Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Wel of geen speeltoestel conform het WAS?

Wij krijgen veel vragen over het stroomschema in de reikwijdtenotitie over of iets wel of niet als speeltoestel gezien wordt, conform het besluit.

Als gevolg hiervan hebben wij geprobeerd het enigszins te verduidelijken:

1.)Betreft het een toestel wat uitnodigt tot spelen en risico’s met zich meebrengt zoals vallen of beknelling? Als het antwoord Ja is dan gaan we verder met de volgende vraag.

2.)Gaat het om een toestel wat door grootte of gewicht lastig of niet te verplaatsen is door een kind? Over de grootte wordt niet veel gezegd maar het gewicht waarover het gaat is ongeveer 5 kilo. Is het antwoord hierop Ja dan ga je verder met de volgende vraag. Ga er dus vanuit dat verankerde toestellen niet verplaatst kunnen worden en dus automatisch op Ja uitkomen. Wij kregen ook vragen over boomstronken e.d. objecten en deze vallen hier dus ook onder. Er zijn zaken uitgezonderd zoals hobbeldieren en loopwagens maar de zogeheten “activity toys” vallen er wel onder. Met “activity toys” wordt bedoeld speeltoestellen die zijn ontworpen voor de particuliere huishouding (dus privé-gebruik) maar zijn geplaatst en bespeelbaar zijn in een publieke ruimte. Deze zijn vaak van kunststof, maar kunnen dus ook van hout zijn. Hier vallen dus de kunststof speelhuisjes onder en eventuele kunststof keukentjes etc. In de gastouderopvang worden deze dus gebruikt in de publieke ruimte (volgens de uitspraak van de Rechtbank) dus hier volgt ook een Ja uit.

3.)Is het toestel permanent bespeelbaar? Hiermee wordt bedoeld dat je het standaard hebt staan en niet zaken die je éénmalig kan gebruiken om te spellen en daarna weer opbergt in een doos. Is het antwoord Ja dan ga je verder naar de volgende vraag.

4.)Wordt er bij het speeltoestel alleen gebruik gemaakt van de kracht van de mens of de zwaartekracht (als er geen sprake is van elektrische aangestuurde onderdelen, deze kunnen wel onder de attractietoestellen vallen verderop in het besluit) dan wordt het een Ja.

5.)Bevindt het toestel zich op een terrein voor publiek gebruik? Voor de gastouderlocatie is dit dus nu (na uitspraak van de Rechtbank) standaard een Ja.

6.)Nodigt het toestel uit tot spelen en ontspanning (in plaats van bijvoorbeeld sporttrainingen ed) dan valt het betreffende toestel zeer waarschijnlijk onder het WAS.

 

Daarna worden er in de Tabellen 1 en 2 nog voorbeelden gegeven van wat er wel en niet onder valt.
Wij ontvangen tevens berichten dat de speeltoestellen gewoon gebruikt kunnen worden, daar de GGD aangegeven heeft voorlopige hier niets mee te doen (in het kader van de veiligheid) zolang er nog geen duidelijkheid is.

Wij adviseren de toestellen niet te gebruiken en buiten gebruik te stellen totdat er meer bekend is. Mocht er namelijk iets gebeuren dan is het niet de GGD die hierover gaat maar de NVWA. Vanaf 1 juli as. geldt er bij het WAS ook een meldplicht als er iets gebeurt en zal de NVWA verplicht ingeschakeld dienen te worden. Voor zover nu bekend zal de NVWA hier ook gevolg aan geven (dat zijn de wettelijke regels waar de NVWA zich aan dient te houden).

Er zijn ook verzekeraars die aangegeven dat er geen dekking is op de aansprakelijkheidsverzekering bedrijven voor schades (die voortvloeien uit het gebruik van het speeltoestel) als het speeltoestel niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Vraag dit dus na bij je verzekeraar als je het speeltoestel alsnog wenst te gebruiken.
De beslissing om de speeltoestellen wel of niet te gebruiken ligt bij de gastouder zelf, net als de verantwoordelijkheid op het moment dat er iets gebeurt.

Nysa is momenteel samen met GGD-GHOR en VNG in gesprek met de betreffende ministeries om na te gaan of de huidige regelgeving beoogd is en om na te gaan of er voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt kan worden.

 

 

Bron : Stichting Nysa

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.