Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Groter risico op miskraam door nachtdiensten

Het draaien van twee of meer nachtdiensten per week verhoogt het risico op een miskraam in de daaropvolgende week. Een verklaring kan zijn dat de productie van endogeen melatonine afneemt door blootstelling aan licht tijdens nachtdiensten.

 

 

 

Dit blijkt uit een Deens prospectief cohortonderzoek van Luise Moelenberg Begtrup e.a. gepubliceerd in BMJ Occupational & Environmental Medicine en waarover medischcontact.nl bericht. Observationele studies suggereerden al eerder een relatie tussen nachtdiensten en miskramen, maar of het ook daadwerkelijk om een causaal verband ging, was tot nog toe onduidelijk.

 

 

 

De onderzoekers verzamelden loonlijstgegevens van ruim 23 duizend vrouwen werkzaam in Deense publieke ziekenhuizen die zwanger raakten in de periode 2007-2013. Zij vergeleken deze gegevens met Deense nationale geboorte- en patiëntenregisters voor informatie over het optreden van miskramen.

 

 

 

Bevindingen
Het risico op een miskraam na de achtste week zwangerschap bij vrouwen die in de voorgaande week twee of meer nachtdiensten hadden gedraaid bleek 32 procent hoger vergeleken met vrouwen die in de voorgaande week geen nachtdiensten hadden gedraaid. Ongecorrigeerd komt dit neer op een stijging van één miskraam per 289 zwangerschapsweken naar één per 207.

 

 

 

Het risico nam verder toe met het cumulatieve aantal gedraaide nachtdiensten en het aantal achtereenvolgende nachtdiensten tijdens zwangerschapsweek 3 tot 21. De onderzoekers vonden geen verhoogde kans op een miskraam als vrouwen kort na een nachtdienst (binnen elf uur) aan een volgende dienst begonnen. Waakzaamheid is echter geboden bij het interpreteren van dit laatste verband vanwege het kleine aantal vrouwen bij wie dit werd onderzocht.

 

 

 

Melatonine
Een mogelijke verklaring voor het gevonden causale verband is dat de productie van endogeen melatonine afneemt door blootstelling aan licht tijdens nachtdiensten. Uit experimentele studies is gebleken dat endogeen melatonine helpt bij het in stand houden van een zwangerschap. Er wordt gedacht dat melatonine een beschermende werking heeft tegen vrije zuurstofradicalen en daarmee een belangrijke rol speelt bij het behoud van een goede placentafunctie.

 

 

 

Bron: medischcontact.nl en vakblad vroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.