Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Bewegen werkt!

Bewegen heeft een positief effect op kinderen van 0 tot 5 jaar. Dat is wetenschappelijk aangetoond en blijkt uit het literatuuronderzoek dat Amsterdam UMC in opdracht van Kenniscentrum Sport heeft uitgevoerd. In dit literatuuronderzoek werd gekeken naar de samenhang tussen bewegen, groei en de ontwikkeling van 0 tot 5-jarigen.

Bewegen blijkt een positief effect te hebben op de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Hierbij is alleen gekeken naar het effect van de hoeveelheid bewegen. Mogelijk is er een nog groter positief effect wanneer zowel wordt onderzocht hoeveel kinderen bewegen als ook op welke manier en de kwaliteit van de bewegingen. Verder blijken kinderen ook beter te leren als ze erbij bewegen, bijvoorbeeld het leren van woordjes of getallen. Bewegen heeft dus ook een positief effect op de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen. Daarbij lijkt er ook een positieve verband te bestaan tussen bewegen en leereffecten op de langere termijn. Bijvoorbeeld betere schoolprestaties wanneer kinderen meer bewegen.

Aandacht en concentratie

Een deel van de studies onderzochten de directe effecten van bewegen op aandacht en concentratie in de klas. Al deze studies lieten een positief effect zien. Dit betekent dat kinderen langer geconcentreerd zijn wanneer zij bewegen gedurende de dag. Eén studie vergeleek een verschil in duur van bewegen en concludeerde dat 20 minuten vrij spelen zorgde voor langere aandacht en concentratie in de klas dan 30 minuten vrij spelen. Deze conclusies komen uit onderzoeken in de leeftijdscategorie 3 tot 5 jaar.

Literatuurstudie

De literatuurstudie heeft alleen onderzoeken gebruikt die over lange tijd herhaaldelijk hebben plaatsgevonden (longitudinaal onderzoek) en waar de hoeveelheid beweging meetbaar was. Dit is gedaan met als doel om een uitspraak te kunnen doen over hoeveel beweging bijdraagt aan een gezonde groei en ontwikkeling. Door de strenge criteria zijn in totaal 43 studies meegenomen in het literatuuronderzoek.

Vervolgstudie

De onderzoekers hebben aangegeven dat er nog meer onderzoek nodig is om tot sterkere en goed onderbouwde uitspraken te komen over de relatie tussen bewegen en groei en ontwikkeling bij jonge kinderen. Vooral is meer aandacht voor de jongste leeftijdscategorie (0 tot 3 jaar) van belang, omdat hier de minste studies over beschikbaar zijn. Ondanks het beperkt aantal goedgekeurde studies, is nu wel aangetoond dat bewegen positieve effecten heeft op de motorische en cognitieve ontwikkeling van kinderen onder de vijf jaar. Daarnaast is meer onderzoek is nodig om aan te kunnen tonen of bewegen ook effect heeft op de hoeveel vet en spieren van kinderen, en op hun sociaal- emotionele ontwikkeling.

Bekijk hier het volledige rapport >>

Bron: Kenniscentrum Sport

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.