Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Praten met ouders maakt hulpverlening effectiever

Het Kenniscentrum KJP en NJi hebben onlangs een platform gelanceerd met goede praktijkvoorbeelden. Op dit platform wordt Vroeg Erbij van Integrale Vroeghulp Groningen als best practice genoemd. Hun belangrijkste advies? Praat met ouders in plaats van over ouders.

 

 

 

Het Vroeg Erbij Team is een multidisciplinair expertiseteam voor Integrale Vroeghulp (IVH) voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen. Doel is zo vroeg mogelijk zicht krijgen op de ontwikkeling en/of het gedrag van deze kinderen. Plus, in het verlengde daarvan, zo snel en efficiënt mogelijk advies geven aan ouders/verzorgers en als dat gewenst is doorverwijzen naar de juiste hulp. De ervaring leert dat, doordat je alles met ouders samen bespreekt, je veel sneller bij de kern komt van wat er nodig is.

 

 

 

Meenemen in proces

De nadruk ligt op integraal werken en samen met ouders na te denken wat voor dit kind de beste oplossing is. Ouders zijn belangrijke en vanzelfsprekende gesprekspartners. Als je hen niet in alle stappen meeneemt in het proces, merk je al gauw dat sommige stappen te snel gaan. Door hen onderdeel te laten zijn van het kernteam ontstaat ook voor het vervolg meer draagvlak bij ouders. Dat geeft het traject meer kans van slagen.

Het Vroeg Erbij Team levert altijd direct een contactpersoon aan ouders die het hele traject blijft, de casemanager. Zij of hij is ook eerste aanspreekpunt voor het team en legt makkelijk verbindingen met andere disciplines. Die constante factor heeft grote meerwaarde voor ouders.

 

 

 

Samenwerkingsrelatie

Het Vroeg Erbij team zorgt voor maatwerk. Er wordt altijd gewerkt vanuit de vraag: wat is er nodig om deze hulpvraag goed te beantwoorden voor dit kind in deze context. Aan collega-professionals wil het team het volgende meegeven:

 

 

 

Belangrijk in het hele Vroeg Erbij traject is de samenwerkingsrelatie die je met ouders hebt. Niet alleen als casemanager maar ook vanuit het hele team. De ouders zijn een wezenlijk onderdeel van dat team. Voor het Vroeg Erbij team is dat inmiddels vanzelfsprekend, maar elders, bijvoorbeeld in het onderwijs, is dat  niet altijd zo. Bij die samenwerking met ouders is transparantie nadrukkelijk een belangrijk onderdeel. Met ouders praten in plaats van over ouders. Je merkt weleens dat men denkt dat je eigenlijk dingen moet voor-bespreken voordat je ze met ouders bespreekt. Dat is onterecht.’

 

 

 

bron vakblad vroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.