Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Via spel werken aan ontwikkelingsproblemen loont!

Op de vloer zitten met een kind, goed kijken en op die manier telkens een stapje verder gaan. Dát is de insteek van FloorPlay. “Het is een praktische methode voor het werken met jonge kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen”, vertelt Judith Hoevenaars. “Voorop staat om via speelse interactie haperende elementen in de ontwikkeling stapsgewijs te stimuleren.”

“Spel en spelen is een prettige manier om het probleemoplossend vermogen te bevorderen”, aldus Judith Hoevenaars. “Te meer daar elk kind anders omgaat met de informatie die bijvoorbeeld via zijn gehoor of het lichaam binnenkomt.” De methode past het best bij kinderen die speciale aandacht nodig hebben. “Denk aan kinderen met autisme, motorische problemen, spraak-taalproblemen, gedragsproblemen of verstandelijke beperking. Het is een praktische methode voor het werken met kinderen tussen de 0 en 7 jaar.”

Heel toegankelijk

De aanpak is heel toegankelijk voor zowel ouders als voor therapeuten die met het kind werken of begeleiders op een groep. “Samen wordt er gekeken welke mijlpaal het kind heeft behaald en waar we in de behandeling rekening mee moeten houden. Al met al zetten we vooral in op het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling in interactie met de ander, meestal de ouder. Dit betekent dat er nadrukkelijk oog is voor de mogelijkheden die ouders hebben om hun kind te ondersteunen.”

Hoevenaars werkt al een aantal jaren met de methode. “De ervaring leert dat de methode plezier opwekt bij zowel kind als behandelaar. Een eyeopener vind ik dat werken met FloorPlay laat zien dat we kinderen soms overschatten. Juist door even te wachten of te volgen, krijgen kinderen zelf de kans om met een initiatief of idee te komen. Voorop staat het bevorderen van contact, communicatie en gedeeld plezier om op een ongedwongen manier de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Van belang is ook de ouders te coachen in de speelse interactie met hun kind.”

Op 5 februari verzorgt Judith Hoevenaars over dit onderwerp een lezing tijdens de 2020-editie van het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp. Alle informatie over het programma staat op de website van Euregionaal Congresburo: klik hier 

Overigens is er geen vaststaand protocol om met het programma te werken. “Uiteraard zijn er richtlijnen, maar voor elk kind wordt een eigen profiel opgesteld om in te kunnen spelen op de individuele behoeften.” Van degene die FloorPlay wil gaan toepassen, wordt verwacht in het ‘hier en nu’ aan te sluiten, creatief te zijn en te kunnen improviseren in het (spel)moment.

Don’t teach, have Fun!

Hoevenaars ondervindt dat de methode zich eerst richt om het kind rustig en gereguleerd te krijgen om dan de interactie met het kind aan te gaan. “Op het moment dat er gedeelde aandacht is, ga vooral dán op zoek naar het gedeelde plezier met het kind. Dit zijn de eerste speelse interactiemomenten. Rick Solomon, die het Play Project in America heeft ontwikkeld gebaseerd op het DIR model, zegt het zo mooi: ‘Don’t teach, have Fun’. Het zou prachtig zijn als steeds meer hulpverleners in de basis FloorPlay kunnen aanbieden. Het is echt een prachtige methode om ouders in hun kracht te zetten zodat ze meer en meer tot plezierige interactie komen met hun kind.”

Rode draad deelsessie

Over het werken met FloorPlay valt nog veel meer te vertellen, ook aan de hand van praktijkervaringen. Dit doet Judith tijdens het congres ‘Vroegsignalering en Vroeghulp’ op 5 februari 2020. Tijdens de zesde editie van het congres verzorgt zij een deelsessie over dit onderwerp. “Ik neem de deelnemer dan mee in ‘The Learning Tree’ van Greenspan. Dit is een metafoor om het ontwikkelingsprofiel van het kind in interactie met de ouder in kaart te brengen. Ook geef ik toelichting over de bruikbare elementen van FloorPlay. Tot slot zal ik vertellen waarom FloorPlay de afgelopen jaren binnen veel organisaties een speerpunt is geworden.”

Programma 2020-editie VROEG-congres >>

Judith Hoevenaars is Gz-psycholoog en werkt momenteel bij Audiologisch Centrum Kentalis in Brabant, waar ze onderzoek doet naar kinderen van 2 tot 10 jaar met spraak-taalproblemen en doofblindheid. Sinds 2003 heeft ze zich in de Floortime/FloorPlay verdiept. Dit begon met het vertalen van de Functional Emotional Assessment Scale (FEAS) en later deed ze begeleidingstrajecten FloorPlay binnen organisaties en bij ouders thuis. Sinds 2009 neemt ze deel aan de werkgroep FloorPlay en is ze hoofddocent aan de opleiding. Ze heeft in april 2016 de opleiding tot PlayProjectConsultant bij Rick Solomon in America afgerond.

 

bron : vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.