Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

‘Dreumesen zitten overal een beetje tussenin’

Er is in de kinderopvang, en in de wet, veel aandacht voor baby’s en peuters. Maar hoe zit het met dreumesen? Vallen zij niet tussen wal en schip? En wat kun je doen om de kinderopvang voor dreumesen aantrekkelijker te maken?

Een baby is erg gericht op zintuiglijke ervaringen. Een dreumes wil de wereld ontdekken en naspelen. Een peuter wil die vervolgens manipuleren door iets op een andere manier te doen dan hij of zij heeft geleerd. ‘Het vraagt specifieke vaardigheden en kennis van een pedagogisch medewerker om daar goed op aan te sluiten,’ vertelt Anneke Wijngaarden. Zij is trainer bij het Jonge Kind Centrum, pedagogisch coach en kinder slaapcoach.

Overal tussenin

Dreumesen zitten overal een beetje tussenin. In hun spel vinden ze het fijn om sensorisch te spelen, zoals baby’s, maar ze hebben het ook nodig om de wereld na te kunnen spelen, zoals peuters dit doen. ‘Dreumesen spelen vaak mee met baby’s of juist de peuters. Ze hebben ook niet een heel eigen aanbod nodig, maar daardoor bestaat wel de kans dat er minder focus is op die dreumesen’, waarschuwt Anneke.

Daarnaast is er vanuit de wet IKK veel aandacht voor baby’s en binnen de VVE voor peuters. Voor de kinderen daartussen is wettelijk niets vastgelegd en zijn er weinig specifieke trainingen. Terwijl het toch een aparte doelgroep is.

Geen oude baby of jonge peuter

‘Om goed aan te sluiten op de behoeften van een dreumes, is het belangrijk dat professionals zich realiseren dat een dreumes niet een oude baby of een jonge peuter is’, benadrukt Anneke. Er gebeurt veel in het hoofd van zo’n dreumes. Bij een baby worden netwerken gemaakt tussen hersencellen en groeit het brein enorm. In de dreumes leeftijd gaat een kind de wegen die het meest gebruikt worden onderzoeken. Dat vraagt een eigen begeleiding.

Snelle ontwikkeling

Dreumesen ontwikkelen zich snel. Ze hebben de ruimte nodig om zich op allerlei vlakken te mogen ontwikkelen, ook fysiek. Soms lijken ze ongeleide projectielen die alle kanten op gaan. In werkelijkheid hebben ze wel een plan, maar dat vraagt een bepaalde manier van kijken. Anneke: ‘Ze  hebben een omgeving nodig waarin ze vrij mogen en kunnen bewegen, mee mogen doen in de groep en zich kunnen optrekken aan anderen. Dat stimuleert hun ontwikkeling. Uit recent onderzoek bleek dat dreumesen het in verticale groepen gemiddeld beter doen dan op homogene groepen. Dat heeft er vooral mee te maken dat ze er veel voorbeelden hebben van peuters en pm’ers.’

Hoge verwachtingen

‘Let daarnaast op wat je van een dreumes verwacht’, vervolgt Anneke. ‘Omdat ze veel ontwikkelingsstappen maken, zoals leren lopen en praten, worden er in de kinderopvang wel eens dingen van dreumesen verwacht die peuters wel, maar dreumesen nog niet kunnen. Vaak moeten ze bijvoorbeeld in een bepaald slaapritme meegaan, terwijl ze daar nog niet klaar voor zijn.’

Tips van Anneke

Zo sluit je goed aan op dreumesen aan in de kinderopvang:

 1. Ritme en regelmaat
  Realiseer je dat een dreumes onderzoekt hoe de wereld in elkaar zit. Ritme, duidelijke regels en dat dingen gaan zoals ze altijd gaan, vinden ze fijn. Mag iets de ene keer wel en de andere keer niet, dan blijft de dreumes uitproberen. Waar ligt die grens?
 2. Voordoen
  Laat een dreumes zien wat hij kan doen. Opdrachten bestaan vaak uit te veel informatie, waardoor ze niet overkomen. Ziet een dreumes jou een jas aantrekken, dan weet hij dat hij dat ook moet doen. Dat geldt ook voor spelen. Ga erbij zitten en laat het spel zien.
 3. Meedoen
  De mooiste activiteiten die je dreumesen kunt bieden zijn die in het gewone leven. Samen opruimen, schoonmaken of de was doen. Ze vinden dit leuk en leren zo de ‘programma’s’ kennen. Laat ze met je meedoen en wees je ervan bewust dat je daarin een voorbeeld voor ze bent.
 4. Open-einde-materiaal
  Gebruik open-einde-materiaal. Tijdens de snelle ontwikkeling veranderen de behoeften van dreumesen. Je speelt daarop in met activiteiten die niet van a tot z vastliggen. Dat vraagt eigen inbreng van een kind. De ontwikkeling doet de rest. Een baby zal bijvoorbeeld aan een speelgoed-garde gaan voelen en deze in de mond stoppen. Een dreumes heeft gezien dat je daarmee kan kloppen in een bakje en doet dat na. Een peuter gebruikt het als microfoon. Zo’n garde gaat zo verschillende stadia door, passend bij de ontwikkeling.
Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder verscheen in Kinderopvang magazine nummer 6 van 2023. Hier vind je het hele artikel >>

bron : kinderopvangtotaal

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.