Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

COVID-19 RISICOGROEPEN

Wanneer behoor je tot de COVID-19 risicogroepen? Het RIVM heeft risicogroepen in kaart gebracht die verhoogde kans hebben op infectie en die verhoogde kans hebben op ernstig beloop.

Verhoogde kans op infectie
• Personen die korter dan 14 dagen geleden in een aangemerkt transmissiegebied zijn geweest en (huishoud)contacten van een bewezen coronapatiënt.

• Personen ouder dan 18 jaar met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben.

Verhoogde kans op ernstig beloop
• Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
Die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn.

• Chronische hartaandoeningen
Die vanwege de ernst onder behandeling van een cardioloog zijn.

• Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties

• Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie

• Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten
Na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten.

• Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3

• Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C

• Morbide obesitas (BMI > 40)

Kinderen
Het risico op COVID-19 is aanzienlijk lager bij kinderen. Er worden in de gegevens uit China vrijwel geen ernstige uitkomsten gemeld voor personen onder de 19 jaar (China CDC, Guan).

Zwangere vrouwen
Op basis van de huidige literatuur lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om geïnfecteerd te worden met SARS-CoV-2, d.w.z. ze zijn niet ontvankelijker dan andere personen.

Bron: RIVM

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.