Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Kankerbehandeling tijdens zwangerschap kan

Chemotherapie vanaf het tweede trimester van de zwangerschap lijkt weinig gevolgen te hebben voor het kind. Tot de leeftijd van zes jaar doen zich alleen kleine verschillen in de ontwikkeling voor. Daarom is wel nazorg en screening van deze kinderen aan te raden.

Psycholoog Mathilde van Gerwen deed promotieonderzoek binnen het International Network on Cancer In Pregnancy (INCIP). Zij bestudeerde de korte en lange termijn ontwikkeling van kinderen die voor de geboorte in de baarmoeder zijn blootgesteld aan kanker en een kankerbehandeling met chemotherapie. Een groot deel van de kinderen werd geïncludeerd op de Cancer in Pregnancy Polikliniek (CIP) van het Prinses Máxima Centrum. De geruststellende resultaten van dit onderzoek helpen ouders en behandelaren bij het maken van een weloverwogen beslissing over het wel of niet starten van een behandeling voor kanker van een moeder tijdens de zwangerschap.

Uitkomsten omderzoek

Wanneer chemotherapie gegeven wordt vanaf het tweede trimester van de zwangerschap lijkt dit weinig gevolgen te hebben voor het kind. Tot de leeftijd van zes jaar groeien en ontwikkelen deze kinderen zich even goed als kinderen geboren uit normale zwangerschap. Kleine verschillen op het gebied van verbale intelligentie, emotieregulatie, bloeddruk en het gehoor kwamen aan het licht en benadrukken het belang van nazorg en screening bij deze kinderen. De uitkomsten helpen ouders te informeren en keuzes te maken wanneer zij te maken krijgen met een diagnose kanker tijdens de zwangerschap.

Polikliniek

Mathilde van Gerwen promoveerde met dit onderzoek onlangs aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De conclusies uit mijn thesis dragen bij aan de zorg van de Cancer In Pregnancy Polikliniek’, aldus de promovendus. Op deze polikliniek, onder leiding van kinderoncologen prof. dr. Marry van den Heuvel-Eibrink en dr. Martine van Grotel, worden ruim 100 kinderen per jaar gecontroleerd op medische en (neuro)psychologische gevolgen na blootstelling aan een kankerbehandeling in de baarmoeder. Ook wordt bij kinderen die chemotherapie met platina hebben gehad een gehoorscreening gedaan.

Samen beslissen

Door een nauwe samenwerking hebben de onderzoeksresultaten direct effect op families en kinderen die met kanker tijdens de zwangerschap te maken krijgen’ aldus Mathilde van Gerwen. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor ouders en behandelaren, zegt ze. ‘Het helpt om een weloverwogen beslissing te maken over het wel of niet starten van een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap. Op de polikliniek gaan we ons nog meer inzetten voor psychosociale ondersteuning van kinderen en hun gezinnen. Dat is inclusief de gezinnen waarvan de moeder is overleden in deze fase. Ons spreekuur is verbonden aan het INCIP en de Adviesgroep Kanker en Zwangerschap.’ Van Gerwen blijft als postdoc onderzoeker betrokken bij het vervolgonderzoek.

Bron: zorg.prinsesmaximacentrum.nl vakbladvroeg

Zie ook:

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.