Oudijk, hoogleraar Verloskunde bij Amsterdam UMC toont zich verheugd. “In ons land betekent dat betere vooruitzichten voor de gezondheid van zo’n 1.500 kinderen en minder stress in vele gezinnen.” De exacte oorzaak van de daling is moeilijk te bepalen. “Maar het is zeer aannemelijk dat preventieve maatregelen een rol spelen. Zo is het aantal rokende zwangere vrouwen afgenomen in diezelfde periode. Roken is een van de meest bekende risicofactoren voor vroeggeboorte: de kans dat een baby te vroeg wordt geboren is drie keer zo hoog als de moeder rookt.”

Preventieve behandelingen

Daarnaast bevat de landelijke richtlijn NVOG (De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) sinds 2007 nieuwe preventieve behandelingen voor vrouwen die ooit eerder te vroeg zijn bevallen. Oudijk: “Denk aan het geven van progesteron, een hormoon dat een vroeggeboorte kan voorkomen.” Ook is in deze periode veel onderzoek naar preventieve behandelingen gedaan in Nederland, bijvoorbeeld naar medicijnen voor zwangere vrouwen bij wie een korte baarmoedermond werd gemeten. Dit kan ook een positieve rol hebben gespeeld bij de daling van de vroeggeboortes.

Geen daling over de gehele linie

Ondanks de trenddaling is ook in Nederland een verschil te zien tussen groepen zwangeren. Uit de studie blijkt namelijk dat het percentage vroeggeboren kinderen onder moeders met een lage sociaal-economische positie niet is gedaald. “Dus onder deze groep vrouwen valt nog echt winst te behalen”, concludeert Oudijk. “We zijn daarvoor een project aan het opstarten, waarin vrouwen uit een armere wijken in de gemeente Amsterdam extra aandacht, voorlichting en ondersteuning krijgen tijdens hun zwangerschap, juist om deze groep vrouwen te helpen.”

Andere landen

Opvallend is het verschil met andere landen, waar de cijfers over vroeggeboorten gelijk blijven of zelfs stijgen. Oudijk: ”Bijvoorbeeld in de VS is het percentage vroeggeboortes ongeveer twee keer zo hoog. Daar is de toegang tot zorg moeilijker, vooral onder de armere bevolking. Dat zie je terug in de cijfers.”

Over het onderzoek

De afdeling Verloskunde van Amsterdam UMC analyseerde cijfers van het aantal kinderen in Nederland dat in de periode 2011 tot en met 2019 te vroeg is geboren. Hiervoor bekeken de onderzoekers de gegevens van bijna 1,5 miljoen zwangerschappen, waaronder ruim 23.000 meerlingzwangerschappen. Onder eenlingen daalde het aantal vroeggeboortes met 150 tot 200 kinderen per jaar. De daling was zowel te zien bij spontane als iatrogene vroeggeboortes en dan voornamelijk bij geboortes tussen de 32 en 37 weken zwangerschap, de relatief milde en late vroeggeboortes.

Trends in preterm birth in the Netherlands in 2011–2019: A population-based study among singletons and multiples

Bron: Amsterdam UMC, vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.