Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Cursus “het verrijken van de speel-leeromgeving”

Op dinsdag 31 oktober heeft Renske Groot van “groot voor klein” voor ons de (online) cursus “het verrijken van de speel-leeromgeving” verzorgd. Er heeft een leuke club gastouders deelgenomen aan deze cursus en de reacties waren enthousiast en positief! Een inspirerend onderwerp wat de gastouders nieuwe inzichten en ideeën heeft gegeven.

“Een aantrekkelijke en uitdagende omgeving zorgt ervoor dat kinderen zich op hun best ontwikkelen.” Daarom is het creëren van een rijke speelleeromgeving van groot belang. Een omgeving waar een kind kan spelen én kan leren. Een variëteit aan verschillende speelhoeken en thema’s geeft de kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. Ze spelen er alleen, samen met andere kinderen of met pedagogisch professionals. De wijze waarop we de ruimte samen met de kinderen inrichten en de materialen die we inzetten spelen een belangrijke rol. Wanneer je binnenkomt, zie je direct wat er leeft. Wanneer er praat materiaal in de speel-leeromgeving aanwezig is kunnen we ergens over praten. Dat is goed voor de taalontwikkeling. “Een woord voor een ding of een actie komt sneller in je hoofd als je ermee gespeeld/gewerkt hebt.”

De gastouders die deelgenomen hebben hebben een hand-out ontvangen zodat zij de behandelde onderwerpen nog even kunnen nalezen. Tevens ontvangen zij een bewijs van deelname.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.