Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Meer gedragsproblemen bij kinderen van moeders met epilepsie

Het gebruik van anti-epileptica tijdens de zwangerschap is een zorg vanwege mogelijke risico’s voor het kind. Er bestaat namelijk een verband tussen blootstelling aan deze medicatie en gedragsproblemen bij kinderen op 6 of 7 jarige leeftijd. 

Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoeksproject EURAP & Ontwikkeling. Het onderzoek bestond uit 181 kinderen van moeders met epilepsie, waarvan 26 prenataal enkelvoudig blootgesteld aan valproaat, 37 aan carbamazepine, 88 aan lamotrigine en 30 aan levetiracetam. Ouders vulden online gedragsvragenlijsten (child behavior checklist (CBCL) en sociaal-emotionele vragenlijst (SEV)) in over hun kind.

Bevindingen

Gedragsproblemen binnen het klinische gebied werden gevonden bij alle vier de aan anti-epileptica blootgestelde groepen. Tussen 14 en 32% van de kinderen had volgens ouders gedragsproblemen. Dit was hoger dan op basis van de wereldwijde prevalentie van kinderpsychiatrische problemen (13.4%) zou kunnen worden verwacht. De aan valproaat blootgestelde kinderen waren het meest aangedaan (meer aandachtsproblemen en sociale problemen). Ook bij de kinderen die waren blootgesteld aan de andere drie anti-epileptica kwamen echter meer gedragsproblemen voor. Ouders rapporteerden zowel internaliserend (angstig, depressief, somatische klachten) als externaliserend (opstandig en agressief) probleemgedrag bij hun kinderen.

Advies

Het is volgens de onderzoekers belangrijk om kinderen van moeders met epilepsie te volgen en ook rekening te houden met andere mogelijke bijdragende factoren, zoals de impact van de epilepsie van moeder op het kind en het gezin. Deze kunnen aanknopingspunten bieden voor interventies om ouders te helpen om te gaan met gedragsproblemen wanneer deze zich voordoen.

Bron: sein.nl en vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.