Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

GGD: ’Schrap exploitatievergunningen van aankopen Lavide gastouderbureaus Mijngastouderopvang en MIAvoorgezinnen ’

AMSTERDAM – De GGD Amsterdam adviseert de gemeenten Amsterdam en Diemen twee gastouderbureaus van het beursgenoteerde Lavide per direct uit te schrijven. Dat blijkt uit twee recente GGD inspectierapporten.

 

 

 

De bureaus MIAvoorgezinnen en MijnGastouderopvang zijn volgens de GGD-rapporten sinds februari samengevoegd in Lavide’s bv MijnGastouderopvangMIAvoorgezinnen. Dit dochterbedrijf zou al hun opvangcontracten hebben overgenomen, maar staat niet ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang. Daardoor zou de opvang van ongeveer 250 kinderen door circa 70 gastouders zonder al de benodigde vergunningen gebeuren.

 

Lavide is de voortzetting van de lege beurshuls van Qurius. Na een mislukte omgekeerde overname van een factoringbedrijf van Dirk Scheringa stapte het vorig jaar juli in de kinderopvang. In januari van dit jaar maakte het de overnames van MIAvoorgezinnen en MijnGastouderopvang bekend. Die zouden in februari plaatsvinden, waarna de integratie een maand later zou worden afgerond. Vorige week kondigde het bedrijf echter opeens aan dat de overdracht nog steeds niet was voltooid.

 

 

 

’Onverwijld uitschrijven’

Het inspectierapport werpt nieuw licht op de plotselinge mededeling van vorig week. De vertraging zou vergunningstechnisch goed uitkomen, omdat in dat geval de gastouderopvang nog onder de oude vergunningen zou plaatsvinden. Een aandeelhouder van beide overgenomen bureaus, die inmiddels tijdelijk bestuurder is van Lavide, houdt in verweerschriften bij de rapporten dan ook vol dat de organisaties nog steeds actief zijn.

De GGD is het daar niet mee eens. De toezichthouder constateert in zijn rapporten dat de oude gastouderbureaus niet meer worden geëxploiteerd en activiteiten en contracten zijn overgenomen door het dochterbedrijf van Lavide. ’Gelet op de ernst van de situatie’, adviseert de toezichthouder de overgenomen gastouderbureaus ’onverwijld uit te schrijven’.

 

 

 

Jaarverslag ongelukkig geformuleerd

Lavide-ceo Vincent Poorter zegt ’verbaasd’ te zijn over het oordeel van de GGD. „Er is geen enkele klant van die bureaus die via een van onze werkmaatschappijen wordt bediend”, zegt hij. Hij ontkent dat Lavide al eigenaar is van de bureaus, ook al staat dit wel zo te lezen in Lavides jaarverslag over 2017. „Dat staat daar ongelukkig geformuleerd”, zegt Poorter over de passage in het jaarverslag. De vertraging wijt hij onder andere aan slepende ontslagzaken rond twee bestuurders van Lavide en problemen met het jaarverslag. „De overdracht kan pas plaatsvinden als ook de overdracht van de vergunningen geregeld is. Anders zouden we opvang bieden zonder vergunning.”

De inspecteurs wijzen in hun rapport onder andere op een contract waarmee MIAvoorgezinnen voor de GGD wilde aantonen dat het nog steeds actief is en gebruik kan maken van het geregistreerde adres. Hoewel er een datum in februari boven stond, zou uit digitale kenmerken van het document blijken dat het contract pas begin juni is opgesteld en ondertekend. Dat kan erop wijzen dat met de datum is geknoeid.

 

 

 

Gevolgen voor ouders

De gemeentes nemen de zaak hoog op en zetten samen momenteel de juridische aspecten op een rij. Amsterdam zegt op zeer korte termijn in gesprek te gaan met MijnGastouderopvang om vast te stellen of het bedrijf nog actief is. Mocht dat de gemeente het met de GGD eens zijn, dan hebben ouders en gastouders volgens een woordvoerder van de stad vier maanden om een nieuw gastouderbureau te regelen. Het is volgens de woordvoerder aan het openbaar ministerie om te bepalen of Lavide in dat geval zal worden vervolgd voor het exploiteren van een gastouderopvangbureau zonder vergunning.

 

 

Bron: De telegraaf

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.