Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Verzoek om controle van loden drinkwaterleidingen

De afgelopen weken is er veel aandacht in de media over de mogelijke aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen.

Loden waterleidingen kunnen voorkomen in gebouwen die van voor 1960 zijn. De Gemeente Utrecht gaat in schoolgebouwen/kinderopvanglocaties van voor 1960 watermonsters afnemen om het loodgehalte in het drinkwater te controleren. In deze schoolgebouwen zitten ook verschillende kinderopvanglocaties. Er zijn op dit moment geen signalen dat er verhoogde concentraties lood in het water aangetroffen zullen worden. Deze inventarisatie is preventief, om zo met zekerheid te kunnen zeggen dat er geen loden leidingen meer in schoolgebouwen in Utrecht te vinden zijn.

Het kan natuurlijk heel goed mogelijk zijn dat er ook buiten de gemeente Utrecht nog loden drinkwaterleidingen in gebruik zijn.
Om de gezondheid van jonge kinderen te beschermen vragen wij u om te controleren of er loden leidingen in het gebouw zijn. Als het gebouw waar u in bent gehuisvest na 1960 is gebouwd hoeft u niks te doen. Is uw gebouw van voor 1960 dan kunt u bijvoorbeeld met een test van waterleidingbedrijf Vitens controleren of er loden leidingen in het gebouw zijn te vinden. Daarnaast kan Vitens u ook verder helpen met mogelijke vervolgonderzoeken. Als u geen eigenaar bent van het pand, bespreek dit dan met de eigenaar.

Als blijkt dat er loden leidingen in het gebouw voorkomen raden wij u aan deze zo snel mogelijk te vervangen. Daarnaast adviseren we in dat geval voor de zekerheid flessenwater te gebruiken. Er kan pas weer water uit de kraan worden gedronken als de leidingen zijn vervangen en enkele dagen goed zijn doorgespoeld. Als er loden leidingen worden gevonden vragen wij u om dit door te geven aan de afdeling Volksgezondheid van de Gemeente of via de telefoon. Tevens willen wij hier dan ook graag van op de hoogte gebracht worden.

Wanneer jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Door middel van onderzoek is vastgesteld dat het langdurig binnenkrijgen van teveel lood kan leiden tot een lagere intelligentie. Er zijn veel factoren die bepalen hoe intelligent een kind wordt. De Gezondheidsraad en het RIVM hebben vastgesteld dat het niet mogelijk is om voor een individueel kind te achterhalen of het lood een effect heeft gehad. Als ouders ongerust zijn of als kinderen gezondheidsklachten ervaren, kunnen zij het best contact opnemen met de huisarts.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.