Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Ga bij verlies open en eerlijk om met verdriet van kinderen

Het is een onmogelijke taak om kinderen te behoeden voor pijn en verdriet. Manu Keirse, bekend als rouwexpert, laat met dit boek ouders en zorgverleners zien hoe je hen dan kunt bijstaan. Dit boek is een absolute aanrader voor iedereen die van kinderen houdt.

“Verdriet verdwijnt niet door erover te zwijgen. Het verlamt als je er thuis of op school niet mee terecht kunt. Door er open over te praten word je voor hen een rolmodel.”

Het is onvermijdelijk dat kinderen en jongeren geconfronteerd worden met het nemen van afscheid van iets bekends. Manu Keirse staat in dit boek op heldere wijze stil bij hoe je als ouder dan wel zorgverlener aandacht kunt hebben voor de pijn van het kind. Plus waarom een open communicatie hierover zo belangrijk is. Hij doet dit aan de hand van ontroerende en herkenbare voorbeelden uit de praktijk. Ook is het boek doorspekt van mooie en aansprekende citaten en gedichten welke zijn uiteenzettingen verrijken.

Leren leven met verlies

De auteur neemt je als lezer in afzonderlijke hoofdstukken mee naar de verschillende soorten verdriet die zich gedurende de kindertijd en adolescentie kunnen voordoen. Hij geeft aan dat dit verdriet niet zal verdwijnen door erover te zwijgen, maar benadrukt dat het van belang is om de gebeurtenissen te kaderen en er met kinderen over te praten. Het komt erop neer dat het gaat om het leren leven met het verlies. Ook staat de auteur stil bij hoe rouw gekoppeld is aan de verschillende ontwikkelingsfasen van een kind en wat een kind daarbij nodig heeft. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende vormen van verlies. Elk hoofdstuk sluit hij af met samenvattende tips, adviezen en/of aandachtspunten voor de lezer.

Op het moment dat ik ‘Kinderen helpen bij verlies’ begon te lezen, voornamelijk uit nieuwsgierigheid en interesse, had ik niet kunnen voorzien dat mijn gezin enkele weken later zelf met het overlijden van een dierbare te maken kreeg. Het lezen van het boek heeft me hierbij gesterkt in het maken van keuzes en de voorbereiding van onze kinderen op het naderende afscheid en verlies.

bron : vakbladvroeg

Veronique Erkens-Waucomont is klinisch psycholoog en psychotherapeut Kind & Jeugd. Zij is werkzaam als zelfstandige binnen Basic Trust – Psychotherapiepraktijk De Vlinder. Hier behandelt Veronique met name ouders en kinderen waarbij sprake is van hechtings- en traumagerelateerde problematiek.

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.