Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Ook kinderopvangtoeslag bij langdurige ziekte partner

Naar schatting hebben duizenden gezinnen geen recht op kinderopvangtoeslag, omdat een van de ouders langdurig ziek thuis zit. Dat moet anders, vindt staatssecretaris Tamara van Ark. Zij past daarom de Wet kinderopvang aan.

Gezinnen waarvan een ouder werkt en de andere ouder langdurig ziek thuis zit en een permanente zorgindicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), hebben nu geen recht op kinderopvangtoeslag. Van Ark noemt het ‘onrechtvaardig’, deze regel die geldt voor naar schatting enkele duizenden gezinnen.

Kosten kinderopvang

Momenteel zijn deze gezinnen waarin een van de ouders niet werkt en vanwege een psychische, sociale of lichamelijke gezondheidsreden niet in staat is om voor de kinderen te zorgen aangewezen op de gemeente voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Gemeenten geven de tegemoetkoming op basis van een sociaal medische indicatie (SMI). Zij stellen zelf de regels rondom SMI vast en kunnen hier maatwerk in bieden.

Per 1 januari 2021

Ouders komen tot nu toe alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als beide partners werken of als een van hen of beiden een opleiding volgen of een traject naar werk. Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag waarschijnlijk per 1 januari 2021 uit voor deze huishoudens, zodat ook zij recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit staat in de Verzamelwet Kinderopvang, die Van Ark openstelt voor internetconsultatie.

Zwangere vrouwen

Een andere wetsaanpassing betreft zwangere vrouwen die kort voor of kort na de bevalling werkloos raken. Zij kunnen in de huidige situatie niet optimaal gebruikmaken van de doorlooptermijn van drie maanden van het recht op kinderopvangtoeslag, waarin zij nieuw werk kunnen vinden. Dit omdat zij tien weken, vlak voor en de bevalling, geen werk mogen verrichten voor een werkgever. Die gaan af van de drie maanden waarin zij nieuw werk kunnen vinden. In de nieuwe situatie kan het recht op kinderopvangtoeslag worden verlengd, zodat altijd sprake is van een zoektermijn naar werk van drie maanden.

Wetsvoorstel

Staatssecretaris Van Ark zal naar verwachting het wetsvoorstel voor de zomer naar de Tweede Kamer sturen. De wet zal mogelijk per 1 januari 2021 in werking treden, maar dat is afhankelijk van een eventuele implementatietermijn om de wijzigingen in de uitvoering door te voeren.

Bron: nieuwsszw.nl

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.