Terug naar al het laatste nieuws
Laatste nieuws

Nieuwe echotechniek voor meten groeiachterstand ongeboren baby

De hartslag van een ongeboren baby meten kan nu met behulp van een nieuwe echotechniek. Hierdoor komt in een vroeg stadium het risico van een groeiachterstand bij de geboorte in beeld. De tweedimensionale techniek is vanaf de 20e week van de zwangerschap inzetbaar. Dit toont gynaecoloog Noortje van Oostrum aan tijdens haar promotieonderzoek in Máxima MC in samenwerking met de technische Universiteit Eindhoven. Het streven is om de nieuwe echotechniek uiteindelijk landelijk beschikbaar te maken.

Het meten gebeurt met een relatief nieuwe tweedimensionale Speckle Tracking Echocardiografie (2D-STE). Daarbij wordt de hartfunctie van de baby gemeten. Met de huidige groeiecho’s kan dit nog niet goed. Bij gezonde zwangeren wordt meestal pas tijdens de 34 weken groei-echo of later bekend of een baby mogelijk een groeiachterstand heeft.

Meten hartfunctie ongeboren baby

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het hart van een ongeboren baby een centrale functie inneemt bij de ontwikkeling en groei. “Vanuit dat gegeven zijn we allereerst op zoek gegaan naar een manier hoe je de hartfunctie kunt meten bij ongeboren baby’s zonder schade aan te brengen”, vertelt van Oostrum. “Met de 2D-STE-techniek kunnen we, naast de controle of het hart op de juiste manier is aangelegd, ook meten of het hart zich normaal ontwikkelt wat betreft de functie. Het lijkt erop dat het hart anders gaat bewegen bij een baby die een groeiachterstand heeft. Dit konden we voorheen niet meten.”

Groeiachterstand baby

Van baby’s met een groeiachterstand is bekend dat zij tijdens de rest van hun leven een verhoogde kans hebben op bijvoorbeeld stofwisselingsziekten, verhoogde bloeddruk of suikerziekte. Dit wil je tijdens de zwangerschap bij gezonde zwangeren zo vroeg mogelijk meten. Hierdoor kan bij verdenking op een groeiachterstand de baby gedurende de zwangerschap goed in de gaten worden gehouden.

Hoe verder

Guid Oei, promotor van Van Oostrum en gynaecoloog in MMC is heel blij met deze nieuwe bevinding. “Tijdens vervolgonderzoek zullen de bevindingen van Van Oostrum op grotere schaal bij gezonde zwangeren worden onderzocht. Dit met als uiteindelijke doel om deze techniek vervolgens landelijk door te voeren en aan te kunnen bieden aan iedere gezonde zwangere in Nederland tijdens haar 20 weken echo. Dat zal de geboortezorg ten goede komen.”

Bron: mmc.nl vakbladvroeg

Inloggen op uw account bij Gastouderbureau Krokodilletje

Heeft u een profiel op onze drukbezochte opvangmarkt en wilt u wijzigingen aanbrengen in uw profiel? Kiest u dan de laatste optie. Voor het registeren of controleren van uw uren kiest u één van de twee bovenste opties.